JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KOMMER SEG IKKE UT AV UFØRET: Utsatte unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

KOMMER SEG IKKE UT AV UFØRET: Utsatte unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

colourbox.com

Vanskeligstilt ungdom etter Nav-reformen:

Unge som dropper ut av videregående skole greier seg dårligere enn før, ifølge velferdsforskere

Nav-reformen skulle gi bedre hjelp til unge som dropper ut av videregående skole. I stedet klarer de seg dårligere enn før, ifølge forskere ved OsloMet.


09.06.2021
07:00
22.07.2021 13:28

yngvil@lomedia.no

– Nav blir målt på om flere kommer i arbeid og færre kommer på trygd. Kanskje derfor, i mange tilfeller de siste ti åra, har Nav halt ut mange forløp som burde ha endt med uføretrygd raskere, sier sosiologiprofessor Kjetil van der Wel.

Utsatte unge klarer sjeldnere å forsørge seg selv ved arbeid etter Nav-reformen enn før. De forblir oftere uavklarte mot arbeid eller trygd, eller blir gående på stønader uten å delta i noen form for arbeidsrettede tiltak, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

Fikk du med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen.

I 2006 ble sosialkontor, arbeidskontor og trygdekontor slått sammen til ett kontor: Nav. Dette ble kalt Nav-reformen.

– Det siste Nav-kontoret sto ferdig i 2011 og forventningen var at da skulle Nav begynne å fungere, sier sosiolog og professor i sosialpolitikk ved OsloMet Kjetil van der Wel til FriFagbevegelse.

– Da skulle brukerne få mer helhetlige tjenester og mer sammenhengende forløp, som jevnt og trutt skulle lede mot målet som var arbeid, sier han.

– Hele poenget med samordningen i Nav av sosial, arbeid og trygd er at brukerne skal ha tilgang på en bred liste av tiltak og virkemidler for å komme videre. Nav skulle sørge for individuelt tilpassede forløp og bedre samhandling blant annet med helsetjenestene, sier van der Wel.

Praksisbrev: Josef og Lukas droppet ut av skolen. Nå er de stjerneelever hos XXL: – En så enorm utvikling

Nav: Trekker i riktig retning

Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt viser til «flere forskningsrapporter som støtter bildet av utfordringer på Nav-kontorene».

Utfordringene er for eksempel knyttet til at den enkelte Nav-veileder har mange brukere å følge opp, eller at det ikke er godt nok samarbeid på tvers av sektorene til å bistå unge med sammensatte problemer.

«Likevel mener vi det er elementer i Nav-reformen som trekker i riktig retning knyttet til oppfølging av unge. Vi kan jobbe mer på tvers av arbeidsmarked og sosialtjenester enn før, og har et større sett med virkemidler vi kan sette inn», svarer Åsholt på epost til FriFagbevegelse.

Åsholt mener det er forsket for lite på hvordan de mange virkemidlene påvirker ulike grupper som mottar oppfølging fra Nav.

Februar 2021: 37.000 under 30 år helt eller delvis ledige. AUF-lederen frykter en tapt generasjon

OsloMet: De unge kom dårligere ut

Kjetil van der Wel er en av fire OsloMet-forskere bak artikkelen «Utsatte unges livsbaner før og etter Nav-reformen: flere integrerte, sammenhengende, progressive og effektive forløp?»

Svaret er nei, ifølge forskerne.

Van der Wel og kollegene hans ville undersøke om en utsatt gruppe som reformen skulle være særlig nyttig for – unge mennesker som ikke hadde fullført videregående skole – greide seg bedre etter Nav-reformen.

De fulgte to hele årskull av unge i hele landet som ikke hadde fullført videregående skole, ett før og ett etter reformen.

– Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006. Resultatet for denne gruppa var ikke flere i arbeid og færre på trygd, sier professoren til FriFagbevegelse.

«Om vi ser på det ønskede utfallet, stabil og tilstrekkelig selvforsørgelse, har andelen gått ned med hele ni prosentpoeng» for dem født i 1991 sammenlignet med dem født i 1980, skriver forskerne.

Studien finner også at «kvinner som faller fra videregående (…), har mindre sjanse til å få fotfeste i arbeidsmarkedet enn menn.

Podkast: Nina (25) vil leve av avkastning på bolig og pensjonere seg før 40: – En 8 til 4-jobb passer meg ikke

(Saken fortsetter under bildet)

FORSKER PÅ NAV-TJENESTER: – Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006, sier professor i sosialpolitikk ved OsloMet, Kjetil van der Wel.

FORSKER PÅ NAV-TJENESTER: – Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006, sier professor i sosialpolitikk ved OsloMet, Kjetil van der Wel.

Bakgrunn: Ole Palmstrøm

– Nav har ikke egne behov for å holde folk på tiltak

Målet med Nav-reformen var også at folk som tar kontakt med hjelpeapparatet raskere får bistand til å komme i arbeid, eller tidligere får avklart sine rettigheter til trygd.

«I praksis, og ikke minst med innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010, har nok de politiske signalene til velferdstjenestene i sum fremmet en linje der rask avklaring har vært mindre viktig enn å ikke «gi opp folk», og særlig unge», skriver forskerne i artikkelen.

– Veilederne i Nav arbeider under høyt press samtidig som mange brukere har store avklarings- og oppfølgingsbehov. Mål- og tiltaksstyring og høy arbeidsbelastning kan fort komme i konflikt med å gi individuelt tilpasset oppfølging, som ikke måles i samme grad, sier van der Wel.

– Konsekvensen av det kan noen ganger kan bli at arbeidsmarkedstiltakene Nav setter folk til, handler mer om å tilfredsstille Navs behov, enn å gi brukerne et godt og tilpasset tilbud, sier van der Wel. Han viser til en annen ny studie om dette publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

«Nav har selvsagt ingen egne behov for å holde folk unødig på tiltak eller som uavklarte», kommenterer Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Kronikk: «Bak ungdomsledigheten ligger det et betydelig psykisk helseproblem», skriver Fafo-forskere

– Avklaringsprosessen hales ut

OsloMet-professoren mener målet om «færre på trygd» og sterke politiske signaler om å redusere tilstrømmingen til uføretrygd, også kan ha bidratt til at mange blir gående uavklart i systemet.

– Tiltakene gir systemet et håp om at folk vil komme i arbeid til slutt. Men noen ganger er det urealistisk og i verste fall setter Nav folk til tiltak som er uforenlige med helsa deres, sier van der Wel.

Han forklarer videre:

– Nav blir målt på arbeidslinja, som betyr flere i arbeid og færre på trygd. Kanskje derfor, i mange tilfeller de siste ti åra, har Nav halt ut mange forløp som burde ha endt med uføretrygd raskere.

– Studien vår kan ikke si noe om hvorvidt det er innholdet i reformen som ikke har virket, eller om reformideene bare er dårlig implementert, sier han.

Tidligere forskning gir imidlertid indikasjoner på det siste, påpeker van der Wel:

– Tiltaksbruken i Nav ikke alltid er begrunnet i brukernes behov, avklaringsprosessen hales ut og det er fortsatt byråkratiske og administrative barrierer som hindrer god brukeroppfølging og raskere avklaring mot trygd, sier han.

Mye lest: Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

– Ikke grunnlag for konklusjonene

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, mener OsloMet-forskerne har trukket sine funn lengre enn de har grunnlag for i studien deres.

«Etter vårt syn kan studien verken si noe om det er innholdet i reformene som ikke har virket eller om reformideene er dårlig implementert», mener han.

Åsholt påpeker at det «har skjedd en rekke endringer i hjelpeapparat, regelverk og arbeidsmarkedet i den lange tidsperioden som er studert, og som ikke er nok reflektert i studiens konklusjon».

Mye delt: Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

– Nav må lytte

Navs kunnskapsdirektør sier Nav må lytte når de blir kritisert for å legge for stor vekt på å kunne dokumentere at vedtakene som fattes er riktige. Det har medført at «personer har måttet delta på tiltak som ikke er opplevd som meningsfulle», skriver han i e-postintervjuet med FriFagbevegelse.

«Kritikken er trolig best begrunnet når det gjelder stønadsmottakerne som over lengre tid har stått langt fra arbeidsmarkedet og som har mottatt ytelser over lengre tid», mener Åsholt.

«Vi jobber nå mye med rutiner og retningslinjer for å sikre at Navs oppfølging støtter opp under brukernes behov og muligheter best mulig. Vi må finne en linje som balanserer ulike hensyn og som gir en forutsigbar behandling, med mulighet for nødvendig individuelt skjønn», svarer Åsholt.

Denne skaper debatt: Linn (38) ble «naver»: – Jeg så et system hvor effektivitet er viktigere enn å hjelpe sårbare mennesker

Nav jobber kontinuerlig med samarbeidet med ulike aktører i helsevesenet, opplyser han.

Han sier manglende fremdrift i enkeltsaker ofte skyldes at nødvendige helsemessige avklaringer ikke foreligger.

«Samtidig arbeider Nav med å øke kompetansen til våre ansatte slik at de skal kunne gjennomføre svært kompliserte brukermøter og diskusjoner om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak på en best mulig måte», forteller Åsholt.

09.06.2021
07:00
22.07.2021 13:28Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Frank May / NTB

Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine


Flere saker