JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Stig-Rune Aarø, klinisk sosionom ved Follo familievernkontor, tror det skal mye til for at familievernkontorene vil bli stengt igjen.

Stig-Rune Aarø, klinisk sosionom ved Follo familievernkontor, tror det skal mye til for at familievernkontorene vil bli stengt igjen.

Nadia Frantsen

Stengte familievernkontor:

Se hva som skjedde da familievernkontorene stengte og familier fikk mer tid sammen

Forskere har undersøkt hvordan familier taklet det da familievernkontorene måtte stenge i mars. Svarene overrasker både forskerne og lederne.23.01.2021
08:00
23.01.2021 11:03

hanna.skotheim@lomedia.no

Over natta var det ikke lenger aktuelt å kjøre til og fra aktiviteter, hente i barnehagen eller haste hjem fra jobb for å lage middag. På et blunk forsvant hverdagsstresset, foreldre fikk bedre tid sammen med barna og bedre tid til hverandre. Deilig, synes mange. Men så var det også de som fikk for god tid sammen. Som aldri fikk pausene fordi det var ingen andre steder å være.

– Man kan si at forhold handler om å regulere avstand og nærhet, og hvis vi opplever at det handlingsrommet ikke finnes, kan det oppstå problemer. Vi kan for eksempel bli lei oss for at avstanden i relasjonen blir for stor. Samtidig kan noen av oss streve med å regulere oss selv hvis det blir for nært.

Det sier Stig-Rune Aarø, klinisk sosionom ved Follo familievernkontor i Viken fylke. Han har lest om den ferske studien fra OsloMet som har tatt tempen på hvordan nedstengingen av familievernkontorene i mars påvirket familiene.

Mye lest: Sosionom Marit setter ord på det mange av oss kan synes det er vanskelig å snakke om

Positivt overrasket

Studien «Familievernet under covid-19» er gjort på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den viser at stengte kontorer har hatt svært ulik innvirkning. For familier med moderate problemer, ble hverdagen enklere med mindre stress. Men for de familiene som hadde store problemer i utgangspunktet, ble livet vanskeligere.

– Vi forventet at nedstengingen av familievernkontorene ville få noen utslag for brukerne, men det var overraskende at variasjonen var så stor, sier Ingvil Thallaug Øverli, som er en av forskerne bak studien.

(Saken fortsetter under bildet)

Ingvil Thallaug Øverli er en av forskerne bak forskningsrapporten: «Familievernet under covid-19».

Ingvil Thallaug Øverli er en av forskerne bak forskningsrapporten: «Familievernet under covid-19».

Hanna Skotheim

Hun forteller at lederne ved familievernkontorene ble positivt overrasket over at det hadde gått såpass bra med flere av familiene de hadde vært bekymret for i ukene da de måtte holde stengt.

– Familiene ble selv overrasket. De hadde vært bekymret for at det ville bli tungt å være innestengt med hverandre, men så bidro i stedet tiden de fikk sammen til en større ro og mulighet til å snakke sammen, sier Øverli.

Men så var det også de familiene som opplevde at hjemmesituasjonen ble vanskeligere enn før når skoler, barnehager og fritidsaktiviteter stengte ned, og de måtte unngå at barna besøkte venner.

– Flere hadde vært midt i krevende terapi, mekling eller konflikter rundt foreldresamarbeid når familievernet stengte ned. Studien vår viser at familievernet er en kritisk tjeneste for denne brukergruppen, sier Øverli.

Denne er mye delt: Kenneth var 15 år da han prøvde kokain for første gang. Nå kjemper han fram en ny rusreform

– Familier måtte tenke annerledes

Da Fontene snakket med familieterapeut Aarø i vår, sa han at mange par hadde klart seg bedre i koronatiden enn de hadde trodd. Han ble derfor ikke særlig overrasket over det som kom fram i studien.

Aarø mener det er grunn til å tro at de som fikk det vanskeligere, hadde det vanskelig fra før. De kunne ha mange stressfaktorer i livet, som for eksempel økonomiske utfordringer, krangler eller utfordringer knyttet til vold. Disse faktorene kan ha blitt forsterket ved at de for eksempel mista jobben midt oppi det hele. Men Aarø har også snakket med folk med disse stressfaktorene som har fått det bedre med familien.

(Saken fortsetter under bildet)

Stig-Rune Aarø er familieterapeut.

Stig-Rune Aarø er familieterapeut.

Nadia Frantsen

Tid har vært viktig

Aarø er heller ikke overrasket over at studien viser hvor sentral tiden har vært for de familiene det har gått bedre med.

– Mange folk engasjerer seg i mye og vil være med å stille opp enten om det er i FAU eller som trener. De vil også gjerne at barna skal være med på enda flere aktiviteter. For de fleste familier er det å gjøre gode prioriteringer ut ifra ressursene de har, avgjørende for hvordan de trives. Tid er en slik ressurs. Det å vente til man får tid, er i mange tilfeller bortkasta. Tid kommer ikke, den må man ta. Og det er noe man kan lære av denne situasjonen, fordi pandemien har gjort oss bevisste på hvor stor rolle tid spiller.

– Frykter du for eventuelle langtidskonsekvenser av at familievernkontorene måtte stenge?

