JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er opp til kommunene å avgjøre om de vil kutte tilskuddet til private barnehager i streik.

Det er opp til kommunene å avgjøre om de vil kutte tilskuddet til private barnehager i streik.

Hanna Skotheim

Streik i private barnehager

Barnehageeiere har tjent over 40 millioner offentlige kroner på streiken

Kommunene dekker nesten 90 prosent av driftsutgiftene til private barnehager. Nå får de full utbetaling selv om de slipper å betale lønn til ansatte i streik.03.11.2022
14:07
03.11.2022 14:31

herman@lomedia.no

Nå har ansatte i private barnehager vært over to uker i streik.

Det betyr to uker uten lønnskostnader for barnehagene.

Barnehagene har spart rundt 49,6 millioner kroner i lønnsutgifter siden streiken starta 17. oktober – og fram til 3. november, etter vår utregning.

I 2020 dekka kommunale tilskudd 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men hva skjer når tilbudet og kostnadene til barnehagene blir redusert på grunn av streik?

«Private barnehager i streik mottar tilskudd som vanlig per nå. De mottar samme tilskudd som ved ordinær drift.»

Dette opplyser KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, i en epost til FriFagbevegelse.

De private barnehagene tjener med andre ord penger på at kostnadene er redusert på grunn av streiken.

Så langt er det snakk om 43,6 millioner kroner tjent.

I faktaboksen kan du se hvordan vi har regna.

Opp til kommunene

Det offentlige tilskuddet er regulert i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

KS understreker på nettsida si at regelverket er uklart på om private barnehager skal få tilskudd som vanlig under en streik.

«Det er ikke tydelig avklart i regelverket hvorvidt kommunen er forplikta til å utbetale fullt ordinært tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier», skriver KS på nettsida si.

Kunnskapsdepartementet bekrefter også i en epost at lovverket ikke direkte regulerer om barnehagene har rett til kommunalt tilskudd når de stenges midlertidig.

KS anbefaler derfor nå at kommunene betaler ut tilskudd som vanlig så lenge regelverket er uklart.

Departementet opplyser at det er opp til kommunene å avgjøre om de skal trekke tilbake hele eller deler av tilskuddet.

«Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en barnehage», skriver departementet i e-posten.

Mye lest: Barnehagemilliardærer flytter til Sveits: Nå varsler ministeren flere innstramminger

Skal gå til barna

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er tydelige på at kommunene ikke må kutte tilskuddet.

– Vi mener at kommunene per i dag ikke har anledning til å kutte tilskuddet. Utgangspunktet er derfor at det i denne situasjonen skal ytes tilskudd som normalt, skriver kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i en epost.

PBL er arbeidsgiverorganisasjonen til de private barnehagene som nå er i konflikt med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Marius Iversen

Marius Iversen

PBL

– Barnehagene tjener millioner av offentlige kroner på fraværet av utgifter på grunn av streiken. Hvor skal disse millionene gå? 

– Pengene vil komme barna i barnehagene til gode, og så vil det naturlig nok være store forskjeller på hvordan dette skjer i den enkelte barnehage, svarer Iversen.

Han understreker at de private barnehagene, på samme måte som skolene, under lærerstreiken tidligere i år sparer lønnskostnader på streiken.

– Forskjellen er at private barnehager gjennom loven er forpliktet til å la offentlige tilskudd komme barna i barnehagen til gode, mens kommune står helt fritt til å omdisponere de pengene de sparte på skolestreiken.

At tilskuddet fra kommunene opprettholdes gjør også at barnehagene kan organisere alternative tilbud for noen av barna, og unngå permitteringer, legger Iversen til.

– Har barnehagene noen interesse av å finne en løsning på konflikten, når pengene fortsatt kommer inn? 

– Selvsagt har de det. Barnehagene synes situasjonen er veldig trasig, er veldig utålmodige og ønsker en så rask avslutning på streiken som overhodet mulig. Samtidig gir en høy andel av dem tydelig uttrykk for at motpartens krav vil kunne true barnehagens eksistens, skriver Iversen.

