JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krigen i Gaza

Er Norge med på et mulig folkemord i Gaza? Nå skal regjeringen granske seg selv

Norge gjennomgår mulige konsekvenser av kjennelsen i folkemordsaken mot Israel.
Regjeringa, her ved utenriksminister Espen Barth Eide, vil ikke at Norge alene skal kreve garantier fra USA mot at norske våpen og våpendeler selges videre til Israel. Regjeringa mener det ville få negative konsekvenser for den norske forsvarsindustrien og dermed for Norges forsvarsevne.

Regjeringa, her ved utenriksminister Espen Barth Eide, vil ikke at Norge alene skal kreve garantier fra USA mot at norske våpen og våpendeler selges videre til Israel. Regjeringa mener det ville få negative konsekvenser for den norske forsvarsindustrien og dermed for Norges forsvarsevne.

Beate Oma Dahle / NTB

yngvil@lomedia.no

Regjeringa hever stemmen internasjonalt for våpenhvile i Gaza. Utenriksminister Espen Barth Eide retter pekefingeren mot land som forsyner Israel med våpen.

Samtidig er norske myndigheter langt tausere om Norges bidrag til de israelske F-35-jagerflyene som er med i flyangrepene mot Gaza.

Ni norske selskaper, blant dem statseide Kongsberg Gruppen, produserer deler til F-35-flyene på fabrikker i Norge. Delene leverer de til verdens største våpenprodusent Lockheed Martin i USA som bygger flyene.

(Se faktaboks om F-35-samarbeidet der Norge og mange andre land er med.)

USA eksporterer krigsflyene videre, inkludert til okkupantmakten Israel som planlegger en flåte på til sammen 100 av F-35-flyene i løpet av de neste fem åra.

Har Norge noe ansvar?

Hva mener så regjeringa om sitt ansvar for «reisen» som alle disse flydelene tar fra fabrikker i Norge til USA, der de brukes i byggingen av flyene, til de eksporteres til Israel og brukes til å bombe Gaza?

Vi spør utenriksminister Espen Barth Eide.

– Mener du at norske myndigheter ikke har noe ansvar for at norske våpenkomponenter produsert i Norge blir brukt av Israel i et mulig folkemord?

«Det er viktig å gjenta at regjeringen ikke tillater salg av våpen eller annet forsvarsmateriell fra Norge til Israel», svarer statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, i en e-post til FriFagbevegelse.

Han nevner ikke at norske våpenkomponenter likevel ender opp i Israels flyvåpen via USA.

Khan Younis i Gaza, 2. februar 2024. Dette er resultatet av israelske flyangrep og bulldosere.

Khan Younis i Gaza, 2. februar 2024. Dette er resultatet av israelske flyangrep og bulldosere.

Så viser Vad Petersson til Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag, som 26. januar kom med sin foreløpige kjennelse i Sør-Afrikas sak mot Israel om folkemord.

«Vi forventer at Israel fullt ut respekterer domstolens kjennelse», skriver Petersson, og legger til:

«Vi gjennomgår også på norsk side eventuelt konsekvenser av domstolens kjennelse».

Norske myndigheter vil se på om Norge gjør noe som kan bety at vi er medskyldige hvis Israel blir dømt for folkemord, opplyser statssekretæren.

Det er uklart hva kriteriene for gjennomgangen er.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson.

Utenriksdepartementet/Sturlason

Bare til to land

Norge eksporterer forsvarsmateriell i kategorien luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly, deler til fly, bare til to land: USA og Nederland, viser en oversikt fra Utenriksdepartementet. Alt eksport av dette materiellet er underlagt den strengeste eksportkontrollen.

USA importerte forsvarsmateriell knyttet til militære luftfartøy for drøye 845 millioner kroner i 2022, mens eksporten til Nederland var på 270 millioner kroner i 2022. Det utgjør over 20 prosent av Norges samlede våpeneksport.

Norge eksporterer bare mer i kategorien «bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter».

Mye lest: Eks-militærpilot fra Israel har en beskjed til nordmenn - Se dere selv i speilet

Redd Barna: Stort ansvar på andre stater

ICJ-dommerne mener det er en reell fare for at Israel begår folkemord.

