Tekst: Marte Bjerke" />

Werner Juvik

Fagbladets partiutspørring:

«Stortinget må bevilge penger, ellers blir det bare prat»

Mer lønn til lavtlønte, mer lønn til lavtlønte og mer makt til arbeidsfolk flest, lover Rødt. Men hvordan? Fagbladet tar saken.26.08.2021
10:19
01.09.2021 12:59

«Om noen kan få mer trygd enn lønn for en jobb i et lavlønnsyrke, så er problemet for dårlig lønn, ikke for høye trygder.» Dette er et sitat fra Rødts program. Hvordan skal dere få hevet lønna til lavlønnsyrker?

– Det er to grøfter å gå i: Frp-grøfta, hvor man i mediene later som at Stortinget skal diktere lønna – det er bare bløff og overkjøring av partene. Eller å toe sine hender og bare peke på partene. Arbeidsgiveren i offentlig sektor er Kommune-Norge og staten. Vi har foreslått at Stortinget ber regjeringen gå i dialog med partene om hva som skal til for å sikre et lønnsløft i lavlønnsyrker, og så er det opp til partene å forhandle om det. Men Stortinget må bevilge penger, ellers blir det bare prat.

Hvilke økonomiske omprioriteringer vil Rødt gjøre for å finansiere valgløftene?

– Vi vil reversere de borgerliges skattekutt. Vi ønsker også en tannhelsereform, tannhelse er et stort gap i velferdsstaten. Vi har pengene til en sånn reform på grunn av økte skatter. Og vi vil sikre at alle pengene går til å styrke velferdstilbudet, inkludert skikkelige arbeidsforhold, og ikke forsvinner ut til velferdsprofitører.

I Rødts program tas det til orde for at LO ikke må bli en «serviceorganisasjon» der administrasjonen får for mye innflytelse. Dere vil ha mer makt ut i de lokale avdelingene. Hvordan skal dere som politisk parti bidra til å endre interne organisasjonsstrukturer, og hvorfor skal dere mene noe om det?

– Vi verken skal eller ønsker å gjøre noe med det, men vi ønsker en sterk, uavhengig og kampvillig fagbevegelse, og det kan våre medlemmer jobbe for i LO. Skal vi få til forandring i riktig retning, trengs en sterk fagbevegelse. Det hjelper ikke at det sitter noen folk og kokkelimonker i LO- og Ap-ledelsen. Da kan det gå helt feil, som vi så da Ap fikk med LO på å støtte pensjonsreformen.

Dere taler også imot moderasjon i tariffoppgjørene. Hva har fagbevegelsen og arbeidstakerne å tjene på et mer konfliktfylt forhold til arbeidsgiversiden?

– I Norge og Norden har kanskje verdens sterkeste fagbevegelse. Den har vært motoren som har drevet fram den sivilisasjonen som velferdsstaten i nordiske land er blitt. Fagbevegelsen har en tradisjon for å ha en utstrakt hånd og en knytta neve – du må ha begge deler. Man ber ikke pent om almisser fra de rikes bord.

Rødt vil avvise arbeidslinje-politikken. Skal det ikke lønne seg å stå i jobb?

– Jo, og det gjør det. Det mantraet om at det skal lønne seg, sier man bare for at folk skal tro at det sitter mange «welfare queens», som Ronald Reagan kalte det, som feter seg opp og casher inn trygd. I de få tilfellene hvor det er sånn, er lønna til folk for lav. Da må den opp, ikke trygdene ned. I tillegg flytter arbeidslinja fokuset effektivt vekk fra strukturelle forhold. Når vi avviser arbeidslinja, er ikke det fordi vi synes det er flott å få en uføreeksplosjon. Tvert imot handler det om noe mye dyrere og vanskeligere. Applaus og prat om heltidskultur er gratis, økt grunnbemanning koster penger.

Dere vil avvikle helseforetaksmodellen. Hvordan vil ansatte i spesialisthelsetjenesten merke at sykehusene ikke lenger er helseforetak?

– Det helsearbeidere forteller meg, er at veien opp til ledelsen på sykehuset er blitt enormt mye lenger gjennom 20 år med Jens Stoltenbergs sykehusreform. Skottland tok tilbake den demokratiske styringa av sykehusene. Effektene var bedre pasienttilfredshet, mer ansattmedvirkning, mer effektivt helsevesen og at de holdt budsjettene bedre. Sånne effekter tror jeg vil komme her også. Det brukes så mye bortkasta energi, tid og penger på disse idiotiske nedleggings- og sentraliseringsprosessene. Vi ønsker regionale styrer av sykehusene med staten som eier. Noen vil tape på det, og det er konsulentbransjen. Det lever vi fint med.