– Vil PBL bruke overskuddet fra streiken til å betale engangsutgiften til en overgang til Fellesordninga for AFP?

– PBL har avvist kravet om å melde barnehagene inn i Fellesordningen ettersom kostnaden er svært høy og ingen vet hvordan denne ordningen vil se ut etter at den er reforhandlet, sannsynligvis i 2024.

– Og i den grad dine regnestykker er korrekte, har barnehagene spart nok til å dekke tre prosent av engangskostnaden, så problemstillingen er for øyeblikket svært lite relevant, skriver Iversen i PBL.

Ikke foreldrebetaling

Et annet spørsmål er om barnehagene skal kreve at foreldrene betaler når de er ramma av streik.

– PBL anbefaler at barnehagene ikke krever foreldrebetaling for perioden hvor barnehagen er stengt på grunn av streik. Det samme gjelder dersom tilbudet under streik er redusert i så stor grad at det heller er barnepass enn barnehage, skriver Iversen.

– I praksis gjør nok ofte barnehagene en reduksjon for antall stengte dager på første mulige faktura eller eventuelt etter at streiken er avblåst.

KS understreker også på sin side at barnehagene ikke kan kreve inn foreldrebetaling når barnehagetilbudet ikke er tilgjengelig for barna.

Private barnehager som ikke krever inn foreldrebetaling, har heller ikke rett til å få dekka tapte inntekter på grunn av «søskenmoderasjon eller andre former for redusert foreldrebetaling», ifølge KS.

• Vil du lese mer om private barnehager? Her kan du se alle sakene.

Sånn regna vi:

• Snittlønna i barnehagesektoren er 39.080 kroner i måneden, ifølge SSB.

• Det betyr en dagslønn på litt over 1803,69 kroner.

• Barnehagen sparer med andre ord anslagsvis 1803,69 kroner i lønnsutgifter hver dag for hver ansatt som er i streik.

• Det er hvis man regner at det er 21,67 arbeidsdager i en måned.

• Deretter har vi ganga det med antall ansatte som har vært tatt ut i streik hver dag, og summert sammen det de har spart per dag med streik.

• Det blir 49,6 millioner kroner på de 14 virkedagene streiken har pågått (17. oktober til og med 3. november).

• Offentlige tilskudd dekker 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager.

• Tar vi 88 prosent av 49,6 millioner kroner får vi 43,6 millioner kroner. Det er så mye barnehagene har tjent i offentlige tilskudd.

• Da er det kun snakk om lønnskostnader. Andre kostnader som blir lavere på grunn av streiken vil bidra til at det sparte/tjente beløpet blir enda større.

03.11.2022
14:07
03.11.2022 14:31

Sånn regna vi:

• Snittlønna i barnehagesektoren er 39.080 kroner i måneden, ifølge SSB.

• Det betyr en dagslønn på litt over 1803,69 kroner.

• Barnehagen sparer med andre ord anslagsvis 1803,69 kroner i lønnsutgifter hver dag for hver ansatt som er i streik.

• Det er hvis man regner at det er 21,67 arbeidsdager i en måned.

• Deretter har vi ganga det med antall ansatte som har vært tatt ut i streik hver dag, og summert sammen det de har spart per dag med streik.

• Det blir 49,6 millioner kroner på de 14 virkedagene streiken har pågått (17. oktober til og med 3. november).

• Offentlige tilskudd dekker 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager.

• Tar vi 88 prosent av 49,6 millioner kroner får vi 43,6 millioner kroner. Det er så mye barnehagene har tjent i offentlige tilskudd.

• Da er det kun snakk om lønnskostnader. Andre kostnader som blir lavere på grunn av streiken vil bidra til at det sparte/tjente beløpet blir enda større.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)

Vinmonopolet fyller 100 år. Det kan vi takke fiskespisende franskmenn for


Flere saker