Utenriksdepartementets gjennomgang er en riktig reaksjon, mener Redd Barnas folkerettsrådgiver.

– ICJ-dommen pålegger også andre stater et større ansvar for å påse at de ikke utfører handlinger som kan medvirke til et mulig folkemord, sier folkerettsrådgiver i Redd Barna, Mads Harlem.

Også Norge har et ansvar for å vurdere salg av våpen og komponenter som brukes i våpen, til land som videreselger dette til Israel, understreker folkerettsjuristen.

– Ifølge både Geneve-konvensjonene og Folkemordkonvensjonen skal ikke stater utføre handlinger som kan medvirke til krigsforbrytelser og folkemord. Det kan også omfatte eksport av forsvarsmateriell som går via tredje land som USA, og videre til Israel, argumenterer Mads Harlem.

Dette sier FNs våpenhandelsavtale

Norge skal ikke tillate eksport av våpen eller våpendeler, hvis myndighetene på det tidspunktet de gir tillatelsen, vet at delene vil kunne brukes til å begå krigsforbrytelser eller folkemord.

Det følger av FNs våpenhandelsavtale, som Norge ble part i og forpliktet seg til å følge i 2014.

– Israel har åpenbart begått krigsforbrytelser i Gaza, sier Nicholas Marsh i Prio, Institutt for fredsforskning. Han forsker på blant annet våpenhandel.

Datoen for eksporttillatelsen er avgjørende for å vurdere om det er brudd på FNs våpenhandelsavtale eller ikke, forklarer Marsh.

Men dette er ikke offentlig informasjon. Mye rundt våpeneksporten er hemmelig.

– Norske myndigheter bør utfordres til å forklare hvordan de etterlever FNs våpenhandelsavtale, påpeker Marsh.

Les også: Israel bomber Gaza med norsk-utstyrte jagerfly. Regjeringa nekter å svare på spørsmål.

F-35-eksport til USA etter 7. oktober

FriFagbevegelse spør UD om norske myndigheter vurderer risikoen for at F-35-delene kan brukes til å begå krigsforbrytelser hver gang de gir tillatelse til at F-35-komponenter produsert i Norge på norsk jord, eksporteres til USA.

Statssekretær i Utenriksdepartementet forteller at risikovurderinger gjøres i henhold til retningslinjene for eksport av forsvarsmateriell, inkludert FNs våpenhandelsavtale.

FriFagbevegelse spurte om norske myndigheter har gitt tillatelse til eksport av komponenter til F-35-samarbeidet i USA etter 7. oktober, og til hvilke selskaper og hvilke komponenter.

Utenriksdepartementet svarer ikke på dette. Statssekretær Eivind Vad Petersson viser til taushetsplikt om enkeltsaker i våpeneksporten.

Hvem er sluttbruker?

Rødt, SV og LO krever stopp i eksporten av norske våpen og våpendeler til USA, som videreselger til Israel.

De vil innføre en såkalt sluttbrukererklæring med garanti om at norsk forsvarsmateriell ikke selges videre til for eksempel Israel. Det kan Norge gjøre, men regjeringa vil ikke.

Norge «kan» avstå fra å kreve dokumentasjon for sluttbruk av det ferdige produktet, skriver Utenriksdepartementet i sin melding om våpeneksporten i et avsnitt om eksport av våpendeler.

Mener at forsvarsindustrien vil tape

Arbeiderpartiet og regjeringa er uenige i at Norge alene skal kreve en slik garanti fra USA.

Regjeringa mener konsekvensene ville bli negative for den norske forsvarsindustrien og dermed for Norges forsvarsevne.

«Et ensidig norsk krav om reeksportklausul fra USA ville for Norges del i betydelig grad ha redusert norske forsvarsbedrifters mulighet til å eksportere til det amerikanske markedet», skrev utenriksminister Espen Barth Eide i et brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomité 7.12.23.

– Hvordan mener du dette hensynet veier opp mot Norges ansvar for å hindre at norskproduserte våpendeler brukes i krigsforbrytelser eller et mulig folkemord?

Statssekretær Eivind Vad Petersson svarer ikke på spørsmålet om en slik avveining, men skriver:

Regjeringas mål er at sluttbrukererklæringer skal bli en norm internt i NATO for forsvarseksport NATO-land imellom.

