JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fafo-undersøkelsen viser spesifikke utfordringer offentlig sektor har med frontfagsmodellen. (Arkivbilde)

Fafo-undersøkelsen viser spesifikke utfordringer offentlig sektor har med frontfagsmodellen. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

Det har vært utfordrende tider for frontfagsmodellen i Norge

Det er mange farer for frontfagsmodellen, og ikke noen enkle løsninger. Fafo oppfordrer til lojalitet og tillit blant partene for å bevare den.

21.11.2023
12:32
21.11.2023 18:39

anders@lomedia.no

Pandemien, krig og inflasjon har rystet økonomien de siste årene, og i Norge førte det til at LO og NHO ba regjeringen se på hvordan dette skal løses i norsk økonomi framover.

Resultatet ble et nytt utvalg ledet av Steinar Holden, som skal belyse utfordringene og bevare trepartssamarbeidet i frontfaget.

Dette er også av interesse for LO Stat og Spekter, som sammen har engasjert Fafo til å se på hvilke utfordringer frontfagsmodellen har i dag – og hva som kan gjøres for å bevare den.

Forskerne Åsmund Arup Seip og Elin Svarstad publiserte rapporten 21. november, og møter til debatt på Kartellkonferansen på Gol 22. november.

Flere farer

Frontfagsmodellen fungerer slik at konkurranseutsatt industri forhandler fram sine lønnstillegg først, som så blir normgivende for resten av arbeidslivet i privat og offentlig sektor.

Kritikerne av modellen de siste årene har pekt på at rammen fra frontfaget oppleves som et absolutt tak når man forhandler i for eksempel offentlig sektor.

Det har gjort at noen av utdanningsgruppene mener de faller etter sammenlignet med grupper i privat sektor med like lang utdanning.

Et annet moment er at frontfagsrammen delvis baseres på anslag over hvor stor den lokale lønnsveksten blir ute i bedriftene. Dette har NHO ansvar for, i forståelse med LO.

Både Delta og Unio har pekt på at disse anslagene ikke alltid har truffet, og at lønnsveksten i industrien i etterkant har vist seg å bli høyere enn det frontfagsrammen tilsa.

LO har hatt et annet utgangspunkt, og viser ifølge Fafo-notatet til at det de siste 20 årene er svært små forskjeller.

Lønnsveksten for offentlig sektor fra 2007 til 2018 er også den høyeste bortsett fra i Tyskland, påpeker LO. Det er heller den økonomiske politikken fra regjeringen og Norges Bank som har fått LO til å be om en utredning av hvordan dette påvirker frontfagsmodellen.

LOs sjeføkonom har påpekt at Norges Bank i for stor grad legger vekt på inflasjonen når den setter renten, og at myndighetene i for stor grad tar hensyn til inflasjonen når de legger opp til stramme budsjetter.

Det svekker arbeidstakernes kjøpekraft, og gjør det vanskeligere å gjennomføre moderate lønnsoppgjør.

Mars 2023: Unio vil sprenge frontfagsrammen – vil kreve mer i lønnsøkning enn industrien

Flere utfordringer

Fafo-undersøkelsen viser også spesifikke utfordringer offentlig sektor har med frontfagsmodellen.

Ettersom andelen med høy utdanning er høy, er det mange som sammenligner seg med funksjonærene i industrien.

Når disse får høyere tillegg enn arbeiderne, skaper det frustrasjon.

Det er også en bekymring blant Fafos informanter om rekruttering til offentlig sektor.

– Modellen skal i utgangspunktet sikre at konkurranseutsatt sektor er lønnsledende, og får beholde den arbeidskraften det er behov for der. Konkurranse om arbeidskraft kan dermed true dermed ett av frontfagsmodellens sentrale elementer, heter det i rapporten.

I tillegg er det flere som påpeker at for stor vekst lederlønninger i staten skaper spenninger.

