JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsavklaringspenger:

ME-syke Anniken: – Jeg føler meg diskriminert og tråkket på av Nav

Fastlegen mener ME-syke Anniken Larsen Dihle er 100 prosent arbeidsufør. Nav konkluderte med at hun er frisk nok til å jobbe og viste til at hun har vært på ferie.
Anniken Larsen Dihle mener det er uholdbart at Nav overprøver medisinsk dokumentasjon. – Jeg har vært hos ME-spesialister, psykolog og blitt fulgt opp av fastlegen. De har alle fastslått at jeg er for syk til å jobbe.

Anniken Larsen Dihle mener det er uholdbart at Nav overprøver medisinsk dokumentasjon. – Jeg har vært hos ME-spesialister, psykolog og blitt fulgt opp av fastlegen. De har alle fastslått at jeg er for syk til å jobbe.

Foto: Jens Marius Sæther

– Jeg føler meg diskriminert og tråkket på av Nav. Å kjempe mot Nav er det hardeste jeg noen gang har gjort. Det er ikke greit å bli behandlet sånn, sier Anniken Larsen Dihle.

24-åringen bor i en leilighet i Bærum og har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP) de siste fire årene. I 2017 fikk hun ME-diagnose, og spesialister ved Oslo universitetssykehus anbefalte ung ufør, som kan innvilges til personer som blir varig syke før de fyller 26 år.

De siste to årene har hun blitt dårligere. I dag går hun knapt ut av leiligheten og ligger i senga eller sofaen det meste av dagen. Venninner ser hun kanskje én gang i måneden, og da er det snakk om korte treff. Dihle ønsker å jobbe, men har innsett at helsetilstanden er så dårlig at det ikke går. Fastlegen mener hun har moderat til alvorlig ME.

Før jul var hun i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav. Målet var å kartlegge og avklare arbeidsevnen. Dihle klarte ikke å jobbe mer enn to svært korte økter over en periode på ti dager. Etter arbeidsutprøvingen skrev tiltaksarrangøren: «I løpet av perioden har vi ikke funnet noen arbeidsevne.»

Dihle trodde at hun nå var ferdig avklart og kunne søke uføretrygd, men så fikk hun en ny veileder hos Nav Bærum.

• Les også: Christer (54) mistet AAP-en. – Jeg har ikke en krone

Et spørsmål om ferie

I slutten av februar ble hun innkalt til et møte. På dette møtet skal veilederen ifølge Dihle ha stilt seg tvilende til at hun er for syk til å jobbe. Veilederen viste til at Dihle har vært på flere ferieturer i perioden 2016-2019, som Nav for øvrig har godkjent.

Nav-veilederen spurte hva hun tenkte om disse reisene opp mot «sykdomsbilde, diagnose og funksjonsnedsettelse». Dihle forklarte at turene gjorde henne godt fordi smertene avtar noe når hun er i varmen. Det har ikke vært snakk om lange utenlandsopphold og ikke mer enn to turer i året. Veilederen gjorde det klart at hun måtte diskutere saken med sine kolleger og at det ikke var tatt noen endelig avgjørelse.

Det ble også sagt at Dihle skulle innkalles til et møte etter at saken var drøftet.

Dihle fikk en dårlig følelse. Hun spurte om hva som ville skje om hun ikke kunne søke uføretrygd. Det var viktig for Dihle å få et svar på det siden det bare var noen måneder igjen av ordinær AAP-periode. Hvis hun ikke fikk forlenget AAP-perioden og heller ikke fylte vilkårene for uføretrygd, ville hun bli stående uten inntekt. Veilederen viste til at Dihle kunne søke om sosialhjelp i kommunen.

Etter dette møtet hørte hun ikke noe mer fra Nav Bærum.

• Les også: Jostein og Marita er i en håpløs situasjon etter AAP-endringer. De er sinte og frustrerte

Konklusjonen fra Nav

19. mai har Nav konkludert. Nav skriver til Dihle at de mener hun er ferdig avklart og «i stand til å søke arbeid». De anser henne altså som en reell arbeidssøker. I vedtaket står det at hun får AAP fra 19. mai til 18. november – «mens du søker jobb». Hun må sende inn meldekort hver 14. dag, aktivt søke jobb og ta det hun blir tilbudt av arbeid.

