JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KOMMER SEG IKKE UT AV UFØRET: Utsatte unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

KOMMER SEG IKKE UT AV UFØRET: Utsatte unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

colourbox.com

Vanskeligstilt ungdom etter Nav-reformen:

Unge som dropper ut av videregående skole greier seg dårligere enn før, ifølge velferdsforskere

Nav-reformen skulle gi bedre hjelp til unge som dropper ut av videregående skole. I stedet klarer de seg dårligere enn før, ifølge forskere ved OsloMet.09.06.2021
07:00
22.07.2021 13:28

yngvil@lomedia.no

– Nav blir målt på om flere kommer i arbeid og færre kommer på trygd. Kanskje derfor, i mange tilfeller de siste ti åra, har Nav halt ut mange forløp som burde ha endt med uføretrygd raskere, sier sosiologiprofessor Kjetil van der Wel.

Utsatte unge klarer sjeldnere å forsørge seg selv ved arbeid etter Nav-reformen enn før. De forblir oftere uavklarte mot arbeid eller trygd, eller blir gående på stønader uten å delta i noen form for arbeidsrettede tiltak, konkluderer forskere ved OsloMet i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

Fikk du med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen.

I 2006 ble sosialkontor, arbeidskontor og trygdekontor slått sammen til ett kontor: Nav. Dette ble kalt Nav-reformen.

– Det siste Nav-kontoret sto ferdig i 2011 og forventningen var at da skulle Nav begynne å fungere, sier sosiolog og professor i sosialpolitikk ved OsloMet Kjetil van der Wel til FriFagbevegelse.

– Da skulle brukerne få mer helhetlige tjenester og mer sammenhengende forløp, som jevnt og trutt skulle lede mot målet som var arbeid, sier han.

– Hele poenget med samordningen i Nav av sosial, arbeid og trygd er at brukerne skal ha tilgang på en bred liste av tiltak og virkemidler for å komme videre. Nav skulle sørge for individuelt tilpassede forløp og bedre samhandling blant annet med helsetjenestene, sier van der Wel.

Praksisbrev: Josef og Lukas droppet ut av skolen. Nå er de stjerneelever hos XXL: – En så enorm utvikling

Nav: Trekker i riktig retning

Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt viser til «flere forskningsrapporter som støtter bildet av utfordringer på Nav-kontorene».

Utfordringene er for eksempel knyttet til at den enkelte Nav-veileder har mange brukere å følge opp, eller at det ikke er godt nok samarbeid på tvers av sektorene til å bistå unge med sammensatte problemer.

«Likevel mener vi det er elementer i Nav-reformen som trekker i riktig retning knyttet til oppfølging av unge. Vi kan jobbe mer på tvers av arbeidsmarked og sosialtjenester enn før, og har et større sett med virkemidler vi kan sette inn», svarer Åsholt på epost til FriFagbevegelse.

Åsholt mener det er forsket for lite på hvordan de mange virkemidlene påvirker ulike grupper som mottar oppfølging fra Nav.

Februar 2021: 37.000 under 30 år helt eller delvis ledige. AUF-lederen frykter en tapt generasjon

OsloMet: De unge kom dårligere ut

Kjetil van der Wel er en av fire OsloMet-forskere bak artikkelen «Utsatte unges livsbaner før og etter Nav-reformen: flere integrerte, sammenhengende, progressive og effektive forløp?»

Svaret er nei, ifølge forskerne.

Van der Wel og kollegene hans ville undersøke om en utsatt gruppe som reformen skulle være særlig nyttig for – unge mennesker som ikke hadde fullført videregående skole – greide seg bedre etter Nav-reformen.

De fulgte to hele årskull av unge i hele landet som ikke hadde fullført videregående skole, ett før og ett etter reformen.

– Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006. Resultatet for denne gruppa var ikke flere i arbeid og færre på trygd, sier professoren til FriFagbevegelse.

«Om vi ser på det ønskede utfallet, stabil og tilstrekkelig selvforsørgelse, har andelen gått ned med hele ni prosentpoeng» for dem født i 1991 sammenlignet med dem født i 1980, skriver forskerne.

Studien finner også at «kvinner som faller fra videregående (…), har mindre sjanse til å få fotfeste i arbeidsmarkedet enn menn.

Podkast: Nina (25) vil leve av avkastning på bolig og pensjonere seg før 40: – En 8 til 4-jobb passer meg ikke

(Saken fortsetter under bildet)

FORSKER PÅ NAV-TJENESTER: – Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006, sier professor i sosialpolitikk ved OsloMet, Kjetil van der Wel.

FORSKER PÅ NAV-TJENESTER: – Vi fant, i strid med forventningene, at de unge etter Nav-reformen kom dårligere ut enn de som var unge før Nav-reformen i 2006, sier professor i sosialpolitikk ved OsloMet, Kjetil van der Wel.

Bakgrunn: Ole Palmstrøm

– Nav har ikke egne behov for å holde folk på tiltak

Målet med Nav-reformen var også at folk som tar kontakt med hjelpeapparatet raskere får bistand til å komme i arbeid, eller tidligere får avklart sine rettigheter til trygd.

«I praksis, og ikke minst med innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010, har nok de politiske signalene til velferdstjenestene i sum fremmet en linje der rask avklaring har vært mindre viktig enn å ikke «gi opp folk», og særlig unge», skriver forskerne i artikkelen.

– Veilederne i Nav arbeider under høyt press samtidig som mange brukere har store avklarings- og oppfølgingsbehov. Mål- og tiltaksstyring og høy arbeidsbelastning kan fort komme i konflikt med å gi individuelt tilpasset oppfølging, som ikke måles i samme grad, sier van der Wel.

– Konsekvensen av det kan noen ganger kan bli at arbeidsmarkedstiltakene Nav setter folk til, handler mer om å tilfredsstille Navs behov, enn å gi brukerne et godt og tilpasset tilbud, sier van der Wel. Han viser til en annen ny studie om dette publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

«Nav har selvsagt ingen egne behov for å holde folk unødig på tiltak eller som uavklarte», kommenterer Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Kronikk: «Bak ungdomsledigheten ligger det et betydelig psykisk helseproblem», skriver Fafo-forskere

– Avklaringsprosessen hales ut

OsloMet-professoren mener målet om «færre på trygd» og sterke politiske signaler om å redusere tilstrømmingen til uføretrygd, også kan ha bidratt til at mange blir gående uavklart i systemet.

– Tiltakene gir systemet et håp om at folk vil komme i arbeid til slutt. Men noen ganger er det urealistisk og i verste fall setter Nav folk til tiltak som er uforenlige med helsa deres, sier van der Wel.

Han forklarer videre:

– Nav blir målt på arbeidslinja, som betyr flere i arbeid og færre på trygd. Kanskje derfor, i mange tilfeller de siste ti åra, har Nav halt ut mange forløp som burde ha endt med uføretrygd raskere.

– Studien vår kan ikke si noe om hvorvidt det er innholdet i reformen som ikke har virket, eller om reformideene bare er dårlig implementert, sier han.

Tidligere forskning gir imidlertid indikasjoner på det siste, påpeker van der Wel:

– Tiltaksbruken i Nav ikke alltid er begrunnet i brukernes behov, avklaringsprosessen hales ut og det er fortsatt byråkratiske og administrative barrierer som hindrer god brukeroppfølging og raskere avklaring mot trygd, sier han.

Mye lest: Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

– Ikke grunnlag for konklusjonene

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, mener OsloMet-forskerne har trukket sine funn lengre enn de har grunnlag for i studien deres.

«Etter vårt syn kan studien verken si noe om det er innholdet i reformene som ikke har virket eller om reformideene er dårlig implementert», mener han.

Åsholt påpeker at det «har skjedd en rekke endringer i hjelpeapparat, regelverk og arbeidsmarkedet i den lange tidsperioden som er studert, og som ikke er nok reflektert i studiens konklusjon».

Mye delt: Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

– Nav må lytte

Navs kunnskapsdirektør sier Nav må lytte når de blir kritisert for å legge for stor vekt på å kunne dokumentere at vedtakene som fattes er riktige. Det har medført at «personer har måttet delta på tiltak som ikke er opplevd som meningsfulle», skriver han i e-postintervjuet med FriFagbevegelse.

«Kritikken er trolig best begrunnet når det gjelder stønadsmottakerne som over lengre tid har stått langt fra arbeidsmarkedet og som har mottatt ytelser over lengre tid», mener Åsholt.

«Vi jobber nå mye med rutiner og retningslinjer for å sikre at Navs oppfølging støtter opp under brukernes behov og muligheter best mulig. Vi må finne en linje som balanserer ulike hensyn og som gir en forutsigbar behandling, med mulighet for nødvendig individuelt skjønn», svarer Åsholt.

Denne skaper debatt: Linn (38) ble «naver»: – Jeg så et system hvor effektivitet er viktigere enn å hjelpe sårbare mennesker

Nav jobber kontinuerlig med samarbeidet med ulike aktører i helsevesenet, opplyser han.

Han sier manglende fremdrift i enkeltsaker ofte skyldes at nødvendige helsemessige avklaringer ikke foreligger.

«Samtidig arbeider Nav med å øke kompetansen til våre ansatte slik at de skal kunne gjennomføre svært kompliserte brukermøter og diskusjoner om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak på en best mulig måte», forteller Åsholt.

09.06.2021
07:00
22.07.2021 13:28Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover


Flere saker