JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidskraft Valdres

Må betale en av norgeshistoriens største bøter – for systematiske brudd på Arbeidsmiljøloven

De må betale en bot på over en million kroner. De to mennene bak fortsetter med ny forretningsmodell.
Daglig leder Lars Moe Westgård (t.v) og styreleder William Holden i Arbeidskraft Valdres. Sammen eier de hele firmaet.

Daglig leder Lars Moe Westgård (t.v) og styreleder William Holden i Arbeidskraft Valdres. Sammen eier de hele firmaet.

Susanne Adensfield

torgny@lomedia.no

I snart ti år har Arbeidstilsynet funnet brudd på lover og regler hos Arbeidskraft Valdres. Firmaet leier ut utenlandsk arbeidskraft i Norge.

Til slutt satte Arbeidstilsynet ned foten: Arbeidskraft Valdres fikk i fjor et gebyr på 1,2 millioner kroner for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Bare en gang tidligere har et firma fått et større gebyr fra Arbeidstilsynet.

Tilsynets dom er knallhard: «Bruddene framstår som systematiske. Arbeidskraft Valdres har enten ikke evne eller vilje til å følge regelverket», skriver de.

Bemanningsbyrået er en stor aktør i bransjen.

Stort sett har de formidlet utenlandske elektrikere.

Tvangspant

Arbeidskraft Valdres skylder ikke bare Arbeidstilsynet penger.

Firmaet har også gjeld til Skatteetaten. Derfor har Skatteetaten tatt pant i biler og anleggsutstyr i firmaet for nesten 19 millioner kroner.

Også LO-forbundet EL og IT krever penger fra Arbeidskraft Valdres.

EL og IT Forbundet truer med å gå til sak mot bedriften og krever at bemanningsbyrået betaler kost og losji for polske elektrikere som bygger det nye sykehuset i Stavanger. Dette kravet avviser bemanningsbyrået.

Men eierne, Lars Moe Westgård og William Holden, har en plan for hvordan de skal komme seg ut av den vanskelige situasjonen.

Mer om denne planen seinere i saken.

Lenge i søkelyset

Arbeidstilsynet ga det første pålegget etter brudd på arbeidsmiljøloven allerede i 2015.

Da hadde de ikke betalt overtidsgodtgjørelse til sine ansatte.

To år seinere ble de tatt for det samme igjen.

I 2018 kom enda et nytt pålegg, så i 2019, 2021 og 2022.

I 2023 hadde Arbeidstilsynet fått nok. Firmaets ansatte hadde fått dispensasjon til å jobbe 54 timers uke. Denne ramma ble systematisk brutt.

Stikkprøvekontrollen viste at én ansatt jobbet 73,5 timer på en uke. Nesten alle jobbet for lange dager.

Systematisk brudd

Loven sier at alle krav på en fridag etter seks dagers arbeid.

Kontrollen hos Arbeidskraft Valdres viste at ansatte jobbet sju, åtte, ja opp til ti uker i strekk uten en eneste fridag.

 «Arbeidskraft Valdres systematisk bryter arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven», begrunnet Arbeidstilsynet milliongebyret med.

«Selv om brudd avdekkes av Arbeidstilsynet og pålegg gis, avdekkes nye brudd ved senere kontroller. Bruddene fremstår systematiske, og virksomheten fremstår å enten ikke ha evne eller vilje til å følge regelverket», heter det i begrunnelsen for pålegget.

Tilsynet skriver også at bedriften gjennom å drive på denne måten, har spart mye penger. Bruddene karakteriseres som alvorlige.

Vedtak i Stortinget

Arbeidskraft Valdres skrev tilbake at bruddene ikke er så alvorlige som tilsynet vil ha det til.

Selskapet mener årsaken til bruddene er at de utenlandske arbeidstakerne ønsker å jobbe lange dager når de først er på jobb.

Bemanningsbyrået reagerer også på gebyrets størrelse og hevder bedriftens økonomiske situasjon er langt verre enn det bildet Arbeidstilsynet beskriver. De mener derfor at overtredelsesgebyret på 1,2 millioner kroner er satt altfor høyt.

