JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er opp til kommunene å avgjøre om de vil kutte tilskuddet til private barnehager i streik.

Det er opp til kommunene å avgjøre om de vil kutte tilskuddet til private barnehager i streik.

Hanna Skotheim

Streik i private barnehager

Barnehageeiere har tjent over 40 millioner offentlige kroner på streiken

Kommunene dekker nesten 90 prosent av driftsutgiftene til private barnehager. Nå får de full utbetaling selv om de slipper å betale lønn til ansatte i streik.03.11.2022
14:07
03.11.2022 14:31

herman@lomedia.no

Nå har ansatte i private barnehager vært over to uker i streik.

Det betyr to uker uten lønnskostnader for barnehagene.

Barnehagene har spart rundt 49,6 millioner kroner i lønnsutgifter siden streiken starta 17. oktober – og fram til 3. november, etter vår utregning.

I 2020 dekka kommunale tilskudd 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men hva skjer når tilbudet og kostnadene til barnehagene blir redusert på grunn av streik?

«Private barnehager i streik mottar tilskudd som vanlig per nå. De mottar samme tilskudd som ved ordinær drift.»

Dette opplyser KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, i en epost til FriFagbevegelse.

De private barnehagene tjener med andre ord penger på at kostnadene er redusert på grunn av streiken.

Så langt er det snakk om 43,6 millioner kroner tjent.

I faktaboksen kan du se hvordan vi har regna.

Opp til kommunene

Det offentlige tilskuddet er regulert i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

KS understreker på nettsida si at regelverket er uklart på om private barnehager skal få tilskudd som vanlig under en streik.

«Det er ikke tydelig avklart i regelverket hvorvidt kommunen er forplikta til å utbetale fullt ordinært tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier», skriver KS på nettsida si.

Kunnskapsdepartementet bekrefter også i en epost at lovverket ikke direkte regulerer om barnehagene har rett til kommunalt tilskudd når de stenges midlertidig.

KS anbefaler derfor nå at kommunene betaler ut tilskudd som vanlig så lenge regelverket er uklart.

Departementet opplyser at det er opp til kommunene å avgjøre om de skal trekke tilbake hele eller deler av tilskuddet.

«Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en barnehage», skriver departementet i e-posten.

Mye lest: Barnehagemilliardærer flytter til Sveits: Nå varsler ministeren flere innstramminger

Skal gå til barna

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er tydelige på at kommunene ikke må kutte tilskuddet.

– Vi mener at kommunene per i dag ikke har anledning til å kutte tilskuddet. Utgangspunktet er derfor at det i denne situasjonen skal ytes tilskudd som normalt, skriver kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i en epost.

PBL er arbeidsgiverorganisasjonen til de private barnehagene som nå er i konflikt med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Marius Iversen

Marius Iversen

PBL

– Barnehagene tjener millioner av offentlige kroner på fraværet av utgifter på grunn av streiken. Hvor skal disse millionene gå? 

– Pengene vil komme barna i barnehagene til gode, og så vil det naturlig nok være store forskjeller på hvordan dette skjer i den enkelte barnehage, svarer Iversen.

Han understreker at de private barnehagene, på samme måte som skolene, under lærerstreiken tidligere i år sparer lønnskostnader på streiken.

– Forskjellen er at private barnehager gjennom loven er forpliktet til å la offentlige tilskudd komme barna i barnehagen til gode, mens kommune står helt fritt til å omdisponere de pengene de sparte på skolestreiken.

At tilskuddet fra kommunene opprettholdes gjør også at barnehagene kan organisere alternative tilbud for noen av barna, og unngå permitteringer, legger Iversen til.

– Har barnehagene noen interesse av å finne en løsning på konflikten, når pengene fortsatt kommer inn? 

– Selvsagt har de det. Barnehagene synes situasjonen er veldig trasig, er veldig utålmodige og ønsker en så rask avslutning på streiken som overhodet mulig. Samtidig gir en høy andel av dem tydelig uttrykk for at motpartens krav vil kunne true barnehagens eksistens, skriver Iversen.

