JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Noen hundrelapper lavere skatt, billigere barnehage, dyrere bensin, men lavere årsavgift på bil.
Økonomer tror fortsatt på renteøking etter at statsbudsjettet for 2024 ble presentert.

Økonomer tror fortsatt på renteøking etter at statsbudsjettet for 2024 ble presentert.

Gorm Kallestad / NTB

marius.helge.larsen@ntb.no

– Det anslås at om lag 85 prosent av skattyterne får om lag uendret eller lavere inntektsskatt av regjeringens forslag for 2024, heter det i regjeringens forslag til statsbudsjett.

For de fleste er det snakk om svært små endringer. Totalt er skattelettelsene på 6 milliarder kroner, men mesteparten av dette går til å kutte ut midlertidige ordninger fra i fjor.

Kort fortalt vil folk som tjener opp til 800.000 kroner i året, få mellom 200 og 600 kroner mindre i skatt.

De som tjener over 1 million kroner, vil i snitt få 800 kroner mer i skatt.

Kutt i barnehagepris

Et grep som kan gi mer effekt på privatøkonomien for barnefamilier, er regjeringens kutt i barnehageprisene fra 3000 kroner til 2000 kroner i måneden i hele landet og til 1500 kroner i distriktene.

Dette vil gjelde fra 1. august neste år.

I den nordligste delen av landet er barnehage allerede gratis.

Bensin-grep

Drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen, mens trafikkforsikringsavgiften reduseres med 400 kroner i året.

Ifølge regjeringen betyr dette at det blir billigere for de aller fleste å kjøre bil.

En vanlig bensinbil må kjøre over 40.000 kilometer i året for at man skal komme dårligere ut av endringene, har regjeringen sagt til Aftenposten.

Den gjennomsnittlige kjørelengden i Norge var 11.927 kilometer i 2022.

Fagforeningsfradraget økes

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å prisjustere fradraget for fagforeningskontingent fra 7700 til 8000 kroner fra neste år.

Reisefradraget prisjusteres også, slik at kilometersatsen økes fra 1,70 kroner til 1,76 kroner, og nedre grense for fradraget økes fra 14.400 kroner til 14.950 kroner.

– Regjeringen fortsetter å stille opp for arbeidsfolk. Det skal lønne seg å jobbe, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Avgiftsøkninger

Øvrige avgifter økes stort sett i tråd med prisveksten, som regjeringen anslår å være på 3,8 prosent neste år.

Dette gjelder både alkoholavgift, tobakksavgift, flypassasjeravgift og sukkeravgift.

Det gjøres ingen endringer i matmomsen, slik mange har tatt til orde for.

Skattefradrag

En litt smalere endring er at satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner.

Samtidig økes kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

For folk som bor mye borte hjemmefra, for eksempel på brakkerigg, kan det fort bety mye penger.

Tror fortsatt på renteøking

Budsjettet er som ventet, og på linje med det Norges Bank hadde lagt til grunn, mener Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Selv om oljepengebruken øker med nærmere 40 milliarder, er innretningen slik at det gir et ganske nøytralt bidrag til norsk økonomi. Dermed burde ikke budsjettet i seg selv bidra til noen endringer i Norges Banks planer, sier Olsen til NTB.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror heller ikke budsjettforslaget vil ha stor innvirkning på rentenivået.

– Vi holder en knapp på at styringsrenten heves ett knepp, til 4,5 prosent i desember, sier hun.

Haugland beskriver også budsjettet som ganske nøytralt. Likevel er det overraskelser å finne i nøkkeltallene.

– Merk at inflasjonsanslaget for neste år er et helt prosentpoeng lavere enn Norges Banks anslag. Om sentralbanken får rett, kan det ende opp med økt pengebruk når budsjettet skal revideres neste vår, sier hun.

Med et nøytralt budsjett går ikke regjeringen i beina på Norges Bank, noe som er fornuftig, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus eiendom.

Nøkkeltall i statsbudsjettet

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

• Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

• Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

• Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

• Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

• Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)

Kilde: Finansdepartementet

Warning
Annonse
Annonse

Nøkkeltall i statsbudsjettet

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

• Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

• Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

• Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

• Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

• Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)

Kilde: Finansdepartementet