Det maksimale taket for gebyr som Arbeidstilsynet kan gi er på 1,8 millioner kroner.

Arbeidstilsynet velger «etter en helhetlig og konkret vurdering» å ikke benytte seg av taket for overtredelsesgebyr, men gi et gebyr på 1,2 millioner kroner.

Stortinget vedtok i slutten av mai å gi Arbeidstilsynet mulighet til å gi enda større gebyrer til bedrifter som bryter loven, helt opp til seks millioner kroner. Det nye taket gjelder fra 1. juli i år.

Sparer på lav avgift

Utleie av arbeidskraft har i flere år vært en lønnsom forretning for Arbeidskraft Valdres. Fra 2012 til 2022 økte omsetningen fra 33 millioner til 270 millioner kroner. Lønnsomheten toppet seg i 2020 med et overskudd på 5,5 millioner kroner.

Men bemanningsbyrået sparer penger også på en annen måte. De fleste kommuner i Norge har en arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent. I enkelte regioner i Norge er avgiften lavere, for å sikre sysselsetting i distriktene.

Bedrifter på Fagernes må kun betale 6,4 prosent. Det gir Arbeidskraft Valdres en konkurransefordel i forhold til konkurrenter med adresse i sentrale strøk. De betaler lav avgift, selv om arbeidet utføres fra «Longyearbyen til Mandal» som de opplyser om på nettsidene.

Redusert overskudd

Omsetningen i Arbeidskraft Valdres i 2022 var på 270 millioner kroner. Da var overskuddet redusert til 110 000 kroner.

– Ut fra det som finnes av kredittopplysninger går det dårlig med selskapet. Er dere i ferd med å gå konkurs?

«Vi er ikke i ferd med å gå konkurs. 2022 ble et 'annus horribilis' for oss. Vi hadde tre store kunder som gikk over ende og vi hadde et samlet krav til disse boene på omtrent 15 millioner kroner. Det sier seg selv at det rystet oss i grunnvollene», skriver daglig leder i Arbeidskraft Valdres, Lars Moe Westgård, i en e-post til FriFagbevegelse.

Nedbetalingsplan

Han skriver også at han synes overtredelsesgebyret var for høyt.

«Vi har argumentert for vår sak, men har ikke nådd fram med våre synspunkt. Vi har strammet inn rutinene og har fått bedre kontroll på arbeidstidene», skriver Westgård.

Bedriften har avtalt en nedbetalingsplan med Arbeidstilsynet. Westgård sier at de har tenkt å følge den.

FriFagbevegelse omtalte overtredelsesgebyret i april i fjor. Det var Avisa Valdres som først omtalte at Arbeidskraft Valdres ikke fikk medhold i anken.

Forbud mot innleie

Bemanningsbyråene i Norge har fått vanskeligere tider. I desember 2022 vedtok Stortinget å skjerpe reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Fra april 2023 ble det innført forbud mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå i byggebransjen i Oslo-området.

Det ble også forbudt å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå ved et midlertidig behov. Dette forbudet gjelder hele landet, og dermed også Arbeidskraft Valdres.

Men et unntak besto. Det er lov å leie inn arbeidstakere fra det som kalles produksjonsbedrifter. Dette er bedrifter som driver egen produksjon i bransjen, og ikke først og fremst leier ut arbeidskraft.

For eksempel skal det være lov for et elektrikerfirma å leie inn elektrikere fra et annet elektrikerfirma, men det forutsetter at bedriften som leier ut, har betydelig egenproduksjon.

Nytt firma

Etter at det ble vanskeligere å leie ut fra et bemanningsbyrå, startet eierne av Arbeidskraft Valdres et nytt firma: AV Bygg AS ble opprettet i februar i fjor.

Firmaet ble registrert som elektroinstallatør, altså en produksjonsbedrift som lovlig kan leie ut egne elektrikere.

