JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Har tilgjengelige helsearbeidere

Mangler testkapasitet: Nå er Fagforbundets medlemmer klare til testdugnad

Helseminister Bent Høie vil ha med folk fra sivilforsvaret, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller medisin- og sykepleierstudenter i koronatestingen. Nå tilbyr Fagforbundets leder all helsekompetansen medlemmene sitter på.
– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Ole Palmstrøm

guro.gn@hotmail.com

Fra og med i går ble det innført nye testkriterier for covid-19. Nå kan alle som mistenker at de er smittet få teste seg. Det innebærer at kommunene må oppskalere testkapasiteten kraftig.

– Vi ser nå at en rekke kommuner ikke har god nok kapasitet til å teste innbyggerne for koronasmitte. Dette har vi advart mot lenge, også i brev til helseministeren. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, og at kommunene har økonomi til å gjennomføre flere koronatester, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Ny rapport: Koronakrisa har gjort oss mindre stressa og slitne

Noen nevnt, noen glemt

Onsdag holdt helseminister Bent Høie pressekonferanse om nye retningslinjer og råd i forbindelse med koronasmitten. Der ble også de nye testkriteriene nevnt.

– Flere kommuner har påpekt at det er utfordrende å få nok helsepersonell til teststasjonene. Loven gir adgang til å benytte medhjelpere med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring. Det kan være folk fra sivilforsvaret, Norges Røde Kors eller Norsk Folkehjelp eller medisin- og sykepleierstudenter, sa Høie under pressekonferansen.

Helseminister Bent Høie nevnte ikke medlemmene i Fagforbundet med helsekompetanse på pressekonferansen.

Helseminister Bent Høie nevnte ikke medlemmene i Fagforbundet med helsekompetanse på pressekonferansen.

Martin Guttormsen Slørdal

Dette får Mette Nord til å reagere.

Hun mener at det er bra Høie åpner for at flere kan være med å teste, men at i tillegg til de gruppene han nevnte, kan også allerede utdannet helsepersonell være med å lette på trykket.

– Han må ikke glemme at vi har mange med god kompetanse innen helsefag som kan være med å hjelpe. Vi må ta i bruk de ressursene vi allerede har, sier Nord.

Lest av mange: Lena må jobbe ekstra fordi kollegaer har vært i Sverige

– Fagforbundet har mange medlemmer som med opplæring kan gjøre den jobben som nå må gjøres. Dette gjelder ikke minst helsesekretærer, helsefagarbeidere og bioingeniører. Mange av dem har dessuten ikke fått hele og faste stillinger, og vil gjerne gjøre en enda større innsats enn de allerede gjør.

Liv og helse først

Mette Nord understreker at den ekstraordinære situasjonen verken har opphevet Helsepersonellovens krav om faglig forsvarlighet, eller arbeidsgivers opplæringsplikt. Både virksomhetene og den enkelte yrkesutøver har en plikt på seg til å sørge for at alle oppgaver blir løst på en måte som ikke setter pasienters liv og helse i fare.

– Dersom ansatte blir satt til å gjøre annet arbeid enn de vanligvis utfører, er det viktig at de får tilstrekkelig opplæring, samt god støtte, både fra ledere og kolleger.

Lederen av Fagforbundet vil også be LO om å ta opp problemene knytta til testkapasiteten i kontakten med regjeringa, i tillegg til den bekymringsfulle økonomiske situasjonen til kommunene.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis, og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Slik kan korona endre kontorene

Nye teststasjoner

Helsedirektoratet vil at alle kommuner i landet skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i uken. På sikt skal dette økes til 5 prosent. I en stor kommune som Oslo vil dette tilsvare 10.000 tester i uken. I dag har kommunen kapasitet til under halvparten. Dette vil gjelde mange kommuner.

Kapasiteten for å teste og analysere er stor på de nasjonale laboratoriene. Mer enn 100.000 tester kan analyseres i uka, ifølge Nakstad.

– Men så er det kommunene som må gjennomføre testingen. Da er det viktig at kommunene etterkommer behovet for testing i sin kommune, sier Nakstad til NRK.

Ny undersøkelse: Krisa har gitt fagforeningene økt anerkjennelse

Har advart

Fagforbundet har flere ganger advart regjeringen om manglende kapasitet i kommunene, både når det gjelder smittevernutstyr og testkapasitet. I brevs form har de oppfordret Høie til å sørge for at kommunene er rustet til å bistå innbyggerne sine.

– Helsemyndighetene og Bent Høie bør nå sørge for at kommunene er rustet økonomisk, slik at de kan håndtere en økning i testkapasitet og sørge for tilstrekkelig smittevernutstyr for dem som skal utføre testingen, sier Mette Nord.

Under pressekonferansen i går la helseministeren fram en plan om å etablere 14 nye testsentre på flyplasser, grenseoverganger og havner i Norge.

– Vi vil unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, derfor oppretter vi flere teststasjoner. Det anslås at det vil være aktuelt å opprette 14 slike testsentre i første omgang, men behovet vil variere med trafikk over grensen, sier Bent Høie.

For å få fortgang i etableringen av teststasjonene mener helsedirektoratet at den beste løsningen er at de aktuelle kommunale legevaktene eller andre kommunale instanser får ekstra bevilgning til å opprette teststasjonene.

Warning
Annonse
Annonse