JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elisabeth Natvig har vært i Forsvaret siden 1980.

Elisabeth Natvig har vært i Forsvaret siden 1980.

Jan-Erik Østlie

Forsvaret tar et oppgjør med gammeldagse holdninger

De sliter med å rekruttere og beholde folk. Nå vil ledelsen i Forsvaret ta grep for å sikre at vi har nok folk til å forsvare landet.

02.01.2023
13:34
04.01.2023 09:01

herman@lomedia.no

jan.erik.ostlie@lomedia.no

– Vi må ta oss skikkelig i nakken for å beholde personell, sa viseadmiral Elisabeth Natvig til Norges offisers- og spesialistforbunds (NOF) landsmøte i høst.

Natvig er sjef for Forsvarsstaben. Hun har dermed det øverste personalansvaret i Forsvaret, og skal gjennomføre tiltaka som skal ruste Forsvaret for framtida.

Tilrettelegging for familier, bedre utdanning og et grønnere Forsvar er blant det Natvig mener er nødvendig for å sikre nok folk til å forsvare Norge i åra framover.

Natvig har vært i Forsvaret siden 1980, og har ikke vært utafor organisasjonen siden det.

Så etter over 40 års erfaring, hva mener Natvig må til for at Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsgiver framover?

Sextrakassering i rekkene

Den siste tida har det vært store avsløringer om kritikkverdig håndtering av varsler om seksuell trakassering i Forsvaret. Det har blant annet utløst en evaluering av Forsvarets håndtering av trakasseringssaker.

Forsvaret har håndtert varslingssakene og varslerne for dårlig, konkluderte PwC i sin rapport 18. november.

• Varslerne er ikke blitt godt nok informert og ivaretatt.

• Forsvaret har også konsentrert seg for lite om å forbedre arbeidsmiljøet der en hendelse har inntruffet.

Normen i Forsvaret er at varslingssaker skal behandles på «lavest mulig nivå». Det kan bli for tett på når en lokal leder skal behandle en alvorlig varslingssak, påpekte PwC-avdelingsleder Gunnar Holm Ringen overfor Forsvarets Forum.

Gradshierarki, at folk bor og jobber sammen og at Forsvaret er mannsdominert, er særtrekk som øker risikoen for kritikkverdig atferd, påpekte Ringen.

Les også: Flere blir seksuelt trakassert på julebord. Dette gjør du hvis det skjer

Bidrar ikke spesielt godt

Sånn kan det ikke være, hvis Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsgiver, mener Elisabeth Natvig.

Forsvaret vurderer tiltaka PwC har foreslått, men Natvig tar til orde for tiltak som kan iverksettes raskt. Hun vil gå bort fra lokal håndtering av alvorlige saker og overføre til høyere nivå.

– At vi bruker for lang tid på å behandle et varsel, er for dårlige til å informere underveis, samt manglende ivaretakelse av arbeidsmiljøet bidrar nok ikke spesielt godt til verken å beholde eller rekruttere personell, sier Natvig til FriFagbevegelse.

Hun mener det tydelige hierarkiet i Forsvaret kan være en fordel når systemet for varsling skal endres, basert på anbefalingene.

– Da vi kan plassere ansvar på rett organisasjonsnivå, sier hun.

Herman Bjørnson Hagen

– Da var det kjempemorsomt

Viseadmiralen mener Forsvaret er blitt dårligere til å fylle på med kunnskap for de ansatte i organisasjonen. Det skjer samtidig som samfunnet stiller stadig høyere krav til kompetanseutvikling.

– Da jeg begynte i Forsvaret var vi ledende på kontinuerlig kompetanseutvikling. Da var det kjempemorsomt å jobbe i Forsvaret. Hver gang du begynte å gå lei, fikk du anledning til å få ny kompetanse, sier Natvig.

Hun trekker fram akkreditering og godkjenning av utdanning som forbedringspunkt.

Akkreditering kan for eksempel bety at fagutdanningene i Forsvaret blir godkjent som høyere utdanning eller fagskoleutdanning.

– Det gir personellet vårt en trygghet i at fagutdanninga også har en sivil verdi. Da har de kanskje også råd til å være her lenger, fordi de også kan få en jobb der ute.

I marinen for eksempel, er det ofte sertifikatkrav. Da veit du at du får en sivil jobb, om du går ut av tjenesten.

Men er du stridsvognfører, er det ikke sånn. De må også få mulighet til å få en utdanning med sivil verdi, mener Natvig.

Master før 40

I dag blir masterutdanning i Forsvaret tilbudt seint i karrieren. De fleste får først tilbud om å bygge på bachelorutdanninga når de er rundt 40 år gamle, sier Natvig.

Norsk offisers- og spesialistforbund (NOF) vedtok på landsmøtet sitt i høst å jobbe for at Forsvaret skal tilby masterutdanning tidligere.

Natvig er enig med forbundet. Hun mener det enkelt kan legges til rette for å tilby master tidligere i karrieren.

