JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Varigheten på forhandlingene i tariffoppgjøret avgjør når den nye lønnen din blir synlig på kontoen.

Varigheten på forhandlingene i tariffoppgjøret avgjør når den nye lønnen din blir synlig på kontoen.

Illustrasjonsfoto

Lønnsforhandlinger

Når får jeg ny lønn? Dette er de viktigste datoene 

Vet du når lønna di skal forhandles? Her kan du se når de forskjellige lønnsoppgjørene starter.31.01.2022
06:00
01.04.2022 14:11

aslak@lomedia.no

Jobber du i industrien, får du også vite svaret først. Det er nemlig tradisjon for at industrien går i front og starter forhandlingene. På den måten legges malen for de øvrige lønnsoppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Forhandlingene står i kø denne våren, og ny lønn vil derfor ikke være klar på samme dato for alle arbeidstakere. Alt avhenger av hvilken overenskomst du er omfattet av. Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold.

Én og én tariffavtale

Årets lønnsoppgjør blir trolig forbundsvist. Det er også den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor.

I forbundsvise lønnsoppgjør forhandler det enkelte LO-forbundet med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg.

I 2021 var det et mellomoppgjør, og da ble det forhandlet samordnet og kun om lønn. LO og NHO forhandlet på vegne av hele medlemsmassen.

I forrige hovedoppgjør var nesten hundre overenskomster innom riksmeklerens kontor før de ble løst.

Det er ikke lov å starte en streik før partene har vært i mekling hos riksmekleren. Her følges en nøye fastlagt prosedyre før det blir enighet eller streik.

Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di

Dette er frontfaget

Frontfaget er grunnplanken i den norske modellen for lønnsforhandlinger. Modellen har tjent Norge godt helt siden 1960-årene.

Det er Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre som går i front. Fellesforbundet organiserer de såkalte frontfagene, altså arbeiderne i konkurranseutsatt industri.

Forhandlingene for frontfaget er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen. Dermed legger de også normen for andre sektorer.

Det er administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet som skal lede an i forhandlingene og meklingen.

Hvis partene ikke blir enige, fortsetter de hos riksmekleren. Så mye som 100 overenskomster kan havne på riksmeklerens bord.

Når gjelder den nye lønna fra?

Lønnsforhandlingene kan dra ut i tid, men tidspunktet for når forhandlingene er ferdige vil ikke være avgjørende for når den nye lønna gjelder fra. Det er derimot reguleringsdatoen for tariffavtalen.

Hvis det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen. Ergo: Du vil få etterbetalt lønnstillegg fra denne datoen.

Det er i forhandlingene at partene blir enige om når lønnstillegget skal gjelde fra. Du får uansett etterbetalt fra den datoen de blir enige om.

For noen gjelder etterbetalingen av lønnstillegget fra 1. april, mens andre tariffavtaler har fastsatt 1. mai som virkningsdato.

Mye lest: Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier statistikken

Synlig før ferien

Den økonomiske utviklingen med stigende renter, høye strømpriser, ved siden av at det ble reallønnsnedgang i fjor, vil gjøre dette oppgjøret vanskeligere. Derfor er det vanskelig å angi en dato for ny lønn.

Alt står og faller på når det blir enighet i forhandlingene. Skjer det før 1. mai, vil lønnstillegget bli synlig på lønna denne måneden.

Hvis ikke oppgjøret løses i forhandlingene, kan det drøye lenger før du kan kvittere ut lønnshoppet ditt. Det kan for eksempel skje på utbetalingen for juni. Før ferien vil alt trolig være avklart.

Aktuelt: Fire grunner til at Riksmekleren tror vårens lønnsoppgjør blir vanskelig

Under bildet kan du se de viktigste datoene for årets oppgjør.

Hovedoppgjøret i 2020: Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre.

Hovedoppgjøret i 2020: Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre.

Håvard Sæbø

Datoer for årets oppgjør

Her er noen av de viktigste datoene i årets hovedoppgjør:

7.–9. februar: Seminar i LOs inntektspolitiske utvalg der LOs linje i tariffoppgjøret blir bestemt. Inntektspolitisk utvalg er det utvalget som legger linja for tariffoppgjøret. Utvalget består av LOs leder og nestledere, lederne for de ti største forbundene, samt leder av LO Stat.

18. februar: Foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) blir offentliggjort.

TBU skal bidra til at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. Da unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut. Utvalgets foreløpige hovedrapporter er grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2022.

22. februar: LOs representantskap vedtar oppgjørsformen og endelige krav til tariffoppgjøret.

Fellesforbundet

9. mars: Forhandlingsstart for tariffoppgjøret med kravoverrekkelse. De to sjefforhandlerne Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre. Delegasjonene setter seg til forhandlingsbordet.

1. april: Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene, vil oppgjøret gå til mekling. Den ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

17. mars: Fellesoverenskomsten for Byggfag

22. mars: Overenskomst for byggeindustrien

4. april: Riksavtalen

20. april: Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

21. april: Bussbransjeavtalen NHO/Bussbransjeavtalen Spekter

26. april: Flyoverenskomsten

27. april: Speditøroverenskomsten

27. april: Havne- og Terminaloverenskomsten

28. april: Biloverenskomsten

28. april: Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri

2. mai: Miljøbedrifter i Norge (NHO)

3. mai: Grossistoverenskomsten (Virke)

5. mai: Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF)

9. mai: Havbruksoverenskomsten

10. mai: Transportselskaper i Norge (NHO)

10. mai: Avisbudavtalen

10. mai: Godsavtalen

23. mai: Grossistavtalen (NHO)

23. mai: Grafisk (Trykk, bok og serigrafisk)

23. mai: Kartonasjeoverenskomsten

24. mai: Wallboardoverenskomsten

30. mai: Oljeavtalen (NHO)

30. mai: Sandtakoverenskomsten

1. juni: Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen

2. juni: Steinindustrioverenskomsten

2. juni: Tannteknikeroverenskomsten

7. juni: Taxioverenskomsten

14. juni: VTA-overenskomsten

20. juni: LKAB

21. juni: AIB-overenskomsten

EL og IT Forbundet

5.–6. april: Spekter A-del

26.–28. april: Forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverforeningen Nelfo om Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK). Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT.

28.–30. april: Statsoppgjøret

10.–11. mai: IKT-overenskomsten/Abelia

9.–11. mai: Heis/HLF – Nelfo

23.–25. mai: Energioverenskomsten/Energi Norge

23.–24. mai: Energiavtalen

Arbeidsmandsforbundet

19.-20. april: Renhold - NHO

25.-26. april: Vakt

20.-30. april: Stat

3.-4. mai: Private anlegg

5.-6. mai: Miljø

10.-11. mai: Asfaltarbeid og veivedlikehold

23.-25. mai: Maskin

24. mai: Service og vedlikehold

1. juni: Tunnel, bom og bru

2. juni: Parkering

14.-15. juni: Bergindustrien

21. juni: Store Norske

Industri Energi

27.–28. april: Vaskerier og renserier

3.–4. mai: Operatør, boring og forpleining

3.–4. mai: Elektrokjemisk industri

9. mai: Glass- og keramisk industri

10–11. mai: Kjemisk-teknisk

10–11. mai: Farmasøytisk industri

11–12. mai: Oljeservice

12. mai: Møbeloverenskomsten

18. mai: Landbaseavtalen

18–20. mai: Flyteriggavtalen

18–20. mai: Offshoreservice NR

24. mai: Bransjeavtalen

24–25. mai: Fiskemel- og fiskefôrindustri

7–8. juni: Lærdaloverenskomsten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

26.-27. april: Bryggeri

3.-4. mai: Kjøttindustrien

4.-5. mai: Fiskeriindustrien

11.-12. mai: Meieriindustri

18.-19. mai: Baker og Konditor

18.-19. mai: Margarinfabrikkene

18.-19. mai: Idun fabrikker

23.-24. mai: Mat og drikkevareindustrien

23.-24. mai: Møller og Forblanderier

23.-24. mai: Melkebearbeidene

15.-16. juni: Egg og fjørfekjøttindustri

15.-16. juni: Sjokolade snacks

21.-22. juni: Vin og brennevin

Handel og Kontor

4.-7. april: Landsoverenskomsten mellom HK og Virke

4.-7. april: Kontoroverenskomsten mellom HK og Virke

4.-7. april: Lederoverenskomsten mellom HK og Virke

5.-6. april: A-delsforhandlinger HK og Spekter

20.-21. april: LO Finans - Sentralavtalen

21.-22. april: Vy Buss

2.-3. mai: Vinmonopolet

9. mai: HK-NHO Standardoverenskomsten

11. mai: HK-NHO Butikkoverenskomsten

12.-13. mai: NH-NHO Service og Handel - Handelsoverenskomsten

23.-24. mai: HK-NHO Luftfart Luftfartsoverenskomsten

24.-25. mai: HK-Virke Energistasjonsoverenskomsten 

7. juni: HK-NHO Medieoverenskomsten

14. juni: HK-NHO Bilselgeravtalen

Ikke fastsatt dato: HK-NHO Bensinstasjonsoverenskomsten

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Forbundet har ikke avtalt tidspunkt med NHO ennå.

Start på tekniske funksjonærer skjer trolig etter LO-kongressen 3. juni. 

KS-oppgjøret (Kommunene unntatt Oslo)

6. april: Forhandlingsstart. Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

Frist: 30. april klokka 24.00

Oslo kommune

20. april: Oppstart med forhandlinger

30. april klokka 24: Forhandlingsfrist

Oppgjøret i staten

20. april: Forhandlingsstart. Partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Frist: 30. april klokka 24.00

Finansforbundet

5. april: Forhandlingsstart for Finansforbundet/YS og Spekter

I begynnelsen av april (endelig dato ikke bestemt): Finansforbundet/YS og Virke

20. og 21. april: Finansforbundet og Finans Norge

Oversikt: Dette er snittlønna i over 350 yrker

31.01.2022
06:00
01.04.2022 14:11Mest lest

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

Ole Palmstrøm

Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

Jan-Erik Østlie

Ny lønn for LO-ledelsen – se hva de tjener

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommuneansatte har fått ny lønn – men lærerne varsler streik

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes råd

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

Håvard Sæbø

Dette verkstedet kan bidra til å løse strømkrisa: – Men da må politikerne satse på vannkraft

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

Martin Guttormsen Slørdal

Er Jonny feilfri på jobb, kan han få en månedslønn i bonus

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

André Kjernsli

Stillingsannonse på én prosent sjokkerer fagbevegelsen

Eirik Dahl Viggen

Mekling på overtid i staten: – Det er jævlig vanskelig

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Per Flakstad

Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte

MÅ BLI ENIGE: LO Stats forhandlingsleder Egil André Aas mekler parallelt med blant andre lederne av Akademikerne stat og Unio stat, Kari Tønnesen (t.v) og Guro Lind.

MÅ BLI ENIGE: LO Stats forhandlingsleder Egil André Aas mekler parallelt med blant andre lederne av Akademikerne stat og Unio stat, Kari Tønnesen (t.v) og Guro Lind.

Arash Nejad

Meklingen for ansatte i staten er inne i siste fase – det kan bli streik tirsdag

Colourbox

Tøffe krav fra bryggeribransjen: Nær 900 kan gå ut i streik

Debatt

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

«Når er det arbeiderklassens tur til å kjenne på at økonomien går godt?» spør tømrerlærling Erik

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

Morten Hansen

Jernbaneansatte bryter forhandlingene – kom ikke lenger enn til arbeidstid

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Jan-Erik Østlie

«Det blir usolidarisk når statlige selskaper gir toppledere pensjoner vi andre bare kan drømme om»

Alf Ragnar Olsen

Kravet fra staten overrasket NTL-lederen – men hun anbefaler resultatet


Flere saker