JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Helle Bengtsson og Sara Tolfsby jobber begge i Los-tiltaket i Larvik. De tar nå RBUP sin spesialistutdanning fordi de ser at tiltak med egnet kompetanse mangler. De vil bruke kompetansen de får gjennom utdanningen inn i eksisterende kommunale tiltak.

Helle Bengtsson og Sara Tolfsby jobber begge i Los-tiltaket i Larvik. De tar nå RBUP sin spesialistutdanning fordi de ser at tiltak med egnet kompetanse mangler. De vil bruke kompetansen de får gjennom utdanningen inn i eksisterende kommunale tiltak.

Hanna Skotheim

Helle og Sara fanger opp barna som faller mellom BUP og barnevernet

Mange kommuner mangler et tilbud for de barna som havner mellom to stoler, viser en rapport fra Barneombudet. Men noen steder har de fått det til.04.02.2021
10:27
04.02.2021 13:17

hanna@lomedia.no

Mange steder i Norge sitter det barn og unge som ikke kommer seg på skolen. På skolen mistenker de kanskje omsorgssvikt og barnevernet får bekymringsmeldinger. I flere av tilfellene viser det seg imidlertid at det ikke er noe i veien med omsorgen fra foreldrene, og barnevernet utelukkes. Heller ikke Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) blir koblet på. Enten fordi barna får avslag fordi de ikke er syke nok eller fordi de rett og slett ikke kommer seg til BUP-kontoret. Igjen står mange barn uten hjelp.

Klarer ikke å gi rett hjelp

Dette hullet eksisterer i mange norske kommuner. Flere steder er ikke rustet til å hjelpe barn og unge med lette og moderate plager. Det er også mange henvisninger til BUP som avvises. Disse skulle egentlig gått til kommunen, men der er ventetiden ofte for lang. Det viser Barneombudets rapport fra i høst: «Jeg skulle hatt BUP i en koffert».

Til tross for at barn har rett til best mulig helsehjelp, er altså ikke dagens psykiske helsehjelp rigget godt nok til å gi barn det de trenger.

Det at kommunene ikke klarer å gi rett hjelp til barn og unge, bekymrer barneombudet Inga Bejer Engh.

Barneombudet Inga Bejer Engh. Bilde er tatt i en annen sammenheng.

Barneombudet Inga Bejer Engh. Bilde er tatt i en annen sammenheng.

Monica Strømdahl

Hun mener det trengs tydelige føringer på hvilke tilbud som skal være tilgjengelig i kommunene. De er for eksempel ikke pliktet til å ha et lavterskeltilbud. Siden kommunene må kutte i budsjettene, står derfor ikke-lovpålagte lavterskeltilbud ofte i fare for å bli lagt ned.

Faller mellom to stoler

Det kunne også blitt Los sin skjebne, men arbeidet de gjør for å hjelpe elever med skolevegring og hindre at de faller ut av skolen, var for viktig. Los, som finnes flere steder i Norge, møter ungdom som skolen, BUP, barnevernet eller praktiserende psykologer har forsøkt å hjelpe, men som ikke har lyktes. Men Los kan også møte ungdommen først før de henviser dem videre.

– Grovt sagt kan man si at skolen hjelper barn som klarer å komme seg til skolen, og BUP hjelper de som klarer å komme seg til BUP. Men de som har det vondt, klarer ofte ikke å komme seg til noen av stedene. De trenger folk som kommer hjem til dem og som har tid, sier sosionom Sara Tolfsby.

Hun jobber som Los-terapeut i Los-tiltaket som er etablert i Larvik kommune.

Siden Los startet opp, har flere barn og unge kommet seg på skolen. De som ikke har klart det, tilbys hjemmeundervisning.

Siden Los startet opp, har flere barn og unge kommet seg på skolen. De som ikke har klart det, tilbys hjemmeundervisning.

Hanna Skotheim

Tolfsby opplever at BUP har strammet inn sine retningslinjer og hevet terskelen for hvem de skal ta inn.

– Barnevernet strammer inn hva som er en barnevernssak, og skoler strammer inn på hvem som skal på spesialskole. I tillegg skjæres våre tjenester ned. Mellomrommet der ingen hører hjemme, blir større, og flere barn får ikke hjelp.

Innstramminger til tross, Tolfsby opplever likevel at hun og kollegaene som oftest samarbeider godt med både barnevernet, BUP og psykologer i mange saker.

Jonas (17) tok livet sitt. Da hadde han blitt avvist av helsevesenet to ganger

Frykter konsekvensene

Barneombudet vil at kommuner skal være pliktige til å gi et lavterskeltilbud til barn og unge som sliter psykisk.

Virksomhetsrådgiver og psykolog i Larvik, Silke Gjetrang, frykter konsekvensene hvis disse tilbudene forsvinner.