Mens det opprinnelige firmaet Arbeidskraft Valdres styrer mot store underskudd, en millionbot fra Arbeidstilsynet, tvangspant fra Skatteetaten og fare for konkurs, ble store deler av arbeidsstyrken overført til det nye selskapet AV Bygg.

Lars Moe Westgård er daglig leder både i AV Bygg og Arbeidskraft Valdres. Sammen med styreleder William Holden eier de hver sin halvpart i de to bedriftene.

– Hva er sammenhengen mellom de to virksomhetene?

«Sammenhengen mellom de to firmaene er at de har samme eiere. Forskjellen er at Arbeidskraft Valdres er bemanningsbyrå og AV Bygg er installasjonsbedrift», skriver Westgård til FriFagbevegelse.

Ingen ny kontrakt

Men enkelte ansatte i Arbeidskraft Valdres har opplevd et litt annet bilde.

En av de store jobbene Arbeidskraft Valdres har hatt i det siste er utbygging av datasenteret OSL Green Mountain, også kjent som «Tik-Tok-senteret» ved Hamar.

Et medlem i EL og IT Forbundet som begynte å jobbe der skrev til forbundets avdeling på Hamar:

«Første arbeidsdag kom William Holden. Vi spurte da om ny kontrakt, han sa at dette er samme firma og at de som jobber i Arbeidskraft Valdres, ikke trenger en ny kontrakt. […] Så jeg har HMS-kort, oppdrag og lønn fra AV Bygg AS, men ingen ny kontrakt», skriver medlemmet.

FriFagbevegelse presenterer William Holden for denne påstanden.

Han sier seg helt uenig i at det er slik det henger sammen. Han skriver i en e-post til FriFagbevegelse at «dette må jo være en eller annen form for misforståelse for dette er jo helt feil».

90 prosent egenproduksjon

– AV Bygg er registrert som elektroentreprenør samtidig som dere driver med utstrakt utleie. Hvor stor egenproduksjon har dere?

«At vi driver med 'utstrakt utleie' stemmer ikke. AV Bygg AS er en installasjonsbedrift som akkurat nå har rundt 90 % egenproduksjon. Formålet med AV Bygg AS har aldri vært utleie av arbeidskraft», skriver Westgård

– Hvilke store jobber utfører dere med egen installatør?

Westgård har ikke svart på dette spørsmålet.

Ingen treff

Men det er hjelpemidler for den som vil finne ut hvilke oppdrag ulike bedrifter utfører.

Norges største database over oppdrag i byggebransjen er Byggfaktas prosjektdatabase, SMART.

Dette er det sentrale verktøyet for alle innen byggebransjen som ønsker seg flere jobber og leveranser.

Et søk i databasen viser at ingen prosjekter er registrert på AV Bygg. Selv et søk noen uker seinere, gir ingen treff på AV Bygg. Vi søker både på navnet og organisasjonsnummeret.

Vi konfronterer Westgård med at de ikke er oppført i Smart-registeret. Han svarer på e-post at årsaken er at de driver mest med underentrepriser.

Puslespill

I Navs arbeidstakerregister er AV Bygg registrert med 249 arbeidstakere. Daglig leder Lars Moe Westgård har selv skrevet at de ikke først og fremst driver med utleie. De har 90 prosent egne prosjekter.

Men det ikke er spor etter firmaet i Norges største database for byggeprosjekter. AV Bygg er det 11. største elektrofirmaet i Norge målt etter antall ansatte.

Vi finner ingen spor etter firmaets egne prosjekter.

Det stemmer ikke helt overens med Westgårds påstand om at de har betydelig egenproduksjon, og ikke bare er et bemanningsfirma.

Green Mountain Enebakk

Det er ikke bare på Hamar det israelsk-eide selskapet Green Mountain bygger datasentre. Også i Enebakk er det reist store industrihaller. Hallene skal bli nok et datasenter.

Da FriFagbevegelse kommer til parkeringsplassen i midten av juni er det minst ti biler med logoen til Arbeidskraft Valdres.

Vi sender en e-post til Westgård.

