JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik:

«Jeg må ringe Hans-Christian», tenkte Peggy da lønnsoppgjøret var ferdig. Da hadde han vært død i fire uker

På tampen av et krevende år, vet LO-leder Peggy Hessen Følsvik nøyaktig hvilke saker det haster mest å ta fatt på i 2022.
Peggy Hessens tid som LO-leder etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang har vært preget av store kontraster.

Peggy Hessens tid som LO-leder etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang har vært preget av store kontraster.

Leif Martin Kirknes

aslak@lomedia.no

Desember-sola lyser opp kontorlokalene til LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Det er førjulstid i det som på mange måter har vært kontrastenes år:

Regjeringsskiftet med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som valgets store vinner i september, gleden av å gjenåpne samfunnet kort tid etterpå, historisk dyre strømregninger og en rykk tilbake til start-stemning etter Støre-regjeringens kraftige innstramninger i desember.

Årsak: Koronavarianten omikron som sprer seg raskt. For mange var det en blytung beskjed å få. Full skjenkestopp, antallsbegrensninger på arrangementer og avstandskrav ved servering utløste et skred av permitteringsvarsler. Mange må gå det nye året i møte med en oppsigelse hengende over seg.

Permitterte LO-medlemmer

Det var med tungt hjerte at statsminister Jonas Gahr Støre kunngjorde de strenge restriksjonene.

– Jeg har full forståelse for den store frustrasjonen blant dem som nå er blitt permittert. Derfor benytter jeg enhver anledning til å oppfordre folk til å vaksinere seg. Det er helt avgjørende for at vi kan åpne opp samfunnet igjen og få folk tilbake i jobb, sier Følsvik til FriFagbevegelse.  

Historiene fra dem som til daglig ikke får offentlighetens lys på seg, men som nå blir kastet ut i nok en runde med ledighet, permitteringer og korona-ordninger, går innpå LO-lederen.

Samme dag som vi sitter på LO-lederens kontor i toppetasjen på Folkets Hus i Oslo, er tillitsvalgt og bartender Jan Markus Johannessen på Habitat i Trondheim blitt permittert for tredje gang. For Jan Markus er uvissheten det verste. Gjester kommer bort til ham for å kondolere.

– Det er voldsomt å tenke på. Ikke bare hva den enkelte har måttet gå gjennom, men også om virkningene en slik pandemi har på samfunnet, mener Følsvik.

– Er det noe denne krisa har vist oss, er det viktigheten av å ha en sterk velferdsstat og et trepartssamarbeid. De økonomiske tiltakene som regjeringen har lagt fram for å lette på byrden og gi folk en viss trygghet, bunner i nettopp denne modellen, minner hun om.

Hard medfart av koronaen

I fire dager i november deltok hun på klimatoppmøtet i Glasgow som en del av den internasjonale fagforeningsføderasjonen International Trade Union Confederation (Ituc). I snitt fikk Skottland 3.000 nye smittetilfeller hver dag mens LO-lederen oppholdt seg der.

Mellom slagene tok hun seg tid til å gå rundt i et kaldt, grått og regntungt Glasgow. Virusets herjinger var et trist skue i byen som i 1999 ble tildelt Storbritannias hederspris for arkitektur og design.

– Jeg fikk se hvilken medfart byen hadde fått. Det var stengte butikker over alt. I en slik sammenheng er det viktig å verdsette de norske myndighetenes tiltak og tette kontakt med partene i arbeidslivet, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Å være tett på LOs medlemmer er noe av det Peggy Hessen Følsvik liker aller best med sin lederjobb.

Å være tett på LOs medlemmer er noe av det Peggy Hessen Følsvik liker aller best med sin lederjobb.

Leif Martin Kirknes

I mål med lønnsoppgjøret

Søndag 11. april 2021: Det blir ingen storstreik i privat sektor. LO og NHO er enige om en løsning i lønnsoppgjøret. Den økonomiske ramma er på 2,7 prosent.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer ut fra forhandlingene på Hotell Opera i Oslo etter å ha meklet 15 timer på overtid. På vei ned trappa, etter det siste møtet med riksmekler Mats Ruland og like før partene skal signere protokollen og møte rikspressen, tar hun fram mobiltelefonen.

Sliten og nesten tom for krefter etter nærmest å ha sittet innelåst på hotellet hele helga, med et strengt testregime og digitale forhandlinger, er hun i ferd med å trykke på Hans-Christian Gabrielsens navn.

Det var den første innskytelsen. Det mest opplagte og naturlige. Han som hadde vært LOs leder siden 2017 og hadde gått fra å jobbe på en cellulosefabrikk til å bli en av Norges mektigste menn, måtte selvsagt bli orientert om utfallet for 181.524 LO-medlemmer og 17.000 YS-medlemmer:

2,25 kroner mer per time til alle og 1 krone mer per time til lavtlønte. Forhandlingene hadde vært krevende, men Følsvik var fornøyd med resultatet, selv om det manglet 30 øre på å opprettholde kjøpekrafta. Nå måtte han som sto henne nærmest i LO få vite nettopp det.

– Ja, det var en veldig rar refleks, men vi gjør alltid det: ringer de som er tettest på forhandlingene, for å si om vi er i mål eller om det blir konflikt. Derfor var også det min første tanke at jeg måtte ringe Hans-Christian, sier Følsvik.

Sammenvevd med fagbevegelsen

33 dager tidligere hadde hun formidlet det sjokkartede budskapet om at sjefen hennes var død. 9. mars 2021 var en nattsvart dag for hele fagbevegelsen.

– Det Hans-Christian la vekt på, nemlig kontakten med tillitsvalgte og forbundene, er også noe jeg har tatt med meg på min vei gjennom fagbevegelsen, forteller LO-lederen.  

Hans-Christian og Peggy kommer fra ulike bransjer – han fra industrien og hun fra reiseliv og transport – men de hadde også en del fellestrekk:

Det private, konkurranseutsatte næringslivet. Gabrielsen levde et liv tett sammenvevd med fagbevegelsen og hele ideen om organisering, kamp og samarbeid. Det har også Peggy Hessen Følsvik gjort.

Nå er det desember og førjulstid i 2021. Ni måneder etter at den tidligere sjefen hennes døde, gir det mening å snakke om hvor mye det betyr for henne å være ute blant fagorganiserte på bedriftsbesøk. Det er som å høre Hans-Christian.

– Å være så tett på medlemmene er noe av det jeg liker best med denne lederjobben, sier Peggy, som i løpet av året har lært mye om Hans-Christians hjertesaker som industri, kraft, energi, strøm, gass og olje.

Midt oppe i en krise

Å håndtere en pandemi fra toppen av LO er noe hun har fått god erfaring i. Da Gabrielsen uventet døde i forkant av årets lønnsoppgjør, sto fagbevegelsen med begge beina i koronakrisen. Da hadde Peggy som LOs første nestleder allerede i et år samarbeidet godt med sjefen sin.

– Jeg trengte ikke mange rundene for å få en statusoppdatering. Mange av problemstillingene hadde jeg allerede tett innpå kroppen, sier Følsvik, som medgir at tapet av Hans-Christian rystet hele LO.

– Det var et tøft slag for oss alle, noe det ikke går an å være forberedt på, sier LO-lederen når hun tenker tilbake på dagene med krisehåndtering, alt det praktiske, forberedelser til begravelsen og et krevende lønnsoppgjør.

Komité med maktfaktor

Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap er en maktfaktor i norsk politikk. Knapt noe politisk organ i Norge er mer myteomspunnet.

På mandagsmøtene utveksler partene synspunkter, samordner politikken og rydder unna misforståelser. Dette samarbeidet har pågått siden 1927.

Da Aps nære allierte i LO-ledelsen ikke ble informert da Støre-regjeringen videreførte høyreregjeringens forslag om å ta feriepenger fra de arbeidsløse, vakte det oppsikt. Ordningen kom imidlertid på plass etter at Ap og Sp ble enige med SV om neste års statsbudsjett.   

– Denne saken kunne helt sikkert vært løst på en bedre måte, erkjenner hun.

– Vanligvis møtes vi ansikt til ansikt i samarbeidskomiteen. Det at vi ikke kunne møtes fysisk, ved siden av at den nye regjeringen bare hadde få dager på seg til å lage et nytt budsjett, var nok noe av forklaringen på at vi trengte en ekstra runde i Stortinget, sier Følsvik, og legger til at LO vil bruke denne komiteen aktivt i året som kommer

– Statsrådene som har direkte tilknytning til områder som vi ønsker å drøfte, vil også bli invitert for å redegjøre for sine planer og gjerninger, forteller LO-lederen.

I mål etter langvarig kamp

«Vi har bestemt oss for å forsere arbeidet med pensjon fra første krone og innfører det allerede neste år,» sa arbeidsminister Hadja Tajik (Ap) i begynnelsen av adventstida.

Ingenting har gledet Følsvik mer siden regjeringsskiftet enn at denne urettferdigheten i det norske pensjonssystemet nå blir rettet opp.

– Dette er en sak vi har jobbet med lenge, og nå får endelig én million arbeidstakere en helt annen mulighet til pensjonsopptjening, understreker LO-lederen.

Hun gleder seg til å ta fatt på 2022, og vet nøyaktig hvilke saker det haster mest å få løst ved inngangen til et nytt år. Det første er å få åpnet opp samfunnet igjen og få ledige og permitterte tilbake i jobb.

Det andre er å bekjempe ulikhet – en av de viktigste fellesnevnerne for LOs medlemmer så vel som de rødgrønne partiene. Tidligere har LO-lederen sagt at «det trengs en fagbevegelse, og det trengs politikere med vilje og styrke, til å bekjempe forskjeller hvis ting ikke skal gå feil vei».

For å låne Hans-Christian Gabrielsens ord: «Økende forskjeller mellom folk er som en gift for den norske modellen».

– Mens den øverste 10-prosenten av de rikeste stikker ifra, har den nederste ti-prosenten ikke hatt en lønnsutvikling på mange år. Det er viktig for oss å få snudd de økende forskjellene, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Regjeringens Hurdalsplattform peker LOs vei hele tida, fastslår leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringens Hurdalsplattform peker LOs vei hele tida, fastslår leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Lønnsstøtte trakk ut i tid

Ulikhet blir en sak som garantert vil bli viet mye plass på neste års LO-kongress i månedsskiftet mai/juni. Det samme gjelder det grønne skiftet og målet om å erstatte mye fossil energi med fornybar og utslippsfri energi.

– Det handler om å skape nye bærekraftige og grønne arbeidsplasser i tida framover. Dette er en stor oppgave som vi jobber med hele tida, forsikrer LO-lederen.

Lønnsstøtteordningen som regjeringen stablet på beina og fikk lagt fram like før jul, er noe LO og Peggy Hessen Følsvik etterlyste allerede tidlig i desember.

Ordningen gjør at bedrifter kan søke om lønnskompensasjon i stedet for å permittere ansatte. Mål: Å hindre et ras av nye permitteringer. Regjeringen har utformet ordningen i samarbeid med Virke, NHO og LO.

– Det er ikke bare å knipse i fingrene for å få på plass en slik ordning, men jeg skulle ønske at vi hadde løst dette litt tidligere og på en mer smidig måte, innrømmer LO-lederen.

– Selv om ordningen med lønnsstøtte fikk en trang fødsel, ser vi nå at den bidrar til å holde folk i jobb der det er mulig. Det viktigste er tross alt at tusenvis av vanlige arbeidsfolk nå slipper permitteringer nok en gang.

LO-leder i posisjon

Fordi LO under hele koronakrisen har vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til folk, har også organisasjonen opplevd en formidabel medlemsvekst. Nå nærmer LO seg én million medlemmer.

– Om vi klarer å nå den grensa før kongressen i 2021? Jeg er ikke så god til å kikke inn i den spåkula, men det betinger at vi klarer å verve ytterligere 25.000 medlemmer på under et halvt år, sier Følsvik.

Åtte år i opposisjon er over. Nå sitter Ap og Sp med makten. Tidligere har Peggy Hessen Følsvik bare opplevd et flik av å være i posisjon som LO-topp. Det skjedde i 2013. Da ble hun og Hans-Christian Gabrielsen valgt inn i LO-ledelsen bare noen få måneder før Stoltenberg-regjeringen måtte gå av.

– Det er kortere vei inn i regjeringsapparatet for å nå fram med LOs budskap nå, konstaterer Følsvik.

Plattform som peker LOs vei

Hurdalsplattformen, Arbeiderpartiet og Senterpartiets politiske erklæring for 2021–2025, er ifølge Følsvik «full av gode og viktige formuleringer for fagbevegelsen og LOs medlemmer».

– Plattformen peker vår vei hele tida, og det er selvsagt et annet utgangspunkt enn det å ha en regjering som i klartekst måtte skrive at den anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, sier hun.

Følsvik sikter til at den forrige regjeringen sto for den første regjeringserklæringen i moderne norsk historie som uttrykte støtte til dem som ikke ønsker å være medlem i en fagforening.

– Når vi ser hvor mye vi klarte å få til i opposisjon, er det store muligheter for å få til bra ting framover. Det trenger vi. Det er mange utfordringer som ligger foran oss. Ikke minst i det grønne skiftet, sier LO-lederen.

Fått med deg denne? Hotellkjedene droppar permitteringar: – Vi kunne ikkje fått ei betre nyheit no før jul, seier tilsette

Peggy Hessen Følsvik styrer LO fra 8. etasje i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Peggy Hessen Følsvik styrer LO fra 8. etasje i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Leif Martin Kirknes

Warning
Annonse
Annonse