JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fellesforbundets leder Jørn Eggum og direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri startet årets lønnsforhandlinger i frontfaget 9. mars.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri startet årets lønnsforhandlinger i frontfaget 9. mars.

Jan-Erik Østlie

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2022 er i gang. Dette er Fellesforbundets krav

Årets viktigste lønnsoppgjør startet i dag, 9. mars. Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er kampklar og krever vekst i reallønna.09.03.2022
10:56
15.03.2022 13:02

aslak@lomedia.no

torgny@lomedia.no

– Nå er det kroner og øre som gjelder.

Det slo Fellesforbundets leder, Jørn Eggum fast da årets tariffoppgjør startet onsdag morgen.

– Vi skal ikke rane bedriftskassa, men vi skal ha hånda dypt ned i honningkrukka for å få vår del av verdiskapningen, sa han da han overleverte forbundets krav til sin motpart i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

– Det er uaktuelt for oss å komme hjem uten reallønnsvekst, sier Eggum. Han peker på at siden oljeprisfallet i 2016 fram til i dag har arbeidsgiverne tatt ut 30 milliarder kroner fra bedriftene.

Dette er ikke blitt investert i bedriftene.

Forhandlingene pågår på Hotel Opera, og oppgjøret må være i havn til 1. april. I løpet av neste uke blir det avgjort om det blir enighet eller om partene må ha hjelp av Riksmekleren for å finne en løsning. Alle regner med at det blir brudd i forhandlingene og at oppgjøret må til mekling.

Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di

Her er kravene

Dette er kravene Fellesforbundet overleverte til arbeidsgiverne i Norsk Industri onsdag formiddag:

• En styrking av medlemmenes kjøpekraft

• Alle skal få et lønnstillegg

• Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling

• Høyere lønnssatser i overenskomstene

• Bedre tilbud om etter- og videreutdanning

• Tilpasset arbeidstøy for kvinner og menn, og generell styrking av likestilling.

Kravet om økt kjøpekraft skyldes at strømprisene spiste opp fjorårets lønnsvekst. Prisveksten i 2021 var 3,5 prosent, mens ramma for lønnsoppgjøret mellom LO og NHO var 2,7 prosent.

Når Fellesforbundet krever styrket kjøpekraft innebærer det at årets lønnstillegg må bli høyere enn årets prisvekst.

Nye tall: Dette er snittlønna i over 360 yrker

Blir trolig konflikt

Krigen i Ukraina har kastet mer alvor over forhandlingene. Oppgjøret for to år siden var preget av korona-krisen, mens dette oppgjøret er preget av usikkerheten i verdensøkonomien som følge av Russlands invasjon.

For å få til en reallønnsvekst må lønnsveksten være større enn prisveksten. De ekstremt høye strømprisene var ventet å synke, men krigen har gjort at strømprisen har holdt seg på et svært høyt nivå. Dette skaper også usikkerhet for bedriftenes fortjeneste.

I dette farvannet skal Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri navigere og kom til et resultat begge parter kan leve med.

I morgen, 10. mars, kommer Teknisk beregningsutvalg med nye prognoser over prisstigningen. I sin forrige rapport sa de at forventet prisstigning i årets oppgjør er på 2,6 prosent. Det er forventet at den nye prognosen vil være over på over tre prosent.

Både Lier-Hansen og Eggum mener at en prisstigning på over tre prosent vil gjøre årets oppgjør særdeles vanskelig.

Da Eggum og Lier-Hansen møtte pressa etter kravoverleveringen sa Eggum at det er godt at vi har kommet i gang, og at de håper at de kan komme til en løsning uten konflikt. Men han sa at det var små muligheter for at de kom til komme i mål uten hjelp fra Riksmekleren.

Oversikt: Når får du ny lønn? Dette er de viktigste datoene

Permitteringsvarsler hver dag

Stein Lier-Hansen sa at det var flere problemer knyttet til krigen. For det første er det prisstigningen, men det er også problemer knyttet til at det er flere industrier som nå begynner å mangle innsatsfaktorer. Dette fører til at det «ramler inn permitteringsvarsler hver dag».

Pressekonferansen ble holdt halvannen time etter at Norsk Industri hadde mottatt kravene.

– Det som er viktig nå er at vi skjønner kravene, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Han trodde ikke det kom til å bli vanskelig å få til en enighet om etter- og videreutdanning. Dette er et område der arbeidstakere og arbeidsgivere ofte har sammenfallende interesser.

Lier Hansen trakk fram to områder hvor det kunne bli verre, og hvor det er viktig å unngå misfortsåelser. Det er omfanget av Industrioverenskomsten og offshorebilaget.

– Fellesforbundet har kommet med mange krav for de som jobber offshore. Det er viktig for oss å skjønne summen av disse kravene, sa Lier-Hansen.

Likestilling

I 2020 ble partene enige om å se på hva Industrioverenskomsten omfatter. Fellesforbundet har varslet at de vil komme med krav knyttet til dette. Antagelig vil det innebære at Industrioverenskomsten også skal omfatte funksjonærer. I så fall vil dette bli tatt svært ille opp av LO-forbundet Forbundet for ledelse og teknikk som har varslet at de vil vurdere sitt LO-medlemskap hvis Fellesforbundet spiser seg inn på sitt område.

Likestillingsbestemmelsene i overenskomsten kommer til å bli strammet opp. Blant annet krever Fellesforbundet at arbeidsgiver skal tilby tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn.

– Vi krever at det kommer inn aktivitetskrav, at de tillitsvalgte og bedriften en gang i året skal gå gjennom likelønn og likestilling i bedriften. Arbeidsgiverne mener at loven er nok. Det mener ikke vi, sier Eggum til FriFagbevegelse.

