JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kraftig kritikk av Stortinget for rot med etterlønn

Utydelige regler, feil informasjon og dårlig kontroll. Stortinget får det glatte lag av sin egen vaktbikkje etter at politikere fikk penger de ikke skulle ha.
– En representant disponerte pendlerbolig i ett år og fire måneder uten å bruke den. Det skal ikke være mulig, skriver Riksrevisjonen.

– En representant disponerte pendlerbolig i ett år og fire måneder uten å bruke den. Det skal ikke være mulig, skriver Riksrevisjonen.

NTB scanpix

isabel.bech@ntb.no

Riksrevisjonen har gått gjennom Stortingets ordninger for pendlerboliger, etterlønn og reiseregninger. Konklusjonen: Utydelige regler, feil informasjon og dårlig kontroll har ført til at 51 stortingsrepresentanter har fått for mye betalt i godtgjørelser etter at de forlot Stortinget.

Ordningene med etterlønn og fratredelsesytelse skal gi politikerne hjelp mens de skaffer seg en annen inntekt. Men en tredel av de 163 som har gått ut av Stortinget de siste ti årene, har fått for mye. Det skyldes også at mange har gitt feil informasjon.

– Flere av landets folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten og derfor har mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn, heter det i rapporten.

Regelverket legger opp til misforståelser

Riksrevisjonen mener dette er sterkt kritikkverdig.

Det samme er det at presidentskapet ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte og at administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte.

Reglene har vært uklare og nærmest lagt opp til misforståelser, mener Riksrevisjonen. Stortingets praktisering har dessuten variert over tid.

Minst sju representanter har fått over 100.000 kroner mer enn de har krav på.

– Svekket tillit

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var nådeløs da han la fram rapporten.

– Konsekvensen er at det har skjedd betydelige feil. Det er sterkt kritikkverdig og viser at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus. Det har svekket tilliten til vår viktigste folkevalgte institusjon – en tillit som er avgjørende for det norske demokratiet, sier Schjøtt-Pedersen

Flere medier har avdekket rot i Stortingets ordningene for pendlerboliger, etterlønn og reiseutgifter. Enkelte har til og med blitt dømt for bedrageri, men i mange av tilfellene har det altså vært vanskelig å forstå reglene eller få riktig veiledning fra administrasjonen.

– La det være helt klart – stortingsrepresentantene skal følge gjeldende lover og regler. Men det forutsetter at det er mulig å forstå dem. Det er sterkt kritikkverdig at Stortingets presidentskap og administrasjon ikke har laget et tydelig regelverk for fratredelsesytelse og etterlønn, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Sterk kritikk er den kraftigste formen for kritikk som Riksrevisjonen kan gi. Den rettes mot både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget.

Pendlerboligsaker

Sakene om pendlerboliger har ført til at enkelte politikere har måttet forlate sine verv. En rekke politikere og Stortinget selv har måttet betale ekstra skatt, fordi Skatteetaten mente godet ikke var rapportert inn riktig.

Riksrevisjonen slår fast at alle de 271 representanter som fikk pendlerbolig i perioden 2009–2021, oppfylte vilkårene i regelverket. Men kontrollen med ordningen har vært for dårlig.

– En representant disponerte pendlerbolig i ett år og fire måneder uten å bruke den. Det skal ikke være mulig, skriver Riksrevisjonen.

De viser til at det for 15 år siden – i 2008 – ble vedtatt at kontrollen med pendlerboligordningen skulle skjerpes. Dette har ikke kommet i stand før i 2023.

Alle som bruker pendlerbolig, skal levere en årlig egenerklæring som bekrefter at de selv bor der, og opplyse om hvem de eventuelt bor sammen med. I 2013, 2015 og 2017 ble det ikke sendt inn noen egenerklæringer. Administrasjonen etterspurte heller ikke skjemaene.

– Vi vil umiddelbart ta grep

Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Vi vil nå sørge for at disse følges opp. Jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og grundig jobb, sier Gharahkhani.

Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier at deres forvaltning av ordningene ikke har vært god nok.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Grimstad etter at Riksrevisjonens rapport om stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, etterlønn og fratredelseslønn er offentliggjort torsdag.

Fakta om Riksrevisjonens funn

* Riksrevisjonen konkluderer med at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus om ordningene.

* Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget.

* Administrasjonen på Stortinget har gitt feil veiledning til representanter om ordningene.

* En tredel av alle som har fått etterlønn og/eller fratredelsesytelse etter 2013-valget, har fått for mye penger.

* Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert.

* Kontrollorganet som skal sikre at ordningene blir fulgt i tråd med regelverket, er ikke god nok til å avdekke og forebygge feil.

* Alle som har hatt pendlerbolig etter 2009-valget, har oppfulgt vilkårene for tildeling av pendlerbolig.

* Riksrevisjonen har undersøkt 500 nåværende og tidligere stortingspolitikere i granskningen. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan som gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om Riksrevisjonens funn

* Riksrevisjonen konkluderer med at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus om ordningene.

* Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget.

* Administrasjonen på Stortinget har gitt feil veiledning til representanter om ordningene.

* En tredel av alle som har fått etterlønn og/eller fratredelsesytelse etter 2013-valget, har fått for mye penger.

* Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert.

* Kontrollorganet som skal sikre at ordningene blir fulgt i tråd med regelverket, er ikke god nok til å avdekke og forebygge feil.

* Alle som har hatt pendlerbolig etter 2009-valget, har oppfulgt vilkårene for tildeling av pendlerbolig.

* Riksrevisjonen har undersøkt 500 nåværende og tidligere stortingspolitikere i granskningen. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan som gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper.