JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Koronakommisjonen i Sverige

De høye dødstallene i Sverige skyldes lav bemanning og mange timebetalte på sykehjem, viser flere rapporter

– Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss, sier Tobias Baudin, leder for Kommunal.05.03.2021
13:37
05.03.2021 14:03

bjorn.grimstad@fagbladet.no

For den svenske fagforeningen Kommunal oppleves pandemien som en bekreftelse på at en av deres viktigste kampsaker over flere år har gyldighet. Kommunal er det svenske motstykket til Fagforbundet.

– Vi har klart å beskytte de eldre i Sverige på en mye dårligere måte enn i de andre nordiske landene. Vi har mye mer smittespredning og høyere dødstall. Det gjør også at flere eldre dessverre har dødd i Sverige. Det er fordi vi har mangler. Hadde eldreomsorgen vært bedre i Sverige, hadde vi fått ned dødstallene, sier Tobias Baudin, leder for Kommunal.

Tall: Svenskene lever kortere, det gir folk høyere pensjon

– De lyttet ikke til oss

Kommunal kan sees på som Fagforbundets søsterorganisasjon i Sverige. Rundt en tredjedel av de rundt 500.000 medlemmene jobber innen eldreomsorgen.

Onsdag denne uken møttes lederne for henholdsvis Fagforbundet i Norge og Kommunal i Sverige, Mette Nord og Tobias Baudin, for å diskutere hva man kan lære av pandemien.

Møtet foregikk selvsagt digitalt og kan sees på Fagforbundets Facebook-side.

På spørsmål fra Gunn Karin Gjul, leder for politikkavdelingen i Fagforbundet, og for anledningen ordstyrer for møtet, om det faktisk stemmer at det i hovedsak er strukturelle mangler i eldreomsorgen som har ført til mange flere dødsfall i Sverige enn i Norge, svarer Baudin:

– Jeg tør å stikke ut haken og si at hadde politikerne lyttet på Kommunal, hadde det vært vært færre dødstall i eldreomsorgen i Sverige. Alt hva koronakommisjonen påpekte av svakheter, har vi mast om, og de har ikke lyttet til oss, sier han.

Han får støtte fra sin «kollega» i Norge, Mette Nord:

– Det er egentlig litt synd at vi i denne sammenhengen må si «hva var det vi sa?». Dårlige forhold i utgangspunktet får så mye større konsekvenser under en pandemi, sier hun.

Kronikk: «Bak ungdomsledigheten ligger det et betydelig psykisk helseproblem», skriver Fafo-forskere

(Saken fortsetter under bildet)

Denne uken møttes lederne for de to største fagforbundene i henholdsvis Norge og Sverige for å diskutere lærdommen av ett år med korona. Gunn Karin Gjul fra Fagforbundet var ordstyrer mens Mari Huupponen fra Kommunal presenterte rapporten som tyder på at sykehjem med lavere bemanning og flere timelønnede blir mer rammet av koronaviruset.

Denne uken møttes lederne for de to største fagforbundene i henholdsvis Norge og Sverige for å diskutere lærdommen av ett år med korona. Gunn Karin Gjul fra Fagforbundet var ordstyrer mens Mari Huupponen fra Kommunal presenterte rapporten som tyder på at sykehjem med lavere bemanning og flere timelønnede blir mer rammet av koronaviruset.

Facebook/Fagforbundet

Mer smitte der det var lav bemanning

Den svenske regjeringsnedsatte koronakommisjonen slår fast i sin delrapport i desember at hovedårsaken til at så mange har dødd under koronapandemien er langsiktige, strukturelle problemer innen helseomsorgen. Det blir blant annet pekt på lav bemanning, høy andel ringevikarer (timeansatte) og uavklarte roller på sykehjemmene som avgjørende årsaker.

Omtrent samtidig offentliggjorde Kommunal sin egen spørreundersøkelse, hvor de har spurt 1500 tillitsvalgte og verneombud på minst 1000 sykehjem.

Svarene har blitt sammenstilt med antall smittetilfeller på de ulike sykehjemmene. Da fant fagforeningen en klar sammenheng mellom at på sykehjem med lavere bemanning og flere ringevikarer, var det også flere Covid-19-relaterte dødsfall og smittetilfeller.

Mangel på smittevernutstyr, dårligere rutiner for hygiene og personale som gikk på jobb på tross av symptomer på sykdom, hadde samme negative påvirkning.

Mye lest og delt: Regjeringa lovar korona-lønn til arbeidsfolk som er utestengd frå jobben i Norge

Sverige topper mørk liste

Fredag formiddag var antallet personer med Covid-19-relaterte dødsfall på 12.977 i Sverige.

Det står i sterk kontrast til de andre nordiske landene. Ifølge FHI har det vært 632 dødsfall i Norge relatert til korona.

I resten av Norden er tallene for Covid-19-relaterte dødsfall ifølge Worldometers, per 5. april 2021: I Danmark er 2374 døde, i Finland 764 og på Island 29 personer.

Det er for øvrig ikke alltid mulig å skille mellom pasienter som dør av koronaviruset, og pasienter som dør med koronaviruset.

Statistikken viser at rundt halvparten av de som har dødd av Covid-19 i Sverige, bodde på sykehjem.

Kommentar: «Løsarbeidersamfunnet var et samfunnsproblem også før koronaen», skriver ELine Lønnå

– Endelig snakkes det om eldreomsorg

De høye dødstallene har ført til het debatt blant de politiske partiene i Sverige. Det synes Baudin er bra, selv om han påpeker det åpenbare: at det er synd at det skulle en pandemi med flere tusen døde for at det skulle skje.

– Om man skal se noe positivt med denne forbaskede pandemien, så er det at man endelig snakker om eldreomsorg i Sverige, sier Tobias Baudin.

