JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leder i Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, kommer med kraftig skyts mot Industri Energi i Risavika-saken.

Leder i Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, kommer med kraftig skyts mot Industri Energi i Risavika-saken.

Ylva Seiff Berge

Går i strupen på Industri Energi

Transportarbeiderforbundet beskylder Leif Sande i Industri Energi for å gå fra underskrevne avtaler og løpe arbeidsgivernes ærend i Risavika-saken.14.12.2013
12:00
16.12.2013 15:09

res@lomedia.no

I et leserinnlegg i Klassekampen torsdag gikk Industri Energi sin leder Leif Sande knallhardt ut mot Transportarbeiderforbundet og kalte utspillene fra NTF for både nedverdigende og uakseptable overfor Industri Energi sine egne medlemmer.

– Våre medlemmer i NorSea AS i Risavika har ufrivillig kommet i media på grunn av et krav om tariffavtale reist av Norsk Transportarbeiderforbund. Påstandene som Transportarbeiderforbundet har kommet med overfor våre medlemmer har vært nedverdigende og uakseptable, skriver Sande, og mener samtidig at det er en tilsnikelse å si at arbeidet Sandes medlemmer gjør, ikke er dekket av en tariffavtale.

– Det blir like urimelig som å beskylde Akers ansatte som er dekket av industrioverenskomsten, for å ikke være omfattet av tariffavtale når de utfører arbeid på entreprise for et oljeselskap, argumenterer han.

– Ingen respekt

Forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet har fram til nå vært svært lite lysten på å ta en debatt mellom to LO-forbund i det offentlige rom, men det siste leserinnlegget fra Leif Sande i Industri Energi, har tydeligvis fått begeret til å renne over. I dag står Hansens svar til Leif Sande på trykk i Klassekampen.

– Det er begrenset hvor lenge vi kan høre på kommentarer fra dem som er regelrett sprøyt. Vi har aldri gått til angrep på medlemmene i Industri Energi, og har prøvd å tone ned denne konflikten, selv om Industri Energi sine medlemmer har tatt parti for arbeidsgiversiden. Folk skal ikke sitte igjen med et inntrykk av at det vi gjør i Risavika-saken er i strid med de vedtak som er gjort både i tariffnemnda og i LO. Vår kamp for tariffavtale ved Risavika Terminal AS har full støtte fra de norske sjømannsorganisasjonene og alle de internasjonale transportarbeiderføderasjonene. Leif Sande viser ingen respekt for de vedtak som er gjort i LO, tordner NTF-lederen.

Bryter egne avtaler

Tariffnemnda som har medlemmer fra både NHO og LO fant ut at ingen av de gjeldende tariffavtalene kunne brukes i Risavika, og at området dermed måtte anses som et tariff-tomt rom. LO vedtok deretter at det var Transportarbeiderforbundet som skulle får organisasjons- og tariffretten for terminalen. Det vedtaket ble gjort med 14 stemmer mot Industri Energi sin ene stemme. I etterkant av de vedtak som LO gjorde omkring Risavika sist vinter, ble det sågar undertegnet en avtale mellom Industri Energi og Transportarbeiderforbundet. Det er en avtale som klart og tydelig sier at det er Transportarbeiderforbundet som har organisasjonsrett og tariffrett for Risavika Terminal AS, men at Industri Energi sine medlemmer kan hentes inn som suppleringsarbeidere dersom ikke Stavanger Losse- og Lastekontor kan stille med nok havnearbeidere til arbeidet på terminalen. Det er en avtale som er underskrevet av forbundssekretær Ketil Krohn-Pettersen på vegne av Leif Sande, og interessant nok avsluttes med: "Med denne avtalen er begge parter enige om å ikke utfordre hverandres tariffavtaler ved Risavika Sør".

– Jeg forstår at Leif Sande har behov for å forsvare sin posisjon og sine medlemmer i Risavika, men jeg synes det er trist at han ikke respekterer de avtaler han selv har vært med på å inngå, og det forundrer meg at han i stedet velger å løpe arbeidsgivernes ærend, sier Roger Hansen.

Knapper og glansbilder

Leif Sande mener også at NTFs syn er misvisende når de hevder at når sjøfolk foretar laste- og lossearbeid er det sosial dumping.

– Sjøfolkene har ofte svært dårlig betaling, rundt 30 kroner timen som minimum for en matros etter ITFs avaler. Når de utfører losse- og lastearbeidet har de krav på nesten dobbel betaling. Svært lav lønn, men likevel nesten det doble av vanlige timelønn, forklarer Industri Energi sin forbundsleder.

Det utspillet får Roger Hansen til å riste på hodet.

– At sjøfolkene får dobbelt opp med «knapper og glansbilder» når de utfører losse- og lastearbeid, er ikke et argument som imponerer oss. Vi er helt enig med LO-leder Gerd Kristiansens klinkende klare uttalelse om at det å bruke skipets mannskap til fortrengsel for norske havnearbeidere må anses som sosial dumping. Det er tydeligvis ikke Leif Sande, sukker Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet oppgitt.

Vil ikke svare

Transportarbeideren sendte flere spørsmål til Leif Sande i går kveld, men lederen for Industri Energi ønsker ikke å svare på noen av dem. I stedet mottas følgende beskjed fra kommunikasjonssjef Martin Steen.

– Vi ønsker ikke svare på vedlagte spørsmål, men viser til våre innlegg i Stavanger Aftenblad og i Klassekampen med vår beskrivelse av situasjonen, skriver han.

I faktaboksen kan du se hvilke spørsmål Industri Energi ikke ønsker å svare på.

Spørsmålene til Leif Sande:

1. Hva har skjedd siden januar som gjør at Industri Energi ikke lenger står ved den avtalen forbundet signerte?

2. Du nevner i ditt leserinnlegg at det ikke er sosial dumping siden sjøfolkene om bord får dobbelt betalt når de hjelper til med lossing og lasting av skipene. Hvis det er riktig som du skriver at normal lønn for en matros kan være rundt 30 kroner timen, er det da OK i Norge at utenlandske arbeidere utkonkurrere norske om de kan tjene 60 kroner i timen, hvis det er det dobbelte av hva de ellers tjener? På hvilke andre områder mener du i så fall at det kan være aktuelt å benytte utenlandske arbeidere til dobbel lønn av hva de normalt tjener, men som likevel vil være langt under norske lønnsvilkår?

3. ITF, ETF og NTF har i tillegg til et samlet LO (med unntak for Industri Energi) støttet NTF sin kamp for å få opprettet tariffavtale ved Risavika. Hva er grunnen til at Industri Energi velger å gå i åpen konflikt mot det et så godt som samlet LO mener er riktig, og som det er gjort vedtak på, og ikke minst som Industri Energi også har støttet i etterkant gjennom den før nevnte avtalen?

4. Tariffnemnda med medlemmer fra både LO og NHO kom fram til at ingen av de eksisterende avtalene mellom LO og NHO kunne benyttes som tariffavtale ved Risavika Terminal, og at området dermed var å anse som et tarifftomt rom. LO vedtok senere at det var NTF som skulle ha organisasjons- og tariffrett. Likevel hevdes det i leserinnlegget at det er en tilsnikelse av NTF å påstå at Risavika ikke er dekket av en tariffavtale. Hva legger Industri Energi i uttrykket et tarifftomt rom, og hvordan mener du LO-forbund skal forholde seg til slike tarifftomme rom dersom det er flere forbund som ønsker organisasjons- og tariffrett i det samme området?

5. Industri Energi er en arbeidstakerorganisasjon på lik linje med de andre LO-forbundene, likevel går Industri Energi sine medlemmer i Risavika til motdemonstrasjon mot den markeringen som ble støttet av resten av LO og internasjonal fagbevegelse sammen med arbeidsgiverne i Risavika den 27. november i år. Er du komfortabel med å løpe arbeidsgivernes ærend i denne saken?

At sjøfolkene får dobbelt opp med «knapper og glansbilder» når de utfører losse- og lastearbeid, er ikke et argument som imponerer oss.

Roger Hansen, leder i NTF

Er du en dårlig taper, Sande?

Leserinnlegget fra Roger Hansen:

Leder i Industri Energi Leif Sande strør om seg med udokumenterte påstander i et leserinnlegg i Klassekampen 12. desember om vår kamp for tariffavtale ved Risavika Terminal. Han har tapt slaget i LO om hvem som skal ha rett til å kreve tariffavtale i Risavika, men fortsetter debatten gjennom mediene. Leif Sande har også «glemt» at han sist vinter undertegnet en protokoll med Norsk Transportarbeiderforbund der Industri Energi aksepterer at NTF har organisasjons- og tariffretten for losse- og lastearbeidet ved Risavika terminal.