Flere drepte i israelske flyangrep mot flyktningleiren i Rafah, 7. februar 2024. Rundt 27.500 palestinere er drept siden 7. oktober 2023.

Flere drepte i israelske flyangrep mot flyktningleiren i Rafah, 7. februar 2024. Rundt 27.500 palestinere er drept siden 7. oktober 2023.

Les også: Norske selskaper leverer deler til F-35-jagerflyene Israel bruker i Gaza

F-35-lager i Nederland

Et privat selskap driver et svært lager for F-35-deler i Nederland. Herfra kan alle de europeiske landene - og Israel - som har F-35-jagerfly bestille deler.

Også etter Israel begynte flyangrepene mot Gaza 7. oktober, har Nederland godkjent leveranser av F-35-deler til Israel.

FriFagbevegelse spurte Utenriksdepartementet om Norge har gitt tillatelser til eksport av F-35-deler direkte til lageret i Nederland etter 7. oktober 2023.

Statssekretær Eivind Vad Petersson gir ikke noe klart svar på spørsmålet.

Han skriver at «Eksport av forsvarsmateriell fra norske bedrifter i hvert enkelt år vil fremgå i de årlige meldingene til Stortinget.» I disse meldingene står det imidlertid ingenting om F-35-lageret i Nederland.

Det er uklart om norske selskaper leverer direkte til lageret.

Det er også uklart om Israel har fått F-35-deler fra Nederland etter kjennelsen i FN-domstolen 26. januar.

Menneskerettsgrupper i Nederland har saksøkt den nederlandske regjeringa og krever stans i F-35-leveransene til Israel. De mener det er stor risiko for at Israel bruker jagerflyene i krigsforbrytelser. De tapte i tingretten, anket og ny dom er ventet 12. februar.

Israel: – Selvforsvarskrig

Israel avviser alle anklager om at de begår folkemord i Gaza. Regjeringa i Israel sier krigføringen i Gaza er selvforsvar – mot den væpnede militsen til Hamas.

Israels bombing av Gaza siden 7. oktober savner sidestykke, mener eksperter. Bombingen overgår selv de alliertes massive bombing av Tyskland under andre verdenskrig.

11.500 palestinske barn i israelskokkuperte Gaza er så langt drept siden 7. oktober i fjor, da Hamas gjennomførte flere samtidige angrep mot sivile og militære mål i Sør-Israel.

Rundt 750 israelske sivile og 400 militære og politifolk ble drept under Hamas-angrepene, ifølge NTB.

Les også: SV og Rødt vil stoppe salget av jagerflydeler til Israel via USA

Dette er F-35-samarbeidet

• Utviklingen av F-35-jagerflyene er et militært samarbeid i hovedsak mellom ni land, ledet av USA.

• De avanserte F-35-flyene bygges av den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin.

• Allerede i 2002 ble Norge med i utviklingen av jagerflyet F-35 – Joint Strike Fighter. 

• Israel ble med i F-35-samarbeidet i 2003 – midt under det andre palestinske opprøret mot den israelske okkupasjonen da mange sivile ble drept, både i Gaza, på Vestbredden og i Israel.

• Norge bestemte å gå til innkjøp av F-35 formelt i 2008.

• Israel er med i F-35 som såkalt Security Cooperative Participant.

Kilder: Store Norske Leksikon, Klassekampen (19.3.03), Regjeringa.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er F-35-samarbeidet

• Utviklingen av F-35-jagerflyene er et militært samarbeid i hovedsak mellom ni land, ledet av USA.

• De avanserte F-35-flyene bygges av den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin.

• Allerede i 2002 ble Norge med i utviklingen av jagerflyet F-35 – Joint Strike Fighter. 

• Israel ble med i F-35-samarbeidet i 2003 – midt under det andre palestinske opprøret mot den israelske okkupasjonen da mange sivile ble drept, både i Gaza, på Vestbredden og i Israel.

• Norge bestemte å gå til innkjøp av F-35 formelt i 2008.

• Israel er med i F-35 som såkalt Security Cooperative Participant.

Kilder: Store Norske Leksikon, Klassekampen (19.3.03), Regjeringa.