JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Jørn Eggum er provosert – mener LO-ledelsen ignorerer AFP-vedtaket

Fellesforbundets landsmøte ga LO-ledelsen en nesestyver med sitt nei-vedtak. Men LO-ledelsen har ikke gitt opp en ny og bedre AFP.
– Jeg var veldig tydelig på at vi har et generasjonsskifte både i ledelsen og forbundsstyret vårt. Derfor er det så provoserende at LO-ledelsen bare kjører på som ingen ting har hendt, sier Jørn Eggum. Her bytter han plass med LO-leder Peggy Hessen Følsvik på talerstolen under Fellesforbundets landsmøte.

– Jeg var veldig tydelig på at vi har et generasjonsskifte både i ledelsen og forbundsstyret vårt. Derfor er det så provoserende at LO-ledelsen bare kjører på som ingen ting har hendt, sier Jørn Eggum. Her bytter han plass med LO-leder Peggy Hessen Følsvik på talerstolen under Fellesforbundets landsmøte.

Håvard Sæbø

helge@lomedia.no

LO arrangerer regionkonferanser i alle fylker for tiden, og LOs ledelse reiser rundt for å innlede om den faglig-politiske situasjonen.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, har ikke selv vært til stede på noen av konferansene, men har fått telefoner fra frustrerte tillitsvalgte som reagerer på hvordan LOs sentrale tillitsvalgte omtaler Fellesforbundets vedtak om AFP.

Det fikk ham til å be om å få tilsendt manuset til første nestleder Sissel M. Skoghaug, som innleder på regionkonferansen i Trøndelag.

Det han leste, provoserte ham skikkelig.

– For en uke siden gjorde Fellesforbundet sitt vedtak. Dagen før regionkonferansen var jeg helt tydelig overfor LOs ledelse på hva dette vedtaket vil bety for LO. Fellesforbundet kan ikke støtte en reformert AFP, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

– Jeg var veldig tydelig på at vi har et generasjonsskifte både i ledelsen og forbundsstyret vårt. Derfor er det så provoserende at LO-ledelsen bare kjører på som ingen ting har hendt, legger han til.

På landsmøtet ble det valgt inn tillitsvalgte i ledelsen som har vært frontpersoner for den mer radikale politikken som ble vedtatt på forbundets landsmøte.

Leder for LO i Trondheim, Svein Åge Samuelsen, var både på Fellesforbundets landsmøte og til stede på regionkonferansen i Trøndelag. Han forstår hvorfor Eggum er provosert.

– Jeg satt i salen og lurte på om LOs ledelse ikke hadde fått med seg vedtaket fra landsmøtet til Fellesforbundet, sier Samuelsen til FriFagbevegelse.

Landsmøtet-vedtaket: Fellesforbundet sier «nei» til reform av AFP

Ny og bedre AFP

Nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug poengterte at LO har jobbet med «en ny og bedre AFP» da hun innledet på regionkonferansen til LO i Trøndelag.

Og at dette arbeidet skal fortsette, til tross for vedtaket på landsmøtet til Fellesforbundet.

– Det er inntektspolitisk utvalg som skal innstille til Sekretariatet og representantskapet om hva slags hovedoppgjør vi skal ha. Det blir en diskusjon vi tar. Vi jobber etter oppdrag fra kongressen, men kan ikke lukke øynene for vedtaket hos Fellesforbundet, poengterte hun.

– LO vil ha en mer rettferdig AFP, som gjør at flere arbeidstakere – i privat sektor – kan gå av med en pensjon å leve av, sa Sissel Skoghaug.

Samtidig understreket hun at alle har fått med seg at det er «en viss motstand mot dette der ute. Blant annet fra landsmøtet i Fellesforbundet».

En enstemmig regionkonferanse i Trøndelag vedtok også full stopp i planene om en reformert AFP.

«Hullene i dagens ordning må tettes, men dette kan ikke gjøres ved å rasere en allerede god ordning.», står det i vedtaket.

LOs første nestleder, Sissel M. Skoghaug, tviholder foreløpig på LOs kongressvedtak om AFP. I bakgrunnen Ragnar Bøe Elgsaas, ytredningsleder i LO.

LOs første nestleder, Sissel M. Skoghaug, tviholder foreløpig på LOs kongressvedtak om AFP. I bakgrunnen Ragnar Bøe Elgsaas, ytredningsleder i LO.

Helge Rønning Birkelund

Behovet soleklart

Skoghaug mener imidlertid at behovet er soleklart:

– Selv om AFP er en god pensjonsordning for de som har mulighet til å gå av med det, er det dessverre altfor mange som faller ut av ordningen i de siste årene før fylte 62 år, sa Skoghaug.

Betingelsen er nemlig at du må ha vært ansatt i en bedrift med tariffavtale i sju av de ni siste årene før du fyller 62 år.

Blir du syk, mister jobben eller av andre grunner ikke har jobb i en bedrift med tariffavtale ved 62 år, kan mulighetene for å gå av med AFP forsvinne.

Ett av de største problemene med dagens ordning er altså at den er urettferdig og uforutsigbar, mener Sissel Skoghaug.

– De som av ulike grunner faller utenfor, er med og betaler for de som får AFP. Uttalelsen som Fellesforbundet vedtok, sier lite om hvordan flere skal få AFP, sa hun på regionkonferansen.

Kronikk: Nei til reformert AFP avslører grasrotas mistillit til LO-ledelsen

25 medlemmer

Til påstanden om at Fellesforbundets vedtak «sier lite om hvordan flere skal få AFP», svarer Jørn Eggum:

– Det nye forbundsstyret skal samles over tre dager i slutten av november. Da skal vi starte jobben med å gjøre vedtakene på landsmøtet til praktisk politikk. Derfor er det så provoserende hva ledelsen i LO gjør nå: De reiser rundt på regionkonferansene som om ingenting har skjedd og forsvarer en reformert AFP de vet det er stor motstand mot, tordner Jørn Eggum.

Eggum minner om at LO «bare» har 25 medlemmer – nemlig LOs forbund – og at ordningen som nå diskuteres skal gjøres opp med NHO.

– Fellesforbundet har hoveddelen av medlemmene det skal forhandles for. Hvordan vil LO løse dette, når vi er tydelige på å avvise reformer og vil utvikle dagens ordning? Spør Jørn Eggum retorisk.

Kommentar: Pensjon, strøm og EØS skaper trøbbel i LO-familien

Får støtte fra andre forbund

Eva Jenssen fra LO i Gauldal tok imidlertid til orde for LOs holdning, og vil ha en reformert AFP.

– LO kan i forhandlingene med NHO og Staten forbedre ordningene som i dag er for dårlige. Spesielt for de lavtlønnede gruppene, de som er mest utsatt for konkurranseutsetting og privatisering. De som tjener minst, er de som taper mest på dagens ordning. Slik kan vi ikke ha det, mener Eva Jenssen.

Hun nevnte blant annet renholdere som tapere i forhold til dagens AFP-ordning, fordi de er blitt konkurranseutsatte.

– Har du passert 55 når du går fra offentlig til privat sektor, har du ingen sjanse til å være med i en AFP-ordning. Da er den borte, sier hun.

Arnstein Kolstad fra Handel og Kontor var inne på det samme.

– Mange av de som er med på å finansiere dagens ordning, får ikke ta del i den. De orker ikke å stå i det. Vi må få en AFP som tetter hullene. Vi må være trygge på forutsetningene. Dagens ordning har tjent mange, men må forbedres, mener Kolstad.

Debatt: Selvsagt lar hullene i AFP seg tette

Ingen endring?

Utredningsleder i LOs samfunnspolitiske avdeling, Ragnar Bøe Elgsaas, ble utfordret på hva som skjer hvis ingenting skjer med AFP.

– Vi har ikke klart å forhandle fram en ordning uten å gå tariffveien. Tør vi ikke ta kampen nå, blir det ingen endring av AFP-ordningen, svarer han.

– Spørsmålet er hvor lenge vi klarer å beholde dagens ordning. Vi gjør de unge en bjørnetjeneste ved å beholde dagens ordning. Da vil vi heller ikke klare å tette hullene. De aller fleste som mister AFP, vil da fortsatt miste AFP i fortsettelsen, sier Elgsaas.

Flere forslag

Forbundene i privat sektor er splittet i spørsmålet om AFP. Det bærer også regionkonferansene preg av. De samme forslagene dukker opp på flere konferanser.

Industri Energi i Trøndelag vil for eksempel utsette AFP-spørsmålet til oppgjøret i 2025 for å jobbe aktivt med å hente kunnskap og finne en omforent løsning inn mot kongressen i 2025.

EL og IT Forbundet i Trøndelag mener forslaget om reformert AFP skaper flere problemer enn det løser, og oppfordrer LOs forbund til å gå for et forbundsvist oppgjør i 2024 og at reformert AFP avvises.

LO i Trondheim har også forslag til konferansen. Forslaget går ut på å videreføre dagens ordning, at det startes et arbeid med å tette hullene i dagens system og at man får en tilsvarende modell som i offentlig sektor

LOs regionkonferanse i Nordland avviste med overveldende flertall et forslag fra EL og IT Forbundet som ville si nei til en reformert AFP. Forslaget er i tråd med EL og ITs forslag på regionkonferansen i Trøndelag.

LOs regionkonferanse i Trøndelag vedtok til slutt en enstemmig uttalelse krever full stopp i planene om en nyreformert AFP, at dagens ordning videreføres og at det startes et arbeid med å tette hullene i dagens system.

Annonse
Annonse