JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2022

Hvor henter Støre budsjettpengene fra? Her er oversikten

Støre-regjeringen kutter i flere av Solberg-regjeringens hjertebarn for å få råd til egne valgløfter. Fritidskortet forsvinner og Nysnø må klare seg med mindre.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) setter av milliarder til blant annet ferjer og kommuner i sitt forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022. 

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) setter av milliarder til blant annet ferjer og kommuner i sitt forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022. 

Leif Martin Kirknes

– Vi flytter på 18 milliarder kroner totalt, og det er mer enn Solberg gjorde da hun tok over i 2013.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB da hans regjering mandag la fram sitt forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022.

6,6 milliarder i skatter og avgifter

Der har Støre-regjeringen ryddet plass til milliardkutt i elavgiften og ferjeprisene, og satt av store summer til klima og kommunene.

Men den nye regjeringen vil ikke bruke så mye som en oljekrone mer enn sin forgjenger.

For å finansiere alle grepene sine, foreslår Støre-regjeringen samlet sett å øke skatter og avgifter med 6,6 milliarder kroner påløpt i 2022 sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Isolert sett vil avgiftene kuttes med 2,2 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av det foreslåtte kuttet i elavgiften, skriver E24.

Oversikt: Slik treffer det nye statsbudsjettet lommeboka

Skroter fritidskort

I tillegg gjøres det flere små og store kutt forskjellige steder i budsjettet. Flere av dem rammer prosjekter igangsatt av Solberg-regjeringen.

Blant annet foreslår Støre-regjeringen å skrote et av KrFs hjertebarn, fritidskortet, fra 1. juli neste år. Det vil gi en innsparing på om lag 300 millioner kroner.

Det kuttes også i kapitalen til fornybarfondet Nysnø, som Venstre lenge har vært en pådriver for. Reduksjonen er på 400 millioner kroner, hvorav 140 millioner er risikokapital.

Opposisjonen om statsbudsjettet: – Viser ingen retning i det hele tatt, sier Tina Bru

Kutter bistandsbudsjettet

Her er flere av regjeringens foreslåtte inndekkinger:

* Bistandsbudsjettet kuttes med 750 millioner.

* Statsbyggs reguleringsfond reduseres med 500 millioner.

* Tilskuddet til Nasjonalmuseet kuttes med 250 millioner kroner.

* Pensjonstilskuddet til private barnehager nedjusteres til 10 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager fra 1. januar 2022. Ifølge regjeringen påvirker ikke dette pensjonene til ansatte i private barnehager, men gir like fullt en innsparing på 168,9 millioner kroner.

* Bevilgningen til mindre investeringstiltak på riksveier reduseres med 270 millioner.

* Kutt i statlige virksomheters konsulentbruk på 40 millioner kroner.

* Reduserte utgifter til bygging av Stad Skipstunnel på 365 millioner kroner som følge av utsatt byggestart.

Her er hovedpunktene i statsbudsjettet for 2022:

* To av tre skattytere får lavere skatt. Denne gruppen har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 480.000 kroner og får om lag 1.500 kroner lavere skatt. 20 prosent av skattyterne får om lag uendret skatt, mens 13 prosent får økt skatt. Blant dem som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12.300 kroner. Denne gruppen har om lag 990.000 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt.

* Kutt i elavgiften på 2,9 milliarder kroner.

* Marginalskatt på utbytte øker fra 46,7 til 49,5 prosent. Til sammen skal økningen gi nesten 2,6 milliarder kroner i ekstra inntekter til staten.

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

* Kommunene får 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter.

* Det gjøres en omfordeling av kommunenes inntekter på 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler kommunene har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse.

* Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk heves fra 189.000 til 220.000. Det bevilges 2,2 milliarder kroner til ordningen.

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

* 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette.

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner.

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022.

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav.

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med ytterligere 350 millioner kroner neste år. Det kommer på toppen av 350 millioner kroner som den forrige regjeringen foreslo. Totalt vil altså sykehusene få 700 millioner kroner mer neste år enn i år.

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.

* Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse.

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett.

* Kulturbudsjettet styrkes med 100 millioner kroner, hvorav 59 millioner kroner går til å styrke kunstnerøkonomien.

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.

* Nær 100 millioner kroner øremerkes til desentralisert utdanning, herunder lærerskolen på Nesna.

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent til 18.100 kroner. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten.

Warning
Annonse
Annonse

Her er hovedpunktene i statsbudsjettet for 2022:

* To av tre skattytere får lavere skatt. Denne gruppen har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 480.000 kroner og får om lag 1.500 kroner lavere skatt. 20 prosent av skattyterne får om lag uendret skatt, mens 13 prosent får økt skatt. Blant dem som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12.300 kroner. Denne gruppen har om lag 990.000 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt.

* Kutt i elavgiften på 2,9 milliarder kroner.

* Marginalskatt på utbytte øker fra 46,7 til 49,5 prosent. Til sammen skal økningen gi nesten 2,6 milliarder kroner i ekstra inntekter til staten.

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

* Kommunene får 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter.

* Det gjøres en omfordeling av kommunenes inntekter på 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler kommunene har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse.

* Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk heves fra 189.000 til 220.000. Det bevilges 2,2 milliarder kroner til ordningen.

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

* 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette.

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner.

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022.

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav.

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med ytterligere 350 millioner kroner neste år. Det kommer på toppen av 350 millioner kroner som den forrige regjeringen foreslo. Totalt vil altså sykehusene få 700 millioner kroner mer neste år enn i år.

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.

* Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse.

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett.

* Kulturbudsjettet styrkes med 100 millioner kroner, hvorav 59 millioner kroner går til å styrke kunstnerøkonomien.

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.

* Nær 100 millioner kroner øremerkes til desentralisert utdanning, herunder lærerskolen på Nesna.

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent til 18.100 kroner. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten.