JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2023

Flere barn får gratis SFO. Se hvor mye en familie kan spare

Gratis halvdagsplass på SFO for alle barn i 2. klasse var en stor seier for SV i statsbudsjettet.
SV viderefører en av sine velferdsreformer med gratis halvdagsplass på SFO til et nytt klassetrinn.

SV viderefører en av sine velferdsreformer med gratis halvdagsplass på SFO til et nytt klassetrinn.

Eivind Senneset

aslak@lomedia.no 

– Denne velferdsreformen kommer ikke bare godt med i dyrtiden. Den bidrar også til å utjevne klasseskillene i Norge, sier Freddy Øvstegård, SVs utdanningspolitiske talsperson, til FriFagbevegelse.

Gratis halvdagsplass på SFO for alle barn i 2. klasse er et av SVs viktigste velferdsløft. Partiet fikk nylig gjennomslag for dette kravet i forhandlingene med Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

Mangler penger til SFO

I fjorårets tilsvarende forhandlinger oppnådde SV det samme for førsteklassingene.

Det betyr, ifølge Øvstegård, at SV i 2023 har sikret rundt 114.000 barn 12 timers gratis SFO hver uke.

– Når SFO starter etter skolen, er det flere barn som tusler hjem alene fordi familiene deres ikke har råd til å betale. Pris oppgis som hovedårsak for at barn slutter på SFO, sier Øvstegård.

En SFO-plass kan i løpet av et skoleår beløpe seg til 30.000 kroner. Ifølge SVs utregninger kan en familie spare opp til 15.000 kroner med innføringen av gratis halvdagsplass for 2.-klassinger.

– I en tid hvor alt blir dyrere, gjør vi noe litt billigere for mange. For barnefamilier har dette mye å si. Ordningen er ikke behovsprøvd og åpen for absolutt alle, understreker SV-politikeren.

10.000 nye barn

Høsten 2023 vil rundt 56.000 og 58.000 barn begynne i henholdsvis 1. og 2. klasse.

Blant førsteklassingene var det i skoleåret 2021–2022 cirka 10.000 barn som ikke gikk på SFO. Gitt at antallet er noenlunde likt fra høsten av, håper SV at like mange takker ja til det nye gratistilbudet.

– Innføringen av 12-timers gratis SFO spiller en stor rolle for barnefamiliers økonomi, sier Øvstegård.

Ifølge SV oppgir én av tre barnefamilier pris som årsak til at de ikke benytter seg av denne ordningen.

Noen kommuner, blant dem Nordre Follo, har også redusert prisen på heltidsplass på førstetrinnet, ifølge SV-politikeren.

En reduksjon på nesten 50 prosent, fra 3.460 kroner til 1.696 kroner i måneden, innebærer at en familie kan spare 20.000 kroner i året.

Freddy Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson for SV.

Freddy Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson for SV.

Sidsel Valum

På størrelse med barnehageforliket

SV-politikeren omtaler SFO for alle, uten klasseskiller, som den største velferdsreformen siden barnehageforliket fra 2003. Det markerte startskuddet på en stor utbygging av barnehageplasser.

Målet for SV er at en gratis halvdagsplass på SFO også skal omfatte 3.- og 4.-klassingene.

– SFO er viktig for å inkludere og motvirke forskjeller blant barna, sier Øvstegård.

– Et fellesskap som denne ordninga gir, er noe flere bør inkluderes i. Foreldre som sier at det er for dyrt å ha barn på SFO, sa det før de enorme prisstigningene vi har nå, påpeker han.

 Ikke to hele dager i uka

SFO skal, ifølge SV, være et «gratis fellesskap med lek, fysisk aktivitet og kulturtilbud». I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 708 millioner kroner til 12 timers gratis SFO hver uke for 2.-klassingene.

– Vi har bedt regjeringa om at dette gratistilbudet må fordeles på alle ukedagene, sier Øvstegård.

Det har ikke vært uvanlig at skoler har snevret inn gratis halvdagsplass for førsteklassinger til et fulltidstilbud kun på torsdager og fredager. Da får også familiene mindre glede av tilbudet, mener SV.

Behovet for SFO gjelder hver dag og ikke bare to av fem ukedager, påpeker Øvstegård.

– Foreldrene til barna er som regel på jobb. Skal denne reformen bety noe i folks liv, må den være tilpassa familienes behov og være nyttig i hverdagen deres, sier Freddy Øvstegård. 

Også Arbeiderpartiet vil på sikt gjøre SFO helt gratis, ifølge Elisabeth Waagen, utdanningspolitisk talsperson i partiet.

– Dette er et stort steg i riktig retning, sa hun etter at Ap og Sp hadde blitt enige om neste års statsbudsjett.

Mye lest: Kutt i tannhelsa provoserer Rødt: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

Fakta om SFO-priser

Det er stor lokal variasjon i foreldrebetaling på SFO.

En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden (juni 2022).

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om SFO-priser

Det er stor lokal variasjon i foreldrebetaling på SFO.

En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden (juni 2022).

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)