– Kommer ikke til å gi seg

Offshoredelen har lenge vært en hodepine for Fellesforbundet, og ansatte som jobber offshore. Problemet har først og fremst vært knyttet til dem som jobber offshore, men ikke i en fast rotasjon.

Slik teksten er i dag opplever mange offshorearbeidere som jobber med isolering, stillaser og overflatebehandling at de har en ekstremt uforutsigbar arbeidstidsordning. En løsning på spørsmålet om offshorebilaget er høyt prioritert av Fellesforbundet.

– Her er det mange huller og tette, sier Eggum. Han sier også at akkurat dette punktet gjør at forbundets forhandlingsdelegasjon er spisset med mange medlemmer som jobber på denne delen av overenskomsten.

– Og de kommer ikke til å gi seg, slår Eggum fast.

Individuell lønn

Kravene fra arbeidsgiverne i Norsk Industri som ble overlevert Fellesforbundet er først og fremst at de vil åpne for mer individuell avlønning og mer fleksible arbeidstidsordninger.

Oppgjøret om Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri blir kalt frontfaget, og skal sette de økonomiske rammene for lønnsutviklingen i arbeidslivet. Derfor følges oppgjøret med stor interesse fra alle deler av arbeidslivet.

Seinere i år skal blir det forhandlinger for andre fagforbund i over 100 andre sektorer.

Små lønnsforskjeller

LO har hvert eneste år siden 1990, både i hovedoppgjør og mellomoppgjør, fått gjennomslag for ekstra tillegg for de lavest lønte.

Noe av bakgrunnen er at reallønna nederst på stigen har stått stille eller tapt seg de siste ti årene, mens de høyest lønte har dratt ifra.

Fagbevegelsen har alltid vært opptatt av å sikre små lønnsforskjeller og særlig ivareta de lavest lønte, heter det i en LO-rapport fra i fjor. Lavlønnstillegg blir stadig viktigere for å unngå ulikhet.

For LO er det nemlig viktig å bruke en modell for lavlønnstillegg som er mest mulig treffsikker, understøtter overenskomstens lønnssatser og oppleves mest mulig rettferdig.

Lavlønnstilleggene har i mange år blitt gitt ut fra snittlønna på hver overenskomst. I årets lønnsoppgjør vil forbundet vurdere alternative og mer treffsikre modeller.

Siden 2005 har det blitt gitt lavlønnstillegg til alle overenskomstområder med et gjennomsnitt under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Dette er frontfaget

Frontfaget er grunnplanken i den norske modellen for lønnsforhandlinger. Modellen har tjent Norge godt helt siden 1960-årene.

Det er Norsk Industri og NHO og Fellesforbundet og LO som går i front. Fellesforbundet organiserer de såkalte frontfagene, altså arbeiderne i konkurranseutsatt industri.

Forhandlingene for frontfaget er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen i nesten alle andre sektorer.

Årets oppgjør er forbundsvist. Det betyr at LO-forbundene og arbeidsgiverforeningene selv forhandler om hver enkelt tariffavtale. Forbundsvist er den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor hvert annet år.

Mindre å gå på

Fem store utgiftsposter gjør at bedriftene har mindre å gå på når vårens lønnsoppgjør starter:

· Økte strømutgifter for bedriftene

· Innføringen av pensjon fra første krone

· Økte skatter (formuesskatt og utbytteskatt)

· Tap av omsetning og aktivitet under pandemien

· Arbeidsgiverperioden ved korte sykefravær

NHO har fremmet krav overfor Stortinget om at arbeidsgiverperioden for sykefravær kuttes til tre dager, slik det var fram til høsten 2021. I dag må arbeidsgiverne betale for de første fem sykedagene.

Mange bedrifter står i en ekstraordinær situasjon. Konsekvensene har vært store etter snart to år med pandemi.

Ledighet og permitteringer, samt måten industri og produksjon har blitt rammet på, har en pris. Det kan være med på å gjøre årets lønnsoppgjør ekstra krevende.

09.03.2022
10:56
15.03.2022 13:02

Dette er frontfaget

Frontfaget er grunnplanken i den norske modellen for lønnsforhandlinger. Modellen har tjent Norge godt helt siden 1960-årene.

Det er Norsk Industri og NHO og Fellesforbundet og LO som går i front. Fellesforbundet organiserer de såkalte frontfagene, altså arbeiderne i konkurranseutsatt industri.

Forhandlingene for frontfaget er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen i nesten alle andre sektorer.

Årets oppgjør er forbundsvist. Det betyr at LO-forbundene og arbeidsgiverforeningene selv forhandler om hver enkelt tariffavtale. Forbundsvist er den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor hvert annet år.

Mindre å gå på

Fem store utgiftsposter gjør at bedriftene har mindre å gå på når vårens lønnsoppgjør starter:

· Økte strømutgifter for bedriftene

· Innføringen av pensjon fra første krone

· Økte skatter (formuesskatt og utbytteskatt)

· Tap av omsetning og aktivitet under pandemien

· Arbeidsgiverperioden ved korte sykefravær

NHO har fremmet krav overfor Stortinget om at arbeidsgiverperioden for sykefravær kuttes til tre dager, slik det var fram til høsten 2021. I dag må arbeidsgiverne betale for de første fem sykedagene.

Mange bedrifter står i en ekstraordinær situasjon. Konsekvensene har vært store etter snart to år med pandemi.

Ledighet og permitteringer, samt måten industri og produksjon har blitt rammet på, har en pris. Det kan være med på å gjøre årets lønnsoppgjør ekstra krevende.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon


Flere saker