JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Tiltak mot fagforeningsknusing:

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Nok en gang ønsker Ap å få ILOs kjernekonvensjoner innlemmet i menneskerettsloven. Nok en gang stritter regjeringspartiene mot.04.03.2021
13:23
04.03.2021 13:23

helge@lomedia.no

Tirsdag kommer forslaget nok en gang opp i Stortinget, som et representantforslag fra fire Ap-representanter.

Siden forrige behandling i 2019 er spørsmålet blitt enda viktigere, mener de fire Ap-representantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen.

Det skyldes blant annet lavprisflyselskapet Wizz Air. Selskapet gjør et nummer av at de flyr «uten fagforeninger» og at de ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger i Norge.

Debatt: «Den norske modellen som beredskap»

Det er fra tidligere kjent at selskapet har drevet aktiv diskriminering av arbeidstakere som har forsøkt å organisere seg.

Det skyldes også en tvungen lønnsnemnd etter tariff-forhandlingene mellom Den norske legeforening og KS, hvor forslagsstillerne mener regjeringen skapte stor uklarhet om hvorvidt ILOs kjernekonvensjoner er rettslig bindende for Norge.

– Regjeringen har skapt stor usikkerhet om hvorvidt ILOs kjernekonvensjoner er rettslig bindende for Norge. Regjeringen argumenterer selv for at det var nødvendig å gripe inn i konflikten selv om det oppstår motstrid mellom internasjonale konvensjoner og Norges bruk av tvungen lønnsnemnd. Regjeringens rot gjør det tvingende nødvendig å få ryddet opp og fjernet tvil, mener Arild Grande.

– Hvis dette skulle fått noen rettslige konsekvenser, måtte ILO-konvensjonen vært lagt inn i Menneskerettsloven, mener Grande og viser til flere konkrete saker:

Som for eksempel streiken i Traftec, hvor fem elektrikere streiket i 315 dager for å få tariffavtale. Med ILO-konvensjonen innlemmet i Menneskerettsloven, kunne Statens vegvesen sagt opp avtalen med Traftec på grunn av dette. Det kan de ikke med dagens rettspraksis.

Et annet eksempel er inntoget til det ungarske lavprisselskapet Wizz Air, som ifølge Grande åpenbart representerer en trussel mot det seriøse og organiserte arbeidslivet.

– Wizz Air viser at vi som samfunn ikke har de nødvendige virkemidlene i dag for å hindre aktører som ikke respekterer spillereglene i det norske arbeidslivet og som benytter brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter som et konkurransefortrinn, sier Arild Grande.

Wizz Air i Norge: Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

– Ikke nødvendig

Fremskrittspartiet, regjeringspartiene og justisminister Monica Mæland viser til behandlingen av samme forslag i Stortinget i 2019. De samme hensyn som talte mot en slik inkorporasjon gjør seg like gjeldende i dag. De mener en ratifisering – en godkjennelse – av ILO-konvensjonen er tilstrekkelig og at det gir nødvendig forrang i norsk rett.

Arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet er uenig med statsråden og flertallet på Stortinget i forhold til dette.

– Hadde ILO-konvensjonen hatt forrang, ville ikke regjeringen kunne gått til tvungen lønnsnemnd i den nevnte saken. Da hadde ikke streikeretten blitt nok ivaretatt, hevder Arild Grande.

Han mener denne saken både har en rettslig og politisk side:

ILO-konvensjonen sikrer retten til å organisere seg og retten til å streike. Men siden den ikke er lagt inn i Grunnloven, vil den aldri komme foran Grunnloven i norsk rettspraksis.

FN-organisasjonen International Labour Organization (ILO) sine åtte kjernekonvensjoner inneholder grunnleggende menneskerettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. Det gjelder forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering og rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.

Det er altså reist spørsmål her hjemme om ILOs kjernekonvensjoner om organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger har et tilstrekkelig vern etter norsk rett, og Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om at disse kjernekonvensjonene må innlemmes i menneskerettsloven for å styrke disse rettighetenes status.

Forslagsstillerne mener at en slik lovendring vil gi grunnleggende rammer for at alle som ønsker å etablere seg eller drive virksomhet i Norge, følger de minimumskrav som ILOs kjernekonvensjoner oppstiller. En slik lovendring gir også et viktig signal om at Stortinget slutter opp om ILO-konvensjonene og anser disse som et virkemiddel for å sikre den norske arbeidslivsmodellen.

– Norge har ratifisert alle de åtte konvensjonene og er forpliktet til å etterleve konvensjonsforpliktelsene. Dette gjelder uavhengig av hvordan de er gjennomført i norsk rett. Men ILO-konvensjonene stiller ikke krav om en bestemt gjennomføringsform i nasjonal rett, mener flertallet på Stortinget.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet svarer at dersom en skal åpne for flere konvensjoner, ville det lett oppstått spørsmål om hvor grensen skulle gå. Da vil det vil kunne danne seg en oppfatning av at konvensjoner som blir inkorporert i norsk lov uten forrang, blir vurdert som mindre viktige eller annenrangs.

Høyres arbeidslivspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, mener kritikken fra Ap-politikerne faller på sin egen urimelighet.

– Med respekt å melde er det bare vås. De forsøker å dra opp en politisk skillelinje og en konfliktlinje som ikke er der, sa Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse da forslaget ble lansert.

– Grunnen til at vi ikke støttet forslaget om å implementere ILO-konvensjonene i menneskerettsloven, er at det allerede er grunnprinsippet i norsk lov og trepartssamarbeidet. Retten til å organisere seg ligger allerede der. Vi har organisasjonsfrihet i Norge, sier hun.

Derfor varsler hun at Høyre heller ikke denne gang vil støtte forslaget.

– Uklart, mener LO-advokat

Lederen for LOs advokatkontor, Atle Sønsteli Johansen, mener det er høyst uklart hvor langt dette vernet strekker seg.

– Hvis man skal ha tariffavtale må man gå til streik. Arbeidskamp er i en viss utstrekning også beskyttet etter nevnte regler, men hvor langt retten til arbeidskamp strekker seg etter Grunnloven og EMK er noe mer usikkert, har han tidligere uttalt til FriFagbevegelse.

– På ILO-området foreligger det en omfattende praksis om organisasjonsretten og arbeidskamp fra ILOs tilsynsorganer. Denne praksis er Den europeiske menneskerettsdomstol eller norske domstoler i utgangspunktet ikke bundet av, men lovforslaget ville endret dette. Derfor er det sterkt beklagelig at lovforslaget ikke ble gjennomført, mener Sønsteli Johansen.

– Kort oppsummert: Det er et vern for organisasjonsretten, men dette vernet ville hatt en mye klarere og sterkere forankring hvis ILO- konvensjonene hadde vært tatt inn i Menneskerettsloven. Det ville også gitt mer troverdighet til statsministeren, og gitt en viktig politisk signaleffekt til selskaper som Wizz Air hvis Stortinget stilte seg bak et slikt forslag, mener Atle S. Johansen.

04.03.2021
13:23
04.03.2021 13:23Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag


Flere saker