Dihle ble dårlig bare av å lese det Nav skrev. Ingenting stemte med hvordan hun opplever egen helsetilstand. I sin begrunnelse viste Nav til anbefalingene som ble gitt etter et opphold på Sørlandet rehabiliteringssenter for ME-syke høsten 2018. Senteret konkluderte med at Dihle ikke har arbeidskapasitet og at tiltak i første rekke må rettes mot «stabilisering av symptomer, økt livskvalitet og mestring av dagligdagse aktiviteter». Nav oppsummerer anbefalingene som «energibesparende tiltak» og skriver at «dette harmonerer i liten grad din reiseaktivitet, ettersom du flere ganger har søkt om å beholde arbeidsavklaringspenger i utlandet.»

Det blir også vist til at Navs rådgivende overlege, som aldri har møtt Dihle, har vurdert hennes sykdomsgrad til «mild ME».

Dihle klaget på vedtaket og informerte Nav om at hun ikke anser seg selv som en reell arbeidssøker fordi hun ikke er i stand til å jobbe. Nav svarte da at dersom hun fastholdt at hun ikke er reell arbeidssøker, mister hun arbeidsavklaringspengene fra 10. juni 2020. Dihle svarte at hun sto på det hun hadde sagt.

• Les også: Elin mistet AAP-en etter 13 år: – Jeg måtte velge mellom medisiner og mat

Nav snur

Hun forteller at hun opplevde situasjonen som svært stressende fordi hun nå kom til å miste hele inntekten. Hun fikk angstsymptomer og kontaktet fastlegen, som sendte en ny legeerklæring til Nav.

I den gjør legen det klart at hun ikke kan forstå hvorfor Nav bruker feriereiser som et argument i vurderingen av Dihles arbeidsevne og bruker det imot henne. Legen viser også til at all dokumentasjon tyder på at Dihle ikke har reell arbeidsevne på grunn av sin diagnose.

Nav Bærum mottar legeerklæringen 29. mai.

Torsdag 4. juni får Dihle beskjed om at Nav har avvist klagen hennes: «Vi har vurdert vedtaket vårt på nytt, men har ikke endret det.»

Dagsavisen møtte Dihle samme dag som hun fikk denne beskjeden. Denne torsdagen opphevet hun taushetsplikten til Nav i mediesaker, som betyr at Nav får en melding om at hun har vært i kontakt med en journalist.

Dagen etter, fredag 5. juni, får Dihle en telefon fra Nav Bærum. De innrømmer at de har gjort noen feil. Hun får muntlig beskjed om at hun likevel skal få AAP i seks måneder uten å være reell arbeidssøker. Etter at koronapandemien brøt ut, bestemte regjeringen at alle som mottar AAP skal få forlenget stønadsperioden med seks måneder. Dihle hadde påpekt dette overfor Nav etter at hun fikk vedtaket om at hun var ferdig avklart – uten å få svar.

Nav Bærum tilbakeviser at de snudde brått fordi Dagsavisen var på saken og viser blant annet til at de fikk nye medisinske opplysninger: «Vi fikk en klage, vi fikk nye legeopplysninger og Dagsavisen kontaktet oss. Det var flere ting som gjorde at vi valgte å se på saken på nytt.»

• Les også: Mener tusenvis står uten inntekt etter avslag på arbeidsavklaringspenger: – Dette begynner å bli stygt

Svarer ikke på spørsmålet

Dagsavisen har også spurt om hva slags dokumentasjon Nav la til grunn da de konkluderte med at Dihle kunne begynne å jobbe igjen. Nav skriver at de gjorde en helhetsvurdering «basert på blant annet medisinsk dokumentasjon, utredninger, utdanning og arbeidserfaring» og at de mente hun hadde «noe» arbeidsevne. Dagsavisen har spurt om hva de mener med «noe arbeidsevne», men det har ikke Nav svart på. Nav har heller ikke svart på hvorfor det er et problem at Dihle har vært på noen ferieturer.

