JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

God kommunikasjon under koronaen:

Så bra fungerer samarbeidet: Fagforeningene får milliongave fra sykehuset

Ledelsen ved Haukeland universitetssykehus er så fornøyd med samarbeidet med fagforeningene at de nå gir tre millioner kroner for å gjøre det enda bedre.
MILLIONER TIL SAMARBEID: Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud skal bli bedre. Det har styret ved Helse Bergen bestemt og bevilget tre millioner kroner til saken. Her fra Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

MILLIONER TIL SAMARBEID: Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud skal bli bedre. Det har styret ved Helse Bergen bestemt og bevilget tre millioner kroner til saken. Her fra Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Marit Hommedal / NTB

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Helse Bergen, Irene Hopsdal, forteller at samarbeidet med ledelsen har vært spesielt godt i 2020.

– På foretaksnivå har det vært et godt samarbeid over flere år. Men under pandemien har foretaksledelsen virkelig sett nytten av å ha de tillitsvalgte og vernetjenesten i ryggen, sier hun.

Får tre millioner kroner

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på Haukeland universitetssykehus, Irene Hopsdal.

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på Haukeland universitetssykehus, Irene Hopsdal.

Privat

Hun forteller om hvordan fagorganisasjonene blir kalt inn etter hvert foretaksledelsesmøte, hvor de får all tilgjengelig informasjon. Dette blir sendt ut videre til tillitsvalgte i de mange divisjonene.

Hopsdal mener at det gode samarbeidet gjennom fjoråret og at ledelsen ser hvor viktig dette samarbeidet er, kan være en direkte årsak til de tre millionene kronene.

– Vi har rost foretaksledelsen veldig for hvordan de har inkludert oss hele veien. Dette er unikt, jeg har ikke hørt at noen foretak har fått en slik bevilgning før, sier hun.

Les også: Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Ønsker å styrke samarbeidet

I Haukeland Universitetssykehus sitt til budsjettforslag for 2021 står det:

«Samarbeid mellom leiinga, vernetenesta og tillitsvalde er viktig på alle nivå i Helse Bergen. Gjennom 2020 har det vore eit godt samarbeid, og ein ønskjer å styrke dette samarbeidet ytterlegare. Det er difor sett av budsjettmidlar til dette føremålet i 2021».

Beløpet er på blanke tre millioner kroner. Disse pengene vil komme i tillegg til det ordinære budsjettet for frikjøp i 2021 og skal fordeles ut til de ulike divisjonene i foretaket.

Det er opp til arbeidsmiljøutvalgene (AMU) å foreslå hvordan pengene skal brukes, men frikjøp av tillitsvalgte og verneombud, samt kursing og møtevirksomhet, er noen opplagte virkemidler.

– Man kan komme langt med tre millioner, så dette er jeg utrolig glad for, sier Hopsdal.

Mye lest: Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp

Måtte ta telefoner på vei hjem

En som har spesielt stor grunn til å juble, er Inge Stenestø Skogheim. Han jobber som portør og er hovedtillitsvalgt i Drift/teknisk divisjon. Avdelingene i divisjonen sørger blant annet for renhold, vaskeri, lager og transport på sykehuset.

På nyåret 2020 mistet Skogheim frikjøpet på 30 prosent.

– Det har vært en oppfatning om at jeg skulle fortsette som før. Men i praksis har det vært umulig å følge opp medlemmene på en relevant måte, sier han.

Portør og hovedtillitsvalgt ved Haukeland universitetssykehus, Inge Stenestø Skogheim.

Portør og hovedtillitsvalgt ved Haukeland universitetssykehus, Inge Stenestø Skogheim.

Eivind Senneset

Med en fulltidsjobb i en tredelt turnus ble det vanskelig å få nok tid til å utføre tillitsvalgtarbeidet.

– Jeg har vært på vei hjem fra nattevakt og fått telefoner fra folk som trenger min hjelp. Jeg kan jo ikke la være å svare. Men det har blitt litt voldsomt det siste året, noe som har gått utover motivasjonen. Jeg har vurdert å slutte som tillitsvalgt, sier han.

Frikjøp er en ordning hvor arbeidsgiver eller fagforeningen betaler lønn for at en ansatt skal kunne fungere som tillitsvalgt. Ved Haukeland blir frikjøp regulert i tilpasningsavtalen. Da den ble reforhandlet i slutten av 2018, ble fordelingen av tillitsvalgte endret.

– Det endte for vår del med kutt i frikjøpet for oss, sier Skogheim.

Kjøper tilbake tillitsvalgt

Nå har AMU ved Drift/Teknisk divisjon vedtatt at de på nytt skal kjøpe fri den hovedtillitsvalgte. Denne gang i en 35 prosents stilling. Med rundt en tiendedel av de ansatte på sykehuset har de fått tildelt 330.000 kroner av midlene til økt partssamarbeid.

Pengene skal også gå til å øke frikjøpet til hovedverneombud fra 30 til 37 prosent, samt dekke lønnskostnader til økt møtevirksomhet for hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

– Dette er veldig bra og vil løse en del problemer, både for medlemmene og divisjonen. Nå kan det settes av midler til både frikjøp og kursing, sier Inge Stenestø Skogheim.

Selv går han over i et nytt verv som vara foretakstillitsvalgt fra 1. februar, som er et hundre prosents frikjøp.

Samarbeider best på toppen

Skogheim er enig med foretakstillitsvalgt Irene Hopsdal om at samarbeidet i foretaket har vært spesielt bra i 2020. Han kaller det en renessanse for partssamarbeidet.

– Vi har sett under koronakrisen at samarbeidet har vært ganske godt på høyere nivå, mellom sykehusledelsen og foretakstillitsvalgte. Det har vært en åpen og god dialog, sier han.

Men begge de to tillitsvalgte forteller at mens samarbeidet er godt på det øverste nivået, er ikke samarbeidsklimaet mellom ledere og tillitsvalgte alltid like bra nedover i organisasjonen.

Foretakstillitsvalgt Irene Hopsdal utdyper:

– Noen steder har det vært et problem at informasjon ikke kommer helt ut til siste leder i organisasjonen. For det har ikke vært satt i system, sier hun.

Et av tiltakene helseforetaket allerede har satt i gang, er et opplegg hvor personalavdelingen, vernetjenesten og tillitsvalgte går rundt på klinikkene for å fortelle om verdien av partssamarbeidet.

– Vi så at det sviktet enkelte steder, det å forstå hovedavtalen og betydningen av dette samarbeidet. Så derfor gjør vi det jevnlig. Det har vi fått gode tilbakemeldinger på, sier hun.

Annonse
Annonse