Det er trist å se at et annet LO-forbund ikke respekterer de avtalene de selv har inngått, de vedtakene som er fattet i LO, og som har full støtte fra de norske sjømannsorganisasjonene, og alle de internasjonale transportarbeiderføderasjonene.

NTF har aldri gått til angrep på medlemmene i Industri Energi. Vi har prøvd å tone ned denne konflikten, selv om Industri Energi sine medlemmer har tatt parti for arbeidsgiversiden. De har skrevet leserinnlegg og hatt utspill mot oss, de har sågar hatt motdemonstrasjon bak portene sammen med ledelsen når resten av LO og internasjonal fagbevegelse sto utenfor portene for å kreve tariffavtale.

Vårt krav om tariffavtaler er et helt legitimt krav, som er støttet i LO mot en eneste stemme – Industri Energi. Tvistenemnda mellom LO og NHO har kommet frem til at losse- og lastearbeidet i Risavika er et såkalt tarifftomt område. Etter denne avgjørelsen har LO fattet vedtak om at det er NTF som skal sørge for tariffavtale ved Risavika Terminal. Dette vedtaket respekterer tydeligvis ikke Sande.

Vi har aldri hevdet at ikke arbeiderne i NorSea får tarifflønn, men de er ikke regulert av den avtalen LO mener er riktig for dette området. Vi har aldri hevdet at tariffavtalen til Industri Energi er sosial dumping, men våre avtaler har mekanismer som kan forhindre at de utenlandske sjøfolkene blir utnyttet og utsatt for sosial dumping. Det har ikke avtalene til Industri Energi.

Sande påstår at NTF påberoper seg å være det eneste havnearbeiderforbundet i Norge. Igjen fremsetter Sande påstander mot bedre viten. Det er mange forbund som er representert på havna, men det er kun NTF som har tariffavtaler for losse- og lastearbeidere i åpne havner. Vi har heller aldri benektet at Industri Energi har medlemmer som er tilsluttet Den Internasjonale Transportføderasjonen (ITF). Men Sande «glemmer» å si at ITF har støttet oss i saken om tariffavtale i Risavika.

Han påstår videre at havnearbeiderne i Industri Energi i like stor grad er omfattet av Ilo 137 som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til å utføre losse- og lastearbeid. I så fall har Sande en jobb å gjøre. Arbeidsgiverne i Risavika mener at de ikke er omfattet av Ilo 137. Og det er fortrinnsretten som er hovedgrunnen til at de nekter å skrive under tariffavtalen med oss. Vår avtale inneholder nemlig denne retten.

Vi og LO mener at systemet i Risavika legger til rette for sosial dumping, rett og slett fordi Risavika Terminal benytter skipenes mannskaper kostnadsfritt. Når du kan få arbeidskraft gratis, så tror vi arbeidsgiver vil velge dette. Det er jo nettopp dette systemet Risavika Terminal hevder at gir dem et konkurransefortrinn i forhold til andre havner.

Vi synes ikke det er greit at bruk av underbetalte sjøfolk er måten å skaffe seg et konkurransefortrinn på. Sande sier at sjøfolkene hvor deres tariffavtaler overholdes, får dobbelt opp med «knapper og glansbilder» når de utfører losse- og lastearbeid. Det er ikke et argument som imponerer oss. Vi stiller oss bak LO leder Gerd Kristiansens klinkende klare uttalelse: «Jeg er også enig i at det å bruke skipets mannskap til fortrengsel for norske havnearbeidere må anses som sosial dumping.» Hvem Leif Sande stiller seg bak er vi derimot litt usikre på.

Roger Hansen

Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.12.2013
12:00
16.12.2013 15:09Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

Colourbox / innfelt skjermdump

Kor mykje får permitterte i dagpengar? Sjekk kalkulatoren

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen

Jan-Erik Østlie

Sp mener SV og Frp har valgt en for dårlig modell for pensjonistene

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Kommentar:

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Jan-Erik Østlie

«Vedum bør avklare»

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

Lars Åke Andersen

Universitetet hadde ikke kunnet holde åpent uten renholder Elina og kollegene. Det vises bare ikke på lønna

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur


Flere saker