Eldreomsorgen er privatisert i langt større grad i Sverige enn i Norge. Baudin påpeker at de strukturelle svakhetene finnes både hos de private og kommunale sykehjemmene, men at de er størst hos de private. Nå innrømmer han å ha tatt feil om privat velferd.

– Jeg ble valgt inn i Kommunals forbundsstyre i 2004, da vet jeg Fagforbundet var sinte på oss fordi vi åpnet opp for private alternativ innen velferden, sier han.

Denne skaper debatt: Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

– Vi tok feil

Tanken var at om det ble flere ulike arbeidsgivere og en mangel på helsearbeidere, ville de konkurrere om hvem som kunne gi best lønn og vilkår, forklarer Baudin.

– Det er bare å konstatere at vi tok feil, dere hadde rett. Vi ser at private har lavere lønner, dårligere vilkår, det ble nettopp tvert om, sier forbundslederen.

I tillegg til lav bemanning viste Kommunals spørreundersøkelse også at en høy andel ringevikarer førte til mer smitte. I Sverige kaller man ringevikarer timelønnede, da de får betalt per time de er på jobb og ikke nødvendigvis jobber hele vakter slik som er mest vanlig i Norge.

Spørreundersøkelsen omfatter den første smittebølgen fra midten av mars til juni 2020 og kan lastes ned her. Kommunal har selv stått for arbeidet bak rapporten.

Mye delt: Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

– Deltid er et smitteproblem

Mette Nord, leder for Fagforbundet, pekte på deltidsansatte og ringehjelper som en av de viktigste årsakene til høyere smittespredning hos enkelte institusjoner. Dette gjelder i begge landene, mener hun.

– Det vi kan se likhetstrekk på er høy grad av deltidsansatte som ikke kan leve av jobben sin. I tillegg til deltidsstillingen er man ringevakt på andre virksomheter. Hvis det er brist på opplæring på smittevernutstyr og man har mange flere nærkontakter, så vil smitterisikoen øke, sier Nord.

Nord trakk også fram Fagforbundets heltidsprosjekt, hvor de har hatt over 400 hovedtillitsvalgte og ordførere på felles skolering det siste året, som et viktig bidrag.

– Kommer du inn en dag i uka har du ikke forutsetninger for å følge pasienten godt nok, sier hun.

Her er noen av funnene i Kommunals spørreundersøkelse

• Sykehjem (Äldreboenden) med smittespredning hadde en høyere andel timelønnede ansatte. På fire av ti sykehjem med mer enn ett tilfelle ble minst en av fem ansatte betalt per time. Bare to av ti sykehjem uten smittespredning hadde mer enn 20 prosent timelønn.

• Sykehjem med smittespredning var mindre bemannet før pandemien. Blant sykehjem med flere smittede mente 39 prosent at bemanningen var tilstrekkelig like før pandemien, sammenlignet med sykehjem uten smitte, hvor 50 prosent mente at bemanningen var tilstrekkelig.

• Sykehjem med smittespredning har i større grad hatt personale som har gått mellom friske og syke pasienter (57 prosent) enn sykehjem med bare ett tilfelle (47 prosent).

• Sykehjem med flere smittede har i større grad hatt ansatte som har gått på jobb til tross for symptomer: 28 prosent, mot 10 prosent på sykehjem uten smittespredning.

• Sykehjem uten covid-19-tilfeller svarer i mindre grad at det har skjedd at ansatte har jobbet uten riktig verneutstyr (25 prosent) enn sykehjem med flere covid-19 tilfeller (54 prosent).

• Sykehjem med høyere overholdelse av grunnleggende hygienerutiner hadde mindre smittespredning. På arbeidsplasser med flere tilfeller av covid-19 var det i større grad ansatte som hadde vanskeligheter med å følge hygienerutiner, 27 prosent, mens andelen på sykehjem uten bekreftet smittespredning var 15 prosent.

Kilde: Kommunal

05.03.2021
13:37
05.03.2021 14:03

Her er noen av funnene i Kommunals spørreundersøkelse

• Sykehjem (Äldreboenden) med smittespredning hadde en høyere andel timelønnede ansatte. På fire av ti sykehjem med mer enn ett tilfelle ble minst en av fem ansatte betalt per time. Bare to av ti sykehjem uten smittespredning hadde mer enn 20 prosent timelønn.

• Sykehjem med smittespredning var mindre bemannet før pandemien. Blant sykehjem med flere smittede mente 39 prosent at bemanningen var tilstrekkelig like før pandemien, sammenlignet med sykehjem uten smitte, hvor 50 prosent mente at bemanningen var tilstrekkelig.

• Sykehjem med smittespredning har i større grad hatt personale som har gått mellom friske og syke pasienter (57 prosent) enn sykehjem med bare ett tilfelle (47 prosent).

• Sykehjem med flere smittede har i større grad hatt ansatte som har gått på jobb til tross for symptomer: 28 prosent, mot 10 prosent på sykehjem uten smittespredning.

• Sykehjem uten covid-19-tilfeller svarer i mindre grad at det har skjedd at ansatte har jobbet uten riktig verneutstyr (25 prosent) enn sykehjem med flere covid-19 tilfeller (54 prosent).

• Sykehjem med høyere overholdelse av grunnleggende hygienerutiner hadde mindre smittespredning. På arbeidsplasser med flere tilfeller av covid-19 var det i større grad ansatte som hadde vanskeligheter med å følge hygienerutiner, 27 prosent, mens andelen på sykehjem uten bekreftet smittespredning var 15 prosent.

Kilde: Kommunal
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Anders Tøsse

Lærere frykter stråling: Nå ber de ordføreren om hjelp

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping


Flere saker