JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Heltid og deltid

En lovendring i 2019 ga Gard en gyllen mulighet

Gard Nordberg brukte nesten ti år på å få full stilling. Nå ønsker han å spre kunnskap og inspirere flere deltidsansatte til å bruke fortrinnsretten.
OPTIMIST: Gard Nordberg benyttet seg av fortrinnsretten for å få økt deltidsstillingen sin til en fulltidsstilling. Han håper og tror at mange flere kan gjøre det samme.

OPTIMIST: Gard Nordberg benyttet seg av fortrinnsretten for å få økt deltidsstillingen sin til en fulltidsstilling. Han håper og tror at mange flere kan gjøre det samme.

Brian Cliff Olguin

brian.cliff.olguin@lomedia.no

For ti år siden sto Gard Nordberg uten jobb etter at hotellet han jobbet i måtte stenge dørene for godt. Sju måneder ut i arbeidsledigheten fikk han en ekstravaktstilling på Kiwi Grasmyr, som høsten 2012 ble til en fast 79 prosentstilling. Den skulle han komme til å ha i nesten ti år.

– Jeg har kost meg på jobb og har som tillitsvalgt håndtert en del saker for andre ansatte mens det har vært to sjefsbytter, sier Nordberg som innrømmer at han hadde glemt seg selv litt på veien.

Koronapandemien førte til økt omsetning i norsk dagligvarehandel, og med det økt behov for arbeidskraft. De siste årene har Nordberg derfor tatt flere ekstravakter og til tider vært oppe i hundre prosent arbeid. Men det som var utløsende for at han endelig fikk full stilling var at en kollega sluttet – og en endring i arbeidsmiljøloven i 2019. Den sørger for at deltidsansatte har fortrinnsrett til deler av en stilling.

– Nå er det slik at man kan ta deler av en ledig stilling for å fylle opp turnusen sin. I motsetning til før da man måtte ta hele den utlyste stillingen, sier Nordberg som er fornøyd med å ha brukt regelverket til fordel for seg og flere av sine kolleger.

To tanker i hodet

De fem ansatte som gikk opp i stillingsprosent på Kiwi Grasmyr omfordelte den ledige 80-prosentstillingen seg imellom, slik lovverket legger til rette for. Nordberg er også fornøyd med at sjefen har ansatt tre ekstravakter til.

– Noen arbeidsgivere sier at det handler om fleksibilitet og nok hoder å spille på, og at de derfor vil ha mange ansatte fordelt på deltidsstillinger. Men jeg mener at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Flere av oss har butikkjobben som levebrød og yrke, og så er det alltid noen som ønsker en deltidsjobb, sier HK-medlemmet.

YRKESVEI: Gard Nordberg er også opptatt av at sjefer skal forstå at mange velger butikkjobben som hovedyrke, og at økte stillingsprosenter derfor vil lønne seg.

YRKESVEI: Gard Nordberg er også opptatt av at sjefer skal forstå at mange velger butikkjobben som hovedyrke, og at økte stillingsprosenter derfor vil lønne seg.

Brian Cliff Olguin

Informasjonsbehov

Nordberg tror ikke det nødvendigvis alltid ligger vond vilje bak at flere deltidsansatte opplever å bli stående i deltidsturnusene sine, mens bedriftene bemanner opp.

– Vi må spre kunnskap til ansatte og butikksjefer om hvordan det skal gjøres, og ikke minst at det finnes et lovverk å følge. Mange er dessverre ikke informert. Derfor er det også kjempeviktig å være fagorganisert og at tillitsvalgte kjenner til regelverket, sier han mens han fyller på med smør og H-melk i kjølerommet.

Selv fikk han mange av kollegene til å melde seg inn i Handel og Kontor med mål om å få en tariffavtale i butikken. Den kom på plass i 2015, og nå teller HK-klubben ti medlemmer, noe som utgjør flertallet av de ansatte.

– Er man en sterk klubb er det vanskeligere å bli forbigått, sier han bestemt.

Mye lest: Monica ble truet til å si opp. Nå har hun fått over 200.000 kroner i lønnsgaranti og ny jobb

Stor interesse

Da Nordberg fikk økt stillingen sin, gikk han selv ut på Facebook og delte nyheten. Meldingene begynte å tikke inn fra alle kanter. Det var nysgjerrige som lurte på hvordan de skulle gå fram for å få til det samme.

– Jeg har forklart flere hvordan de skal henvise til arbeidsmiljøloven og gjerne organisere seg, for det er det organiserte arbeidslivet som gjør dette mulig. Bare i forrige måned fikk en venninne av meg økt turnusen sin. Hennes arbeidsgiver hadde ikke vært klar over fortrinnsretten hennes da han hadde lyst ut en ny stilling, men nå har det løst seg.

Nordberg forteller at butikksjefen hans har vært eksemplarisk og forhørt seg med ham om hvordan de skulle gå fram når den ene av de ansatte sluttet. Samtidig forteller Nordberg at det er en kabal som skal gå opp uten å endre turnusene til de ansatte. I hans tilfelle betyr det at han offisielt har en 99,47 prosent stilling fordi han fikk to vakter fra den stillingen som ble ledig.

– Men det er nesten hundre prosent, og jeg tipper at neste gang vi skal gå gjennom turnusene, klarer vi å få rundet den helt opp, sier han og ler.

Gabriela fikk hel stilling etter seks år: – Jeg har vært forsiktig med pengene mine og talt hver krone. Det har akkurat gått rundt

Arbeidsmiljøloven § 14 – 3

Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14–2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14–3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17–2.

Warning
Annonse
Annonse

Arbeidsmiljøloven § 14 – 3

Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14–2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14–3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17–2.