JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KRITIKK: Karin Andersen i SV og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritiske til hvordan kutt i AAP-ordningen fører med seg økonomiske konsekvenser for gruppen som mister stønaden. Bildet er tatt i en annen sammenheng enn denne saken.

KRITIKK: Karin Andersen i SV og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritiske til hvordan kutt i AAP-ordningen fører med seg økonomiske konsekvenser for gruppen som mister stønaden. Bildet er tatt i en annen sammenheng enn denne saken.

Nyebilder

Kritikk av AAP:

Lillan måtte gi fra seg barna for å få sosialhjelp: «Grotesk», sier SV. «Hjerteskjærende», mener Rødt

Saken om 35-årige Lillan som ga fra seg omsorgsretten for barna for å få utbetalt sosialhjelp, har skapt reaksjoner. Rødt og SV mener regjeringen må ta et større ansvar for gruppen som rammes av AAP-kutt.


05.03.2020
07:55
05.03.2020 07:55

ida.bing@lomedia.no

Få dager har gått siden Lillan Synnøve Andersen fortalte om hvordan endringene i AAP-ordningen har rammet henne.

For knappe to måneder siden valgte Lillan gi fra seg omsorgsretten for sine to barn for å kunne få utbetalt sosialhjelp. Nav mente hun måtte kreve barnebidrag av faren til barna først, for å få innvilget støtten. Da det ble for dyrt for faren til barna betale ut, fattet Lillan det tøffe valget.

Du kan lese hele saken om Lillan her.

SVs Karin Andersen reagerer sterkt på Lillans situasjon, og mener endringene i AAP-regelverket, hvor det blant annet ble innført karenstid på et år, har rammet hardt.

– De samme politikerne som kuttet i AAP mener at man skal få fullt betalt karantenetid etter man har gått av som statsråd. Men er du syk og arbeidsledig, skal du ikke ha rett på penger i et år, sier Andersen og legger til:

– Det viser bare hvor grotesk usosialt dette er, sier hun til FriFagbevegelse.

Rødt: Helt absurd

Også partiet Rødt har reagert sterkt på historien om Lillan. Rødts partileder Bjørnar Moxnes sier til FriFagbevegelse at saken er en konsekvens av regjeringens politikk.

– Dette er hjerteskjærende. Det er helt absurd at noen skal se seg nødt til å gi fra seg foreldreretten til sine egne barn for å kunne motta økonomisk hjelp fra det offentlige.

p

Han legger til:

– Det vi ser her er tilbakekomsten av «Høyre-samfunnet» fra tiden før vi hadde velferdsstaten, der syke mennesker blir prisgitt familie og venners evne til å hjelpe dem økonomisk når staten stenger døra.

Regjeringen viser «ekstrem uvilje»

SV har ved flere anledninger foreslått at kutt i sosiale stønader må kartlegges.

Karin Andersen mener regjeringen har vist liten vilje til å evaluere endringene av AAP-regelverket som kom i 2018.

– Det er regjeringen og stortingsflertallet som har ansvaret for disse kuttene. De har vist en ekstrem uvilje til å dokumentere effektene, sier Andersen.

p

Hun viser til at kutt i AAP har gjort at flere søker sosialhjelp, men at det er vanskelig å få innvilget slike stønader.

– Sikkerhetsnettet er borte for disse menneskene, og ordningen forutsetter at man skal klare seg på nesten ingenting.

Trenger mer tid

– Det er overhodet ikke uvilje mot å dokumentere effektene av regelendringene, svarer Saida Begum (H) på kritikken fra SV. Hun er statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Begum sier til FriFagbevegelse at problemet heller dreier seg om tid.

– Konsekvensene må kartlegges over tid, og det vil ikke være mulig å få solid kunnskap om alle sider ved effekten av regelverksendringene før om noen år, sier Begum.

Hun peker på at reduksjonen av maksimal varighet på AAP, som ble redusert fra fire til tre år, umulig kan måles før i 2021.

Går utover barn

Det var i januar at Lillan sa fra seg omsorgsretten. Da hadde hun nylig fått avslag på forlenget AAP, etter å ha fått det siden 2015.

