JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ledet Arbeidsretten – hyller tillitsvalgte

Jakob Wahl (70) gir seg som leder av Arbeidsretten: Se hans hyllest av landets tillitsvalgte

I nesten 12 år var Jakob Wahl leder for Arbeidsretten, en institusjon som har løst rettstvister mellom arbeidslivets parter i 106 år. Ved sin avgang hyller han tillitsvalgte over hele landet.
Jakob Wahl har ledet Arbeidsretten i nesten 12 år. Nå går han av.

Jakob Wahl har ledet Arbeidsretten i nesten 12 år. Nå går han av.

Håvard Sæbø

helge@lomedia.no

Jakob Wahl ledet Arbeidsretten i 11 1/5 år. Han kom fra en stilling som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, hvor han fortsatt hentes inn som såkalt ekstraordinær lagdommer.

Ved sin avgang velger han spesielt å hilse landets tillitsvalgte.

Han har møtt tillitsvalgte fra hele landet innen et vidt spekter av privat og offentlig sektor, men aldri sluttet å la seg imponere av det engasjement tillitsvalgte fyller rollen med og kunnskapen de besitter om arbeidsrettslige spørsmål, så vel på det individuelle som det kollektive området, melder han på Facebook.

Sentral rolle

– De tillitsvalgte spiller en veldig sentral rolle i det organiserte arbeidslivet. De har stor betydning for at vi har et velorganisert arbeidsliv som fungerer så tilfredsstillende, sier Jakob Wahl til FriFagbevegelse.

– Det er folk som tar verv og jobber på fritiden for sine kollegers beste. Setter seg inn i tariffavtaler og lovbestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Rett og slett ivaretar sine kollegers interesse, fortsetter Jakob Wahl.

Det er kanskje ikke opplagt for alle. Men tariffavtalens betydning spiller en stor rolle i forhold til hvordan vi i det hele tatt har det i Norge, mener Wahl.

Hovedavtalen (HA) LO-NHO har en rekke bestemmelser om tillitsvalgte – deres rettigheter og plikter. Hovedavtaler mellom andre hovedorganisasjoner på arbeidstaker – og arbeidsgiversiden er til dels likelydende og har LO-NHO-avtalen som mønster.

Hovedtyngden av sakene er faktisk enstemmige, selv om Arbeidsretten både består av fagdommere og representanter fra hver sin side i arbeidslivet. Også fagdommerne kan være uenige seg mellom.

Arbeidsretten er en særegen institusjon i Norge.

– Fokus er kun på tvister om tariffavtalene. Andre domstoler behandler saker som omhandler individuelle arbeidsforhold, forteller Jakob Wahl.

Fikk du med deg denne? Arbeidsretten – 100 år i arbeidsfredens tjeneste (sak fra 2016)

Velorganisert arbeidsliv

Wahl mener vi er velsignet med et velorganisert arbeidsliv i Norge.

– De tillitsvalgtes betydning for det organiserte arbeidsliv kan ikke understrekes sterkt nok. Enhver organisasjon bygges nedenfra. Man kan ha så flinke folk sentralt som bare det – både tillitsvalgte og organisasjons-tilsatte jurister inkludert. Men det er på grunnplanet organisasjonens styrke måles og befestes, sier Jakob Wahl til FriFagbevegelse.

Han er klar på at velfungerende arbeidsliv med ansvarlige organisasjoner er en viktig del av vår samfunnsorden.

Wahl mener det ikke er uten grunn at «bibelen» for arbeidsbevegelsens organisasjonsarbeid er «Tillitsmannen» av Einar Gerhardsen – skrevet for snart 100 år siden, men fortsatt like aktuell.

Arbeidsrettssak: Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

35 til 40 saker

Hvert år bringes det 35 til 40 saker inn for Arbeidsretten. Det avsies 20–25 dommer hvert år.  

– Når man sammenholder disse tallene med antall tariffavtaler som gjelder i privat og offentlig sektor – anslagsvis 250 – og hvor mange arbeidstakere og arbeidsgivere som er bundet av disse, illustrerer det hvor velsignet vi er med et velorganisert arbeidsliv og ansvarlige parter på begge sider, mener Wahl.

For det første mener han det gir et bilde av at partene har maktet å forhandle fram tariffavtaler som er klare i ordlyd og meningsinnhold, slik at de som skal praktisere dem vet hva som er «rett og galt».

For det andre påpeker han at de fleste tvister om tariffavtalers forståelse «skværes opp» mellom tariffpartene. Enten på den enkelte bedrift, mellom forbund og landsforening eller mellom de overordnede tariffpartene.

Tvister som bringes inn for Arbeidsretten starter med uenighet mellom bedriften og tillitsvalgte. Det er på dette nivå rammen for saken trekkes opp.

– Det er viktig at man ikke kommer «skjevt ut fra hoppkanten». Inngående kjennskap til tariffavtalens bestemmelser er av avgjørende betydning, mener Wahl.

Dette er Arbeidsretten:

* Spesialdomstol til behandling av tvister mellom tariffparter om tariffavtalens eksistens, forståelse og gyldighet, Opprettet i januar 1916.

* Er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

* Retten består av sju personer, med tre faste fagdommere. Øvrige dommere utnevnes av Kongen i statsråd for tre år av gangen. I dag ledes Arbeidsretten av Trond Løkken Sundet, med nestleder Hanne Bjurstrøm, og Eli Mette Jarbo som den tredje faste fagdommeren.

* Partene – arbeidsgiverne og arbeidstakerne – innstiller dommere til Arbeidsretten. De faste er oppnevnt etter innstilling fra LO og NHO.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er Arbeidsretten:

* Spesialdomstol til behandling av tvister mellom tariffparter om tariffavtalens eksistens, forståelse og gyldighet, Opprettet i januar 1916.

* Er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

* Retten består av sju personer, med tre faste fagdommere. Øvrige dommere utnevnes av Kongen i statsråd for tre år av gangen. I dag ledes Arbeidsretten av Trond Løkken Sundet, med nestleder Hanne Bjurstrøm, og Eli Mette Jarbo som den tredje faste fagdommeren.

* Partene – arbeidsgiverne og arbeidstakerne – innstiller dommere til Arbeidsretten. De faste er oppnevnt etter innstilling fra LO og NHO.