JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn og priser:

Kan Norge hindre at renter, priser og lønninger øker kraftig? Et nytt topputvalg skal se på løsninger

Kan Norge komme seg igjennom krisa uten at lønninger og priser øker ukontrollert? LO har fått statsministeren med på et nytt «superutvalg».
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og statsminister Jonas Gahr Støre tar i mot toppene i arbeidslivet for å diskutere blant annet frontfagsmodellen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom også etter hvert til bordet.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og statsminister Jonas Gahr Støre tar i mot toppene i arbeidslivet for å diskutere blant annet frontfagsmodellen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom også etter hvert til bordet.

Annika Byrde / NTB

torgny@lomedia.no

LO er veldig bekymret for at høye renter gir både høye lønnskrav, økte priser og økt arbeidsløshet.

Statsminister Jonas Gahr Støre svarer med å sette ned et topptungt utvalg som skal se på hvordan «alle gode krefter» i Norge kan sikre at Norge kommer seg igjennom den økonomiske krisa.

Alle toppene i arbeidslivet flokket seg rundt bordet hos statsministeren onsdag ettermiddag.

Tema for møtet var behovet for å diskutere hvordan de store økonomiske linjene fungerer sammen med lønnsdannelsen. I dette bildet er frontfagsmodellen et viktig element.

Frontfagsmodellen handler om at eksportindustrien forhandler først i lønnsoppgjørene. De setter den økonomiske rammen for hele lønnsoppgjøret som de andre gruppene må følge.

Misfornøyd

Fra grupper i offentlig sektor med høyskole- og universitetsutdannelse har det kommet kritikk mot modellen. De har opplevd at de har holdt seg til de økonomiske rammene, mens privat sektor har gått over det som var anslått. Spesielt Unio og Akademikerne har vært misfornøyd med hvordan modellen har fungert.

I november ba LO og NHO om et utvalg som skulle vurdere hvordan statsbudsjettet, renta og lønnsdannelsen virker sammen.

LO har blant annet vært bekymret for at raske og store renteøkninger kan skape et press for lønnskrav som er høyere enn eksportbedriftene kan tåle.

Det har de nå fått, og dette møtet var første skritt på veien.

– Dette er et innspillsmøte og vi har hørt hva alle har sagt, men mandatet ikke klart. Det er heller ikke klart sammensetningen av utvalget. Det vil komme i løpet av januar, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter at møtet var over.

Tre element

Sist det var et slik utvalg var i 2013. Det var ledet av professor Steinar Holden, og leverte sin utredning i desember 2013. Det ser ut til at dette blir løpet også for det nye utvalget. Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2023.

– Det som er viktig for oss, er at vi sikrer oss at de tre elementene, finanspolitikken, pengepolitikken og lønnsdannelsen, ikke motarbeider hverandre. Men at de trekker i samme retning, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Forklart på en litt enklere måte:

• Finanspolitikken er statsbudsjettet

• Pengepolitikken er renta

• Lønnsdannelsen er frontfagsmodellen.

Renteheving

Det har lenge vært kjent at LO har vært skeptisk til hvordan Norge Banks kraftige renteheving fungerer.

Rentehevingen kommer på toppen av den importerte inflasjon.

Dette gjør at reallønna synker, folk får dårligere råd.

På toppen av det hele kommer et statsbudsjett som betyr begrensninger i offentlig forbruk.

Denne utviklinga er LO og NHO kritisk til. De håper at utvalget vil peke på en måte å komme ut av dette problemet slik at det systemet vi har for lønnsdannelse i Norge, består også etter den situasjonen vi er i nå.

Frontfagsmodellen er et åpenbart tema i denne sammenhengen.

Åpen og ærlig

På møtet deltok foruten statsministeren også finansminister Trygve Slagsvold Vedum og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Det var en åpen og ærlig diskusjon der alle synspunkter kom fram, sa Unios leder Ragnhild Lied etter møtet.

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud var enige i denne beskrivelsen.

Disse tre hovedorganisasjonene har i forkant av møtet skrevet et felles brev til statsministeren der de har bedt om at forhold som setter frontfagsmodellen under press blir en del av mandatet. Disse synspunktene tok de også opp under møtet.

Sammensetningen er ikke klart, men utvalget blir satt sammen av partene og noen fagfolk. Uoffisielt er det mange som peker på Steinar Holden som utvalgsleder også denne gangen.

Annonse
Annonse