– Langtidskonsekvensene er fortsatt i utvikling, så jeg har ingen forutsetninger for mene noe om det. Men det er viktig å forske videre på hvorfor det gikk som det gikk med ulike familier. Det vi kan slå fast er at denne situasjonen vil ha konsekvenser sosialt både internt i enkelte familier og på andre sosiale arenaer i overskuelig framtid.

Denne studien ble gjort ganske tidlig etter den første nedstengingen før sommeren i fjor. Hva langtidskonsekvensene blir, må videre studier gi svar på. Men forskeren ved NOVA på OsloMet kan likevel si noe:

– Studiene til nå viser at depresjon, angst og psykisk stress har økt i perioder med store smittevernbegrensninger. Dette er det viktig å forske videre på.

Gjeld blant unge: Sosionomstudent Fredrik reagerer på lang ventetid for å få svar på søknad om gjeldsordning

Kom som et sjokk

I studien har forskerne også sett på hvordan familievernkontorene håndterte situasjonen da familievernkontorene stengte i fem uker. Det var ikke bare de fysiske møtene som ble avlyst, men også konsultasjoner på telefon. Flere av dem som er intervjuet i studien hadde tidligere gjennomført veiledning og terapi over telefon og forsto ikke hvorfor det skulle bli forbud mot absolutt all konsultasjon.

– Hele situasjonen kom som et sjokk på samfunnet, og med et sjokk kommer det konsekvenser som at man trenger tid til å vende seg til det nye. Ut ifra hvordan situasjonen ble oppfattet i mars, tror jeg ikke vi kan si at å stenge alt den gangen var feil. Men med de erfaringene vi har i dag, ville vi nok ikke gjort det samme i dag, sier Aarø.

Før pandemien, hadde det ikke blitt gjort noe arbeid sentralt med å etablere systemer og rutiner rundt personvern i forbindelse med at man skulle ha kontakt på telefon eller video. Dermed tok Bufdir en generell vurdering og stengte muligheten for den type møter.

– Vi fikk en del hjertesukk fra kontorlederne som fikk tilbakemeldinger fra psykologer, Nav og barnevernet og andre tilsvarende tjenester som også behandlet sensitiv informasjon om at de hadde video- og telefonkontakt. Det at det tok så lang tid å få det på plass for familievernkontorene, opplevdes frustrerende, sier forsker Øverli om det lederne har fortalt.

«Pappas hemmelighet»: Faren til Vilde tiet om overgrepene i 40 år: – Hvorfor hadde han ikke sagt noe før?

Kan bli mer digitalt

Forsker Øverli kan bekrefte at nedstengingen kom brått på familieverntjenestene. Flere av kontorene hadde ikke sjekket ut mulighetene for å holde møter digitalt. Men da kontorene gjenåpnet for telefonkontakt igjen etter et par uker, sa flere familier som ikke hadde et akutt behov for å gjenoppta terapien, at de kunne vente til kontorene åpnet fysisk igjen.

– Ved et fremtidig behov for nedstenging, kan dette være viktig kunnskap å ta med seg.

– Vil det si at mer kan bli digitalt?

– Vi anbefaler at kontakt med brukere på video utredes nærmere og at det lages noen gode retningslinjer for hvilke typer brukerkontakt som er greit å ha digitalt og hva som skal prioriteres å ha på kontoret.

Ved Follo familievernkontor er det delte meninger omkring digital bruk.

– Det at foreldre kan jobbe med samværsdokumenter digitalt uavhengig av oss, er optimalt. Men er det snakk om vanskelige samtaler, tror jeg man både med munnbind og via en skjerm vil miste nærheten til folka. Man vil få færre referanser å spille på fordi det er vanskeligere å fange opp ansiktsuttrykk. Da vil man enklere kunne misforstå og risikere å gå for enkle løsninger.

Ikke samfunnskritisk

Det at familievernkontorene ble stengt i det hele tatt, har mange ledere ved familievernkontorene reagert på. Mange opplevde det som svært overraskende at en viktig tjeneste for sårbare barn og familier ble gjort utilgjengelig midt i en krise. Flere stusser også over at tjenesten ikke ble definert som samfunnskritisk, viser studien.

Aarø mener det er viktig å akseptere at grensen for hva som hører innunder samfunnskritiske tjenester, må settes et sted.

– Vi er ikke en akutt-tjeneste, vi er en lavterskel tjeneste, men det er nok rimelig å betrakte at våre tjenester er i et grenseland. Det er ikke alle oppgavene vi gjør hvor det vil ha avgjørende betydning om saken utsettes en uke eller to, men en utsettelse av meklingen kan ha det, sier Aarø.

Begjæringer om mekling vedrørende ekteskapsbrudd, samlivsbrudd, foreldretvist og flytting kan bli forsinket. Det fører til at man ikke får søkt om for eksempel stønad til enslig forsørger, får gjort krav på utvidet barnetrygd eller levert stevning til retten.

– Dette vil være konsekvenser som forstyrrer menneskers stabilitet, økonomiske grunnlag og forutsetninger for å komme seg videre fra krevende hverdagssituasjoner som for eksempel foreldrekonflikt og samlivsbrudd.

23.01.2021
08:00
23.01.2021 11:03Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes


Flere saker