JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Religion i Forsvaret

Frp-topp stiller spørsmål ved hvorfor Forsvaret feirer id

Christian Tybring-Gjedde vil vite årsaken til at Forsvaret før første gang har besluttet å avholde en id-markering. Forsvarsministeren svarer at så langt det er praktisk mulig, skal det gis anledning til å utøve sin tro eller sitt livssyn også i Forsvaret.
Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil vite hvorfor Forsvaret nå har besluttet å avholde id-markering, men ikke avholder markeringer for andre religiøse minoriteter.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil vite hvorfor Forsvaret nå har besluttet å avholde id-markering, men ikke avholder markeringer for andre religiøse minoriteter.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

helge@lomedia.no

Det er i form av et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram at Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil vite hvorfor Forsvaret nå har besluttet å avholde id-markering, men ikke avholder markeringer for andre religiøse minoriteter som eksempelvis jøder, buddhister og sikher.

Han viser til Forsvarets Forum, som skriver at Forsvaret for første gang skal markere muslimenes hellige måned.

– Vi undrer blant annet på hvor mange fra en religiøs minoritet som må til, før Forsvaret arrangerer markeringer. Hva med jødenes høytid, buddhistene eller sikhene – hvorfor prioriterer man ikke disse høytidene? Hva er terskelverdien eller beslutningsgrunnlaget for å arrangere id og andre religiøse høytider i Forsvaret, vil Tybring Gjedde vite.

De tre største

Bjørn Arild Gram svarer at tjenestegjørende i Forsvaret representerer et tros- og livssynsmessig mangfold. For å ivareta personellets tros- og livssynsfrihet både i fred, krise og krig, gis det tilbud om tros- og livssynsseremonier i regi av Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK).

FTLK består av to felthumanister, en feltimam og 48 feltprester.

Bakgrunnen for denne sammensetningen er at kristendommen (65 %), livssynshumanisme (2 %) og islam (3 %) representerer de tre største religionene og livssyn målt i registrerte medlemmer i Norge, svarer forsvarsministeren.

Ingen terskelverdi

Gram avviser at Forsvaret opererer med en absolutt terskelverdi for markering av religiøse helligdager.

– Forsvaret registrerer ikke tros- og livssynsmessig tilhørighet hos tjenestegjørende personell. Markeringer av religiøse høytider planlegges, og legges til rette for, i tilfeller der det finnes et uttalt behov eller ønske hos de førstegangstjenestegjørende, svarer han videre.

– Når det gjelder de andre religionene som nevnes i spørsmålet, er henholdsvis 0.08 % (sikhismen), 0.01 % (jødedommen) og 0.39 % (buddhismen) av den norske befolkningen registrerte medlemmer i disse trossamfunnene (tall fra 2021), viser han til.

– FTLK har ansvaret for å tilrettelegge for at alt tjenestegjørende personell, så langt det er praktisk mulig, skal gis anledning til å utøve sin tro eller livssyn, også gjennom seremonier og markeringer av høytider innenfor den aktuelle tros- eller livssynstradisjon. Dette kan skje i rammen av det sivile samfunn ved at personellet kan søke om permisjon for å delta. Markeringene kan også skje i rammen av Forsvaret. Markeringen av Id i Forsvaret er et konkret eksempel på det siste.

Mange leser også: Bengt (58) vurderte å gå av som 62 åring. Så sjekket han pensjonskontoen sin

Warning
Annonse
Annonse