JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
- Det er på tide at LO blir en kamporganisasjon, sier 1. nestleder Lars Morten Johnsen i Transportarbeiderforbundet. I et brev til LO krever NTF at LO skal spille en mer aktiv rolle i kampen om havnene.

- Det er på tide at LO blir en kamporganisasjon, sier 1. nestleder Lars Morten Johnsen i Transportarbeiderforbundet. I et brev til LO krever NTF at LO skal spille en mer aktiv rolle i kampen om havnene.

Roy Ervin Solstad

Havneultimatum fra NTF til LO

Den juridiske og verbale støtten fra LO er ikke nok i kampen mot arbeidsgiverne på havnene, sier et enstemmig forbundsstyre i Transportarbeiderforbundet.19.06.2015
12:00
21.08.2023 17:14

res@lomedia.no

På havnene har havnearbeiderne lenge etterlyst et tøffere LO og at Transportarbeiderforbundet stiller strengere krav til LO i kampen for tariffavtaler i Drammen, Oslo og Risavika utenfor Stavanger. Angrepene på de eksisterende tariffavtalene har eskalert etter en dom i arbeidsretten i fjor høst. Det mener havnearbeiderne burde utløst et samlet motangrep fra hele LO.

Må bruke makt

Det er det motangrepet et enstemmig forbundsstyre i Transportarbeiderforbundet krever at LO gjør hva de kan for å iverksette nå. I et brev som går fra Transportarbeiderforbundet til LO i dag, krever forbundet at LO bruker sin makt.

– Kall det gjerne et ultimatum til LO. Det er på tide at LO blir en kamporganisasjon. Nå må vi sette makt bak krava, sier 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen til Transportarbeideren.

En plikt

I brevet peker NTF på at forbundet har fått organisasjons- og avtalerett for losse og lastearbeidet i både for Risavika Terminal utenfor Stavanger, Holship i Drammen og for Yilport i Oslo.

– Vi anser det som en plikt på vegne av LO å sørge for at det blir etablert tariffavtaler som vi har fått godkjent, heter det videre i brevet.

Må presse forbund

Etter det Transportarbeideren erfarer er det en gjengs oppfatning i NTF at havnekonfliktene kunne vært avsluttet langt tidligere om LO og andre forbund hadde bedt sine medlemmer ikke gå inn å ta losse- og lastearbeidet som NTFs havnearbeidere ville gjort om de ikke var utestengt fra havnene eller i sympatistreiker.

I brevet krever NTF at LO må sørge for for at forbundene respekterer havnearbeidernes rettigheter og iverksetter de sympatiaksjonene som forbundet ber om.

– LO må bruke alle maktmidler, både internt overfor andre LO-forbund og eksternt mot NHO og arbeidsgiverne, sier Lars Morten Johnsen.

Burde kommet før

Leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, Stig Skaug, er glad for at NTF setter større press på LO.

– Dette er positivt, for NHO bryter tariffavtaler og har gjort akkurat som de vil fram til nå. Jeg forventer at LO viser sin posisjon i det norske arbeidslivet og gir oss større tyngde i kampen, sier han.

Likevel legger han ikke skjul på at presset mot LO har kommet lovlig sent.

– Konfliktene i havnene har vart så lenge at dette burde ha kommet mye før, sier Stig Skaug.

Svenskehjelp

Samtidig med brevet til LO, går det også et brev til Svenska Hamnarbetarförbundet om i gå til sympatiaksjoner mot skip som kommer fra eller skal til Yilport sin konteinerhavn i Oslo.

– Hamnarbetarförbundet har tidligere gitt oss beskjed om at så snart de får en forespørsel fra oss om å sette i verk sympatiaksjoner, er de klare. Det vil få stor effekt på konteinertrafikken til Yilport fra Gøteborg havn, sier Lars Morten Johnsen.

I Sverige kreves det syv virkedagers varsel før slike aksjoner kan begynne, noe som betyr at Hamnarbetarförbundet kan starte sine aksjoner mot båter til og fra Yilport den første uka i juni.

– Vi har også bedt Svensk Transportarbeiderforbund om hjelp, og håper de også blir med på aksjonene nå som Svenska Hamnarbetarförbundet starter sine aksjoner, avslutter Lars Morten Johnsen i NTF.

LOs ledelse har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag, men har lovet å komme tilbake med tilsvar over pinse.

Her er brevet:

Hva vil LO gjøre for at NTF skal vinne havnekampene?

Norsk Transportarbeiderforbund har fått organisasjons- og avtaleretten for losse- og lastearbeid i Risavika Terminal AS, Holship Norge AS i Drammen havn og Yilport Oslo Terminal Investment AS.

Kravet om tariffavtaler i disse bedriftene er godkjent av LO. NTF anser det som en plikt på vegne av LO å sørge for at det blir etablert tariffavtaler som vi har fått godkjent.

Vi har fått betydelig støtte juridisk fra LO. Vi har også fått verbal støtte fra LOs ledelse og forbund, men dette er ikke nok. Det er nødvendig med en reell støtte i form av sympatistreiker som fører fram til seier i kampene om tariffavtaler.

Innenfor havneområdet opplever vi at NHO sier opp tariffavtalene i tariffperioden og at NHO ikke respekterer verken overenskomstene eller Hovedavtalen.

Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund krever at LO bruker sin makt og sørger for at forbundene respekterer havnearbeidernes rettigheter og iverksetter de sympatiaksjoner som forbundet ber om.

Dersom LO og NTF taper denne kampen, vil det få store konsekvenser for hele fagbevegelsen.

Dette er saken

• I Oslo vil ikke den nye konteineroperatøren, Yilport, inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet for havnearbeiderne.

• Mange havnearbeidere er sagt opp og permittert, og 21. mai ble losse- og lastekontoret begjært konkurs.

• En boikott av Yilport ble startet i februar i år. Senere sa Parat sine kranførere nei til å gå ut i sympatistreik på Oslo Havn.

• I Risavika Terminal utenfor Stavanger har forbundet hatt boikott siden høsten 2013 i kampen for tariffavtale der.

• Fra 7. desember samme år ble havnene i Tromsø og Mosjøen tatt ut i sympatistreik for å sette press på arbeidsgiverne for å få tariffavtale i Risavika.

• I Mosjøen ble det gitt dispensasjon fra streiken for lossing og lasting til hjørnestensbedriften Alcoa, men i mai 2014 ble havnearbeiderne der utestengt fra havna etter uenighet om betaling for arbeidet.

• I Tromsø har aksjonister blokkert det de oppfatter som streikebryteri på havna ved flere anledninger, og mange aksjonister har blitt arrestert og bøtelagt.

• I Drammen har selskapet Holship nektet å inngå tariffavtale, og det har vært flere rettsrunder om NTF sin boikott er lovlig. Saken er nå oversendt fra Høyesterett til EFTA-domstolen.

• Bortsett fra i Oslo er det dialog mellom partene om å finne løsninger på havnekonfliktene.

Tidligere saker

Havnekonfliktene fortsetter med rettssak og forhandlinger

Havnekonflikten i Mosjøen kan nærme seg slutten

• Bryggesjauerappell fra Youngstorgets talerstol

• Parat-kranførerne vil ikke sympatistreike for havnearbeiderne

• Angriper havnearbeidere i Mo i Rana

• Krevde Stillufs avgang

• Holder støttearrangement for havnearbeiderne

• – Kan ikke kreve tariffavtale

• Bloggesjaueren

• Boikotten ved Oslo havn startet torsdag

19.06.2015
12:00
21.08.2023 17:14

Her er brevet:

Hva vil LO gjøre for at NTF skal vinne havnekampene?

Norsk Transportarbeiderforbund har fått organisasjons- og avtaleretten for losse- og lastearbeid i Risavika Terminal AS, Holship Norge AS i Drammen havn og Yilport Oslo Terminal Investment AS.

Kravet om tariffavtaler i disse bedriftene er godkjent av LO. NTF anser det som en plikt på vegne av LO å sørge for at det blir etablert tariffavtaler som vi har fått godkjent.

Vi har fått betydelig støtte juridisk fra LO. Vi har også fått verbal støtte fra LOs ledelse og forbund, men dette er ikke nok. Det er nødvendig med en reell støtte i form av sympatistreiker som fører fram til seier i kampene om tariffavtaler.

Innenfor havneområdet opplever vi at NHO sier opp tariffavtalene i tariffperioden og at NHO ikke respekterer verken overenskomstene eller Hovedavtalen.

Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund krever at LO bruker sin makt og sørger for at forbundene respekterer havnearbeidernes rettigheter og iverksetter de sympatiaksjoner som forbundet ber om.

Dersom LO og NTF taper denne kampen, vil det få store konsekvenser for hele fagbevegelsen.

Dette er saken

• I Oslo vil ikke den nye konteineroperatøren, Yilport, inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet for havnearbeiderne.

• Mange havnearbeidere er sagt opp og permittert, og 21. mai ble losse- og lastekontoret begjært konkurs.

• En boikott av Yilport ble startet i februar i år. Senere sa Parat sine kranførere nei til å gå ut i sympatistreik på Oslo Havn.

• I Risavika Terminal utenfor Stavanger har forbundet hatt boikott siden høsten 2013 i kampen for tariffavtale der.

• Fra 7. desember samme år ble havnene i Tromsø og Mosjøen tatt ut i sympatistreik for å sette press på arbeidsgiverne for å få tariffavtale i Risavika.

• I Mosjøen ble det gitt dispensasjon fra streiken for lossing og lasting til hjørnestensbedriften Alcoa, men i mai 2014 ble havnearbeiderne der utestengt fra havna etter uenighet om betaling for arbeidet.

• I Tromsø har aksjonister blokkert det de oppfatter som streikebryteri på havna ved flere anledninger, og mange aksjonister har blitt arrestert og bøtelagt.

• I Drammen har selskapet Holship nektet å inngå tariffavtale, og det har vært flere rettsrunder om NTF sin boikott er lovlig. Saken er nå oversendt fra Høyesterett til EFTA-domstolen.

• Bortsett fra i Oslo er det dialog mellom partene om å finne løsninger på havnekonfliktene.

Tidligere saker

Havnekonfliktene fortsetter med rettssak og forhandlinger

Havnekonflikten i Mosjøen kan nærme seg slutten

• Bryggesjauerappell fra Youngstorgets talerstol

• Parat-kranførerne vil ikke sympatistreike for havnearbeiderne

• Angriper havnearbeidere i Mo i Rana

• Krevde Stillufs avgang

• Holder støttearrangement for havnearbeiderne

• – Kan ikke kreve tariffavtale

• Bloggesjaueren

• Boikotten ved Oslo havn startet torsdag
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Kronikk

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Leif Martin Kirknes

Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år har jeg gjort meg noen tanker

Stian Lysberg Solum / NTB

Situasjonen er alvorlig for Ap – Støre forstår at mange kaller det en krise


Flere saker