– Vil PBL bruke overskuddet fra streiken til å betale engangsutgiften til en overgang til Fellesordninga for AFP?

– PBL har avvist kravet om å melde barnehagene inn i Fellesordningen ettersom kostnaden er svært høy og ingen vet hvordan denne ordningen vil se ut etter at den er reforhandlet, sannsynligvis i 2024.

– Og i den grad dine regnestykker er korrekte, har barnehagene spart nok til å dekke tre prosent av engangskostnaden, så problemstillingen er for øyeblikket svært lite relevant, skriver Iversen i PBL.

Ikke foreldrebetaling

Et annet spørsmål er om barnehagene skal kreve at foreldrene betaler når de er ramma av streik.

– PBL anbefaler at barnehagene ikke krever foreldrebetaling for perioden hvor barnehagen er stengt på grunn av streik. Det samme gjelder dersom tilbudet under streik er redusert i så stor grad at det heller er barnepass enn barnehage, skriver Iversen.

– I praksis gjør nok ofte barnehagene en reduksjon for antall stengte dager på første mulige faktura eller eventuelt etter at streiken er avblåst.

KS understreker også på sin side at barnehagene ikke kan kreve inn foreldrebetaling når barnehagetilbudet ikke er tilgjengelig for barna.

Private barnehager som ikke krever inn foreldrebetaling, har heller ikke rett til å få dekka tapte inntekter på grunn av «søskenmoderasjon eller andre former for redusert foreldrebetaling», ifølge KS.

• Vil du lese mer om private barnehager? Her kan du se alle sakene.

Sånn regna vi:

• Snittlønna i barnehagesektoren er 39.080 kroner i måneden, ifølge SSB.

• Det betyr en dagslønn på litt over 1803,69 kroner.

• Barnehagen sparer med andre ord anslagsvis 1803,69 kroner i lønnsutgifter hver dag for hver ansatt som er i streik.

• Det er hvis man regner at det er 21,67 arbeidsdager i en måned.

• Deretter har vi ganga det med antall ansatte som har vært tatt ut i streik hver dag, og summert sammen det de har spart per dag med streik.

• Det blir 49,6 millioner kroner på de 14 virkedagene streiken har pågått (17. oktober til og med 3. november).

• Offentlige tilskudd dekker 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager.

• Tar vi 88 prosent av 49,6 millioner kroner får vi 43,6 millioner kroner. Det er så mye barnehagene har tjent i offentlige tilskudd.

• Da er det kun snakk om lønnskostnader. Andre kostnader som blir lavere på grunn av streiken vil bidra til at det sparte/tjente beløpet blir enda større.

03.11.2022
14:07
03.11.2022 14:31

Sånn regna vi:

• Snittlønna i barnehagesektoren er 39.080 kroner i måneden, ifølge SSB.

• Det betyr en dagslønn på litt over 1803,69 kroner.

• Barnehagen sparer med andre ord anslagsvis 1803,69 kroner i lønnsutgifter hver dag for hver ansatt som er i streik.

• Det er hvis man regner at det er 21,67 arbeidsdager i en måned.

• Deretter har vi ganga det med antall ansatte som har vært tatt ut i streik hver dag, og summert sammen det de har spart per dag med streik.

• Det blir 49,6 millioner kroner på de 14 virkedagene streiken har pågått (17. oktober til og med 3. november).

• Offentlige tilskudd dekker 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager.

• Tar vi 88 prosent av 49,6 millioner kroner får vi 43,6 millioner kroner. Det er så mye barnehagene har tjent i offentlige tilskudd.

• Da er det kun snakk om lønnskostnader. Andre kostnader som blir lavere på grunn av streiken vil bidra til at det sparte/tjente beløpet blir enda større.
Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»


Flere saker