På prosjektet Green Mountain i Enebakk, var det minst ti biler fra Arbeidskraft Valdres. Arbeidskraft Valdres er et bemanningsbyrå. Fra 2022 er det forbudt å leie inn arbeidskraft i byggebransjen i Oslo-området. Daglig leder i Arbeidskraft Valdres sier at det ikke er noen ansatte fra Arbeidskraft Valdres på prosjektet.

På prosjektet Green Mountain i Enebakk, var det minst ti biler fra Arbeidskraft Valdres. Arbeidskraft Valdres er et bemanningsbyrå. Fra 2022 er det forbudt å leie inn arbeidskraft i byggebransjen i Oslo-området. Daglig leder i Arbeidskraft Valdres sier at det ikke er noen ansatte fra Arbeidskraft Valdres på prosjektet.

Leif Martin Kirknes

«Da vi var på Green Mountains prosjekt i Enebakk så vi minst ti biler fra Arbeidskraft Valdres. Prosjektet ligger innenfor det området hvor det er forbudt med innleie fra bemanningsbyråer. Hvordan kan Arbeidskraft Valdres ha folk på anlegget hvis det er ulovlig med innleie?»

Westgård svarer: «Ingen fra Arbeidskraft Valdres jobber der». I samme e-post skriver han at det meste av AV Byggs oppdrag er underentrepriser.

Faglig ansvarlig i utlandet

AV Bygg er registrert som en elektroinstallatør. En elektroentreprenør skal være registrert og godkjent av Direktoratet for sivil beredskap (DSB).

Det er strenge krav for den som skal utføre arbeid på elektriske anlegg. Dårlig arbeid kan føre til brann og i verste fall at personer dør når de får strøm gjennom kroppen.

En forutsetning for å bli godkjent av DSB er at virksomheten har en faglig ansvarlig. AV Bygg har registrert seg med to faglige ansvarlige.

Den ene faglige ansvarlige i AV Bygg er en litauisk statsborger, fra Klaipeda. Ved kommunevalget i Litauen for et år siden stile han til valg for partiet Liberal bevegelse til kommunestyret i Klaipeda. Han har aldri vært bosatt i Norge.

Den andre er en 42 år gammel svensk statsborger som i 2022 startet sitt eget installasjonsfirma i Uddevalla. Han har heller aldri vært bosatt i Norge, men betalte skatt til Norge i 2022.

Ingen kontakt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i en e-post til FriFagbevegelse at det ikke noe absolutt krav om at den faglig ansvarlige er bosatt i Norge, men at det er et absolutt krav om at du er tilgjengelig for de ansatte for å bidra til å løse faglige spørsmål som oppstår i det daglige.

Direktoratet skriver også at forskriftene utelukker at den eller de som har det faglige ansvaret kan inneha en stilling i et annet foretak med helt eller delvis sammenfallende arbeidstid. Faglig ansvarlig skal være tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid.

FriFagbevegelse har ikke klart å komme i kontakt med noen av de to faglige ansvarlige og det er heller ikke oppgitt noen kontaktinformasjon til dem på AV Byggs hjemmesider.

Ikke svar

Vi sender derfor følgende spørsmål til Westgård:

«Det er strenge krav til tilstedeværelse for faglig ansvarlig hos en elektroentreprenør. Ingen av de to har noensinne vært bosatt i Norge. Er disse reelle faglige ansvarlige som er tilgjengelige i virksomheten daglig, eller er de stråmenn for at dere skal kunne registrere dere som elektroentreprenører?

Jeg finner ikke noen kontaktinformasjon til noen av de faglig ansvarlige på nettsidene deres. Kan du være behjelpelig med å skaffe meg mobilnummeret til dem?»

Westgård har ikke svart på disse spørsmålene.

To selskaper

I tillegg spør vi Westgård om forholdet mellom Arbeidskraft Valdres som har fått gigantboten og det nye selskapet, AV Bygg, som han satser på:

«Er AV Bygg i realiteten et bemanningsbyrå som skal overta for Arbeidskraft Valdres når Arbeidskraft Valdres slås konkurs?»

Til det siste spørsmålet svarer Westgård: «Nei».

Warning
Annonse
Annonse