– Jeg er redd for at flere vil vokse seg inn i psykiske lidelser som de kunne ha vært spart for, sier Gjetrang.

Gjetrang håper heller tilbudene styrkes slik forventningen er i opptrappingsplanen for barn og unges psykisk helse.

I Færder kommune, bare en halvtimes togtur fra Larvik, har de et lignende tilbud som Los. «Nærværsteam», kaller de det.

– Før så vi at flere barn med skolefravær ble henvist til BUP uten at kommunen var inne i bildet. Nærværsteamet skal bidra til at vi kobler på de rette menneskene så tidlig som mulig. Da vil barnet bli ivaretatt i stedet for at barnet slippes, sier Grethe Arnegård Cederkvist, virksomhetsleder for forebyggende helsetjenester barn og unge i Færder kommune.

Lite fremgang

Allerede i 1999 kom det en opptrappingsplan som skulle bedre psykisk helsevern for barn og unge. Da en ny plan kom 20 år senere, viste det seg at mange av de samme bekymringene for barn og unges psykiske helsetilbud gjentok seg. Ledere i BUP som er blitt intervjuet i rapporten, opplever at det er stor forskjell på hvilke helseplager hos barn og unge som kommunene klarer å håndtere selv, og hvilke som blir henvist til BUP.

Barnevernspedagog Harald har jobbet 19 år på poliklinikk. Han bruker stadig mindre tid på behandling

Én av tre møter på angst eller depresjon

Andrea Melø, psykologspesialist og familieterapeut i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Vestfold, mener at spesialisthelsetjenesten ikke nødvendigvis skal hjelpe flere enn de gjør nå.

– Spesialisthelsetjenesten skal ha behandlingsansvar for de med moderat til alvorlige psykiske lidelser, og det er de færreste. Én av tre nordmenn møter på depresjon eller angst i løpet av livet. De aller fleste skal da kunne få hjelp i den kommunen de bor i. Flere steder er dette godt utbygd for voksne, men ikke for barn og unge. Kommunene må rustes opp, sier Melø.

Andrea Melø er psykologspesialist og familieterapeut. Hun har mange barn og unge inn til samtaler på BUPA døgnpost i Vestfold.

Andrea Melø er psykologspesialist og familieterapeut. Hun har mange barn og unge inn til samtaler på BUPA døgnpost i Vestfold.

Hanna Skotheim

Hun understreker det rapporten fra barneombudet viser; nemlig at den store variasjonen i psykisk helsetilbud rundt omkring i norske kommuner gjør at mange barn ender opp som psykiatriske pasienter i BUP. Dette fordi de mangler andre steder å henvende seg til.

– Kommunen skal tilby hjelp ved for eksempel lettere og moderat angst og depresjon, men om du får den hjelpen kommer helt an på hvilken kommune du bor i, sier Melø.

Setter en diagnose

Hun har møtt flere ungdommer som har sagt at de ikke orker å leve lenger. Noen har vært i større konflikter med foreldrene og noen har hatt skolevegring på grunn av manglende hjelp og forståelse på skolen. Utfordringene har vokst seg større inni dem, og av fastlegen har de blitt henvist til BUP fordi det forstås som at de har hatt en moderat, depressiv episode.

– Men hva har det med depresjon å gjøre? I BUP må vi stille en diagnose for å gi behandling. Skal disse ungdommene da gå rundt og tro at de har en helt unaturlig reaksjon på vanskelige opplevelser i livet?

Hvis kommunen ikke har tilbudet et barn trenger, vet Melø at BUP kan finne på å sette en diagnose for ikke å slippe et barn. Det følger imidlertid med en del slagsider ved det å få enkelte diagnoser. Du kan for eksempel få problemer med å komme inn på blant annet politihøgskole eller i Forsvaret.

Dårligere prognoser

Hvis BUP derimot er riktig instans, kan de ansatte oppleve at barnet eller ungdommen ikke har et tilfredsstilende tilbud å skrives ut til etter innleggelse. I stedet må de vente på tilbudet til kommunen har fått det på plass.

– Kommunene sier gjerne at de skal lyse ut stillingene, men da er det først en runde med ansettelser før opplæring. I mellomtiden er ungdommen her inne i månedsvis. Det kommunale tilbudet skulle vært på plass allerede, sier Marianne Jønsberg, seksjonsleder ved BUPA døgnpost i Vestfold.

Marianne Jønsberg, seksjonsleder i BUPA døgnpost i Vestfold, håper tilbudene ute i kommunene blir bedre.

Marianne Jønsberg, seksjonsleder i BUPA døgnpost i Vestfold, håper tilbudene ute i kommunene blir bedre.

Hanna Skotheim

Den lange tida noen barn og unge er i spesialisthelsetjenesten, bekymrer Jønsberg.

– Hvis du er inne i BUPA-systemet over lang tid, blir prognosene for å bli frisk dårligere.

– Du mister den ungdomstida med venner. Den naturlige sosialiseringen der ute blir borte etter hvert som du institusjonaliseres, legger Melø til.

– BUP må jobbe mer kreativt

Helle Bengtsson, også Los-terapeut i Larvik, opplever at BUP og Los kan være uenig i vurderingen om at ungdommen bør følges opp av BUP. Like variabelt synes hun samarbeidet kan være.

Barnevernspedagog Helle Bengtsson var med på å starte Los og har sett hvordan tilbudet kan hjelpe barn og unge.

Barnevernspedagog Helle Bengtsson var med på å starte Los og har sett hvordan tilbudet kan hjelpe barn og unge.

Hanna Skotheim

Bengtsson, som er utdannet barnevernspedagog, kunne ønske at BUP jobbet mer kreativt med barn og unge og for eksempel ikke bare møtte dem på kontoret. I Los møter de elever i hjemmet nettopp fordi de kanskje har vanskeligheter med å gå ut på grunn av angst.

– Likevel sier BUPA ofte at eleven må komme til deres kontor. Samtidig synes jeg det har skjedd en bedring, altså at de tenker noe mer kreativt, sier hun.

Dette er kollega Sara Tolfsby enig i:

– Kreativiteten har særlig bedret seg i koronatiden, sier hun.

Skal ta unna krisen

Både Melø og Jønsberg, mener det kan eksistere en misoppfatning av hva BUPA skal hjelpe til med. For noen år tilbake hadde BUPA et eget team som reiste hjem ved for eksempel skolevegring. Selv om dette i seg selv ikke er grunn til å henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Nedskjæringen i spesialisthelsetjenesten førte imidlertid til en gjennomgang av hva spesialisthelsetjenesten skulle prioritere. Prioriteringene skjedde i forbindelse med Samhandlingsreformen i 2012 som skulle gi rett behandling, på rett sted, til rett tid.

– Det at BUPA tidligere har gjort flere av de kommunale oppgavene, tror jeg henger igjen i Vestfold, sier Jønsberg.

Jønsberg tror det eksisterer en misforståelse om hva BUP og BUPA skal gjøre og ikke.

Jønsberg tror det eksisterer en misforståelse om hva BUP og BUPA skal gjøre og ikke.

Hanna Skotheim

Hun forklarer at BUPA skal ta imot barn og unge med dårligst funksjonsnivå og at ingen er inne hos dem for å bli hundre prosent friske. Er du for eksempel undervektig, må en sengepost i BUPA få i deg næring slik at du ikke dør. Så skal noen andre ta over, omsorgspersonene.

– Vi er en liten del at et pasientforløp. Kommunen der du bor, er derimot sentrale før, under og etter oppfølgingen fra BUPA. Vi er ikke en omsorgsbase, vi gir psykologisk behandling. BUPA kan aldri overta omsorgsrollen for barn og unge, de trenger flokken sin mer enn oss.

Barneombudets anbefalinger til tilbudet i kommunen og i psykisk helsevern

• Regjeringen bør sette ned et offentlig utvalg som gjennomgår organiseringen av psykiske helsetjenester for barn og unge, og som også ser på sammenhengen mellom hjelpen som tilbys i første- og andrelinjen.

• Regjeringen må endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får en plikt til å tilby lavterskel psykisk helsetilbud til barn og unge.

• Helsedirektoratet må oppdatere veilederen «Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene» fra 2007 slik at den er i tråd med dagens lovverk, utfordringer og forventninger til kommunene.

• Helsedirektoratet bør kartlegge i hvilken grad helseforetakene ivaretar plikten til å veilede kommunene og sette inn tiltak om det avdekkes mangler.

(Kilde: Rapporten: «Jeg skulle hatt BUP i en koffert")

Dette har LOS bidratt til

• LOS skal veiled skolen, samarbeide med foreldre og koordinere samarbeidspartnere slik at alle jobber mot det samme målet.

• Skolefraværet har gått ned siden prosjektperioden ble avsluttet høsten 2018.

• Da prosjektperioden var over, scoret mange elever bedre på livskvalitet og skoletilknytning.

• Det var også flere som var fysisk på skolen.

• Noen få elever var ikke mer på skolen. Disse organiserte LOS andre tiltak for, som blant annet hjemmeundervisning.

(Kilde: Helle Bengtsson, prosjektmedarbeider i LOS)

BUP og BUPA

Bup = Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUPA = Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.02.2021
10:27
04.02.2021 13:17Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) vil ha flere jålete jenter i industrien

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Martin Guttormsen Slørdal

Rødt vil sprenge sperregrensa

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Ole Palmstrøm

Over fire milliarder i skjulte formuer meldt til Skatteetaten


Flere saker