Da hun søkte sosialhjelp kort tid etter, avviste Nav søknaden på grunnlag av at det ikke var krevd barnebidrag på om lag 6.500 kroner fra barnefaren.

– Økonomisk sosialhjelp er en sekundær ytelse, noe som betyr at tjenestemottaker plikter å utnytte alle andre muligheter for å forsørge seg selv før retten til økonomisk stønad inntrer.

Det sa Ulf Pedersen, leder for Navs kommunale avdeling i Larvik, da han fikk spørsmålet om Lillans valg om å si fra seg omsorgsretten kunne vært unngått.

p

– Det innebærer blant annet å søke om alle andre stønader man kan ha rett på, inkludert barnebidrag, la Pedersen til.

Karin Andersen i SV mener at kravene for Navs sosiale tjenester rammer hardt, og at det – slik som i Lillans tilfelle – ofte går utover barn.

– At noen må si fra seg barna sine for å få mer penger, er helt forferdelig. En av forpliktelsene staten har, er å ta hensyn til barnets beste. Det ansvaret har både den statlige og kommunale delen av Nav. De må samarbeide for å se hva slags totalløsninger en kan komme fram til, oppfordrer SV-politikeren.

Samarbeid kan variere, svarer Nav

På spørsmål om hvilke muligheter det er for mer samhandling mellom de to Nav-delene i enkeltsaker, svarer Nav at samhandlingen kan variere.

– Nav-kontoret er et partnerskap mellom stat og kommune, som har felles ansvar for å sikre god samhandling. Det vil variere hvordan det enkelte Nav-kontor har organisert arbeidet og oppgavene, sier Kjell Hugvik arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

Hugvik understreker imidlertid at i saker som omhandler barnefamilier, skal det tas særlig hensyn til barna. Det gjelder i alle vurderinger som foretas, sier Nav

– Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.

Tallene over hvem som rammes må fram

SV har i tillegg til en utredning av AAP-ordningen, etterlyst statistikk over gruppen som mister støtten. Per dags dato føres det ingen slik statistikk.

– En manglende statistikk betyr at vi til enhver tid har et fattigdomsproblem i Norge som vi ikke har oversikt over, sier Karin Andersen i SV til FriFagbevegelse.

p

Rødt-leder Moxnes er enig med SV, og mener regjeringen må ta ansvar:

– Regjeringa velger å lukke øynene for hva som skjer. Det føres ikke statistikk over hva som skjer med tusenvis av mennesker som nå kastes ut av AAP-ordninga og deres familier. Det i seg selv er oppsiktsvekkende når vi ser saker som dette, kommenterer Moxnes.

– Disse tallene må legges på bordet så det går an å ha en debatt som forholder seg til den harde virkeligheten. Det er et enormt gap mellom regjeringas fagre ord og de harde realitetene, legger han til.

Lover mer evaluering

Både Nav og statssekretær Saida Begum i Høyre, som svarer for arbeidsministeren, viser til at de nå er i gang med å evaluere endringen av AAP. Og de lover mer.

– I tildelingsbrevet for 2018 fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å igangsette evalueringer av endringene i AAP-ordningen. Direktoratet er i gang med dette arbeidet.

Begum legger til:

p

– Det vil være behov for ytterligere analyser i 2020 som utfyller og ser nærmere på virkningene av omleggingen av AAP. Vi følger effekten av regelendringene tett – også om det skulle være utilsiktede konsekvenser.

– Jeg har imdilertid forståelse for at enkelte brukere opplever sin situasjon som krevende, og tar med meg erfaringer og innspill i det videre arbeidet, sier statssekretæren.

Begum understreker at departementet er i kontakt med Nav om å utarbeide statistikk, noe Nav også brekrefter overfor FriFagbevegelse.

– Direktoratet er bedt om å se nærmere på effekter av regelverksendringene på AAP. Det er planlagt flere analyser i 2020, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

05.03.2020
07:55
05.03.2020 07:55Mest lest

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

Vant fram i historisk streik: – Takk til dere ni som tok denne kampen

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder


Flere saker