JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

Torgny Hasås

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet enige

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Arbeidsløse og permitterte får likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.29.11.2021
16:53
01.12.2021 11:41

frode@lomedia.no


torgny@lomedia.no

De arbeidsløse og permitterte får feriepenger på dagpenger. Det er klart etter at SV ble enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjett for 2022.

Dette er de tre partiene enige om:

«Flertallet viser til bevilgning til feriepenger på dagpenger på 1270 mill, som innebærer en videreføring av den vedtatte ordningen for 2021 i 2022.»

De tre partiene setter av nesten 1,3 milliarder kroner til dette for 2022. Tidligere har det versert en kostnad på 1,6 milliarder kroner for full innføring av feriepenger. Ifølge kilder som har vært i forhandlingene så er endringene i hovedsak forskjeller i beregningene.

På pressekonferansen i Stortingets vandrehall stilte de tre partilederne, Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Støre la stor vekt på at å gjeninnføre feriepenger på dagpenger var viktig for Arbeiderpartiet. Det var Vedum fra Senterpartiet også enig i. Men den eneste grunnen til at det ikke var foreslått da regjeringa kom med tilleggsproposisjonen var at de hadde ikke tid, nå hadde de fått to uker til og hadde klart å finne en løsning.

Vedum føyde til:

– Vi visste at vi skulle til Stortinget med det.

– Betyr det at feriepenger på dagpenger ikke ble lagt inn i tilleggsproposisjonen for å gi et prutningsmonn overfor SV, spurte FriFagbevegelse.

Vedum svarte ikke direkte på spørsmålet, men viste til at dette var et prioritert krav fra SV og at en hadde fått bedre tid til å utrede spørsmålet.

Arbeiderpartiets øyne og øre

– Ble du overrasket over reaksjonen fra fagbevegelsen da ikke feriepenger på dagpenger var med på tilleggsproposisjonen?

– Jeg hørte beskjeden, og det er ikke rart at tillitsvalgte som har medlemmer som har mistet jobben, og med det kuttet som Erna Solberg foretok i 2015 og som rammet så mange da koronakrisen kom. De tillitsvalgte er Arbeiderpartiets øyne og ører og jeg har fått lyttet godt inn i mange sektorer, og har også fått mange innspill til måter vi kunne gjøre dette på.

Forslaget nå baserer seg på den midlertidige ordningen fra 2021. Regjeringen må komme tilbake med et forslag om en varig ordning for feriepenger på dagpenger.

Lang forhandling

Feriepenger til de arbeidsløse neste år var et sentralt løfte fra Arbeiderpartiet før valget, både i regjeringsplattformen og i partiets 100-dagersplan. Derfor var det mange som hadde tatt det for gitt at denne ordningen ble gjeninnført da Ap og Sp la fram forslag til endringer i Solberg-regjeringens statsbudsjett.

Slik gikk det imidlertid ikke da regjeringa la fram sitt budsjett.

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV ble det altså likevel feriepenger på dagpenger.

NNN fornøyd

LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) startet sitt landsmøte mandag. Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen var klar til å kritisere statsministeren onsdag for at han ikke leverte feriepenger på dagpenger i sitt budsjett.

Etter budsjettenigheten er hun veldig fornøyd:

– Det er veldig bra, og absolutt på tide. Da slipper statsministeren å svare for dette når han kommer på vårt landsmøte på onsdag, sier Hansen. 

Høyere skatt for vanlige folk

Økonomisk betyr budsjettforliket at de tre budsjettkameratene har omdisponert 10 milliarder kroner. Blant annet gjør de endringer i skatteopplegget.

Dette fikk Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru til å uttale i en pressemeldning at «det er ingen tvil om at det er SV som setter fargen på Støres regjeringsprosjekt. Skattene for vanlige folk skal opp for å finansiere varige økninger i offentlige budsjetter.»

Skattene skal opp for de rikeste, Innslagspunktet for trinnskatten reduseres til 643 000 kroner. De med en årsinntekt over dette, vil få høyere skatt.

Tannløst om tennhelse

– Det viser seg at det hjelper å presse på og si tydelig i fra slik fagbevegelsen og Rødt har gjort de siste ukene, slik at en får reversert kuttet på feriepenger på dagpenger og noen usosiale kutt for sosialhjelpsmottakere, sier stortingsrepresentant for Rødt, Marie Sneve Martinussen. Hun er også partiets finanspolitiske talsperson.

Men hun synes det er litt susselig at man må dytte og dra for å få til det som en ville tro var et absolutt minimum av hva en kunne forvente av en Arbeiderparti-regjering.

– Er det noe du hadde forventet var med i forliket som ikke er med?

– Ja, jeg er skuffet over at man øker egenandelen på helsetjenester fra 1. januar. Det gjør at alle som er syke får høyere utgifter neste år, og det er tannløst på tannhelse. Det ligger 300 millioner kroner på bordet, og med det tempoet vil det ta flere ti-år før en oppnår det som var målet med Hurdals-plattformen, sier Sneve Martinussen til FriFagbevegelse.

71 forslag

Til sammen består budsjettforliket av 71 enkelt forslag. Noen av dem er:

·        Fem av forslagene rettes slik at det blir vanskeligere for kommersielle velferdsleverandører å bruke pengene på annet enn å yte velferdstjenester

·        Regjeringen blir bedt om å legge frem forslag slik at barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

·        Bostøtten bli slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter får bostøtte og slik at bostøtten dekker en større del av boutgiften.

·        Regjeringen må vurdere ulike tiltak som kan forsterke rettshjelpsordningen for befolkningen

·        Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for arbeidsavklaringspenger og komme tilbake til Stortinget med forslag som skal sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.

·        Regjeringen må begynne arbeidet med tannhelsereformen slik at tannhelsa blir en del av det ordinære helsevesenet.

·        Barnetillegget for uføre gjenninnføres slik det var før Solberg-regjeringen kuttet i det.

·        Solberg-regjeringens forslag om å kutte friinntekten for uføre reverseres

·        Ordningen med brillestøtte for barn gjeninnføres slik den var før Solberg-regjeringen kuttet i ordningen.

·        Det blir et pilot-prosjekt i Oslo med kvittering etter å ha vært utsatt for politikontroll.

·        Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om levekår i byer innen utgangen av 2022, saken skal blant annet vurdere Jenssen-utvalgets forslag

·        Gjøre om tilskuddsordningen for nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet til en ren søknadsbasert ordning

·        Minske inntektstapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet

·        Utrede et bunnfradrag på elavgiften slik at det er mulig å skjerme de som har et lavt forbruk fra høye strømpriser

·        Regjeringen blir pålagt å utrede og rapportere på flere parametere som viser inntektsforskjellene. Målet er å redusere økonomisk ulikhet.

·        Vurdere hvordan få en mer reell metode for verdisetting av dyre boliger.

·        Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet mot internasjonale skattetilpasninger og skatteflukt.

·        Utslippsfrie ferger

·        Satsing på Enøk

·        Nullutslipp og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i offentlige anbud

·        Ulike finansieringsordninger for å redusere utslippene av klimagasser

·        Øke elbilandelen i leasingmarkedet og innenfor varebilmarkedet

·        Utrede en klimaavtale med petroleumsbransjen for å redusere klimagassutslippene fra norsk olje- og gassproduksjon.

·        Ikke utlyse en ny ordinær konsesjonsrunde (26. konsesjonsrunde) på norsk sokkel i 2022

29.11.2021
16:53
01.12.2021 11:41Mest lest

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene

Morten Holm / NTB

Nav tapte rettssak


Flere saker