JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EUs fjerde jernbanepakke:

Norge sier ja til EUs jernbanereform: – En trist dag for norsk jernbane, mener Rødt

Frp vil både reforhandle EØS-avtalen og gi mindre makt til EU, men sørger nå for at det er flertall på Stortinget for den omstridte jernbanepakka.
Opposisjonen på Stortinget er skeptiske til de nye EU-reglene i det som heter den fjerde jernbanepakka.

Opposisjonen på Stortinget er skeptiske til de nye EU-reglene i det som heter den fjerde jernbanepakka.

Eivind Olai Kristiansen

helge@lomedia.no

Frps Bård Hoksrud mener EUs fjerde jernbanepakke ikke handler om suverenitet, men om konkurranseprinsippet.

– Avtalen gir en fordel for Norge fordi man nå får et sted å forholde seg til når det gjelder å operere togstrekninger over landegrensen. Statens jernbanetilsyn skal fortsatt ha bestemmelsesrett med det som har med sikkerhet og trygghet for passasjerer å gjøre, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson i Frp, til FriFagbevegelse.

Les også: Grønt lys for EUs jernbanereform: – Sterkt beklagelig, mener Ap

Dette betyr jernbanereformen

EUs fjerde jernbanepakke er en samling nye regler for jernbanesystemet i Europa. Det handler om å forenkle og harmonisere prosessene for å godkjenne nytt togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper.

I tillegg innføres det krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår. Samtidig bes Stortinget om å samtykke til at de direktivene og forordningene som til sammen utgjør EUs fjerde jernbanepakke tas inn i EØS-avtalen.

En innlemmelse av jernbanepakken i EØS-avtalen betyr mer konkurranse og vil styrke jernbanens konkurranseevne, mener Frp i sin innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Partiet skriver også i innstillingen at «de positive sidene ved den fjerde jernbanepakken ikke ville oppveid for suverenitetsavståelse til EU-byråkratene i Brussel. Frps programfestede nei til EU står fortsatt fast».

Bakgrunn: Hva er EUs fjerde jernbanepakke?

Trukket ut i tid i Stortinget

Det var i fjor vår regjeringen la fram lovforslaget om innføring av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett.

Et flertall på Stortinget ba i forbindelse med behandlingen av lovforslaget før jul Høyesterett om en vurdering om innføring av pakken anses som lite inngripende eller ikke. Høyesterett avsa en kjennelse som sa at suverenitetsavståelsen er liten, ikke stor.

Saken har derfor tatt lang tid i Stortinget, men kommer nå opp til behandling i slutten av måneden.

– Hadde Høyesterett kommet fram til noe annet, hadde vi stemt nei til avtalen, innrømmer Hoksrud.

Under bildet kan du lese hva Ap og Rødt mener.

Frp og Bård Hoksrud har valgt å støtte EUs fjerde jernbanepakke.

Frp og Bård Hoksrud har valgt å støtte EUs fjerde jernbanepakke.

Jan-Erik Østlie

På kollisjonskurs med Ap

Han mener jernbanepakke én, to og tre burde vært langt vanskeligere å svelge for blant annet Arbeiderpartiet. Det er imidlertid Sverre Myrli, samferdselspolitisk talsmann for Ap, uenig i.

– Denne avtalen går langt lengre. Nå må jernbanenettet åpnes for absolutt alle, sier Myrli til FriFagbevegelse.

– Den fjerde jernbanepakka krever fri tilgang til de nasjonale jernbanestrekningene. Det blir derfor ikke så stor forskjell fra det borgerlige styret vi har i dag. Med få unntak har dagens regjering med støtte fra Frp egentlig gått enda lengre enn EUs jernbanepolitikk. Nå må et eventuelt nytt politisk flertall i utgangspunktet forholde seg til det, sier han.

– Nå vedtar Stortinget at høyrepartienes politikk skal føres i Norge. Vi hadde håpet på Frp, men er ikke overrasket, legger han til.

Frykter sosial dumping

Mindretallet på Stortinget hevder at myndighet nå overføres til organer Norge ikke er medlem av. Partiene på venstresiden tolker denne avtalen slik at det nå også åpnes for konkurranse på jernbanenettet for innenlands togtrafikk for ruter uten økonomisk tilskudd fra det offentlige, altså helt kommersielle ruter. I dag finnes ikke det i Norge.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dette er en trist dag for norsk jernbane.

– Som Norsk Lokomotivmannsforbund peker på, risikerer vi nå anbud styrt etter kriterier bestemt av makteliten i EU. Da kan det bli lovfestet høyrepolitikk, med innleie og sosial dumping, mens overskuddet sluses ut til skatteparadiser til evig tid, sier Moxnes til FriFagbevegelse.

– EUs tjeneste- og arbeidsmarked gir fri flyt av sosial dumping, som truer norsk arbeidsliv og rettighetene fagbevegelsen har kjempet fram. Rødt godtar ikke at makteliten i EU skal overstyre norsk arbeidsliv. Fortsatt underdanighet for EU kan rive ned det som er igjen av nasjonal kontroll over jernbanen og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, legger han til.

Leter etter smutthull

Leder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre, er heller ikke overrasket over avgjørelsen i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Vi hadde et håp om at Frp skulle bryte ut, men de har vært veldig klare etter at Høyesterett sa sitt. De har også stått bak politikken om konkurranseutsetting, sier Jane Brekkhus Sæthre til FriFagbevegelse.

– Nå skal vi jobbe for fullt med en ny regjering i september. Så skal vi jobbe opp mot LO og andre interesseorganisasjoner om det er muligheter for å finne smutthull og hvordan vi eventuelt kan jobbe videre med de, sier hun.

Ny undersøkelse: Flertallet av oss mener at jernbanen blir dårligere med konkurranse

Warning
Annonse
Annonse