JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Boligpriser

Nå kan det bli lettere å få seg bolig

SV og regjeringa vil åpne flere dører til boligmarkedet for folk med vanlig lønn.
Målet med boligpakken i revidert statsbudsjett er å hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Målet med boligpakken i revidert statsbudsjett er å hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Brian Cliff Olguin

aslak@lomedia.no

Etter å ha forhandlet om et oppdatert statsbudsjett for 2024 i litt over to uker, ble nylig regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV

Forliket er blant annet gode nyheter for alle som strever med å komme seg inn på boligmarkedet. Hovedårsaken er at Husbanken får mer penger.

Husbankens samfunnsoppdrag er å gjøre det enklere for folk å få seg en bolig.

Bostøtte og studentboliger

Dette er de viktigste endringene på Husbankens område etter budsjettforliket:

• Tre milliarder kroner mer i låneramme.

• Bygging av flere studentboliger.

• Styrking av bostøtten.

• Strengere for huseiere å leie ut.

Økningen i lånerammen – fra 29 til 32 milliarder kroner – skal ifølge SV hjelpe en byggenæring i krise.

– Budsjettforliket sørger for en boligpakke som vil hjelpe flere i boligmarkedet. Dette er tegn til en boligpolitikk i en mer sosial retning, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO har drevet en offensiv boligpolitikk de siste årene og presset på for en allmenn og inkluderende boligpolitikk, ifølge Følsvik.

– Nå ser vi tydelige resultater av arbeidet, hevder hun.

Foruten styrkingen av Husbanken nevner LO-lederen startlån til vanlige unge lønnstakere, bedre bostøtte og en husleielov med skikkelige rettigheter for leietakere.

Tillegg til alle mottakere

I den forbedrede bostøtten følger det med et høyere tak for boutgifter og sikring av strømtillegg. Utgiftstaket skal for eksempel økes med 4.000 kroner per år for alle mottakere fra og med 1. juli.

Alle mottakere av bostøtte, som ikke har oppvarming inkludert i husleien og fellesutgiftene, skal få et tillegg i boutgiftene.

I dag er dette tillegget forbeholdt uføre og alders- og etterlattepensjonister. Endringen trer i kraft fra 1. oktober.

I tillegg er Ap, Sp og SV enige om følgende endringer:

• Avkorting av inntektene til hjemmeboende 18- og 19-åringer i bostøtten skal fjernes. Det betyr at familier ikke skal få mindre bostøtte fordi familiemedlemmer på 18 og 19 år tjener egne penger. Virkningsdatoen for denne endringen er 1. oktober.

• Beregningen av egenandelen skal forenkles fra 1. juli.

• Husbanken skal, i samarbeid med Nav, se på en løsning for å skjerme inntekten til mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller dagpenger i måneder der de får tre utbetalinger og dermed sitter igjen med redusert eller ingen bostøtte.

LOs boligpolitikk er å sikre at alle har et godt, trygt og betalbart sted å bo, ifølge leder Peggy Hessen Følsvik.

LOs boligpolitikk er å sikre at alle har et godt, trygt og betalbart sted å bo, ifølge leder Peggy Hessen Følsvik.

Petter Pettersen

Må avslå søknader

Husbanken har allerede søknader om lån på 15,4 milliarder kroner. Derfor synes ikke Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening at milliardbeløpet i revidert svarer på behovet for å bygge mange flere boliger.

– Dette vil bare bidra med litt over 500 nye boliger, mens behovet er å øke boligbyggingen med mer enn 10.000 boliger årlig, uttaler Lars Jacob Hiim til byggmesteren.as.

Han presiser imidlertid at boligprodusentene er positive til økning av Husbankens lånerammer, men at beløpet er altfor lite.

Hiim sier at lånerammene for 2024 er sprengt, selv om rammen nå økes i det oppdaterte statsbudsjettet.

– Mange søknader må derfor avslås i en tid da det er stort behov for å stimulere til bygging av nye boliger, påpeker Hiim.

Kronikk: Hvorfor er det alltid arbeidsfolk med boliglån som må ta en for laget?

Strengere husleieregler

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, sier at det reviderte statsbudsjettet for 2024 inneholder «en av de mest betydelige styrkingene av norsk boligpolitikk».

– Boligmarkedet løper løpsk. Vi må ta tilbake kontroll. Nå bygger vi studentboliger, styrker Husbanken, leietakernes rettigheter og utvider bostøtten som gir folk tak over hodet, sier Kaski.

SV er enig med regjeringen om å starte arbeidet med å bedre rettighetene for leietakerne. Strengere regler i leiemarkedet skal være med når den nye husleieloven sendes ut på høring i høst, ifølge Aftenposten.

Det betyr følgende:

• En ufravikelig oppsigelsesrett

• En rett for leieren til å forlenge en tidsbestemt leieavtale når den løper ut

• En hovedregel om at husleieavtaler ikke skal være tidsbestemte

Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund deler ikke den samme begeistringen.

– Dersom leietakerne får en rett til å forlenge kontrakten eller alltid skal ha en tidsubestemt kontrakt, vil den minskede fleksibiliteten gjøre at flere utleiere stopper med utleie, mener han.

Kommentar: Vi bor ikke lenger i boliger. Vi bor i investeringer

Flere studentboliger

Ved siden av at 500 millioner kroner av den økte lånerammen til Husbanken er øremerket lån til studentboliger, er det satt av et tilskudd til 185 ekstra studentboliger i Stavanger.

I løpet av 2024 vil det også bli en høringsrunde om endrede retningslinjer for tildeling av lån til studentboliger. Det betyr at også ideelle stiftelser kan få husbanklån til å bygge studentboliger.

– I en tid der vi opplever stor etterspørsel etter våre virkemidler, er det svært positivt at Stortinget øker rammene og mulighetene våre til å bidra enda mer til at folk skal bo godt og trygt, sier administrerende direktør Jan Hjelle i Husbanken.

Mye lest: Kenneth drar hjem til kolleger som ikke møter på jobb

Warning
Annonse
Annonse