JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-tiltak for arbeidsledige:

Nav klarer ikke å gi langtidsledige den hjelpen de trenger, mener LO. Her er grunnen

Bare halvparten av de langtidsledige har fullført videregående skole. Samtidig er vitnemålet et «must» for å komme inn i arbeidslivet, påpeker LO.
IKKE FOR ALLE: - Myndighetene må legge bedre til rette for at flere mestrer skolen - for eksempel gjennom mer praktisk læring, mener LO. (illustrasjonsfoto)

IKKE FOR ALLE: - Myndighetene må legge bedre til rette for at flere mestrer skolen - for eksempel gjennom mer praktisk læring, mener LO. (illustrasjonsfoto)

colourbox.com

yngvil@lomedia.no

30 prosent av de helt arbeidsløse har vært uten jobb siden mars 2020, ifølge Nav-tall. Langtidsledigheten har økt kraftig siden før pandemien rammet.

Liv Sannes, nestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO, opplever ikke at Nav klarer å gi særlig langtidsledige hjelpen de trenger.

– LO mener det er for mange brukere per Nav-veileder og at Nav trenger flere ansatte til å følge den enkelte godt opp, svarer Sannes.

«Langtidsledig» betyr at du har vært helt uten arbeid i over 26 uker. 22.500 mennesker er registrert langtidsledige hos Nav. Tallet er det sist tilgjengelige fra Nav og er fra utgangen av november i fjor.

Hun påpeker at det kan være særlig ressurskrevende å følge opp folk som har vært uten jobb lenge.

 – Mange langtidsledige har sammensatte utfordringer og trenger tett oppfølging. Å gå lang tid i passivitet kan føre til motløshet, tap av selvtillit, helseutfordringer, sier Sannes.

40 prosent flere er langtidsarbeidsløse nå enn i februar 2020, ifølge NHO.

Henrik driver Nav-kontor på skolen: – Mange elever blomstrer opp når de får litt hjelp

 – Mer databruk frigjør tid for Nav

Et utvalg som i fjor analyserte arbeidslivet i Norge opplyser at Nav-veilederne har ansvar for å følge opp i gjennomsnitt rundt 80 personer hver.

«Det begrenser hvor tett oppfølging det er mulig å gi til den enkelte bruker», mener Sysselsettingsutvalget.

– Vi jobber mye med å digitalisere brukerne. Mange klarer seg selv, men mange langtidsledige trenger mer hjelp. Digitalisering frigjør tid for Nav-veilederne. Det er vanskelig å si hvor langt vi har kommet med dette. Dette er et langsiktig arbeid, kommenterer avdelingsdirektør Kari Mæland i Nav påstanden fra utvalget.

 – Er Nav-kontorene rustet til å hjelpe langtidsledige til å komme nærmere jobb?

– Vi jobber for det, svarer Mæland.

Hun sier Nav prioriterer langtidsledige «fordi vi vil jo ikke at de skal havne utenfor arbeidslivet».

– De langtidsledige blir oftere invitert til oppfølgingssamtale med veileder, om for eksempel jobbsøking og informasjon om alternativ inntektssikring, svarer hun.

 – Hvor ofte er det?

– De skal ha tettere oppfølging enn de som vært arbeidsløse i kort tid.

 – Hva betyr det?

– Det er individuelt. Det er å forvente at det er kontakt. Vi har ikke statistikk på hvor ofte Nav kontakter langtidsledige, svarer Mæland.

Fikk du med deg denne? Unge som dropper ut av videregående skole greier seg dårligere enn før, ifølge velferdsforskere

Hva virker best?

Regjeringa har for 2022 satt av over 9 milliarder kroner til tiltak som skal hjelpe flere til å skaffe seg en jobb. Men hvilke tiltak hjelper og for hvem?

«Det er behov for mer kunnskap om hvilke tiltak som virker for hvem, og hvilke rammebetingelser som må være til stede for at tiltaket skal ha effekt», mener det regjeringsutnevnte Sysselsettingsutvalget.

Nav sier de kontinuerlig jobber med å bedre kunnskapen om hvilke tiltak som virker best for ulike brukergrupper.

Kari Mæland i Nav viser for eksempel til at Navs egen kunnskapsavdeling nylig publiserte en analyse av hvordan det går over tid med arbeidssøkere som deltar i tiltak.

Arbeidsmarkedstiltak: Nav ryddet opp etter refs fra Riksrevisjonen

Mange mangler skolegang

Nesten 20 prosent av folk som har vært arbeidsløse i over et halvt år har bare fullført grunnskolen. Bare halvparten har fullført videregående skole, viste tall fra Nav på slutten av fjoråret.

– Norge har et arbeidsliv med produktivitet i verdenstoppen, noe som innebærer at det stilles høye krav til utdanning og kompetanse. Fullført videregående opplæring er i ferd med å bli et «must» for å komme inn i arbeidslivet og for å håndtere omstillinger og økte krav til livslang læring, sier Liv Sannes i LO.

– Hvis du kommer inn på tiltak, men mangler grunnutdanning, er det risiko for at du faller raskt ut igjen.

Hun sier dette om at en del er lite motiverte for mer skole:

– Blant personer med lite utdanning er det mange som har dårlige erfaringer fra skolegang. Tiltak for å øke motivasjonen til å ta kurs og utdanning og å tilpasse opplæringsløp til disse, er viktig. Altfor mange dropper ut av videregående skole, særlig fra yrkesfag. Myndighetene må legge bedre til rette for at flere mestrer skolen, gjennom mer praktisk læring for eksempel.

Sjekk disse mulighetene: Sju råd til deg som er arbeidsløs eller permittert

Dette svarer Nav

Avdelingsdirektør Kari Mæland i Nav sier de jobber mye med kvalifiseringstiltak. Det kan være kortvarige kurs, fag- og yrkesopplæring, praksisbrev og høyere utdanning.

Det er for eksempel mulig å fullføre videregående skole samtidig som man går på dagpenger.

 ­– Hvor stor andel av de langtidsledige fullfører utdanning som tiltak?

 – Nav er i gang med å analysere dette, men har ikke statistikk på dette ennå.  

– Hvor stor andel av de langtidsledige ender opp med jobb etter tiltak?  

– Nav har ikke statistikk på det.

– Hvilke tiltak blir faktisk brukt mest for de langtidsledige?

– Vi har ikke statistikk på det.

 – Hvilke arbeidsmarkedstiltak fungerer best for å hjelpe de langtidsledige best ut i jobb? Hvordan er det dokumentert?

– Hvilket tiltak som passer den enkelte er en individuell vurdering av den enkeltes behov, mellom personen det gjelder og Nav-veilederen, for målet er jobb. Vi har ikke en rangering for tiltakene, svarer Mæland i Nav.

Eksempler på Nav-tiltak

• Tiltak kan for eksempel være arbeidstrening der folk skal gjøre vanlige arbeidsoppgaver noen måneder.

• Nav kan gi «mentortilskudd» til bedrifter for å lære opp folk, eller midlertidig lønnstilskudd.

• Nav kan også bidra med «inkluderingstilskudd», for å hjelpe folk med større utfordringer ved å legge til rette på arbeidsplassen. Dette skal gjøre det enklere for arbeidssøkere med behov for oppfølging å få prøvd seg. Da kompenserer Nav bedriftens ekstra kostnader for å tilrettelegge.

• Det kan også være «oppfølgingstiltak», som gir den enkelte hjelp og veiledning til å finne en jobb og å stå i jobb.

FriFagbevegelse sjekket hva slags kurs for eksempel Nav i Vest Viken tilbyr folk som bor der. Her er mulighetene:
• Programmeringskurs,
• renholdskurs,
• språkkartlegging og jobb med norsk,
• stillas- og riggerkurs,
• vaktmester,
• yrkessjåføropplæring,
• barnehageassistent,
• barnehageassistent for minoritetsspråklige,
• grunnleggende datakunnskaper og
• helse og omsorg.

Warning
Annonse
Annonse