JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Svenskehandelen:

Rødt vil styrke norsk næringsmiddelindustri

Ringnes Bryggeri fortsetter sin kamp for smarte avgifter i møtet med handelslekkasjen mot Sverige. Til dette trenger de hjelp av politikerne på Stortinget. Også partiet Rødt.
HOS FAGBEVEGELSEN: Bjørn Moxnes (i midten)  traff Roar Ellingvåg (t.v) og Erik Torkelsen, henholdsvis nestleder og leder av Fellesklubben i NNN ved Ringnes Bryggeri.

HOS FAGBEVEGELSEN: Bjørn Moxnes (i midten) traff Roar Ellingvåg (t.v) og Erik Torkelsen, henholdsvis nestleder og leder av Fellesklubben i NNN ved Ringnes Bryggeri.

Jan-Erik Østlie

jan.erik@lomedia.no

– I vårt handlingsprogram har vi nedfelt en offensiv næringslivspolitikk der vi ønsker oss tiltak som styrker norsk næringsmiddelindustri, sier Bjørnar Moxnes, for anledningen på invitert besøk hos Ringnes Bryggeri.

Sammen med Fellesklubben i NNN ved Ringnes Bryggeri har ledelsen i Ringnes invitert flere politiske partier for å informere om konsekvensene svenskehandelen og avgiftspolitikken har for konsernet. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært på besøk, siste fredagen i september sto partiet Rødt for tur. Bjørnar Moxnes var ikke vond å be. Partiet hans har da også engasjert seg sterkt i saken og har nå levert et såkalt dokument 8-forslag som er til behandling på Stortinget (se faktaboks nederst i saken).

NHO-sjefen om grensehandelen: – Vi må redusere avgiftene og få tilbake arbeidsplassene

900 ansatte

Rødtlederen fikk høre at næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri målt i omsetning, verdiskaping og sysselsatte. Om lag hver femte ansatt i norsk industri jobber i næringsmiddelindustrien og tradisjonelt landbruk står for litt over halvparten av verdiskapingen i norsk næringsmiddelindustri. Det er altså ikke utvalgte pølsebuer i dalstroka innafor vi snakker om.

Bare i Ringnes aleine jobber det 900, omsetningen i 2019 var på 4,5 milliarder – og Ringnes bidro i samme år med 6,2 milliarder til statskassa i form av avgifter og merverdiavgift.

(Saken fortsetter under bildet)

RØDTLEDEREN: Bjørnar Moxnes ønsker en en mer offensiv norsk næringsmiddelpolitikk

RØDTLEDEREN: Bjørnar Moxnes ønsker en en mer offensiv norsk næringsmiddelpolitikk

Jan-Erik Østlie

Kunne økt bemanningen

Det samlede avgiftstrykket som retter seg mot drikkevarebransjen har imidlertid ført til at handelslekkasjen mot Sverige har økt betraktelig de siste årene. Her er brus en kategori som skiller seg ut. Grensehandelen av brus (Ringnes er mer enn øl) har nemlig ifølge tall fra SSB doblet seg i løpet av ti år, og økt fra 5,6 prosent av den totale handelen på grensen i 2010 til 11 prosent i september 2019.

– Med stengte grenser ser vi hva vi ellers gir fra oss av økte inntekter til staten, verdiskaping og arbeidsplasser. Beregninger fra NHO Mat og Drikke viser at statens inntekter kunne økt med 5–7 milliarder dersom vi flyttet handelen til Norge. For Ringnes’ del viser forsiktige anslag at vi kunne økt bemanningen vår med over 10 prosent, sier Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes.

Koronakrisen: Da svenskehandelen stanset, fikk Jeanett seks nye kolleger

(Saken fortsetter under bildet)

ENIGE: Hos Ringnes er NNN og ledelsen helt på linje når det gjelder synet på avgiftspolitkken og å begrense svenskehandelen. Bak Anders Røed, administrerende direktør og Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør ved Ringnes.

ENIGE: Hos Ringnes er NNN og ledelsen helt på linje når det gjelder synet på avgiftspolitkken og å begrense svenskehandelen. Bak Anders Røed, administrerende direktør og Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør ved Ringnes.

Jan-Erik Østlie

Smarte avgifter i møtet med handelslekkasjen

Ringnes oppfordrer det politiske Norge til å møte grensehandelen med smarte avgiftstilpasninger, som ivaretar både interessene til norske arbeidsplasser og hensyn til folkehelse og miljø.

– I dag betaler norske forbrukere en «sukkeravgift» på sukkerfrie drikkevarer. Vi aksepterer en avgift på våre sukkerholdige varer, men mener Norge burde følge etter Storbritannia og skjerme sukkerfrie alternativer. Erfaringer herfra og forsøk i Norge viser at det bidrar til å snu forbruket i ønsket retning. For vi har ingenting imot at avgiftspolitikken ivaretar helseperspektivet, men da må de samtidig være differensierte og logiske, sier Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

NNN-topp: – Samtidig kan jeg forstå de som handler i Sverige på grunn av dårlig råd

Resirkulert plast

Dagens grunnavgift mener de ikke gir noen incentiver for resirkulering og har dermed ingen miljøeffekt. Det er billigere å bruke olje til å lage ny plast enn det er å benytte resirkulert materiale sjøl om miljøgevinsten er meget stor. Bransjen argumenterer nå for at grunnavgiften må endres sånn at det etableres insentiver for å ta i bruk resirkulert plast – og samtidig straffe dem økonomisk for å bruke flasker lagd av ny plast. Også en sånn omlegging vil kunne gi nye arbeidsplasser, forteller Røed.

Undersøkelse: Sju av ti mener grensehandel svekker norsk arbeidsliv

Må ri to hester

Rostad legger ikke skjul på at Ringnes er veldig fornøyd med Rødts representantforslag. Det er også Erik Torkelsen og Roar Ellingvåg, henholdsvis leder og nestleder i Fellesklubben i NNN. De to tillitsvalgte er for øvrig også opptatte av nyrekruttering til bransjen, lov om god handelsskikk og en fornuftig og rettferdig reklameadgang for egne produkter.

Rødt går ikke inn for en total avgiftsfrihet på alle varer, men Moxnes ønsker å ri to hester samtidig og sier følgende:

– Avgiftspolitikken på dette feltet må både ta hensyn til helseaspektet og de industrielle utfordringene som bransjen står i.

Og hva mener så Arbeiderpartiet, det suverent største opposisjonspartiet?

I en fellesmerknad med SV og Senterpartiet i statsbudsjettet for 2020 heter det følgende: «Stortinget ber regjeringen utrede en helsebegrunnet og differensiert sukkeravgift som ikke skaper uheldig konkurransevridning eller går på bekostning av omsetning i Norge og norsk næringsliv.»

Rødts representantforslag

1. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å reversere avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer til 2017-nivå ii forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.

2. Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av hvordan aktuelle avgifter og grensehandel påvirker norske arbeidsplasser, og en strategi for å bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel.

Annonse
Annonse

Rødts representantforslag

1. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å reversere avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer til 2017-nivå ii forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.

2. Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av hvordan aktuelle avgifter og grensehandel påvirker norske arbeidsplasser, og en strategi for å bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel.