JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koronakrisen:

Nav-ansatte forteller: – Det er vondt å se på

Det sier Åse-Kari Kobbersletten på Nav Vågå. Hun forteller at de får inn søknader om dagpenger fra folk som driver hjørnesteinsbedrifter i kommunen.
– Jeg merker at folk er ganske brakkesjuke nå. De blir veldig glade når jeg ringer, selv om jeg bare skal spørre om en faktaopplysning, sier Åsa Kari Kobbersletten, her på talerstolen på FOs landsmøte 2019.

– Jeg merker at folk er ganske brakkesjuke nå. De blir veldig glade når jeg ringer, selv om jeg bare skal spørre om en faktaopplysning, sier Åsa Kari Kobbersletten, her på talerstolen på FOs landsmøte 2019.

Adrian Nielsen

solfrid.rod@lomedia.no

Nav Vågå har fått saksmengden doblet de siste tre ukene. På et Nav-kontor med sju ansatte merkes det godt når 189 personer blir permittert. Fra før drev kontoret oppfølging av 249 personer, mange av dem var i ulike tiltak som nå er stengt.

– Det er hektisk. Men det er jo mindre av andre oppgaver og ingen fysiske oppfølging. Så det går rundt, sier Kobbersletten.

Vågå er en hytte- og turistkommune med 4.000 innbyggere, plassert mellom Rondane og Jotunheimen. Påsken er vanligvis høytid for servicenæringen. Nå frykter Kobbersletten at det er kroken på døra for spesialforretninger og små kafeer.

– Nav er godt rigget for hjemmekontor

Nav er godt rigget for hjemmekontor, erfarer Kobbersletten.

– Men det er uvant å bare jobbe digitalt og skulle veilede folk over telefon, sier hun.

Hun hjelper folk med å sette opp en CV, skaffe seg jobbprofil og registrere seg som arbeidsledig.

– Jeg merker at folk er ganske brakkesjuke nå. De blir veldig glade når jeg ringer, selv om jeg bare skal spørre om en faktaopplysning, sier hun.

Når hun treffer på sambygdinger som sliter med det digitale, tar Kobbersletten utskrift av nødvendige skjemaer, kjører ut og legger i postkassene.

Kobbersletten har sin siste arbeidsdag på Nav-kontoret fredag, og skal over i vervet som nestleder i FO Innlandet.

Nav Årstad: Bekymret for de mest sårbare

– Det går stort sett bra med oss på Nav Årstad. Men de som følger opp de mest sårbare, med rusproblemer og psykiske lidelser, er bekymret, sier Hilde Navdal.

Hun er en av 100 ansatte i sosialtjenesten og en av to plasstillitsvalgt for FO på Nav Årstad i Bergen. Totalt har kontoret i overkant av 200 ansatte.

Krisen slår veldig ulikt ut for de ansatte, avhengig av hvilke oppgaver og brukergrupper en har, erfarer Navdal.

Hilde Navdal, Nav Årstad i Bergen.

Hilde Navdal, Nav Årstad i Bergen.

Privat

Da Fontene tok kontakt, snudde Navdal seg rundt og tok pulsen på de ulike avdelingene. De som jobber med de mest sårbare, melder om økt angst og uro. De forteller også om økning i voldsrelatert atferd, uten at Navdal kjenner til hvordan denne kommer til uttrykk. De som sliter med rus og psykiske lidelser er også en vanskelig gruppe å nå på telefon og digitale flater.

– Dette er de som aller mest avhengige av oss, og nå får vi ikke hjulpet dem slik vi gjerne vil. Det er frustrerende. Men vi har føler ute i miljøet, og vi har god kontakt med fastleger og andre deler av hjelpeapparatet, forteller Navdal.

Booppfølgingen på Årstad har fått nye oppgaver, og kjører mat hjem til de som trenger det. Dette er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og flere enheter i Bergen kommune.

Isolert uten grunn

Selv jobber Navdal i et nystartet prosjekt for å få fremmedspråklige i arbeid. I denne gruppa merkes nå stort behov for informasjon. Navdal roser Bergen kommune for å tenke utenfor boksen. Viktig informasjon om korona er oversatt til en rekke språk i videoform.

– Det er veldig bra at vi nå kan sende ut disse. Mange har kommet til Norge som analfabeter, og får ikke med seg nødvendig informasjon. Vi har sett at en del har levd isolert uten at det var nødvendig. Det er veldig trist, særlig når de har barn, sier Navdal.

Hun merker at mange er redde for å gå ut, og jobber en del med å motivere folk til å få seg litt frisk luft.

– Ikke alle kan søke digitalt

Den statlige delen av Nav Årstad har, som andre kontor, merket stor økning i søknader om dagpenger. Navdal har ikke tall på hvor mange flere som har søkt økonomisk sosialhjelp, men erfarer at det nå kommer søknader fra folk som ellers ikke ville havnet i den statistikken, som studenter og selvstendig næringsdrivende. De fleste søker digitalt, men ikke alle kan gjøre det. Noen mangler for eksempel BankID. Nav Årstad har derfor rigget opp godt sikrede postkasser der man kan hente og levere søknadsskjema og annen dokumentasjon. I tillegg har kontoret etablert tre vakttelefoner, som betjenes av de få som til enhver tid er fysisk til stede på kontoret.

Navdal opplever at stemningen blant de ansatte stort sett er god, selv om noen er svært bekymret og alle savner hverdagen og kollegene.

– Vi er heldige som jobber i Nav nå. Vi har så gode digitale løsninger, og vi har bærbare PC-er. Det går stort sett fint å ha hjemmekontor, selv om enkelte føler at de ikke strekker til når de har barn i ulike aldre rundt seg. Men vi hjelper hverandre, og har ledere som legger til rette, sier Navdal.

Nav Stord: – En helt ny jobb i Nav

Marianne Møller Tveit er tillitsvalgt på Nav Stord og jobber vanligvis med ungdommer og gruppetilbud. Nå sitter hun på hjemmekontoret og veileder folk som har blitt permittert: Hvordan er det lurt å sette opp en CV? Hvor kan det være muligheter for arbeid?

Marianne Møller Tveit, Nav Stord.

Marianne Møller Tveit, Nav Stord.

Privat

Lokalt næringsliv er rammet av koronakrisen, og Nav Stord tar unna ved å rokere de ansatte.

– Jeg har fått en helt ny jobb i Nav nå. Alle må trø til der det trengs. Heldigvis kan vi møtes på telefon og digitale plattformer. Takk og lov for teknologien, sier Møller Tveit.

Som følge av krisen utbetales dagpenger nå på forskudd.

– Et veldig bra tiltak, sier hun.

– Har dere hatt økning i søknader om sosialhjelp?

– Ikke som jeg er kjent med nå. Jeg sitter på beredskap der og skal trå til hvis det blir nødvendig, sier Møller Tveit.

Daglig oppfølging fra leder

Hun roser de permitterte for måten de takler krisen på.

– Det er noen midlertidige stillinger i butikker og i industrien, og folk er veldig positive når vi har noe å foreslå, sier hun.

Fra hjemmekontoret sier Møller Tveit at hun savner hverdagen og ungdommene hun vanligvis jobber med.

– Vi kan ikke gjøre det vi vanligvis gjør, og vi sitter hver for oss. Det gjør noe med oss, men vi holder motet oppe og gjør så godt vi kan. Vi får daglig oppfølging gjennom videomøter med nærmeste leder. Det skaper trygghet når vi sitter med arbeidsoppgaver som er nye for oss.

Nav Nordstrand: Veileder om hjemmeskole

Jeanette Jensen er tillitsvalgt på Nav Nordstrand i Oslo, som har 80 ansatte. Hun jobber i levekårstemaet der. Nå følger hun opp de familiene hun vanligvis jobber med hjemmefra. En del av dem har mange barn i nokså små leiligheter og foreldre med varierende norskkunnskap.

Jeanette Jensen, Nav Nordstrand i Oslo.

Jeanette Jensen, Nav Nordstrand i Oslo.

Privat

Jensen holder digital kontakt for å veilede dem i den nye situasjonen med hjemmeskole. Hun opplever at de fleste klarer seg bra.

– Mange av dem er vant til å være mye hjemme, i motsetning til meg som hele tiden skulle vært ute og trent eller truffet venner. De er også mer vant til å ha barna hjemme. Og mange har opplevd kriser før. De er ganske rolige, forteller Jensen.

Fem barn rundt samme bord

I Oslo sprer viruset seg nå raskt i innvandrerbefolkningen. Jensen og hennes kolleger sender informasjon på riktig språk på sms til familiene. De vurderer nå å henge opp plakater i områder med mange kommunale leiligheter.

De holder også tett kontakt med skoler og barnevern.

– Hjemmeundervisning med fem barn på ulike klassetrinn rundt samme spisebord uten mulighet til å søke tilflukt i en annen etasje eller i hagen kan bli svært krevende. Vi snakker med skolene om hvilke barn som kanskje må prioriteres selv om foreldrene ikke har samfunnskritiske yrker, forteller Jensen.

p

Hun er imponert over både folk og systemer i disse koronatider. Det er bare et halvt år siden Nav Nordstrand fikk på plass en hjemmekontorløsning. Når Fontene er på telefon, har Jensen akkurat hjulpet til med en søknad om arbeidsavklaringspenger gjennom digital kontakt med både fastlege og DPS.

Som andre Nav-kontor må også Nordstrand rokere for å ta unna søknader om dagpenger. Noen av Jensen kolleger på levekårsteamet er lånt ut til det. Ansatte med helsefaglig bakgrunn betjener en koronatelefon.

– Folk tar dette fint. Vi er sammen om det, og samarbeider på nye måter. Og klientene bidrar også, og gjør så godt de kan, avslutter Jensen.

Warning
Annonse
Annonse