JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norske selskaper og folkeretten:

AUF krever at regjeringa hindrer statseide foretak i å handle med selskaper som FN mener bryter folkeretten

Folkeretten er ikke bare festtaler, sier AUF-leder Astrid Hoem retter pekefingeren mot egen regjering.
AUF-leder Astrid Hoem krever at regjeringa aktivt gjør noe for å hindre at statseide foretak handler med selskap som er med på å opprettholde israelske bosettinger og som dermed bryter folkeretten.

AUF-leder Astrid Hoem krever at regjeringa aktivt gjør noe for å hindre at statseide foretak handler med selskap som er med på å opprettholde israelske bosettinger og som dermed bryter folkeretten.

Brian Cliff Olguin

yngvil@lomedia.no

Sist uke undertegnet statseide Norske tog en avtale med Alstom om kjøp av lokaltog til en verdi av inntil 20 milliarder kroner. Det fikk både LO sentralt og de som skal jobbe om bord i togene, til å reagere.

Årsak: Alstom er ifølge FN med på å opprettholde ulovlige israelske bosettinger.

Nå ligger et nytt toganbud på bordet og Norske tog har godkjent de samme selskapene til å delta.

AUF-leder Astrid Hoem krever at egen regjering aktivt gjør noe for å hindre at statseide foretak handler med selskap som er med på å opprettholde israelske bosettinger og som dermed bryter folkeretten.

– Arbeiderpartiet må vise gjennom handling at folkeretten ligger til grunn for alt vi gjør, at det ikke bare er festtaler, sier Hoem til FriFagbevegelse.

Ny lov trer i kraft

FriFagbevegelse har spurt om Ap-Sp-regjeringa vil sørge for å stanse slike kontrakter. Utenriksdepartementet svarer ikke på spørsmålet, men statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) sier:

«Regjeringen forventer at alle norske selskaper, også statseide selskaper, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.»

Norske selskaper av en viss størrelse blir fra 1. juli lovpålagt å følge disse prinsippene, opplyser han i en epost.

Den nye åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også bidra til mer åpenhet og sikre allmennheten tilgang til informasjon, skriver Petersson i svaret til FriFagbevegelse.

Står på FN-svarteliste

Selskapet som vant gigantanbudet til Norske tog, Alstom, er oppført på FNs «svarteliste» over selskaper som opererer i bosetningene på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. FN har fastslått at de israelske bosettingene er i strid med folkeretten.

Norge er derfor forpliktet til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene. Dette gjelder også før den norske åpenhetsloven trer i kraft.

Folkeretten er reglene for hvordan en okkupasjonsmakt skal oppføre seg i det okkuperte området.

Alstom har ikke svart på henvendelser fra FriFagbevegelse. Selskapet bedyrer overfor Dagbladet at de overholder gjeldende internasjonal menneskerettslov på alle steder de har sin virksomhet.

– Ikke bare festtaler

Lokaltog-anbudet ble utlyst under Høyre-regjeringa. Men Norge trenger også nye fjerntog. Og rett før jul, denne gangen med Jonas Gahr Støre som sjef i regjeringskvartalet, erklærte Norske tog at Alstom og CAF er blant de fire som er forhåndsgodkjent for å delta i anbudskonkurransen om fjerntog. Også CAF driver forretninger knyttet til israelske bosettinger.

Hurdalsplattformen inneholder erklæringer om respekt for menneskerettigheter og folkerett, som også er Norges uttalte hovedmål for sitt arbeid i Sikkerhetsrådet. Hvor troverdig er det når staten på Arbeiderpartiets vakt kjøper tog for 20 milliarder av et selskap som bidrar til brudd på folkeretten?

– Regjeringa må tydelig fraråde statseide selskaper å handle med slike selskaper. Hvis det ikke fører fram, så må regjeringa instruere selskapene, mener Astrid Hoem.

– Vi må vise at vi tør å stramme grepet, sier AUF-lederen.

Samferdselsdepartementet eier Norske tog. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttrykte full tillit til vurderingene til Norske togs ledelse da han svarte SV på et skriftlig spørsmål i Stortinget før jul.

Norske tog har inngått togavtale verdt 20 milliarder kroner med selskap FN mener bryter folkeretten

AUF vil ha tydeligere retningslinjer

– At Norske tog nå igjen forhåndsgodkjenner både CAF og Alstom i et nytt anbud er et utslag av hvordan Norske tog forstår gjeldende rett i dag. Vil AUF forsøke å påvirke regjeringa til å komme med nye retningslinjer og direktiver om hvordan loven skal forstås, slik at det er i tråd med intensjonene i FNs veiledende prinsipper næringsliv og menneskeretter?

– Ja. Hvis det er mulig å misforstå reglene og lovene om hvem som bryter folkeretten, da mener vi at de må tydeliggjøres, svarer AUF-leder Astrid Hoem.

Utenriksdepartementets statssekretær svarer ikke på spørsmål fra FriFagbevegelse om regjeringa vil komme med tydeligere retningslinjer.

Norske tog: Vi kan ikke avvise selskapene

«Norske tog anerkjenner at det foreligger en risiko for at vi bidrar til å legitimere de aktuelle selskapenes aktiviteter», skriver juridisk direktør Iren Marugg i Norske togs redegjørelse.

Astrid Hoem i AUF mener det er bekymringsverdig at Norske tog har kunnskap om selskapenes forretninger i bosettinger på okkupert palestinsk jord og likevel velger å forhåndsgodkjenne dem.

Norske tog har vurdert om de mener det er grunn til å avvise Alstom og CAF, og mener det ikke er det.

Norske tog vurderer at de verken har plikt eller rett til å avvise leverandører som har aktiviteter på okkupert område, og som ikke er knyttet til leveranser til Norske tog. 

Arbeiderpartiet

AUF-leder Astrid Hoem understreker at moderpartiet har vedtatt en slik fraråding.

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i fjor at «Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv om fraråding av økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene».

Dette er kjent om Alstom i okkupert Palestina:

Alstom og CAF er fra før dypt involvert i bygging, drift og vedlikehold av bybanen i Jerusalem som binder bosettinger i utkantene sammen med resten av byen.

Nå er begge selskapene forhåndsgodkjent i et nytt israelsk anbud for å utvide bybanen til enda flere israelske bosettinger.

Det nye bybanesporet skal gå mellom bosettingene Ramot og Gilo, som er bygd på okkupert palestinsk land. Mange titusener israelske bosettere bor her.

Alstom kjøpte i fjor opp et selskap som leverer tog som trafikkerer hurtigtogslinja mellom Tel Aviv og Jerusalem, Bombardier Transportation. Togsporet går over okkupert palestinsk land og Israel har beslaglagt privateid palestinsk land i forbindelse med byggingen. Dette skjer også i strid med folkeretten.

Annonse
Annonse