JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO-kongressen har staket ut kursen fram til 2025.

LO-kongressen har staket ut kursen fram til 2025.

André Kjernsli

LO-kongressen 2022

Her er de 10 viktigste vedtakene fra LO-kongressen

Mer til sliterne og kompromiss om oljeleting. Se flere vedtak fra LO-kongressen her.08.06.2022
08:37
08.06.2022 15:02

aslak@lomedia.no

LO-kongressen har staket ut kursen for de tre neste årene fram til 2025. Etter fem dager med debatt er konklusjonen at LO-ledelsen vant fram i de store stridsspørsmålene på kongressen.

FriFagbevegelse har gått gjennom vedtakene fra delegatene. Dette er de ti viktigste:

1. Valg av LOs ledelse

LOs ledelse ble valgt på LO-kongressens fjerde dag. Delegatene fulgte som ventet valgkomiteenes innstilling, og det betydde blant annet at Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som leder.

LO-ledelsen fram til 2025 består av åtte personer – én leder, to nestledere, én førstesekretær og fire sekretærer. De to nye nestlederne i ledelsen, Sissel M. Skoghaug og Steinar Krogstad, kommer fra henholdsvis Fagforbundet og Fellesforbundet.

Foruten lederen og de to nestlederne er dette LOs ledelse fram til neste kongress om tre år:

Julie Lødrup (førstesekretær), Are Tomasgard (LO-sekretær), Trude Tinnlund (LO-sekretær), Terje O. Olsson (LO-sekretær) og Kristin Sæther (LO-sekretær). De fem forannevnte fikk dermed fornyet tillit.

Roger Heimli varslet tidligere i år at han ikke ville ta gjenvalg på kongressen. 

LOs ledelse skal gjenspeile organisasjonens mangfold. Av de åtte kandidatene kommer fem fra privat sektor og tre fra offentlig sektor.

Saken fortsetter under bildet.

Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som LO-leder på kongressens fjerde dag.

Peggy Hessen Følsvik ble gjenvalgt som LO-leder på kongressens fjerde dag.

Sissel M. Rasmussen

2. Støtte til kompromiss om oljeleting

LO-kongressen stemte ned strømopprørernes kraftkrav og ga støtte til et kompromiss om oljeleting.

Deler av olja må ligge urørt, heter det i kompromissforslaget som LO-kongressen vedtok.

Norsk Tjenestemannslag (NTL), Handel og Kontor (HK) og Fagforbundet hadde alle sendt inn forslag som la vekt på stans i eller redusert leting etter mer olje og gass. Protestene fra industriforbundene uteble ikke. Spørsmålet om fortsatt leting ble det heteste på kongressen.

NTL foreslo at LO skulle «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel», mens HK foreslo at «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt». Fagforbundet hadde forslag om at «havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare områder på norsk sokkel, må vernes mot olje- og gassvirksomhet».

Kongressen samlet seg til slutt om et kompromiss. Dette er den viktigste delen av vedtaket:

«LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren. LO mener at de ressursene som bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Ellers er LOs mål at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. LO erklærer samtidig støtte til EUs foreslåtte mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

3. Mer penger til sliterne

LO legger vekt på å forbedre ulike deler av pensjonssystemet. Det innebærer blant annet å jobbe for at sliterne i arbeidslivet skal får mer penger å leve av når det går tidlig av med pensjon.

LO vil ha en offentlig utredning om hvordan pensjonen til sliterne kan styrkes.

Slitertillegget i privat sektor er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018. De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra. Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året for folk født i 1957.

Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

Det reises også som et konkret krav at minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon må økes fra to til fire prosent. LOs overordnede mål er at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn.

LO vil også at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, i tillegg til at opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år.

En ny, reformert avtalefestet pensjon (AFP) skal tette hullene og gi opptjening for alle år i en AFP-bedrift.

AFP er en svært viktig ordning som sikrer medlemmene muligheten til å gå av med pensjon fra 62 års alder. LO-kongressens vedtak legger grunnlaget for at reformert AFP kan bringes inn i tariffoppgjørene. De konkrete kravene vil måtte vedtas av LOs representantskap i forkant av det enkelte oppgjør.

4. Håp for industrien med strømstøtte-forslag

LO legger press på regjeringen om å innføre strømstøtte for deler av næringslivet. Folk har fått rask hjelp i en ekstraordinær situasjon. Det samme har bøndene og kulturlivet. Næringslivet, derimot, har savnet en tilsvarende håndsrekning. Den lar foreløpig vente på seg.

