JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oljefondet selger seg ikke ut av Tesla. Da må vi få tydeligere retningslinjer, mener Rødt.

Hvis ikke oljefondet trekker seg ut av Tesla, må retningslinjene for oljefondet presiseres, mener Rødt.
Marie Sneve Martinussen og Rødt vil gjøre retningslinjene til oljefondet enda klarere.

Marie Sneve Martinussen og Rødt vil gjøre retningslinjene til oljefondet enda klarere.

Brian Cliff Olguin

helge@lomedia.no

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener det er hevet over enhver tvil at bilprodusenten Tesla driver med systematisk fagforeningsknusing og nekter sine ansatte grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil imidlertid ikke gripe inn overfor Statens pensjonsfond. Som svar på et skriftlig spørsmål fra Martinussens partifelle på Stortinget, Mimir Kristjansson, viser Vedum til at Finansdepartementet kun fastsetter de overordnede rammene for forvaltningen, og ikke vurderer enkeltinvesteringer eller Norges Banks eierskapsarbeid knyttet til enkeltselskaper.

– Jeg legger ikke opp til å endre på denne arbeidsdelingen, var svaret hans.

Vil endre reglene

Marie Sneve Martinussen mener Statens pensjonsfond Utland kunne solgt seg ut av Tesla på bakgrunn av dagens retningslinjer.

– Under retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper står det blant annet at grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene og andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, kan føre til utelukkelse, sier Martinussen til FriFagbevegelse.  

Det finnes også et unntak i sentralbankloven som sier at finansminister Trygve Slagsvold kan instruere oljefondet.

Men når dette ikke skjer, vil Rødt at oljefondet nærmest må få det «inn med teskje», ved at betingelsene for investeringer i oljefondet gjøres enda tydeligere.

– Uavhengig av hva Oljefondet eller finansministeren mener, er det Stortinget som bestemmer kriteriene som oljefondet skal forholde seg til for sine investeringer. Nå foreslår vi at oljefondet skal trekke investeringer ut av selskap som bryter grunnleggende arbeidstakerrettigheter, nekter sine ansatte å organisere seg og nekter sine ansatte tariffavtale, sier Marie Sneve Martinussen.

Fremmer forslag

Sammen med partifelle Mímir Kristjánsson fremmer hun onsdag formiddag et såkalt representantforslag i Stortinget, som skal sikre at «Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper som bryter grunnleggende arbeidstakerrettigheter».

Forslaget skal dermed behandles i finanskomiteen på Stortinget på nyåret, som igjen skal komme med en innstilling til vedtak overfor Stortinget. Finansministeren må også kommentere saken overfor komiteen.

Bakgrunnen for forslaget er den mye omtalte striden rundt Teslas holdninger til et organisert arbeidsliv. IF Metall – Sveriges svar på Fellesforbundet – har vært i streik ved Teslas verksteder i Sverige helt siden 27. oktober.

Streiken og kravet om tariffavtale har bred støtte i Sverige, og en rekke forbund i og utenfor Sverige har varslet og iverksatt sympatiaksjoner. I Norge går Fellesforbundet ut i en aksjon samme dag som Rødt fremmer sitt forslag i Stortinget.

Oljefondet – det vil si Statens pensjonsfond Utland – investerte i Tesla-aksjer allerede i 2020. I begynnelsen av 2021 eide oljefondet aksjer for 45,8 milliarder kroner.

Norges Bank Investment Management, som driver det norske oljefondet, er Teslas 7. største aksjonær, med en eierandel på en snau prosent (0,87), noe som tilsvarer rundt 6,8 milliarder dollar med dagens aksjekurs.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener Statens pensjonsfond nå må bruke sin eiermakt, og utelukke selskapet dersom selskapet ikke er villig til å inngå tariffavtaler.

Systematiske krenkelser

I dag kan oljefondet trekke seg ut eller la være «å investere i selskap som driver med grove og systematiske krenkelser av menneskerettigheter og den etiske normen».

Rødt-lederen mener arbeidstakerrettigheter er en del av menneskerettighetene.

– Men oljefondet har tydeligvis en strengere tolkning og en høyere terskel. Gjennom å eksplisitt stramme inn og ta med arbeidstakerrettighetene i retningslinjene, vil det ikke være noen tvil, sier Martinussen.

Hun mener dette er en tydelig marsjordre.

– Grunnleggende arbeidstakerrettigheter og retten til å organisere seg skal ligge til grunn for oljefondets investeringer. Det er spesielt viktig i en tid med et stadig mer kynisk internasjonalt klima der fagforeninger utsettes for trusler og fagforeningsknusing fra arbeidsgivere. Det mener vi vårt eget oljefond ikke skal støtte opp om.

Hun viser blant annet til at det har vært tilfeller i USA der ansatte som ønsker å organisere seg, blir oppsagt.

– Det er en fryktkultur, fordi du blir sparket dersom du ikke innretter deg. Vi blir fortalt at Tesla kommer til å gå konkurs dersom ansatte organiserer seg, ettersom det ikke er et lønnsomt selskap ennå, hevder hun.

I Norge fagorganiserer blant annet Tesla-ansatte seg i hemmelighet, i frykt for å miste jobben.

Danmark gikk ut

Et av Danmarks største pensjonsfond besluttet 6. desember å selge sine aksjer i Tesla, nettopp fordi det amerikanske bilselskapet nekter å inngå avtaler med fagforeninger.

Norske KLP og andre nordiske fond forsøker i stedet å påvirke bilprodusenten.

Overfor Reuters har Norges Bank Investment Management (NBIM) uttalt følgende:

– Vi forventer at selskaper som vi investerer i, respekterer grunnleggende menneskerettigheter, inkludert arbeidstakerrettigheter.

I stedet for å selge seg ut, vil fondet påvirke politikken over tid, har de opplyst til Reuters.

Warning
Annonse
Annonse