JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NHO går lenger enn regjeringen

Mer fleksible arbeidstakere, mindre makt til fagbevegelsen og mer makt til arbeidsgiverne. Slik er NHOs drømmearbeidsliv, skal vi dømme etter høringssvarene til endringer i Arbeidsmiljøloven.
Kristin Skogen Lund og NHO vil at arbeidsgiverne skal få enda mer makt i arbeidslivet.

Kristin Skogen Lund og NHO vil at arbeidsgiverne skal få enda mer makt i arbeidslivet.

Sissel M.Rasmussen

hanne@lomedia.no

Der regjeringen, med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i spissen, vil øke grensene for arbeidstid, vil NHO plusse på enda flere timer. Arbeidsgiverorganisasjonen vil også kutte natta med to timer, og vil definere nattarbeid først fra klokka 23.00.

«Arbeidslivet må ses i et globalt perspektiv hvor det er nødvendig å ha produksjon og tjenesteyting tilgjengelig i større deler av døgnet, noe som den teknologiske utviklingen har gjort mulig», skriver NHO i innledningen til høringssvaret sitt.

Les departementets forslag til endringer: Slik er den blåblå arbeidslivsreformen

Les hele høringssvaret fra NHO

Her er hovedpunktene i NHOs høringssvar:

Arbeidstakere til leie:

NHO støtter forslaget om at prinsippet om likebehandling av vikarer og fast ansatte skal knne fravikes ved at det opprettes egne tariffavtaler med bemanningsbråene.

Der departementet foreslår å utvide solidaransvar for innleier til der det gjelder unntak ved tariffavtale, så er NHO fortsatt imot hele ordningen med solidaransvar.

NHO støtter også Robert Erikssons forslag om å fjerne fagforeningers rett til å reise søksmål dersom de mener det foregår ulovlig innleie.

Arbeidstid:

NHO støtter i utgangspunktet forslaget om å øke grensene for maksimal daglig arbeidstid fra 9 til 10 timer ved individuell avtale og fra 10 til 12 timer ved lokal avtale. Men NHO vil gå videre: Arbeidsgiverorganisasjonen vil utvide den maksimale ukentlige arbeidstida på 48 timer slik at den kan gjennomsnittberegnes over 12 uker, etter avtale med den enkelte arbeidstaker.

Ved lokal avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan man i dag arbeide opptil 54 timer i enkeltuker. NHO vil utvide dette til 60 timer og også forlenge perioden der arbeidstiden gjennomsnittsberegnes fra 8 til 12 uker.

I høringssvaret foreslår NHO å omdefinere hva som regnes for nattarbeid. I dag regnes arbeid etter kl 21.00 som nattarbeid. NHO ønsker å flytte dette til kl 23.00. De ønsker også at nattarbeid skal tillates når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for det, uten at det må avtales med tillitsvalgte.

NHO støtter forslaget om at Arbeidstilsynet får en generell dispensasjonsmyndighet som omfatter alle bestemmelser som regulerer den alminnelige arbeidstidens plassering. De vil dermed frata fagforeningene adgangen til å godkjenne ordninger som gjør unntak fra arbeidstidsreglene fordi de mener det gir fagbevegelsen for stor makt.

NHO er enig i at Arbeidstilsynet skal høre begge parter, men mener at Arbeidstilsynet ikke skal måtte vente på enighet før de treffer sin selvstendige beslutning.

Aldersgrenser:

NHO vil har flere seniorer i arbeid, men vil ikke heve aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven ut over 70 år. De mener en økning vil medføre flere konflikter der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er enige. NHO mener også at en eventuell endring av aldersgrensen må gjennomføres samtidig i privat og offentlig sektor, og bedriften må i så fall ha adgang til å fastsette en lavere bedriftsintern aldersgrense.

NHO påpeker også at særrettigheter knyttet til alder også må endres dersom aldersgrensen utvides.

Arbeidslivskriminalitet:

NHO er kritisk til at det innføres straffeansvar for overtredelse av selve allmenngjøringsloven fordi de mener at bestemmelsene ikke er konkrete nok.

Warning
Annonse
Annonse