Redaksjonskomiteen i LO, som består av representanter fra alle forbundene, la derfor fram et forslag på LO-kongressen som fikk flertall. Det lyder slik:

«LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge.

Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteordning videreføres og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. Lange fastprisløsninger må videreutvikles.»

5. Høyere aldersgrense for LO-ledelsen

En komité ledet av LO-sekretær Terje O. Olsson foreslo å heve aldersgrensen for å bli valgt inn i LO-ledelsen fra 60 til 65 år. Bakgrunnen er at LO-leder Peggy Hessen Følsvik (61) ikke kunne bli gjenvalgt med de tidligere reglene. Da kunne man ikke velges til et verv i LOs ledelse hvis man er over 60 år.

Å endre valgbarhetsalderen til LOs ledelse var også innstillingen fra sekretariatet til kongressen. Dette ble endret uten at noen stemte imot eller tok ordet.

Ingen tok heller ordet da saken ble behandlet. Dermed står ikke alderen i veien for at Peggy Hessen Følsvik kan fortsette som LO-leder helt fram til 2029 – gitt at kongressen og Følsvik selv ønsker det.

6. Jobber for å velge bedrifter med tariffavtale

Fagforbundets Ingunn Reistad Jacobsen, som var delegat på LO-kongressen, fikk delvis medhold i sitt forslag om å gjøre det lettere å finne fram til bedrifter med tariffavtale.

Hvis Reistad Jacobsen får det som hun vil, kan du snart sjekke innom tariffavtale.no før du drar på handletur. I utgangspunktet ble forslaget avvist, men Reistad Jacobsen gikk opp på talerstolen og reiste det på nytt under LO Kongressen.

Da LO-sekretær Terje O. Olsson la fram redaksjonskomiteens innstilling, ble forslaget hennes foreslått oversendt til LOs sekretariat. Det betyr at redaksjonskomiteen støtter forslaget, men innstiller ikke på at det skal vedtas.

I stedet foreslår den at sekretariatet jobber videre med saken slik at LO og de enkelte forbundene kan finne ut hvordan dette kan løses rent praktisk.

7. Manifest får økt støtte fra LO

LO-ledelsen ville halvere støtta til Tankesmien Manifest. Nå blir det i stedet en betydelig økning. Det har LO-kongressen vedtatt. Det betyr at Manifest tankesmie skal få 700.000 kroner i årlig støtte.

Før kongressen foreslo Sekretariatet i LO å halvere den årlige støtten på 500.000 kroner – ned til 250.000 kroner. Andre ville øke støtten. HK ønsket å oppjustere beløpet til 1,5 millioner kroner.

Manifest Tankesmie er en norsk, venstreorientert tankesmie som ble startet i 2009. Leder er Magnus Marsdal.

8. Internasjonal boikott av Israel

LO-kongressen vedtok, med stort flertall, at LO støtter en internasjonal boikott av Israel. Palestina-uttalelsen bestemmer LOs politikk overfor Israel og palestinerne de neste tre åra.

Hva LO-kongressen mener må til for å presse Israel til å etterleve folkeretten, fordeler seg på 14 punkter.

Ett av dem er forbud mot våpenhandel med Israel. Det innebærer forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester.

Et annet er at Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder.

9. Kongressen blir ikke flyttet

LO Viken, Industri Energi, Fellesforbundet, EL og IT Forbundet og Handel og Kontor ville endre det faste tidspunktet for avviklingen av LO-kongressen i mai hvert fjerde år.

De samlet seg om at det er ugunstig å avholde LO-kongressen før de politiske partiene har sine landsmøter og vedtar sine partiprogrammer for neste stortingsperiode.

Under voteringen på LO-kongressens siste dag bestemte et flertall av delegatene seg for å oversende forslaget til LOs sekretariat. Det betyr at forslaget om å flytte kongressen vil bli vurdert av sekretariatet i løpet av den kommende kongressperioden fram til 2025.

10. Det kan bli endringer i kriminalomsorgen

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) fikk gjennomslag for flere saker på LO-kongressen, ikke minst opprustning av kriminalomsorgen.

Fengslene og friomsorgen skal rustes opp, det skal bygges flere kvinnefengsler, soningsinnholdet skal styrkes, ettervernet styrkes, og kriminalomsorgens ansatte skal sikres tverrfaglig kompetanse. Alt ifølge LOs nye handlingsprogram.

Med Arbeiderpartiet ved makta, er kommandolinjene korte fra Youngstorget til regjeringskontorene.

Oversikt: Her er alle sakene fra LO-kongressen 2022

08.06.2022
08:37
08.06.2022 15:02Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker