JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Diskriminering

Dobbelt så mange klagde til Diskrimineringsnemnda i fjor

Klageorganet har fått en stor økning i antall saker, og beklager nå at saksbehandlingstida øker.
Mange saker i nemnda handler om diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser. Illustrasjonsfoto.

Mange saker i nemnda handler om diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser. Illustrasjonsfoto.

Colourbox

herman@lomedia.no

I 2022 fikk Diskrimineringsnemnda dobbelt så mange klagesaker som i 2020, ifølge en pressemelding.

Men nå øker dessverre saksbehandlingstida, beklager nemnda i en annen pressemelding.

Per nå har nemnda 411 saker liggende på sitt bord.

«Nemnda mottar fortsatt desidert flest saker om diskriminering, mens saker om trakassering, gjengjeldelse, og arbeidsgivers plikt til å søke å hindre og forebygge trakassering, ligger et stykke bak», skriver nemnda.

Flest diskrimineringssaker

Diskrimineringsnemnda er en gratis, lavterskel klageinstans du kan klage inn saker om diskrimineringer, trakassering, seksuell trakassering og gjengjelding.

Det er nemnda som håndhever forbuda mot disse. Men nemnda kan ikke gi råd i saker – det er opp til Likestillings- og diskrimineringsombudet å gjøre.

«Videre får vi flest saker om diskrimineringsgrunnlagene funksjonsnedsettelse, etnisitet, alder og kjønn. Når det gjelder saker om universell utforming av IKT, har vi hatt en stor økning i 2022», skriver nemnda.

I 2022 avgjorde nemnda 417 saker. I 71 saker avgjorde nemnda at det var regelbrudd.

Ifølge nemnda, er det noen sakstyper de får oftere enn andre, men økninga i antall saker skal ha fordelt seg jevnt.

Hvilke saker?

Av de sakene som nemnda avgjorde i 2022, mente klager at det var brudd på disse områdene:

• Diskriminering – 377 saker

• Trakassering – 80 saker

• Gjengjeldelse – 33 saker

• Søke å hindre trakassering – 12 saker

• Forebygge trakassering – 10 saker

NB: Ikke alle saker resulterte i regelbrudd. Noen saker kan også være telt på flere områder.

I tillegg kan det være spesialgrunnlag i noen saker. 23 saker handla om seksuell trakassering. 29 om Individuell tilrettelegging for funksjonsnedsettelse.

Lang saksbehandlingstid

Nå regner nemnda at det vil ta nesten åtte måneder å få behandla en sak – 240 dager.

Enda lenger kan det ta hvis den faktisk må opp til nemnda, og ikke blir avvist eller henlagt.

Warning
Annonse
Annonse