Mye lest: De ansatte savnet en tariffavtale. Nå har Rehana (20) fått til noe ingen har klart

Sopp i boligen

Forsvaret er en av Norges mest desentraliserte arbeidsplasser, med tjenestesteder over hele landet – fra Oslo sentrum til Porsanger i Finnmark.

– Vi har dårlige boforhold noen steder, vedgår Natvig. Natvig forteller om sopp og andre dårlige forhold der folk bor. Hun forteller om et etterslep på vedlikehold på en del av Forsvarets bygninger.

– Vi må ta det alvorlig. Gode boforhold er viktig for at folk skal ville bli i Forsvaret, understreker hun.

Regjeringa har øremerka 100 millioner kroner til bedre bo- og arbeidsforhold i Forsvaret i 2023.

Familien skal med

– Vi må også vite at framtida er to inntekter og to jobber i familien, og at begge parter ønsker en meningsfull jobb. Du får ikke med deg familien din til et sted der det ikke er arbeidsplasser for begge.

Natvig mener Forsvaret både kan bygge opp noen arbeidsplasser på stedet, men også legge til rette for gode pendlermuligheter og pendlerboliger.

– Og mange oppgaver kan sikkert gjøres fra hjemmekontor?

– Vi må legge til rette for en mye mer fleksibel arbeidssituasjon. På noen jobber må man ikke nødvendigvis være fysisk til stede, og det er jo kompetansen vi er ute etter.

Hjemmekontor ei uke i måneden vil avlaste familiesituasjonen for småbarnsforeldre ganske mye, sier Natvig.

Jan-Erik Østlie

Forsvaret må tenke klima

Selv i en tid med krig i Europa og rekordhøy prisstigning, svarer 40 prosent av folk under 30 år at klimaendringer er én av de viktigste utfordringene Norge står overfor i 2022, ifølge Kantars klimabarometer.

Klima- og miljøspørsmålet har vært altfor lite diskutert i Forsvaret, mener Natvig.

– Vi er alle sammen nødt til å ta klima og miljø på alvor. Svært få i uniform gjør det i dag, sa hun under NOF sitt landsmøte.

Hun mener Forsvaret trenger en mye tydeligere profil på klima- og miljøfronten, og faktisk klare å kommunisere det ut.

– Hvis vi ikke gjør det, kommer vi ikke til å være en attraktiv arbeidsplass for unge – og for så vidt eldre også, det er ikke bare unge som bryr seg om klimaet.

Det er en selvfølge at Forsvaret også skal drives mest mulig bærekraftig, mener hun. Forsvaret kan ikke fortsette som før.

– Men som jeg pleier å si, krig er absolutt ikke bærekraftig. Det er noe av det verste du kan gjøre for miljøet, det ser vi i Ukraina nå, legger Natvig til.

Les også: Det blir ikke helt slutt på oljeleitinga. Hva betyr egentlig SVs leitepause?

Fakta skal på bordet

Forsvaret har satt ned et utvalg, under Fagmilitært råd, som skal få fakta på bordet om personellsituasjonen i Forsvaret.

Utvalget begynte arbeidet i november, og det er lagt opp til at resultatene skal legges fram i løpet av første halvdel av 2023.

Fakta om Forsvaret

• Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet.

• Det er over 17.000 ansatte, nesten 10.000 i førstegangstjeneste og 575 lærlinger i Forsvarets ulike avdelinger.

• Rundt 20 prosent av de ansatte er kvinner.

• Kongen har høyeste befaling over forsvaret, som i praksis betyr Kongen i statsråd eller regjeringa.

• Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er politisk leder.

• Forsvarssjef Eirik Kristoffersen leder etaten Forsvaret.

• Forsvarssjefen utøver budsjett- og virksomhetskontroll og ivaretar sitt arbeidsgiveransvar for Forsvarets personell gjennom Forsvarsstaben, der Elisabeth Natvig er sjef.

• Operativ kommando og kontroll over Forsvarets enheter er delegert til Forsvarets operative hovedkvarter, der Yngve Odlo er sjef.

Kilde: Forsvaret og SNL

02.01.2023
13:34
04.01.2023 09:01

Fakta om Forsvaret

• Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet.

• Det er over 17.000 ansatte, nesten 10.000 i førstegangstjeneste og 575 lærlinger i Forsvarets ulike avdelinger.

• Rundt 20 prosent av de ansatte er kvinner.

• Kongen har høyeste befaling over forsvaret, som i praksis betyr Kongen i statsråd eller regjeringa.

• Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er politisk leder.

• Forsvarssjef Eirik Kristoffersen leder etaten Forsvaret.

• Forsvarssjefen utøver budsjett- og virksomhetskontroll og ivaretar sitt arbeidsgiveransvar for Forsvarets personell gjennom Forsvarsstaben, der Elisabeth Natvig er sjef.

• Operativ kommando og kontroll over Forsvarets enheter er delegert til Forsvarets operative hovedkvarter, der Yngve Odlo er sjef.

Kilde: Forsvaret og SNL
Mest lest

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen


Flere saker