JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTVALGSLEDER: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe har ledet arbeidstidsutvalget. Hun mener forslagene deres vil gi arbeidstakerne vern og større fleksibilitet.

UTVALGSLEDER: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe har ledet arbeidstidsutvalget. Hun mener forslagene deres vil gi arbeidstakerne vern og større fleksibilitet.

Martin Guttormsen Slørdal

Nytt forslag fra arbeidstidsutvalget:

Flere må jobbe uten overtidsbetaling

Arbeidstidsutvalget vil unnta flere fra arbeidstidsbestemmelsene.06.01.2016
15:28
07.01.2016 08:50

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidstidsutvalget, som overleverte sine forslag til regjeringen onsdag, foreslår å unnta flere arbeidstakere fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I dag finnes det unntak for de som er ansatt i ledende og såkalt særlig uavhengige stillinger. De bestemmer selv hvor mye de jobber, når og hvordan, og har for eksempel ikke krav på overtidsbetaling. Utvalget vil videreføre disse unntakene, men mener at det bør lovfestet at det skal stå i arbeidsavtalen om man har slike stillinger. Dessuten må vilkårene for slike stillinger presiseres, mener utvalget.

Mer makt til arbeidsgiverne

Ny stillingskategori

Hvis utvalgets forslag blir gjennomført, blir enda flere arbeidstakere unntatt arbeidstidsreglene. Et flertall i utvalget vil nemlig innføre en ny stillingskategori som de kaller "delvis uavhengige stillinger". I rapporten heter det at "dagens regulering innebærer en enten-eller-løsning som neppe er egnet for et stadig mer heterogent arbeidsliv".

Utvalget ser for seg at arbeidstakere i delvis uavhengige stillinger ikke vil ha en fast arbeidstid, de vil ha ansvarsfulle stillinger med noe selvstendig beslutningsmyndighet. Disse vil i hovedsak bestemme når, hvor og hvordan arbeidet utføres, og bestemmer i hovedsak omfanget på arbeidet. Men kravene som stilles til egen innflytelse over arbeidsdagen skal være mindre strenge enn for de i særlig uavhengig stilling.

Flertallet understreker imidlertid at arbeidstakere i delvis uavhengig stilling må ha en reell innflytelse over omfanget på arbeidet. Dessuten må arbeidstakere i denne nye kategorien, i motsetning til ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger, ha maksimumsgrenser for arbeidstiden. Den må ikke overstige 48 timer i gjennomsnitt i uka i en periode på 16 uker, og de ansatte skal ha minst åtte timer sammenhengende fri i løpet av et døgn.

– Arbeidstakere vil få dårligere vern med utvalgets forslag

Mindretall

Arbeidstidsutvalget mener det er nødvendig med klare retningslinjer for bruk av denne stillingskategorien, og mener de må være basert på innspill fra partene i arbeidslivet. Det bør også utarbeides en veileder for bruk av både ledende, særlig uavhengige og delvis uavhengige stillinger, mener utvalget.

Enkelte av medlemmene i arbeidstidsutvalget har tatt dissens. Det gjelder tidligere LO-advokat Ingeborg Moen Borgerud, Kristin Alsos fra Fafo og Pål Molander fra Stami. Mindretallet stiller seg ikke bak forslaget om å opprette en ny stillingskategori, men mener at dagens regelverk heller bør klargjøres. De anbefaler at kriteriene for bruk av særlig uavhengig stilling lovfestes. Mindretallet mener også at det kan være et alternativ at det skal stå i de ansattes arbeidskontrakter om de unntas fra deler eller hele arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven.

Følg FriFagbevegelse på Facebook og Twitter

Virke er begeistret

HK-Nytt har i de siste månedene skrevet flere artikler om butikkjeder som har definert sine butikksjefer som å være i ledende eller særlig uavhengige stillinger. Flere har fått pålegg av Arbeidstilsynet om å endre butikksjefenes arbeidskontrakter, slik at de for eksempel får rett til overtidsbetaling. Butikksjefene har ikke selvstendige nok stillinger til å komme inn i disse kategoriene, mener tilsynet.

Om dette vil bli annerledes ved innføring av kategorien delvis uavhengig stilling, er ikke godt å si. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er begeistret over forslaget fra arbeidstidsutvalget.

– Gjennom avtaler om delvis uavhengige stillinger, som foreslås, blir det rom for å legge mer vekt på at en oppgave er fullført, enn når den ansatte kom på kontoret om morgenen, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i en pressemelding.

Få vårt nyhetsbrev

Mer makt til arbeidsgiverne

LO kan imidlertid styre sin begeistring for forslagene, og mener de er med på å styrke arbeidsgivernes makt.

– Vi er glad for at utvalgets leder ved framleggingen så sterkt stadfester at arbeidsmiljøloven er en vernelov. Så ligger det forslag i rapporten som ser ut til å innebære en styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, og som svekker tillitsvalgtes rolle. Dette – og andre forslag – må vi se nærmere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en kommentar til arbeidstidsutvalgets rapport.

Flere forslag

Å innføre en ny stillingskategori er bare ett av fem hovedforslag fra Arbeidstidsutvalget. De ønsker også å endre reglene for skift og turnus slik at arbeidsgiver skal kunne forkorte den daglige, arbeidsfrie perioden og gjennomsnittsberegne arbeidstiden uten å måtte inngå avtaler med arbeidstaker eller tillitsvalgt.

Et annet forslag dreier seg om kveldsarbeid. Utvalget foreslår at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Arbeidstaker skal si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle. I dag regnes arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 nattarbeid, og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Utvalget foreslår også å utvide mulighetene for en turnus som kalles medleverordning i helsesektoren. Dessuten foreslås det endringer i turnusordninger i oljesektoren.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.01.2016
15:28
07.01.2016 08:50Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafal: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

LO-leder Peggy gleder seg: – Valgseier for Arbeiderpartiet er resultat av en laginnsats

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Jan-Erik Østlie

Støre varsler at han også vil lytte til MDG og Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Jan-Erik Østlie

Solberg: Den nye regjeringen kommer til å møte seg selv i døren


Flere saker