Dihle er glad for at hun nå er sikret en inntekt i seks måneder uten at hun blir tvunget til å søke jobber. Men hun mener Nav har behandlet henne svært dårlig.

– Det føles som Nav har gått til krig mot meg og misbruker sin makt. Det å kjempe for sine rettigheter som syk, mot et system som rett og slett gir deg fingeren tilbake, er noe av det vanskeligste du kan gå igjennom.

Hun mener det også er uholdbart at Nav overprøver det leger og spesialister har uttalt og skrevet om hennes helsesituasjon.

– Jeg har vært syk i åtte og et halvt år. Jeg har prøvd å jobbe, men ble for dårlig. Jeg har vært hos ME-spesialister, psykolog og blitt fulgt opp av fastlegen. De har alle fastslått at jeg er for syk til å jobbe.

Etter at Nav innrømmet overfor henne at de har gjort feil, har de gjort noen justeringer i arbeidsevnevurderingen. Men det står fortsatt at Nav mener at det å reise på en ferie ikke «harmonerer» med anbefalingene om å ta det rolig.

• Les også: Krise og kutt: Folk som er for syke til å jobbe, har null i inntekt nå, advarer leder av AAP-aksjonen

– Jeg har alltid søkt før jeg har reist på ferie. Nav har godkjent turene – og så skal de bruke det imot meg etterpå. Fastlegen min har også sagt at jeg bare kan reise. Når jeg er i varmen føles det som om musklene mykes opp, smertene i kroppen blir mildere.

Selv om fastlegen mener Dihle er ferdig utredet, er Nav av den oppfatning at «observasjonstiden» etter at hun fikk ME-diagnosen i 2017, har vært for kort.

Dihle vet det er mange ME-syke som opplever at de ikke blir trodd, og hun forteller at mange tror det bare er å ta seg sammen for å bli frisk.

– Heldigvis er det flere som skjønner at ME er en sykdom, men det er alltid noen som kommer med kommentarer og mener det bare er å gå til psykolog eller å begynne å trene.

Hennes største ønske er å bli frisk.

– Når folk sier til meg etter en dårlig jobbuke at de skulle ønske de kunne være hjemme som meg, svarer jeg: «Det er det siste du vil.»

– Jeg vil mye heller jobbe og være frisk enn å ligge hjemme med smerter hver eneste dag. Alt jeg vil, er å bli frisk og jobbe. Det er ikke slik jeg vil leve livet mitt.

Dihle tror sjansen for å bli frisk er større om hun slipper å måtte forholde seg til Nav.

– Hvis jeg får en sikker inntekt, kan jeg fokusere på sykdommen. Jeg føler jeg aldri får slappet av på grunn av Nav.

• Regelendringer i arbeidslivet: 66.000 kroner mindre til AAP-mottakere under 25 år

Nav beklager

Dagsavisen har lagt fram kritikken fra Dihle for Nav. Edel Hegerholm, Nav-leder i Bærum, skriver at de ser det har «skjedd beklagelige feil og misforståelser» når de har gått gjennom saken på nytt.

– Vi har nå invitert henne til et møte for å se på hele saken hennes på nytt, og for å avklare hvordan vi kan bistå henne framover. Det er leit at hun opplever å ikke bli trodd, vi ønsker få til en god dialog videre og hjelpe henne på best mulig måte.

På spørsmål om hvordan Nav kom fram til at Dihle var ferdig avklart og kunne defineres som en reell arbeidssøker, svarer hun:

– Vi ønsket å signalisere at vi hadde tro på at hun kunne komme i en jobb som passet for henne, men vi ser i ettertid at arbeidsevnevurderingen kunne forbedres. Det er bakgrunnen for at vi revurderer denne og tilbyr videre oppfølging med en ny arbeidsevnevurdering.

Nav beklager at Dihle ikke ble innkalt på noe møte før hun fikk vedtaket som slo fast at hun var ferdig avklart.

– Hun skulle blitt innkalt til møte før vedtaket ble fattet. Dette er en feil fra vår side, og vi beklager at dette ikke ble gjort, skriver Hegerholm.

• Les også: Nav-ansatte forteller: – Det er vondt å se på

Warning
Annonse
Annonse