JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Opposisjonen beskylder regjeringen for å kutte der det gjør mest vondt. Nye kutt er allerede varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

Opposisjonen beskylder regjeringen for å kutte der det gjør mest vondt. Nye kutt er allerede varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

Statsministerens kontor

Seks år med regjeringen Solberg: Dette er de mest smertefulle kuttene

Regjeringen har advart om behovet for et stramt 2020-budsjett. Mandag får vi svaret.04.10.2019
11:20
21.08.2023 17:14

aslak@lomedia.no

Venstresiden og fagbevegelsen, anført av blant andre Fellesforbundets leder Jørn Eggum, har til stadighet kritisert regjeringen for å bruke «enhver anledning til å øke avgifter og kutte andre steder i statsbudsjettet på høsten og revidert budsjett på våren».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har beskyldt regjeringen for milliardkutt i formuesskatten til Norges aller rikeste, kombinert med «grønne» avgiftsøkninger til folk flest, som for eksempel drosjesjåførene. Nå skal det legges fram et nytt statsbudsjett, og opposisjonen har begynt å rasle med sablene igjen. Årsaken er enkel: Det har allerede kommet lekkasjer om forestående kutt.

ph

Innsparing skal styrke Nav

Denne uken kom nyheten om at regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere tilbake i jobb. Forslaget i budsjettet går ut på å redusere minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen skal bare gjelde mottakere under 25 år.

Les hvorfor SV mener nye AAP-kutt kommer til å ramme beinhardt for unge folk.

Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere av AAP. 117.000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12.000 av dem er under 25 år. AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Regjeringen tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Kutt for arbeidsfolk

Flere saker fra regjeringen har de siste seks årene rammet arbeidsfolk. Her er noen av dem:

• Kutt i lønnsgarantiordningen og ledighetstrygden. Folk må vente lenger for å få dagpenger.

• Reduksjon i dagpengene, skatt på sluttvederlag og avkortning av trygdeytelser.

• Økt skatt for arbeidsreiser og kost og losji.

• Skjerpet skatt på arbeidsgivers dekning av merutgifter til kost og losji.

• Hyretillegget er beskattet og fagforeningsfradraget er svekket.

• Avgiftene i stortingsperioden 2013 til 2017 ble økt med netto nær fire milliarder kroner. Forbruksavgifter har økt med omlag 8,5 milliarder kroner.

• Skattlegging av fribilletter for bussjåfører kan gi ekstra skatt på mange tusen kroner hvis de velger å beholde frikortene til seg selv og familiemedlemmer.

• El-avgiften er økt fire ganger med 3,5 øre per kilowattime pluss moms. Det har gitt flere tusen kroner i økt avgift for vanlige arbeidere.

Les hvorfor bussjåfør Kjell-Arne risikerer 30.000 kroner i ekstraskatt.

Henrik Asheim (H), leder av finanskomiteen på Stortinget, minner om at regjeringen har senket skatter og avgifter med 25 milliarder kroner og gitt en vanlig lønnsmottaker 6.000 kroner i skattelette, men medgir samtidig at de har vridd om på avgiftene. Det er blitt dyrere å forurense samtidig som arbeid lønner seg, ifølge Asheim. Regjeringen legger om fra et rødt til et grønt skattesystem og har derfor økt miljøskattene. Høyre-politikeren presiserer overfor FriFagbevegelse at regjeringen har senket selskapsskatten og skattene på lønnsnivået til hver enkelt.

Uføre og pensjonister

I neste års budsjett vil regjeringen fjerne tillegget for uføre som blir alderspensjonister, ved siden av forslaget om å fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Her er flere kuttene som har fått konsekvenser for uføre og pensjonister:

• Innstramming på kriteriene for arbeidsavklaringspenger (AAP). Det har skjøvet mer enn 3.000 personer over på sosialhjelp og utløst underskriftskampanjer og et stort Facebook-engasjement.

• En regelendring gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Ifølge Nav rammes 2.030 personer av dette – rundt ti prosent av alle uføre som får barnetillegg.

• Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanger kun opp dem som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015.

• I 2017 kom det en innstramming fra Husbanken hvor man endret inntektsgrensen for bostøtte slik at flere fullt uføre falt utenfor ordningen. Siden 2011 er det 34.000 færre som mottar bostøtte.

• Feriepengene til arbeidsledige er fjernet helt og dagpengesatsene er redusert. Ledige uten arbeid i mer enn ett år er skjermet for dette, men vedtaket betyr et tap på rundt 30.000 kroner for hver enkelt.

Elin mistet AAP-en etter 13 år og måtte velge mellom medisiner og mat. Les den sterke historien her.

Usosiale kutt

Fagforbundet har tidligere laget en liste over kuttene som har rammet arbeidsledige, uføre og barn i lavinntektsfamilier. Regjeringen har systematisk tatt fra de fattige og gitt til de rike, mener forbundsleder Mette Nord.

Her er versting-lista som ble presentert i Fagbladet:

• Kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige

• Skatt på sluttavtaler ansatte inngår

• Reduksjon i barnetillegget til uføre

• Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke

• Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede

• Gjentatte realkutt i folketrygden

• Fjerningen av øremerkede kulturmidler til eldreomsorgen

• Økt makspris i barnehagen

• Redusert hjelp og informasjon om rettigheter for au-pairer

• Kutt i fri rettshjelp

• Innstramming i unges rett til startlån

Morten har jobbet hardt siden han var 18 år, men har ingen sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. Les historien her.

Tilsvar med 12 saker

Høyres Stefan Heggelund hevder kritikken er unøyaktig og skjev. Han synes i stedet at LOs største forbund burde være fornøyd med en del av regjeringens velferdsøkninger.

Responsen fra Heggelund inneholdt følgende saker:

• En dobling av pleiepengeordningen for stønad til å pleie alvorlig syke barn

• Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent for personer med nedsatt funksjonsevne

• Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

• Kortere ventetid i helsevesenet

• Gjeninnføring av støtte til PC fra folketrygden for elever med lese- og skrivevansker

• 64 konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom

• Fortrinnsrett til nye stillinger for deltidsansatte

p

• Billigere barnehage for dem som trenger det

• Plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse- og omsorgstjenesten

• Ungdomsinnsats i Nav for å sikre arbeide, utdanning eller tiltak innen åtte uker

• Skaffe elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

• Tilskuddsordning som gir støtte til ferieopplevelser og fritidsaktiviteter for barn

04.10.2019
11:20
21.08.2023 17:14Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker