JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANGTIDSYKMELDT: Hege Anita Eriksen vil tilbake på jobb i AOF. I mellomtiden gjør hun det hun kan for å bli frisk.

LANGTIDSYKMELDT: Hege Anita Eriksen vil tilbake på jobb i AOF. I mellomtiden gjør hun det hun kan for å bli frisk.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidskontrakten gjelder

Da Hege fikk prolaps og ble langtidssykmeldt, fryktet hun for jobben sin

Det hadde hun ingen grunn til. Sykmeldte kan ikke sparkes ut.02.12.2016
14:34
02.12.2016 14:58

martin.slordal@lomedia.no

Hege Anita Eriksen er HK-medlem og ansatt som kompetanserådgiver i AOF Østfold. Siden 2015 har hun vært borte fra jobben på grunn av prolaps.

Da hun i høst hadde vært sykmeldt i ett år, begynte hun å motta såkalte arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav.

– Det tar lang tid for meg å bli frisk igjen, mer enn et år. Men jeg kan ikke sette meg ned og grine, jeg vil tilbake på jobb igjen, sier Hege til HK-Nytt.

Svenn Erik ble syk og måtte slutte i jobben, nå får han tidenes skattesmell

Føler presset

AAP utgjør 66 prosent av lønna og er en ytelse fra Nav. Hege sier at det er tøft å klare seg økonomisk, spesielt fordi hun er alene. Hun er fast bestemt på å komme tilbake til stillingen i AOF igjen. Men, en mislykket operasjon har ikke gjort situasjonen noe enklere. Hun står i helse­kø i påvente av ny operasjon. Hun vet ikke når den vil finne sted.

– Jeg føler et lite press fra arbeidsgiver som lurer på når jeg kommer tilbake og hvor mye jeg eventuelt da kan jobbe. Men det presset gjør meg ikke noe raskere frisk, sier hun.

Cecilia mistet 5.000 i måneden av uførereformen. Nå jubler hun over nyheten om økt pensjon og etterbetaling

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge

De første tolv månedene du er sykmeldt gir arbeidsmiljøloven deg et særskilt vern mot oppsigelse. Men hva skjer etter at året har gått? Har ikke arbeidsgiver noe ansvar for deg lengre? Jo, det har han. Arbeidskontrakten din gjelder fortsatt.

LO-advokat Fredrik Wildhagen er klinkende klar på spørsmålet om arbeidsgiver har rett til å si deg opp dersom du har vært syk lenger enn et år.

– Nei. Etter at året har gått gjelder de ordinære kravene ved en oppsigelse. Det skal fortsatt være et saklig grunnlag, og sykdom er ikke det, sier Wildhagen.

Katrine Hellum-Lilleengen, som også er LO-advokat, sier at arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for arbeidstakere som prøver å komme tilbake i jobb etter sykdom.

– Tilretteleggelsesplikten til arbeidsgiver er stor, påpeker hun.

Hellum-Lilleengen sier at dersom det ikke er utsikt til at arbeidstaker kommer tilbake i jobb, og arbeidsgiver har prøvd alle muligheter med tilrettelegging, kan sykdom i ytterste konsekvens være saklig grunn til at en ansatt blir sagt opp.

– Hvis jeg som LO-advokat ble senil og ikke klarte å utføre jobben i henhold til arbeidskontrakten min, så ville arbeidsgiver kunne ha en saklig grunn til å si meg opp, eksemplifiserer hun.

Vil stoppe Siv Jensen fra å innføre egenandel på fysioterapi for kronisk syke

Hold kontakten!

Kristian Munthe, kontorsjef for sykefraværskontoret i Nav, skriver i en e-post at det er svært viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver holder kontakten hele veien: «Nav må bidra til at denne dialogen ikke stopper opp selv om sykepengeåret er utløpt», skriver Munthe.

Han påpeker at arbeidsforholdet ikke opphører selv om en ansatt går over på AAP. Arbeidsgiver har fortsatt arbeidsgiveransvaret og plikt til å tilrettelegge. I perioden du mottar sykepenger er arbeidsgiver forpliktet til å holde såkalte dialogmøter med den sykmeldte. Denne plikten forsvinner når du går over på AAP.

Halverte sykefraværet i hjemmetjenesten

Skjærer seg etter et år

Regionsekretær Grethe Berntsen i Handel og Konto kjenner til flere eksempler der ansatte mottar oppsigelse etter at de har gått sykmeldt i over et år.

– Det er mye av dette. Arbeidsgiver kan finne på å utnytte situasjonen når ansatte har vært sykmeldt i et år. Men som regel, etter forhandlingsmøter, klarer vi å ordne opp slik at de beholder jobben, sier Berntsen.

Også hun poengterer at en langtidssykmelding ikke er en saklig grunn til å si opp en ansatt, men at det fort kan skjære seg mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter et års sykefravær.

– Da er det er viktig å holde dialogen med arbeidsgiver. Du må forklare at du går til behandling eller venter på en operasjon. Forklar for arbeidsgiver at du gjør det du kan for å komme tilbake, oppfordrer hun.

Bedrift vil trekke ansatte 2000 kroner dagen ved sykefravær

Savner jobben

Hege Anita Eriksen skryter av oppfølgingen hun får fra Nav, og sier at hun prøver alle veier for å komme tilbake i jobb igjen. Hun er med i «Aktiv på dagtid», et tilbud som gir langtidssykmeldte og uføre et fast møtepunkt. Hun har også søkt plass på Catosenteret i Son, et senter som blant annet driver med arbeidsrettet rehabilitering. Men Hege savner kontakten med kollegene i AOF Østfold. I begynnelsen da hun var sykmeldt var hun innom arbeidsplassen og tok en kopp kaffe i ny og ne. Nå blir det lenge mellom hver gang.

– Kontakten svinner hen. Arbeidsgiver har ikke det samme ansvaret for meg lengre. Jeg synes det er en tøff situasjon, sier Hege.

– Hvis Nav tvinger oss til å selge huset, kommer det til å knuse denne familien

LO-lederen etterlyser budsjettmidler mot arbeidsledigheten

Slik lønnes EUs fattigste arbeidere

Arbeidsavklaringspenger

Du kan få AAP mens du gjennomfører ulike aktiviteter for å komme i arbeid:

• er under medisinsk behandling

• gjennomfører arbeidsrettede tiltak

• trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom (arbeidsutprøving)

• mens Nav følger deg opp etter at du har forsøkt behandling eller tiltak

• mens du som student får medisinsk behandling for å komme tilbake til studiet, hvis du ikke har rett til sykestipend fra Lånekassen

Et vilkår for å motta AAP er at du bidrar aktivt for å komme tilbake i jobb. Hovedregelen er at du ikke kan motta AAP i mer enn fire år.

Kilde: Nav.no

Oppsigelse og tilrettelegging

• Arbeidsmiljølovens paragraf 15-8:

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

• Arbeidsmiljølovens paragraf 4-6

(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.

Kilde: Lovdata.no

02.12.2016
14:34
02.12.2016 14:58Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Jan-Erik Østlie

Erna ønsker å bli statsminister igjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Martin Guttormsen Slørdal

Strøm kan bli enda dyrere framover, varsler Aasland

Kommentar

Kai Hovden

«Når det gjelder strøm, synes det å bli feil uansett hva regjeringen gjør»


Flere saker