JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Opposisjonen beskylder regjeringen for å kutte der det gjør mest vondt. Nye kutt er allerede varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

Opposisjonen beskylder regjeringen for å kutte der det gjør mest vondt. Nye kutt er allerede varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

Statsministerens kontor

Seks år med regjeringen Solberg: Dette er de mest smertefulle kuttene

Regjeringen har advart om behovet for et stramt 2020-budsjett. Mandag får vi svaret.04.10.2019
11:20
07.10.2019 07:56

aslak@lomedia.no

Venstresiden og fagbevegelsen, anført av blant andre Fellesforbundets leder Jørn Eggum, har til stadighet kritisert regjeringen for å bruke «enhver anledning til å øke avgifter og kutte andre steder i statsbudsjettet på høsten og revidert budsjett på våren».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har beskyldt regjeringen for milliardkutt i formuesskatten til Norges aller rikeste, kombinert med «grønne» avgiftsøkninger til folk flest, som for eksempel drosjesjåførene. Nå skal det legges fram et nytt statsbudsjett, og opposisjonen har begynt å rasle med sablene igjen. Årsaken er enkel: Det har allerede kommet lekkasjer om forestående kutt.

ph

Innsparing skal styrke Nav

Denne uken kom nyheten om at regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere tilbake i jobb. Forslaget i budsjettet går ut på å redusere minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen skal bare gjelde mottakere under 25 år.

Les hvorfor SV mener nye AAP-kutt kommer til å ramme beinhardt for unge folk.

Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere av AAP. 117.000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12.000 av dem er under 25 år. AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Regjeringen tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Kutt for arbeidsfolk

Flere saker fra regjeringen har de siste seks årene rammet arbeidsfolk. Her er noen av dem:

• Kutt i lønnsgarantiordningen og ledighetstrygden. Folk må vente lenger for å få dagpenger.

• Reduksjon i dagpengene, skatt på sluttvederlag og avkortning av trygdeytelser.

• Økt skatt for arbeidsreiser og kost og losji.

• Skjerpet skatt på arbeidsgivers dekning av merutgifter til kost og losji.

• Hyretillegget er beskattet og fagforeningsfradraget er svekket.

• Avgiftene i stortingsperioden 2013 til 2017 ble økt med netto nær fire milliarder kroner. Forbruksavgifter har økt med omlag 8,5 milliarder kroner.

• Skattlegging av fribilletter for bussjåfører kan gi ekstra skatt på mange tusen kroner hvis de velger å beholde frikortene til seg selv og familiemedlemmer.

• El-avgiften er økt fire ganger med 3,5 øre per kilowattime pluss moms. Det har gitt flere tusen kroner i økt avgift for vanlige arbeidere.

Les hvorfor bussjåfør Kjell-Arne risikerer 30.000 kroner i ekstraskatt.

Henrik Asheim (H), leder av finanskomiteen på Stortinget, minner om at regjeringen har senket skatter og avgifter med 25 milliarder kroner og gitt en vanlig lønnsmottaker 6.000 kroner i skattelette, men medgir samtidig at de har vridd om på avgiftene. Det er blitt dyrere å forurense samtidig som arbeid lønner seg, ifølge Asheim. Regjeringen legger om fra et rødt til et grønt skattesystem og har derfor økt miljøskattene. Høyre-politikeren presiserer overfor FriFagbevegelse at regjeringen har senket selskapsskatten og skattene på lønnsnivået til hver enkelt.

Uføre og pensjonister

I neste års budsjett vil regjeringen fjerne tillegget for uføre som blir alderspensjonister, ved siden av forslaget om å fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Her er flere kuttene som har fått konsekvenser for uføre og pensjonister:

• Innstramming på kriteriene for arbeidsavklaringspenger (AAP). Det har skjøvet mer enn 3.000 personer over på sosialhjelp og utløst underskriftskampanjer og et stort Facebook-engasjement.

• En regelendring gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Ifølge Nav rammes 2.030 personer av dette – rundt ti prosent av alle uføre som får barnetillegg.

• Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanger kun opp dem som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015.

• I 2017 kom det en innstramming fra Husbanken hvor man endret inntektsgrensen for bostøtte slik at flere fullt uføre falt utenfor ordningen. Siden 2011 er det 34.000 færre som mottar bostøtte.

• Feriepengene til arbeidsledige er fjernet helt og dagpengesatsene er redusert. Ledige uten arbeid i mer enn ett år er skjermet for dette, men vedtaket betyr et tap på rundt 30.000 kroner for hver enkelt.

Elin mistet AAP-en etter 13 år og måtte velge mellom medisiner og mat. Les den sterke historien her.

Usosiale kutt

Fagforbundet har tidligere laget en liste over kuttene som har rammet arbeidsledige, uføre og barn i lavinntektsfamilier. Regjeringen har systematisk tatt fra de fattige og gitt til de rike, mener forbundsleder Mette Nord.

Her er versting-lista som ble presentert i Fagbladet:

• Kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige

• Skatt på sluttavtaler ansatte inngår

• Reduksjon i barnetillegget til uføre

• Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke

• Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede

• Gjentatte realkutt i folketrygden

• Fjerningen av øremerkede kulturmidler til eldreomsorgen

• Økt makspris i barnehagen

• Redusert hjelp og informasjon om rettigheter for au-pairer

• Kutt i fri rettshjelp

• Innstramming i unges rett til startlån

Morten har jobbet hardt siden han var 18 år, men har ingen sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. Les historien her.

Tilsvar med 12 saker

Høyres Stefan Heggelund hevder kritikken er unøyaktig og skjev. Han synes i stedet at LOs største forbund burde være fornøyd med en del av regjeringens velferdsøkninger.

Responsen fra Heggelund inneholdt følgende saker:

• En dobling av pleiepengeordningen for stønad til å pleie alvorlig syke barn

• Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent for personer med nedsatt funksjonsevne

• Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

• Kortere ventetid i helsevesenet

• Gjeninnføring av støtte til PC fra folketrygden for elever med lese- og skrivevansker

• 64 konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom

• Fortrinnsrett til nye stillinger for deltidsansatte

p

• Billigere barnehage for dem som trenger det

• Plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse- og omsorgstjenesten

• Ungdomsinnsats i Nav for å sikre arbeide, utdanning eller tiltak innen åtte uker

• Skaffe elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

• Tilskuddsordning som gir støtte til ferieopplevelser og fritidsaktiviteter for barn

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.10.2019
11:20
07.10.2019 07:56Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder


Flere saker