JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Organisasjon

Én million LO-medlemmer er ikke nok for LO-sekretær Olsson. Han har en plan

– LO skal bli den største arbeidstakerorganisasjonen innenfor alle bransjer og yrkesgrupper, i alle sektorer, og på alle utdanningsnivåer, sa LO-sekretær Terje Olsson til LO-kongressen.
TRUMFKORTET: – Dyktige tillitsvalgte er vår beste medlemsfordel, sa Terje Olsson.

TRUMFKORTET: – Dyktige tillitsvalgte er vår beste medlemsfordel, sa Terje Olsson.

Leif Martin Kirknes

ragnhild@lomedia.no

– Vi skal ikke være redde for å være ambisiøse, sa LO-sekretær Olsson da han talte til LO-kongressen onsdag.

LO nærmer seg 1 million medlemmer. Men Norges største hovedorganisasjon er ikke størst blant alle grupper.

Olsson understreket betydningen av at LO styrker seg i grupper der LO ikke står sterkt nok i dag. I servicesektoren er andelen organiserte lav og de deltidsansatte mange.

– Vi må forsterke og videreføre arbeidet med å styrke organiseringen i servicesektoren, sa Olsson.

LO har også en jobb å gjøre når det gjelder å styrke seg blant studenter og arbeidstakere med høyere utdanning, påpekte Olsson.

I 2040 er det ventet at halvparten av de yrkesaktive vil ha høyere utdanning. Men blant studenter og høyt utdannede er det andre hovedorganisasjoner enn LO som dominerer.

Vokser blant studentene

Mens LO har 25.700 studentmedlemmer, har Unio 39.000 og Akademikerne 31.400 organiserte studenter. Den gode nyheten er at LO vokser raskere blant studentene enn de konkurrerende hovedorganisasjonene, påpekte Olsson.

De tre siste årene har andelen studentmedlemmer i LOs forbund vokst med rundt 16 prosent. Til sammenligning har Akademikerne de siste tre årene økt antallet studentmedlemmer med 6 prosent, mens Unio opplever en tilbakegang på oppunder tre prosent.

– Vi har utfordringer å jobbe med. Vi må bli bedre på å ivareta studentene i arbeidsforholdet sitt. Og vi må se på rammeavtalen for elev- og studentmedlemskapet, slik at studenter får den hjelpen de trenger på arbeidsplassen, sa Olsson.

Må bli bedre på å bygge nettverk

I talen til LO-kongressen takket LO-sekretær Olsson «førstelinjeforsvaret» – de tillitsvalgte i forbundene. Samtidig erkjente han at systemet rundt de tillitsvalgte har sine svakheter. Mange tillitsvalgte føler seg alene om oppgavene.

– Vi må bli bedre til å bygge nettverk der tillitsvalgte kan møtes. Skape felles møtearenaer. Fellesskap for erfaringsutveksling, sa Olsson fra talerstolen.

Første organisasjonsprogram på ni år

Sist LO vedtok et organisasjonsprogram var i 2013. Etter en intens debatt om egen organisering, vedtok LO-kongressen i 2013 at det skulle settes ned et utvalg som skulle gå igjennom hele LOs organisasjon og administrasjon. Hensikten med gjennomgangen var å «bygge en organisasjon med enda større kraft på alle nivåer».

Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen ble videreført på kongressen i 2017, og rapporten og anbefalingene fra arbeidsgruppa er nå lagt fram for kongressen.

I sin tale trakk Olsson fram noen av «nyvinningene» fra siste kongressperiode. På kongressen i 2017 ble det blant annet vedtatt å opprette regionråd i alle LOs regioner, med unntak av Oslo. Regionrådene skulle være samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, og erstattet de tidligere styrene for fylkeskonferansene.

– Funn fra organisasjonsgjennomgangen viser så langt at opprettelsen av regionråd innfrir forventningene om bedre koordinering og samhold. Samlet har det gjort oss til en bedre organisasjon, sa Olsson som anbefalte å videreføre de organisatoriske endringene.

I debatten som fulgte etter LO-sekretærens innledning, ble det tydelig at ikke alle delte den oppfatningen.

– Jeg vil påstå at lokalorganisasjonene i praksis ble vingeklippet, sa Bernhard Brunes fra LO Rogaland om endringene som ble vedtatt på forrige kongress.

Flere delegater var oppe på talerstolen og argumenterte for å styrke lokalorganisasjonene.

Må styrkes: Lokale LO-ledere mener grasrotengasjementet visner: – Gidder ikke engasjere seg lenger

– Medlemmene er ikke syke

Flere av de tillitsvalgte argumenterte også for at LO må snakke mer om organisering og aktivisering av medlemmene, og mindre om verving, forsikringsordninger og medlemspleie.

– Vi verver folk til bokklubber og Donald Duck-abonnement, men vi organiserer sterke fellesskap på arbeidsplassene. Vi organiserer nye medlemmer, og vi bør bytte ut ordet verving slik vi har gjort i Industri Energi, sa Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri Energi.

Bjørg Jorun Tapio fra Fagforbundet gikk i rette med ordet «medlemspleie».

– Ordet «pleie» er et ord jeg forbinder med helse- og sosialsektoren. Vi pleier pasienter, ikke medlemmer. Medlemmene våre er verken pleietrengende eller syke, sa Tapio til latter fra salen, sa Tapio.

LO-ledelsen anbefaler at arbeidet med organisasjonsgjennomgangen skal fortsette også i neste kongressperiode. 

Warning
Annonse
Annonse