JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fordelsbeskatning

Både små og store frynsegoder må beskattes. Her er reglene

Hvis arbeidsgiveren dekker andre utgifter for deg enn det du trenger i jobben skal de beskattes, om det er en hytte og et jaktområde eller en bussbillett.
Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Roy Ervin Solstad og Torgny Hasås

torgny@lomedia.no

Det er ikke bare når en disponerer store urørte naturområder en kommer inn under skattelovens bestemmelser om naturalytelser. Også hvis arbeidsgiveren spanderer månedskort på deg slik at du kan komme deg på jobben er det en naturalytelse.

Skatteloven er soleklar. Naturalytelser eller frynsegoder skal beskattes. Det gjelder både en administrerende direktør, og en nyansatt butikkmedarbeider som trenger økonomisk hjelp til bussbilletten på første arbeidsdag.

197 kroner

Typiske naturalytelser er mobiltelefon, firmabil, internett eller bolig.

Da skal verdien av dette legges til arbeidstakerens inntekt.

Hvis butikkmedarbeideren får et månedskort, skal prisen for dette legges til inntekten. I Oslo koster en 30-dagers billett 897 kroner. Dersom arbeidstakeren som får et slikt kort har en skatteprosent på 22 prosent, må hen betale 197 kroner i skatt.

18 millioner kroner

Den siste tiden har det vært mye bråk rundt den tidligere administrerende direktøren i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, som har brukt 18 millioner kroner på relasjonsbygging siden 2015.

Har han hatt en økonomisk fordel av å disponere hytte og et jaktterreng på Hardangervidda? 

Dette spørsmålet må Skatteetaten gripe fatt i hvis de skal se nærmere på Lier-Hansens økonomiske forhold.

Hvor mye av dette er å regne som jobb, og hvor mye av dette er en utilbørlig fordel som skal skattlegges, er spørsmålet som nå granskes.

Tidligere administrerende direktør i Norsk Industri har hatt tilgang til hytte og jaktterreng på Hardangervidda.

Tidligere administrerende direktør i Norsk Industri har hatt tilgang til hytte og jaktterreng på Hardangervidda.

Håvard Sæbø

Strengt for vanlige folk

For vanlige folk er det strenge regler.

I skatteloven heter det: «Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler.»

Lene M Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten forklarer til FriFagbevegelse at utgangspunktet er at arbeidsgiver kan dekke den ansattes kostnader i tilknytning til arbeidet der det ikke foreligger noen skattepliktig fordel. Det er slike kostnader som den ansatte ellers ville hatt fradragsrett for dersom vedkommende hadde dekket kostnadene selv.

Dersom arbeidsgiver dekker private kostnader for den ansatte vil den ansatte ha mottatt en skattepliktig fordel.

Yrkesrealtert fritidshytte

Når det gjelder fritidsboliger understreker Ringså at hun uttaler seg på generelt grunnlag, at dette ikke er noen kommentar til Lier-Hansens sak.

Ringså skriver følgende i en epost til FriFagbevegelse:

«Hvis arbeidsgiver dekker utgifter knyttet til opphold på fritidsbolig, må det gjøres en vurdering av hva som er formålet med kostnadsdekningen. Dersom hele oppholdet på fritidsboligen er yrkesrelatert, vil arbeidsgiver kunne dekke alle kostnadene med oppholdet skattefritt.

Dersom hovedformålet med oppholdet er yrkesrelatert, men oppholdet kombineres med et privat opphold, vil transportkostnaden for den ansatte til og fra stedet kunne dekkes skattefritt, mens oppholdskostnadene må fordeles forholdsmessig mellom den yrkesrelaterte delen og den fritidsrelaterte delen.»

Annonse
Annonse