Les hva de andre partiene sier:

Fagbladet partiutspørring - Flourish

Dette mener Rødt om:

Arbeidsliv

• Bemanningsselskaper og krav om opprettelse av enkeltpersonforetak må forbys. Arbeidsformidling må være en offentlig oppgave.

• Arbeide for lovendring som innskrenker arbeidsgivers tilgang til å benytte seg av midlertidige ansettelser.

• At New Public Management avvises som organisasjonsmodell for offentlige tjenester.

• Tillitsreform.

• Lederlønningene i stat og kommune må bringes under kontroll.

• Delta i arbeidet med å øke organisasjonsgraden. Fagbevegelsen må bygges med utgangspunkt i grunnplanet. Vi avviser ideen om LO som serviceorganisasjon, der stadig mer makt overføres til forbundenes administrasjon.

• At den såkalte «solidariske lønnspolitikken» må avvises. Moderasjon i tariffoppgjørene fører bare til passivisering av medlemmene.

• Avvise «arbeidslinje»-politikken.

• Styrke streikeretten og avvikle retten til å bruke tvingen lønnsnemnd.

• Tillitsvalgtes oppsigelsesvern og beskyttelse styrkes gjennom arbeidsmiljøloven.

• Fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

• Støtte arbeidet for en selvstendiggjøring av fagbevegelsen, gjennom at den blir partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral.

• Støtte fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til gradvis å innføre sekstimersdag med full lønnskompensasjon.

• Økt grunnbemanning og kortere arbeidstid.

• Yrkesskadereglene endres, slik at langvarig belastning omfattes.

Helse og velferd

• Kommersielle aktører skal ikke ha adgang til å drive velferdstjenester.

• Forkaste helseforetaksloven og organisere sykehusene som offentlige forvaltningsorganer. Erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering.

• Utvikle en tillitsreform.

• Øke grunnbemanningen på dagens sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

• Avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk.

• Innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester.

• Styrke ambulansetjenesten.

Barnehage

• Gratis barnehage.

• Kommersielle aktører skal ikke få drive barnehage.

• Styrke bemanningsnormen.

(Hentet fra innstilling til arbeidsprogram for 2021–2025)

26.08.2021
10:19
01.09.2021 12:59

Dette mener Rødt om:

Arbeidsliv

• Bemanningsselskaper og krav om opprettelse av enkeltpersonforetak må forbys. Arbeidsformidling må være en offentlig oppgave.

• Arbeide for lovendring som innskrenker arbeidsgivers tilgang til å benytte seg av midlertidige ansettelser.

• At New Public Management avvises som organisasjonsmodell for offentlige tjenester.

• Tillitsreform.

• Lederlønningene i stat og kommune må bringes under kontroll.

• Delta i arbeidet med å øke organisasjonsgraden. Fagbevegelsen må bygges med utgangspunkt i grunnplanet. Vi avviser ideen om LO som serviceorganisasjon, der stadig mer makt overføres til forbundenes administrasjon.

• At den såkalte «solidariske lønnspolitikken» må avvises. Moderasjon i tariffoppgjørene fører bare til passivisering av medlemmene.

• Avvise «arbeidslinje»-politikken.

• Styrke streikeretten og avvikle retten til å bruke tvingen lønnsnemnd.

• Tillitsvalgtes oppsigelsesvern og beskyttelse styrkes gjennom arbeidsmiljøloven.

• Fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

• Støtte arbeidet for en selvstendiggjøring av fagbevegelsen, gjennom at den blir partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral.

• Støtte fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til gradvis å innføre sekstimersdag med full lønnskompensasjon.

• Økt grunnbemanning og kortere arbeidstid.

• Yrkesskadereglene endres, slik at langvarig belastning omfattes.

Helse og velferd

• Kommersielle aktører skal ikke ha adgang til å drive velferdstjenester.

• Forkaste helseforetaksloven og organisere sykehusene som offentlige forvaltningsorganer. Erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering.

• Utvikle en tillitsreform.

• Øke grunnbemanningen på dagens sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

• Avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk.

• Innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester.

• Styrke ambulansetjenesten.

Barnehage

• Gratis barnehage.

• Kommersielle aktører skal ikke få drive barnehage.

• Styrke bemanningsnormen.

(Hentet fra innstilling til arbeidsprogram for 2021–2025)
Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

Foodora-ansatte vil ha budene fra konkurrenten inn i fagforeninga

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

Leif Martin Kirknes

Her henger Åslaug Haga (64) i strømstolpen: – Dette er jo et yrke for framtida

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker