JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet

Frykter nye kutt i fengslene: – Situasjonen er ekstremt krevende

NFF er fornøyd med penger til enkeltsatsinger, men mener det er et klart behov for mer penger.
Kriminalomsorgen skal styrkes med til sammen 152 millioner.

Kriminalomsorgen skal styrkes med til sammen 152 millioner.

Eirik Dahl Viggen

nina.hanssen@lomedia.no

Finansministeren trakk i sin finanstale til Stortinget i dag frem at det nå kommer ekstra midler til kriminalomsorgen.

Regjeringen foreslår derfor å styrke kriminalomsorgen med til sammen 152 millioner.

Forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener det er for lite, og varsler allerede nå at forbundet vil prøve å få gjennomslag hos SV.

– Jeg er glad for at regjeringen selv sier at situasjonen i Kriminalomsorgen er krevende og at det følger penger med til nye tiltak, men fortsatt er økonomien stram i etaten. Mange vil kalle situasjonen ekstremt krevende, sier han.

Aase viser blant annet til Amnestys beregninger, som sier at man trenger minst 145 millioner kroner i nye driftsmidler for å sørge for at innsatte får det de har lovlig krav på.

Soningsforhold for kvinner

Som forventet ønsker regjeringen å bruke 55 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) i Skien fengsel for kvinnelige innsatte.

Det foreslås også 11 millioner til Ungdomsenheten og 85 millioner i frie driftsmidler.

Men Aase mener det fortsatt er behov for mer ressurser for kvinnelige innsatte også utenfor Skien.

– Jeg er glad for at regjeringen vil bedre kvinners soningsforhold. Men jeg tenker at NFFA-midlene først og fremst vil gå til Skien. På Bredtvedt fengsel sitter det sikkert i dag noen som er skuffet over at det ikke kommer mer midler dit, sier han.  

Av detaljene kommer det frem at de blant annet skal montere pust- og bevegelsessensorer ved Skien og Bredtveit. I tillegg vil regjeringen gjennomføre nødvendige ombygginger på Bredtveit og ny celleinnredning i Skien.

Det bevilges også 5 millioner kroner slik at kriminalomsorgen har nødvendige ressurser til å følge opp arbeidet med erstatningskapasitet for Oslo fengsel – gjennom plasser på Ilseng og Grønland. 

– Må kutte kostnader

Forbundsleder Asle Aase er positiv til at regjeringen nå prioriterer kvinnelige innsatte og ungdomsenhet, og at det kommer også 2,5 millioner fra helse til ungdomstraffegjennomføring og til ung.no.

– Det er bra med penger til konkrete prosjekter, men det er fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon over hele linja. I den situasjonen vi er i nå, er jeg lite fornøyd med at det ligger en forventning der om at de må redusere utgifter for å oppnå budsjettbalanse i 2023, sier han.

Selv om han er glad for at det kommer midler fra regjeringen i dag, så forventer han mer. Det skal han snakke med SV om fram til budsjettet skal vedtas.

– Vi er ikke i mål. Det må gis et ekstra løft på grunnplan både i enhetene i fengsel, men også i friomsorgen for at vi skal opprettholde en god kriminalomsorg, sier han.

Aase synes også det er trist at regjeringen ikke legger inn mer penger til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) da han mener det er behov for å utdanne enda flere fengselsbetjenter.

– Det legges opp til samme aspiranter som tidligere på samme nivå som 2022. Jeg mener behovet er der og at for å rekruttere flere utdannet betjenter så må det prioriteres flere aspiranter, sier han. 

Anstrengt økonomisk situasjon

Kamzy Gunaratnam, som sitter i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet, er stolt over at Ap i regjering har varsla en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner som kommer senere i år og at de allerede i dagens budsjett varsler 100 millioner kroner.

– 100 millioner kroner får vi til opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner hvorav 85 millioner kroner går til justissfeltet, sier hun.

Gunaratnam sier videre at kriminalomsorgen har en anstrengt økonomisk situasjon og at det er derfor de foreslår 85 millioner kroner mer til kriminalomsorgen.

– Vi foreslår 11 millioner kroner til utvidelse av Ungdomsenheten på Eidsvoll for å unngå at barn må sitte i fengsel med voksne. I tillegg foreslår vi midler til å forbedre kvinners soningsforhold, som vi alle vet har vært et historisk likestillingssvik gjennom mange år, sier hun. 

Forstår at ansatte forventer mer

Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland (Ap) i Justiskomiteen forstår at NFF og de ansatte i kriminalomsorgen har store forventninger til statsbudsjettet.

– Jeg forstår det er tøffe tider og vi har startet gjenoppbyggingen, men jeg er fullt klar over at dette er en etat som fortsatt lider etter åtte års ostehøvelkutt under Solbergregjeringen. Vi vil fortsette å styrke etaten og vet at det er utfordringer på flere plan, lover Hovland som er Arbeiderpartiets justispolitiske talmann.

Hovland er klar over at det har vært kritikkverdige tilstander for kvinner som soner i Norge og er derfor glad for at de nå har klart å gi 55 millioner kroner i løft til ei forsterket felleskapsavdeling for kvinner som soner i Skien.

– Kvinnene må få et løft og dette er bare en start, sier han.

Ifølge Hovland er det totalt sett kommet 133 millioner kroner mer til kriminalomsorgen, men han forstår at behovet er stort.

– Vi håper at vi med disse 85 millioner kroner i frie midler kan sette etaten i en bedre posisjon. Vi leverer så mye som er mulig. Og kanskje i løpet av året så er budsjettet i balanse for første gang på veldig mange år, sier han. Men kan også forstå at NFF vil nå snakke med andre partier før det endelige vedtaket.

Hovland er stolt over at de nå gir 11 millioner kroner til utvidelse av Ungdomsenheten på Eidsvoll. Ifølge han kommer 8 fra andre departement.

Han viser også til Rambøll-rapporten som viser at 7 av 10 nåværende ansatte i kriminalomsorgen har blitt truet av innsatte/domfelte. To av tre har opplevd, eller vært vitne til, at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å gjøre det.

– Dette er noe vi tar på alvor og det er et klart behov for også å se på de ansattes psykiske helse for å bedre arbeidsmiljøet. Det er mange som forlater etaten og vi må sørge for gode arbeidsmiljøer og tiltak for å beholde folk, sier han.

I dag er det rundt 5500 ansatte i kriminalomsorgen.

SV: Bemanningen må opp

SV-politiker Andreas Sjalg Unneland mener behovene i norsk kriminalomsorg er skremmende store og at løsningen handler om mer bemanning. 

Unneland ønsker NFF og andre tillitsvalgte i fagbevegelsen hjertelig velkommen til en dialog med SV før statsbudsjettet skal vedtas.

– Jeg mener at det i forslaget som ble lagt fram i dag er for lite ressurser til både kriminalomsorgen og domstolene, sier Unneland som er justispolitisk talsmann for SV.

– Behovene er enorme og det som blir foreslått er ikke nok. Justisbudsjettet er som en twistpose med både bananer og kokos.

Han sier det er positive forslag i budsjettet, men det er også negative ting.

– Som at de kutter i støtten til frivilligheten som er et viktig bidrag inn, sier han.

Unneland sier at SV er opptatt at det skal bli bedre forhold både for de innsatte og de ansatte. Og at det blir slutt på isolasjon og at de har mer fokus på hvordan lykkes med rehabilitering. I dag mener han det er en mismatch mellom forventninger og de økonomiske rammene, sier han.

– Vi vil nok støtte fagforeningenes krav der, sier han og sier de allerede har begynt å jobbe med et alternativt budsjettforslag.

Flere på jobb

Unneland vet at det er et enormt press på de ansatte, det er høyt sykefravær i etaten og at mange ansatte kjenner på den psykiske belastningen.

– Resultatene av Rambøllrapporten er nedslående. Hvordan skal de ansatte levere det de skal når de er frustrerte og syke? Jeg tror dette handler mye om hvor mange mennesker som er på jobb til enhver tid. Jeg er overbevist om at etaten trenger å bemanne opp og da er det også viktig å øke antall aspiranter på fengselsutdanningen, sier han.

Heller ikke her synes han regjeringens forslag er godt nok.

– Etaten har lidd mye under de åtte årene med borgerlig styre. Det tar ikke lang tid å brenne et hus, men å bygge det opp igjen tar tid. Regjeringen har starta, men vi etterlyser en opptrappingsplan. 

Warning
Annonse
Annonse