Et annet element er lønnsveksten i bransjer der det er mange uorganiserte virksomheter og arbeidstakergrupper. Fafo peker på IT og konsulenttjenester som eksempel på arbeidstakergrupper som har hatt en klart større lønnsvekst enn det frontfagsrammen har åpnet for. En informant advarer om at dette kan smitte over på funksjonærer i privat sektor.

Alternativer?

Fafo-notatet vurderer også hvilke alternativer som finnes til frontfagsmodellen, og har sett til nabolandene våre.

Dansk løsning: For å løse problemet med usikkerhet rundt ramma, har Danmark en ordning der lønnsveksten for offentlig sektor reguleres etter resultatet fra privat sektor foregående år. Denne løsningen har blitt vurdert av tidligere Holden-utvalg, og konklusjonen har blitt at det kan føre til en lønnsspiral. Fafo konstaterer også at den ikke løser utfordringer med konkurransen mellom grupper i offentlig sektor, eller utjevner forskjeller mellom privat og offentlig sektor.

Svensk løsning: Det er lenge siden offentlig sektor i Sverige gikk bort fra en fastsatt pott, og lønna blir fastsatt lokalt, kun med en minstepott dersom man ikke blir enige. Lønnsveksten styres likevel gjennom offentlige budsjetter, der det settes av for en lønnsvekst basert på konkurranseutsatt sektor, men med et fradrag for produktivitetsøkning i offentlig sektor. Altså litt som ABE-kuttene staten hadde tidligere. Fafo oppsummerer med at denne løsningen nok gir stor fleksibilitet, men knytter lønnsveksten veldig til virksomhetenes budsjetter.

Ekstrapott: En egen pott til spesifikke grupper som trenger et lønnsløft har blitt lansert flere ganger, både av Sykepleierforbundet og Likelønnskommisjonen. I Danmark ble det i år foreslått at enkelte grupper i offentlig sektor skulle få en ekstra pott. Fafo ser flere problemer med dette, som økt konkurranse om arbeidskraft og dermed lønnsspiral.

Økt produktivitet: Å legge inn krav om produktivitetsvekst i tariffoppgjørene, drøftes også av Fafo. Et eksempel er «Skolepakkene» i 2000 og 2001. Da fikk lærerne større tillegg, mot at de underviste i flere timer. Fafo konkluderer med at dette ikke har blitt et eksempel til etterfølgelse, da effekten ble spist opp i senere år.

Løsning: Lojalitet og tillit

I avslutningen av notatet skriver Fafo-forskerne at frontfagsmodellen har utviklet seg i takt med samfunnsendringene og landskapet av organisasjoner både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det vil nok fortsette.

– Målsettingen har imidlertid alltid ligget fast: frontfagsmodellen skal sikre full sysselsetting, lav inflasjon, og høy produktivitet, står det i rapporten.

Konklusjonen til forskerne er at partene i trepartssamarbeidet må støtte opp om frontfagsmodellen.

– Uten lojale organisasjoner, og myndigheter som respekterer trepartssamarbeidet, bryter frontfagsmodellen sammen. I en urolig tid, der grunnlaget for frontfagsmodellen og det inntektspolitiske trepartssamarbeidet kan komme under press, er det viktig at partene bygger tillit, både seg imellom og til de institusjonene som bære frontfagsmodellen. Det er et felles ansvar, skriver forskerne.

21.11.2023
12:32
21.11.2023 18:39Mest lest

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Tri Nguyen Dinh

Intern strid i regjeringen kan hindre at sjøfolk får norsk lønn i norske farvann

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

peopleimages/colourbox

Ansatte setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Kathrine Geard

Sara mistet moren i selvmord. Nå vil hun gjøre det lettere å tvangsinnlegge

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Anita Arntzen

No må folk med «vanlege jobbar» gå på Nav

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Johan Nilsson / TT / NTB

Tesla-streiken sprer seg fra Sverige til Danmark


Flere saker