JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Varigheten på forhandlingene i tariffoppgjøret avgjør når den nye lønnen din blir synlig på kontoen.

Varigheten på forhandlingene i tariffoppgjøret avgjør når den nye lønnen din blir synlig på kontoen.

Illustrasjonsfoto

Lønnsforhandlinger

Når får jeg ny lønn? Dette er de viktigste datoene 

Vet du når lønna di skal forhandles? Her kan du se når de forskjellige lønnsoppgjørene starter.

31.01.2022
06:00
16.01.2023 15:12

aslak@lomedia.no

Jobber du i industrien, får du også vite svaret først. Det er nemlig tradisjon for at industrien går i front og starter forhandlingene. På den måten legges malen for de øvrige lønnsoppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Forhandlingene står i kø denne våren, og ny lønn vil derfor ikke være klar på samme dato for alle arbeidstakere. Alt avhenger av hvilken overenskomst du er omfattet av. Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold.

Én og én tariffavtale

Årets lønnsoppgjør blir trolig forbundsvist. Det er også den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor.

I forbundsvise lønnsoppgjør forhandler det enkelte LO-forbundet med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg.

I 2021 var det et mellomoppgjør, og da ble det forhandlet samordnet og kun om lønn. LO og NHO forhandlet på vegne av hele medlemsmassen.

I forrige hovedoppgjør var nesten hundre overenskomster innom riksmeklerens kontor før de ble løst.

Det er ikke lov å starte en streik før partene har vært i mekling hos riksmekleren. Her følges en nøye fastlagt prosedyre før det blir enighet eller streik.

Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di

Dette er frontfaget

Frontfaget er grunnplanken i den norske modellen for lønnsforhandlinger. Modellen har tjent Norge godt helt siden 1960-årene.

Det er Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre som går i front. Fellesforbundet organiserer de såkalte frontfagene, altså arbeiderne i konkurranseutsatt industri.

Forhandlingene for frontfaget er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen. Dermed legger de også normen for andre sektorer.

Det er administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet som skal lede an i forhandlingene og meklingen.

Hvis partene ikke blir enige, fortsetter de hos riksmekleren. Så mye som 100 overenskomster kan havne på riksmeklerens bord.

Når gjelder den nye lønna fra?

Lønnsforhandlingene kan dra ut i tid, men tidspunktet for når forhandlingene er ferdige vil ikke være avgjørende for når den nye lønna gjelder fra. Det er derimot reguleringsdatoen for tariffavtalen.

Hvis det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen. Ergo: Du vil få etterbetalt lønnstillegg fra denne datoen.

Det er i forhandlingene at partene blir enige om når lønnstillegget skal gjelde fra. Du får uansett etterbetalt fra den datoen de blir enige om.

For noen gjelder etterbetalingen av lønnstillegget fra 1. april, mens andre tariffavtaler har fastsatt 1. mai som virkningsdato.

Mye lest: Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier statistikken

Synlig før ferien

Den økonomiske utviklingen med stigende renter, høye strømpriser, ved siden av at det ble reallønnsnedgang i fjor, vil gjøre dette oppgjøret vanskeligere. Derfor er det vanskelig å angi en dato for ny lønn.

Alt står og faller på når det blir enighet i forhandlingene. Skjer det før 1. mai, vil lønnstillegget bli synlig på lønna denne måneden.

Hvis ikke oppgjøret løses i forhandlingene, kan det drøye lenger før du kan kvittere ut lønnshoppet ditt. Det kan for eksempel skje på utbetalingen for juni. Før ferien vil alt trolig være avklart.

Aktuelt: Fire grunner til at Riksmekleren tror vårens lønnsoppgjør blir vanskelig

Under bildet kan du se de viktigste datoene for årets oppgjør.

Hovedoppgjøret i 2020: Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre.

Hovedoppgjøret i 2020: Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre.

Håvard Sæbø

Datoer for årets oppgjør

Her er noen av de viktigste datoene i årets hovedoppgjør:

7.–9. februar: Seminar i LOs inntektspolitiske utvalg der LOs linje i tariffoppgjøret blir bestemt. Inntektspolitisk utvalg er det utvalget som legger linja for tariffoppgjøret. Utvalget består av LOs leder og nestledere, lederne for de ti største forbundene, samt leder av LO Stat.

18. februar: Foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) blir offentliggjort.

TBU skal bidra til at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. Da unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut. Utvalgets foreløpige hovedrapporter er grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2022.

22. februar: LOs representantskap vedtar oppgjørsformen og endelige krav til tariffoppgjøret.

Fellesforbundet

9. mars: Forhandlingsstart for tariffoppgjøret med kravoverrekkelse. De to sjefforhandlerne Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre. Delegasjonene setter seg til forhandlingsbordet.

1. april: Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene, vil oppgjøret gå til mekling. Den ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

17. mars: Fellesoverenskomsten for Byggfag

22. mars: Overenskomst for byggeindustrien

4. april: Riksavtalen

20. april: Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

21. april: Bussbransjeavtalen NHO/Bussbransjeavtalen Spekter

26. april: Flyoverenskomsten

27. april: Speditøroverenskomsten

27. april: Havne- og Terminaloverenskomsten

28. april: Biloverenskomsten

28. april: Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri

2. mai: Miljøbedrifter i Norge (NHO)

3. mai: Grossistoverenskomsten (Virke)

5. mai: Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF)

9. mai: Havbruksoverenskomsten

10. mai: Transportselskaper i Norge (NHO)

10. mai: Avisbudavtalen

10. mai: Godsavtalen

23. mai: Grossistavtalen (NHO)

23. mai: Grafisk (Trykk, bok og serigrafisk)

23. mai: Kartonasjeoverenskomsten

24. mai: Wallboardoverenskomsten

30. mai: Oljeavtalen (NHO)

30. mai: Sandtakoverenskomsten

1. juni: Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen

2. juni: Steinindustrioverenskomsten

2. juni: Tannteknikeroverenskomsten

7. juni: Taxioverenskomsten

14. juni: VTA-overenskomsten

20. juni: LKAB

21. juni: AIB-overenskomsten

EL og IT Forbundet

5.–6. april: Spekter A-del

26.–28. april: Forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverforeningen Nelfo om Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK). Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT.

28.–30. april: Statsoppgjøret

10.–11. mai: IKT-overenskomsten/Abelia

9.–11. mai: Heis/HLF – Nelfo

23.–25. mai: Energioverenskomsten/Energi Norge

23.–24. mai: Energiavtalen

Arbeidsmandsforbundet

19.-20. april: Renhold - NHO

25.-26. april: Vakt

20.-30. april: Stat

3.-4. mai: Private anlegg

5.-6. mai: Miljø

10.-11. mai: Asfaltarbeid og veivedlikehold

23.-25. mai: Maskin

24. mai: Service og vedlikehold

1. juni: Tunnel, bom og bru

2. juni: Parkering

14.-15. juni: Bergindustrien

21. juni: Store Norske

Industri Energi

27.–28. april: Vaskerier og renserier

3.–4. mai: Operatør, boring og forpleining

3.–4. mai: Elektrokjemisk industri

9. mai: Glass- og keramisk industri

10–11. mai: Kjemisk-teknisk

10–11. mai: Farmasøytisk industri

11–12. mai: Oljeservice

12. mai: Møbeloverenskomsten

18. mai: Landbaseavtalen

18–20. mai: Flyteriggavtalen

18–20. mai: Offshoreservice NR

24. mai: Bransjeavtalen

24–25. mai: Fiskemel- og fiskefôrindustri

7–8. juni: Lærdaloverenskomsten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

26.-27. april: Bryggeri

3.-4. mai: Kjøttindustrien

4.-5. mai: Fiskeriindustrien

11.-12. mai: Meieriindustri

18.-19. mai: Baker og Konditor

18.-19. mai: Margarinfabrikkene

18.-19. mai: Idun fabrikker

23.-24. mai: Mat og drikkevareindustrien

23.-24. mai: Møller og Forblanderier

23.-24. mai: Melkebearbeidene

15.-16. juni: Egg og fjørfekjøttindustri

15.-16. juni: Sjokolade snacks

21.-22. juni: Vin og brennevin

Handel og Kontor

4.-7. april: Landsoverenskomsten mellom HK og Virke

4.-7. april: Kontoroverenskomsten mellom HK og Virke

4.-7. april: Lederoverenskomsten mellom HK og Virke

5.-6. april: A-delsforhandlinger HK og Spekter

20.-21. april: LO Finans - Sentralavtalen

21.-22. april: Vy Buss

2.-3. mai: Vinmonopolet

9. mai: HK-NHO Standardoverenskomsten

11. mai: HK-NHO Butikkoverenskomsten

12.-13. mai: NH-NHO Service og Handel - Handelsoverenskomsten

23.-24. mai: HK-NHO Luftfart Luftfartsoverenskomsten

24.-25. mai: HK-Virke Energistasjonsoverenskomsten 

7. juni: HK-NHO Medieoverenskomsten

14. juni: HK-NHO Bilselgeravtalen

Ikke fastsatt dato: HK-NHO Bensinstasjonsoverenskomsten

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Forbundet har ikke avtalt tidspunkt med NHO ennå.

Start på tekniske funksjonærer skjer trolig etter LO-kongressen 3. juni. 

KS-oppgjøret (Kommunene unntatt Oslo)

6. april: Forhandlingsstart. Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

Frist: 30. april klokka 24.00

Oslo kommune

20. april: Oppstart med forhandlinger

30. april klokka 24: Forhandlingsfrist

Oppgjøret i staten

20. april: Forhandlingsstart. Partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Frist: 30. april klokka 24.00

Finansforbundet

5. april: Forhandlingsstart for Finansforbundet/YS og Spekter

I begynnelsen av april (endelig dato ikke bestemt): Finansforbundet/YS og Virke

20. og 21. april: Finansforbundet og Finans Norge

Oversikt: Dette er snittlønna i over 350 yrker

31.01.2022
06:00
16.01.2023 15:12Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Tri Nguyen Dinh

Intern strid i regjeringen kan hindre at sjøfolk får norsk lønn i norske farvann

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen


Flere saker