JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
De fleste ansatte ved Lillehammer sykehus parkerer gratis, mens på Gjøvik er det plassmangel og stor frustrasjon.

De fleste ansatte ved Lillehammer sykehus parkerer gratis, mens på Gjøvik er det plassmangel og stor frustrasjon.

Stian Lysberg Solum / NTB

Prisoversikt: Så mye koster det sykehusansatte å parkere

Sykehusansatte må betale 6000 kroner for å parkere på jobb

Fra gratis til over 6000 kroner i året. Det er store variasjoner i priser og parkeringsdekning ved landets sykehus. Bor du i distriktet går det ikke alltid en buss.15.12.2021
09:57
15.12.2021 10:56

marte.bjerke@fagbladet.no

Det var en sint tillitsvalgt som gikk til aksjon i vår. Knut Harald Eriksen hadde fått vite at ansatte og pasienter fra 1. juni skulle betale for å parkere ved sykehuset i Kirkenes. Den tillitsvalgte gjorde det han kunne for å sette en stopper for at medlemmene skulle få en merutgift på flere tusen kroner i året.

– Tenk på lærlingene. Og på familier hvor begge jobber på sykehuset, sier han indignert.

Eriksen var ikke bare sint. Han var framfor alt fortvila på vegne av de ansatte. Særlig dem som bor langt unna.

(Saken fortsetter etter grafikken)

FAG: Parkering

– Det er ti mil til Pasvik. Bussen går én gang i døgnet. De som bor der og arbeider i Kirkenes, må bruke bil, sier Eriksen, som også er opptatt av sårbare pasientgrupper.

For virkelig å understreke hva han mener om betaling for parkering utenfor sykehuset, spør han hva dette betyr for mennesker med psykiske utfordringer, kreftpasienter på dagbehandling, pårørende til alvorlig syke og døende.

Les også: Pårørende sliter med å ta regningen for parkering på sykehusene

Knut Harald Eriksen mobiliserte da sykehuset i Kirkenes ville innføre avgift på parkering.

Knut Harald Eriksen mobiliserte da sykehuset i Kirkenes ville innføre avgift på parkering.

Privat

– Helsetjenestene skal jo være gratis. Det blir de ikke hvis pasienter må betale for å stå parkert, og får bøter hvis behandlingen blir forsinka, mener han.

Mobiliseringen fra Eriksen og andre ansatte, bred dekning i lokalaviser og opprop i sosiale medier har ført til at ledelsen har snudd og satt parkeringsavgiften på vent.

Den tillitsvalgte regner med at ledelsen har lært etter den sterke motstanden.

– Sist ble beslutningen tredd ned over hodet vårt. Vi forventer en bedre prosess framover, sier han.

Les hva ledelsen ved sykehuset i Kirkenes sier om avgift på parkering lenger ned i saken.

Bruker mye tid på å vente på bussen

Det er ikke bare på sykehuset i Kirkenes at engasjementet rundt parkering er stort. Skiftarbeid, lite utbygd kollektivtilbud i distriktene og sykehus som er lokalisert langt fra sentrumsnære strøk, gjør det lite realistisk for mange ansatte å velge bort bilen. Tillitsvalgte forteller om kolleger som møter tidlig på jobb for å finne en parkeringsplass. Det er også store forskjeller i pris, ikke bare mellom helseforetak, men også innad i foretakene. Helse Nord-Trøndelag er blant dem som nå innfører betaling.

– De fleste ansatte mener parkeringen bør være gratis. Det har vært stort engasjement rundt dette, forteller Hege Trana, Fagforbundets foretakstillitsvalgte i Helse Nord-Trøndelag.

Mye lest: Største nedgang i reallønna på 75 år: Prisene stiger dobbelt så raskt som lønningene

I Helse Nord-Trøndelag mener de fleste ansatte at parkeringen bør være gratis, forteller Hege Trana.

I Helse Nord-Trøndelag mener de fleste ansatte at parkeringen bør være gratis, forteller Hege Trana.

Knut A. Nygaard

I likhet med i Finnmark, er ikke kollektivtrafikk et reelt alternativ for mange av dem som jobber på sykehusene i Levanger og Namsos.

– Vi har et stort omland der kollektivtrafikken er lite utbygd, sier Trana.

På Sykehuset Østfold Kalnes er plassmangel en stor utfordring, ifølge tillitsvalgt René Utgaard.

– Siden vi åpna i 2015, er det få saker som har engasjert mer på en negativ måte enn parkeringsforhold og dårlig kollektivtilbud, sier han.

– Verken busstider eller -ruter er tilpassa arbeidstida vår, sier René Utgaard i Østfold.

– Verken busstider eller -ruter er tilpassa arbeidstida vår, sier René Utgaard i Østfold.

Privat

Det som ifølge Utgaard frustrerer mest, er kampen om parkeringsplasser på dagtid. Han forteller at de ansatte bruker mye tid på å vente på bussen, som har en rute som ikke er tilpasset turnus og vakter. Han skjønner samtidig ønsket om at flere skal reise kollektivt.

– Men verken busstider eller -ruter er tilpassa arbeidstida vår.

Store interne forskjeller

Også i Tromsø er det plassmangel som skaper engasjement.

– Særlig i forbindelse med vaktskifte koker det veldig til, sier Rune Moe, Fagforbundets foretakstillitsvalgte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det koker på parkeringsplassen i vaktskiftet, forteller Rune Moe i Tromsø.

Det koker på parkeringsplassen i vaktskiftet, forteller Rune Moe i Tromsø.

Privat

Plassmangel er det også på Gjøvik. Kristin Stensrud, tillitsvalgt ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, sier det er stor frustrasjon blant de ansatte på grunn av parkeringsforholdene.

– Vi betaler mye for å komme på jobb. Og de som leverer i barnehage og skole har problemer med å finne parkeringsplass. Det er heller ikke sjelden at pasienter kommer for seint til timen fordi de ikke har funnet plass til bilen i tide, forteller hun.

De fleste ansatte ved Lillehammer sykehus parkerer gratis, mens på Gjøvik er det plassmangel og stor frustrasjon.

De fleste ansatte ved Lillehammer sykehus parkerer gratis, mens på Gjøvik er det plassmangel og stor frustrasjon.

Stian Lysberg Solum / NTB

I samme helseforetak jobber Bjørg Vollan Rydjord. Hun er tillitsvalgt ved Sykehuset Innlandet Lillehammer og har en helt annen erfaring enn kollegaen på Gjøvik. Vollan Rydjord har aldri hørt at noen har klaget på parkeringsforholdene ved sykehuset. De fleste ansatte parkerer gratis de fleste dagene, og hun mener dette ikke er noen stor sak selv om mange ansatte bor langt unna og er avhengige av bilen.

– Ugreit at det ikke er likt

De ansatte ved sykehusene i Volda, Molde, Kristiansund og Ålesund har én felles arbeidsgiver, men ulike parkeringsbetingelser. På Ålesund sykehus må arbeidstakerne betale for parkeringen, ved de andre sykehusene i Helse Møre og Romsdal er det gratis å ta bilen til jobb.

– Det er ugreit at det ikke er likt i foretaket, mener Hilde Furnes Johannessen, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Helse Møre og Romsdal.

Hilde Furnes Johannessen ønsker seg like parkeringsbetingelser i hele Helse Møre og Romsdal.

Hilde Furnes Johannessen ønsker seg like parkeringsbetingelser i hele Helse Møre og Romsdal.

Privat

Hun jobber i Ålesund og forteller at det har vært lagt ned mye ressurser i å gjøre betingelser og rutiner ved de ulike sykehusene så like som mulig etter at alle kom inn under det samme foretaket. Forskjellene i parkeringsbetingelser har vært oppe i arbeidsmiljøutvalget flere ganger.

– Men nå tror jeg det er like mye frustrasjon over at man betaler for parkering, men så finner man likevel ikke plass, sier hun.

Nattevaktene fikk problemer

Tidligere kunne de ansatte ved Haugesund sykehus parkere i et parkeringshus sammen med pårørende og pasienter. Men da det ikke lenger var nok plasser til alle, måtte de ansatte ut av huset.

– Det var en del reaksjoner i begynnelsen, men ansatte har også forståelse for utfordringen det ga med tanke på timeavtaler. Pasienter fikk beskjed om å komme i god tid, så de hadde tid til å finne parkering, sier Laura Lill Haavik, Fagforbundets foretakstillitsvalgte i Helse Fonna.

Særlig nattevaktene fikk problemer. Løsningen ble et eget parkeringskort som gir tilgang til parkeringshuset mellom klokka åtte om kvelden og klokka åtte om morgenen.

Denne skaper debatt: Sara (36) ble snytt for feriepenger, overtidsbetaling og pensjon av ambassaden. Da hun sa ifra, ble hun oppsagt

Det blir parkeringsavgift, også i Kirkenes

Sykehuset i Kirkenes har satt innføringen av parkeringsavgift på vent. Det er flere grunner til det, ifølge kommunikasjonssjef Eirik Palm.

– Blant annet tilfeller der bileiere som hadde parkert i god tro ble bøtelagt, og innspill fra mange av våre dyktige kolleger. Da vi valgte å sette ordningen på vent, var det for å gjennomgå den, se på skilting og oppmerking og finne gode løsninger sammen, skriver han i en epost.

Men de ansatte må forberede seg på at det blir lagt avgift på parkering i framtida.

– Dette handler både om å regulere bruken av parkeringsplasser og sikre at det er plasser for dem som trenger det, samt å stimulere til redusert bilbruk der det er mulig, forteller Palm.

– Tillitsvalgt Knut Harald Eriksen sier at beslutningen om å ta betalt for parkeringen ble tredd ned over hodet på de ansatte. Hva er din kommentar til det?

– Involvering er viktig, og her skal vi innrømme at vi ikke var påpasselige nok i forrige runde. Én årsak er nok at vi lenge har hatt avgiftsparkering andre steder i helseforetaket. Det er riktig av Knut Harald å påpeke dette, sier Palm.

Foretaket har nå satt ned en arbeidsgruppe der tillitsvalgte er representert.

– Sammen har vi sett på løsninger til beste for alle parter, og vi er i skrivende stund i innspurten i dette arbeidet, forteller kommunikasjonssjefen.

Helse Nord-Trøndelag får p-avgift

Også i Helse Nord-Trøndelag skal det innføres avgift på parkering. Ledelsen vil motivere dem som bor nært sykehuset til å bruke andre transportmidler enn bilen.

– Vi ønsker at de som har lang reisevei skal finne parkering og at de som bor sånn til at de kan vurdere sykkel, buss eller gange, gjør det, sier Tore Westerheim, rådgiver i eiendomsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag.

Det er ennå ikke satt noen dato for når parkeringsavgiften skal innføres.

– Ikke plassmangel i Østfold

I Østfold forteller tillitsvalgt René Utgaard om plassmangel ved sykehuset på Kalnes. Ifølge faktaopplysningene Fagbladet har henta inn, mener helseforetaket derimot at det er parkeringsplasser nok.

– Hvordan kan dere ha så ulik oppfatning om dette?

– Det skyldes trolig at noen ansatte pleier å parkere nært sykehuset. Der er det ofte fullt. Lengst unna bygget er det alltid ledige plasser, men dette er kanskje ikke så godt kjent for alle, skriver Trond Smogeli i en epost til Fagbladet.

Han er direktør i Divisjon Facility Management ved Sykehuset Østfold.

Smogeli forteller at sykehuset er i løpende dialog med kollektivselskapene med ønsker for ruter som er mer tilpassa turnusen til de ansatte.

– Vi må innse at det er markedet som rår og at våre ønsker ikke alltid får gehør, sier Smogeli.

Gjøvik: – Jobber med utfordringene

I Gjøvik skal parkeringsavgiften hindre at andre enn dem som skal til sykehuset bruker parkeringsplassene. Avgiftsnivået ligger på nivå med kommunens. Charlotte Spikkerud, eiendomsforvalter ved Sykehuset Innlandet, informerer om at plassene som er reservert ansatte i utgangspunktet er gratis, men at sykehuset tar betaling i parkeringshuset.

– Denne prisen er satt i dialog med parkeringsselskapet som vi leier plassene av, skriver Spikkerud i en epost.

Hun forteller at det jobbes kontinuerlig med plassutfordringene knytta til parkering, men at det er lite tilgjengelig areal i området rundt sykehuset på Gjøvik. Her er det boliger og en stor videregående skole som også har behov for parkeringsplasser.

I Helse Møre og Romsdal har ikke ledelsen kommet noe lenger i arbeidet med å fastsette like priser for parkering ved alle sykehusene. Mona Aagard-Nilsen, klinikksjef i klinikk for drift og eigedom, har et ønske om lik prispolitikk for alle ansatte og håper at både felles regelverk og priser er klart i løpet av første kvartal i 2022.

Fagforbundet: Ingen offisiell politikk knytta til parkering

Fagforbundet har ingen offisiell politikk som dekker parkeringsforhold for ansatte, men Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial, deler gjerne noen tanker om temaet. 

– Generelt tenker jeg at ansatte i stor grad bør kjøre kollektivt, men det er veldig viktig at man har noen parkeringsplasser tilgjengelig for dem som ikke bor i sentrale strøk og som for eksempel skal hente i barnehage og på skole, sier Luther.

Hun legger til at parkeringen heller ikke bør være for dyr.

– Utgiftene må stå i forhold til folks lønninger, og så får man kanskje heller ha noen kriterier for hvem som skal få plass.

Fått med deg denne? Ukrainske sjåfører kjørte fast for Postnord for under 400 kroner dagen

Nasjonale føringer for parkering

• I 2008 ga Helse- og omsorgsdepartementet helseforetakene i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge og vurdere parkeringssituasjonen ved landets sykehus. I rapporten «Parkering ved landets sykehus» ble det nedfelt noen retningslinjer for parkering. Fagbladet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser at det nå arbeides med en ny veileder.

• En av konklusjonene i rapporten fra 2008 er: «Klima- og miljøpolitikk må ligge til grunn for planlegging av transporttilbudet, som parkeringen er en del av.»

• I rapporten står det også at helseforetakene skal jobbe for at både parkeringsforhold og transportforhold støtter opp om de klimatiltak de er pålagt å følge, som følge av nasjonal klimapolitikk. «De bør samarbeide med lokale myndigheter om kollektivtransport for ansatte og pasienter, eventuelt opprette kollektivtilbud i egen regi, for å ta mest mulig miljøhensyn. For øvrig bør det legges til rette for sykkelbruk.»

• Det skal tilrettelegges for parkering for ansatte som er avhengige av å bruke bilen i arbeidssammenheng eller til og fra jobb. Det anbefales at helseforetakene tildeler plasser etter behovsvurdering.

Parkeringsdekning ved sykehusene

Parkeringsdekningen ved sykehusene varierer stort. Fagbladet har spurt samtlige sykehus om hvor mange parkeringsplasser de har per ansatt. Ikke alle har svart, men blant de 27 som har oppgitt tall, har tre av sykehusene en dekning på under 10 prosent: Stavanger universitetssjukehus, Nordlandssykehuset (Bodø sentrum) og Helse Bergens sykehus på Haukeland, Sandviken og Kronstad. I den andre enden av skalaen finner vi sykehuset i Moss, Sarpsborgklinikken, sykehusene på Notodden, i Kragerø og på Ringerike. Her er dekningen på over 60 prosent. Den gjennomsnittlige parkeringsdekningen ligger på cirka 36 prosent.

Miljøarbeid i helseforetakene

Neste år innføres et felles rammeverk for spesialisthelsetjenestens arbeid med miljø fra 2022 til 2030. Her er det definert felles mål for miljøarbeidet som bygger på FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker å tilby gratis parkering. Det er ett av mange aktivum for at folk skal komme til oss å få jobb – en del av en rekrutteringsstrategi, et gode. 

Per Marifjæren, seniorrådgiver på kommunikasjon ved Helse Førde

Grunnen til at vi ikke har gratis parkering er at vi har utgifter knytta til drift av anleggene, og vi skal være et grønt sykehus. Å få ned biltrafikken er et hovedsatsingsområde. 

Jonny Svendsen, seksjonsleder for vakt, sikkerhet og informasjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Politisk er det uttrykt ønske om å redusere biltrafikk i Grenland, og parkeringsavgift kan være ett av virkemidlene for å få flere over på kollektivtrafikk. 

Einar Ramsli, eiendomssjef i Sykehuset Telemark

15.12.2021
09:57
15.12.2021 10:56

Nasjonale føringer for parkering

• I 2008 ga Helse- og omsorgsdepartementet helseforetakene i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge og vurdere parkeringssituasjonen ved landets sykehus. I rapporten «Parkering ved landets sykehus» ble det nedfelt noen retningslinjer for parkering. Fagbladet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser at det nå arbeides med en ny veileder.

• En av konklusjonene i rapporten fra 2008 er: «Klima- og miljøpolitikk må ligge til grunn for planlegging av transporttilbudet, som parkeringen er en del av.»

• I rapporten står det også at helseforetakene skal jobbe for at både parkeringsforhold og transportforhold støtter opp om de klimatiltak de er pålagt å følge, som følge av nasjonal klimapolitikk. «De bør samarbeide med lokale myndigheter om kollektivtransport for ansatte og pasienter, eventuelt opprette kollektivtilbud i egen regi, for å ta mest mulig miljøhensyn. For øvrig bør det legges til rette for sykkelbruk.»

• Det skal tilrettelegges for parkering for ansatte som er avhengige av å bruke bilen i arbeidssammenheng eller til og fra jobb. Det anbefales at helseforetakene tildeler plasser etter behovsvurdering.

Parkeringsdekning ved sykehusene

Parkeringsdekningen ved sykehusene varierer stort. Fagbladet har spurt samtlige sykehus om hvor mange parkeringsplasser de har per ansatt. Ikke alle har svart, men blant de 27 som har oppgitt tall, har tre av sykehusene en dekning på under 10 prosent: Stavanger universitetssjukehus, Nordlandssykehuset (Bodø sentrum) og Helse Bergens sykehus på Haukeland, Sandviken og Kronstad. I den andre enden av skalaen finner vi sykehuset i Moss, Sarpsborgklinikken, sykehusene på Notodden, i Kragerø og på Ringerike. Her er dekningen på over 60 prosent. Den gjennomsnittlige parkeringsdekningen ligger på cirka 36 prosent.

Miljøarbeid i helseforetakene

Neste år innføres et felles rammeverk for spesialisthelsetjenestens arbeid med miljø fra 2022 til 2030. Her er det definert felles mål for miljøarbeidet som bygger på FNs bærekraftsmål.
Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang: Dette krever LO

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt truar med å ta frå Olivia-restaurantane skjenkebevillinga

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier, men 22 års erfaring teller ikke

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

CF-Wesenberg/kolonihaven.no og Sissel M. Rasmussen

Professor mener LOs Israel-boikott sprer hat mot jøder

Brian Cliff Olguin

Fagforeningsleder Ole-Jacob mener han har trampa inn i en 30 år gammel konflikt

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Ole Berg-Rusten / POOL / NTB

Kan bli trygdeoppgjør i Arbeiderpartiet

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

Petter Pettersen

Vil ha seniorer som Ole Martin (64) lenger i jobb: – De har en unik kompetanse

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Pontus Lundahl / TT / NTB

Finansminister provosert av bonuser i dagligvarebransjen

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

Brian Cliff Olguin

Bonusene i næringslivet har økt kraftig: – Tydelig at det går veldig bra