JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav berøres av trygdeoppgjøret.

Inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav berøres av trygdeoppgjøret.

Anna Granqvist

Trygdeoppgjøret

Pensjonistene vil være med når de skal få mer penger. Se hva partiene svarer

For trygdede og pensjonister med dårlig råd, kan politisk drahjelp fra fire partier gi en bedre inntekt.07.06.2023
07:00
15.06.2023 14:23

aslak@lomedia.no

Et mangeårig krav fra Pensjonistforbundet er å få en forhandlingsrett med staten i trygdeoppgjøret. Det har de ikke hatt siden 2011.

Nå får de også støtte fra fire partier på Stortinget.

Både Rødt, SV og Frp tar til orde for det samme. Det mener partiene er gode nyheter for pensjonister generelt, og uføretrygdede og minstepensjonister på de laveste satsene spesielt.

Også Aps regjeringspartner Sp stiller seg bak de tre partiene og vil gi pensjonistene forhandlingsrett med staten på «nærmere definerte områder».

– I trygdeoppgjøret er det ikke reelle forhandlinger i det hele tatt. Regulering av pensjon og trygder blir vedtatt av regjeringen. Vi ønsker å gi pensjonistforbundet retten til medbestemmelse. På den måten kan de som har minst få enda mer, sier Mimir Kristjansson i Rødt til FriFagbevegelse.     

Dette er fordelene

Rødt-politikeren mener det er tre fordeler med å la pensjonistforbundet bli hørt:

• Bedre omfordeling for å unngå at de som har minst blir tapere hver gang

• Pensjonister og trygdede får innflytelse, maktpåvirking og medbestemmelsesrett

• Stortinget får en reell behandling av hele trygdeoppgjøret

– For å sikre at trygdede og pensjonister med de laveste satsene får mer, må det det ligge en mer demokratisk og rettferdig prosess i bunn, sier Kristjansson.

– Å gi pensjonistforbundet forhandlingsrett er viktig for å utjevne forskjeller og gi mer penger til de med lavest pensjoner og ytelser, føyer han til.

Minst til de som har minst

I tradisjonelle lønnsoppgjør med forhandlinger åpnes det for å redusere forskjellene i lønn og gi en høyere økning i prosent for utsatte grupper.

For pensjonistene, derimot, er den prosentvise økingen lik for alle.

Ergo: De som har minst, får minst. Og de som har mest, får også mest. Det er en utvikling som vil fortsette – med mindre det blir flertall for å gi pensjonistene forhandlingsrett.

Kristjansson i Rødt vil ha samme modell for pensjonistene som bøndene har det med regjeringen i jordbruksoppgjøret. Da pågår det forhandlinger mellom staten på det ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på den andre siden.

Vanligvis forhandler bondeorganisasjonene først om et felles krav, men i år brøyt Småbrukarlaget forhandlingene. Bondelaget forhandlet med staten alene.

Det er Stortinget som skal vedta jordbruksavtalen.

Nye satser: Så mye øker årets pensjoner og trygder

Dette sier de andre partiene

Freddy André Øvstegård (SV), leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sier at partiet hans har foreslått en reell forhandlingsrett for pensjonistene gjentatte ganger.

– Dette var også en del av vårt initiativ med Frp og Pensjonistforbundet i 2020. Det skulle bare mange at pensjonistene får et ord med i laget, sier Øvstegård til FriFagbevegelse.

Sp vil gi pensjonistene forhandlingsrett på det Per Olaf Lundteigen omtaler som «nærmere definerte områder». Det betyr blant annet følgende:

• Å gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett med staten om trygdeoppgjøret

• Å sette av en pott til forhandling om å heve minstepensjon

• Å la pensjonistforbundet få delta i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

• Å la pensjonistforbundet få delta i møtene i regjeringens kontaktutvalg

Frp, i likhet med SV, stemte imot da de rødgrønne partiene vedtok å frata pensjonistene forhandlingsretten i 2011.

– Det er pensjonistene selv som vet hvor skoen trykker. Å ta de på alvor på best mulig måte er å inkludere og ikke ekskludere, sier Frps Dagfinn Henrik Olsen.

Partiet hans stiller seg dermed bak forslaget om å gjeninnføre forhandlingsretten for pensjonistene.

Ikke aktuelt for Ap og Høyre

Ifølge Tuva Moflag, Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, har regjeringa fått på plass et system som gir «en forutsigbar regulering av pensjonene».

Det innebærer at pensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke like mye som snittet av prisstigning og lønnsvekst. Dette stiller også Sp seg bak.

Samtidig brukes grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

– Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i forhandlinger som fraviker den lovfestede måten å regulere pensjonene på, understreker Moflag overfor FriFagbevegelse.

Regjeringen er imidlertid villig til å komme pensjonistene mer i møte. Det betyr blant annet å gå fra to til fire årlige møter mellom partene.

I Hurdalsplattformen står det også følgende fra Ap og Sp:

«Regjeringen vil gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett på andre områder enn reguleringen av pensjonene, og dermed mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken».

– Selve reguleringen er regelstyrt og lovfesta, og det vil vi holde fast ved. Den lovendringen vi vedtok fjor, og som flertallet stiller seg bak, sikret et godt trygdeoppgjør i år, sier hun.

Høyres Heidi Nordby Lunde har tidligere uttalt at det ikke er grunnlag for en selvstendig forhandlingsrett til organisasjonene med medlemmer som berøres av trygdeoppgjøret.

Hun begrunner det med at reguleringen av pensjon er fastsatt i lov og forskrift.

Oppgjør som berører mange

Resultatet i trygdeoppgjøret avgjør inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav.

Nylig bestemte regjeringen hvor mye mer de får i utbetaling.

Pensjonistene kan vente seg 8,54 prosent mer i inntekt, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det betyr blant annet følgende:

• En årlig pensjon på 450.000 kroner vil øke med 38.250 kroner.

• En inntekt på 300.000 kroner vil øke med 25.500 kroner

Samtidig ble det klart at grunnbeløpet i folketrygden økes med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023.

Det tilsvarer 6,41 prosent. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Mimir Kristjansson synes ikke det riktig å kalle årets trygdeoppgjør som «historisk godt».

Han minner om at den høye veksten i år i stor grad henger sammen med en kraftig nedgang i realinntekten for alderspensjonistene i 2022. Mye av pengene skulle pensjonistene ha fått i fjor dersom regjeringen ikke hadde bommet på sine anslag.

– Hovedproblemet er at pensjonister og trygdede ikke betaler regningene sine i prosent. Satsene for minstepensjonister er så lave at de reelt sett taper kjøpekraft, mener Kristjansson. 

07.06.2023
07:00
15.06.2023 14:23Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Privat

To timer etter at de kjørte sammen, fikk han beskjed om at kollegaen var død

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

– Jeg føler meg overveldet. jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere, sier Janne Cecilie Thorenfeldt. Hun har møtt arbeidsgiver Nav i retten i flere runder. Nå håper hun menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan dømme på en måte som styrker personvernet for alle Navs brukere.

Ole Palmstrøm

Over 100 ansatte hadde vært inne i mappa hennes hos Nav

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

LEILIGHETER STÅR TOMME: – Et premiss for å lage serien var at jeg ikke skulle ta en leilighet fra noen som trengte den. Men flere toromsleiligheter sto tomme, og jeg fikk høre at det var fordi folk ikke hadde råd, sier Petter Nyquist.

Teddy TV/TV 2

«Petter Uteligger» flyttet inn i kommunal bolig: – Det provoserte meg noe jævlig

Gruppesamtalene i ND-programmet var mye bedre enn ventet, synes «Trond» (53), som veteran følte han at han hadde noe å bidra med.

Gruppesamtalene i ND-programmet var mye bedre enn ventet, synes «Trond» (53), som veteran følte han at han hadde noe å bidra med.

Eirik Dahl Viggen

«Trond» (53) har vært i fengsel store deler av livet. Nå prøver han å komme seg opp av grøfta

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned. Over 200 ansatte er berørt: – Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

Stadig færre LO-medlemmer stemmer Ap. Sjekk det store fallet her

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Debatt

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss sosialarbeidere, skriver Julian Slettaøien. Hun reagerer på at ikke de enslig aleneboende får mer hjelp.

Hanna Skotheim

Politikere må komme på Nav oftere. De må snakke med oss

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Norske hjørnesteinsbedrifter kan forsvinne, advarer tillitsvalgte

Kronikk

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Arbeiderpartiet og LO trenger en «grunnlagskommisjon», skriver Torgeir E. Fjærtoft.

Ole Palmstrøm

«Markedet» er en illusjon. Vi trenger nå politisk styring

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Roy Ervin Solstad

Langtransportsjåfører har dårligere reisegodtgjørelse enn andre

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Å handle på børsen med informasjon som ikke er kjent for allmennheten, er straffbart.

Colourbox

Straffen for innsidehandel er streng. Slik unngår du den som tillitsvalgt


Flere saker