JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen 2022

Oljevedtaket betyr ingen endring i vår politikk, sier LO-ledelsen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og nestleder Steinar Krogstad avviser begge at oljekompromisset på kongressen endrer LOs oljepolitikk vesentlig.
LO-ledelsen møtte pressen umiddelbart etter at LO-kongressen var avsluttet. Fra venstre første nestleder, Sissel M. Skoghaug, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og andre nestleder, Steinar Krogstad.

LO-ledelsen møtte pressen umiddelbart etter at LO-kongressen var avsluttet. Fra venstre første nestleder, Sissel M. Skoghaug, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og andre nestleder, Steinar Krogstad.

Sissel M. Rasmussen

helge@lomedia.no

LO-kongressen vedtok at oljeressursene som skal bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt, heter det i vedtaket.

– Vi skal kutte utslipp og skape nye grønne jobber. Det er ikke unaturlig, og ikke i strid med den retningen vi har pekt på hele tiden. Det å utvikle og ikke avvikler. Det er et godt kompromiss som vi kan leve lenge med, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

For fire uker siden var det intern LO-strid om konsekvensutredning av Wisting-feltet, hvor LO gikk inn for konsekvensutredning – og Fagforbundet og NTL sa nei. Mange tolket det som et tegn på at det kunne bli oljestrid på LO-kongressen.

Vedtaket på LO-kongressen ville ikke fått noen innvirkning på dette.

– Det ville ikke fått noe å si. Wisting er vedtatt. Her er det felt som det skal tas stilling til i framtida det er snakk om, sier Hessen Følsvik.

– Utvikle, ikke avvikle er fortsatt LOs oljepolitikk, poengterer hun.

Bakgrunn: Olje-spørsmålet ble løst med kompromiss på LO-kongressen. Her er vedtaket

– Ikke revolusjonerende

Miljøbevegelsen mener det er et klokt vedtak, men det er noe LO-lederen tar med stor ro.

– Hva miljøbevegelsen mener er ikke det viktigste for meg. For meg er det viktigere at alle våre forbund er enig om en vei videre. En gang i framtida skal ikke lenger være avhengig av olje og gass. Vi skal heller ikke hente opp alt olje som finnes. Jeg ser ikke det som noen revolusjonerende endring av vår politikk, påpeker hun.

Steinar Krogstad, ex. nestleder i Fellesforbundet, og nå nyvalgt nestleder i LO, mener oljepolitikken har blitt for symboltung.

– Det er ikke så mange av teamene som vi diskuterer som er så symboltung som oljepolitikken. Omstillingsdebatten er så konkret, så synlig. Og dominerende. På den ene siden dreier veldig mye seg om kutt, datoer og hvor raskt omstillingen skal gå. Så drar vi på i motsatt retning med hvor mange som jobber der, hvor mange som er avhengig av det og for ikke å snakke om hvor mye inntekter den gir. og utviklingen av velferdsstaten. Nå er det en annen situasjon i Europa. Hvor omstillingen sannsynligvis vil gå raskere enn vi trodde før denne situasjonen oppsto. I denne perioden må du ha alternativ energi. I dag er det vannkraft, olje, gass. Du kan ikke ha noen mellomrom. Jeg håper inderlig at vi i stedet for den symboltunge diskusjonen hvor du bare drar opp motsetninger, at vi er enige om en raskere omstilling, men utfasing kan ikke skje før du har alternativet, sier han.

EØS og kraftkabler

LO-ledelsen møtte pressen rett etter at den fem dager lange kongressen var avsluttet. I tillegg til olje-kompromisset var det EØS og kraftkabler som ble trukket fram av pressen som var til stede. Som forventet ble det ingen EØS-strid på kongressen.

LO-lederen var før kongressen spent på hvilken innvirkning situasjonen i Europa ville ha på EØS-spørsmålet.

– Jeg tror det som skjer i Europa har hatt innvirkning. De tankene er ikke så steile lenger, mener Hessen Følsvik.

– EØS-debatten har i en stor grad vært knyttet til spørsmål om arbeidslivsutfordringer. Det har vært en debatt om det er mulig å føre en politikk for kraftige tiltak i arbeidslivet. De som har vært mest negative til EØS har ment at det ikke er mulig. Nå har faktisk regjeringen levert forslag på ting som det er hevdet det ikke er mulig å foreslo noe på. EØS-debatten knyttet til arbeidslivsspørsmål forsvant ut av debatten her. Da var det kraftsituasjon som ble det store. Men den tok ikke av der heller. Det er en av grunnen til at EØS-debatten forsvant ut. I tillegg har også regjeringen satt ned sitt EØS-utvalg, påpeker Krogstad.

Det samme var også gjennomgangstonen da FriFagbevegelse spurte forbundslederne i forkant av kongressen. Heller ikke kraftkabler ble det noen stor strid om. Tvert imot ble det ingen kampvotering om verken Acer eller kutt av utenlandskabler.

Ingen kampvotering

Krogstad mener kraftopprørerne ville fått større gehør i forsamlingen om det samme innlegget ville vært holdt den datoen LO opprinnelig hadde tenkt å ha kongressen – for ett år siden.

– Det har skjedd en del ting i Europa det siste året. Ganske mange har reagert på at de (kraftopprørerne. red.anm.) ikke har tatt inn over seg at situasjonen i Europa er helt annerledes. Jeg tror LO-kongressen og uttalelsen om dette sier nok at vi nå vurderer ting helt annerledes. Det var ikke stor oppslutning. Det er en realitetsorientering i denne kongressen.

Warning
Annonse
Annonse