JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Avbryter behandling og setter folk på gata

Sykepleiere frykter koronadødsfall blant rusmisbrukere i Oslo

Der næringslivet får milliarder fra staten, har ikke en eneste krone så langt blitt øremerket rusmisbrukerne.
Mange rusmisbrukere oppholder seg normalt i orådet rundt Kulturkirken Jacob i Oslo. Nå er de mer spredt rundt i byen. Karina Holten Torpp (t.v) og Anette Nauf hjelper så godt det lar seg gjøre.

Mange rusmisbrukere oppholder seg normalt i orådet rundt Kulturkirken Jacob i Oslo. Nå er de mer spredt rundt i byen. Karina Holten Torpp (t.v) og Anette Nauf hjelper så godt det lar seg gjøre.

Frøydis Falch Urbye

baj@fagbladet.no

Torsdag fikk næringslivet en ny milliardpakke i fanget i form av fritak fra arbeidsgiveravgift i to måneder.

Tidligere har regjeringen i form av to nye statlige garantiordninger sikret minst 100 milliarder kroner i likviditet til norsk næringsliv og arbeidsgiverplikten ved permitteringer ble kuttet fra 15 til to dager sist mandag.

Ingenting har så langt blitt øremerket rusmisbrukerne. For også deres tilbud påvirkes av økt smittefare under koronakrisen.

p

Ifølge Klassekampen skrives ruspasienter som får døgnbehandling i det som kalles TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) nå ut over hele landet.

Avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten i Oslo kommune sier dette påvirker de kommunale tjenestene:

– Velferdsetaten har stor forståelse for at det statlige helsevesenet må gjøre tøffe prioriteringer i disse dager, men mennesker kan ikke skrives ut fra behandling i spesialisthelsetjenesten eller fengsel uten en plan. I Oslo har vi store og sårbare grupper mennesker vi må ta vare på.

Velferdsetaten har satt i gang en rekke tiltak for å møte koronakrisen (se lista nederst i saken)

– Koronautbruddet påvirker dessverre tjenestetilbudet her i kommunen også, men vi prøver så langt det er mulig å opprettholde tilbudene. Kommunene må følge rådene fra Helsedirektoratet og derfor må en del lavterskeltilbud holdes stengt, sier Danielsen videre.

Mange av tilbudene som drives av ideelle organisasjoner har også vært nødt til å lukke dørene og tilpasse driften. For eksempel 24sju, et sted mange rusmisbrukere besøker for å få hvilt seg litt, få seg litt mat og varme i kroppen, har lukket sine dører.

Kirkens Bymisjon, som driver 24sju, har dog kommet opp med alternative løsninger for driften og leverer nå ut mat døren og medisiner på døren.

Ruller fortsatt

Sykepleie på hjul (SPH) er et oppsøkende lavterskel helsetilbud for mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø, og deler blant annet ut gratis brukerutstyr og gir helsehjelp til denne sårbare gruppen.

På parkeringsplassen bak kulturkirken Jakob, en av flere faste plasser der SPH treffer sine brukere, møter vi sykepleierne Anette Nauf og Karina Holten Torpp. De er begge bekymret og savner konkrete tiltak rettet mot rusmisbrukere.

– Det er litt vage ting som blir sagt. At de skal bli tatt vare på som alle andre, men spesifikke tiltak ser vi ikke noe til. De har lite muligheter fra før av, sier Anette Nauf.

Begge sykepleierne ønsker blant annet lavere terskel for å få utdelt substitusjonsmedisiner som metadon og subutex gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR):

– Det har det vært snakk om, men jeg vet ikke hva som skjer der – om det har kommet i gang. Men det er viktig, sier Karina Holten Torpp.

Ved hjelp av metadon og subutex reduseres forbruket av stoffer som heroin – dødeligheten går ned, og livskvaliteten til brukerne forbedres, ifølge informasjon fra Helse Norge.

p

Dette er noe også Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, etterlyser:

– Det vi ser på er substitusjonsbehandling og at legene våre kan få fullmakt til å skrive ut preparater til brukerne. Det demper abstinenssymptomene for brukerne, og vil redusere behovet for å gå rundt i byen.

Også Frelsesarmeen har mobilisert og samlet troppene for å hjelpe de mest sårbare når de vanlige tilbudene reduseres.

Blant tiltakene er utdeling av mat fra egen kantinevogn på Elgsletta. Feltpleien går for fullt og skal styrkes ettersom de opplever stor pågang.

– På Gatehospitalet har vi gått fra tre til to avdelinger, og har 16 plasser mot vanligvis 24. Vi har satt besøksforbud, men klientene som bor på lavterskeltiltakene våre, går inn og ut som de vil.

Nylig sendte en rekke organisasjoner et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie der de roper varsko om at ruspasienter skrives ut eller nektes behandling hos spesialisthelsetjenesten som følge av koronakrisen. Dette fordi ansatte i helseforetakene omdisponeres til koronapasienter.

Organisasjonene er bekymret og frykter økt fare for selvmord, tilbakefall og overdoser blant ruspasienter, og la også frem tre konkrete forslag for å forhindre dette:

1. Helseforetakene stanser utskrivelser fra elektiv behandling der det ikke er et forsvarlig tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste

2. De regionale helseforetakene (RHF) lemper på krav om kompetansetetthet hos HF, private og ideelle avtaleparter som kan sikre pasienter elektiv behandling

3. RHF-ene og KS ser sammen med profesjonsforbund, brukerorganisasjoner og ideell sektor på hvordan helsepersonell kan erstattes med sosialfaglig personell for å frigjøre ressurser til Korona-pasienter

Overfor VG kunne helse- og omsorgsminister Bent Høie fortelle at han har inntrykk av at kommunene jobber så fort de kan for å gi mennesker i sårbare grupper hjelp og støtte:

– Det er svært viktig at mennesker som sliter med rusavhengighet og mennesker som er hjemløse får hjelpen de trenger i en situasjon som denne. De må selvsagt ivaretas av kommunene på samme måte som alle andre innbyggere, sa Høie.

– Stemmer ikke

Ifølge statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartmentet stemmer det ikke at det ikke er satt i verk tiltak overfor rusmisbrukere.

– Heldigvis ser vi at det er mange frivillige som gjør en innsats også for denne gruppen. Det er veldig fint at vi nå ser at "man løfter sammen" – at alle er med på den dugnaden som nå pågår for å kunne lykkes i å begrense spredningen så mye som mulig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

(Se hele svaret fra Helsedirektoratet nederst i denne saken)

Mer mobil enn vanlig

Der sykepleierne før koronakrisen hadde mange ulike faste stoppesteder, er virksomheten nå enda mer mobil enn vanlig. Dette da brukerne er vanskeligere å finne.

Karina Holten Torpp (t.v) og Anette Nauf er bekymret for rusmisbrukerene under viruskrisen.

Karina Holten Torpp (t.v) og Anette Nauf er bekymret for rusmisbrukerene under viruskrisen.

Frøydis Falch Urbye

– Akkurat nå er vi mye rundt i byen. Folk ringer oss, så møter vi opp der de er. Det er jo litt unntakstilstand overalt. Vi finner ikke folk på de vanlige plassene, forklarer Karina Holten Torpp.

Mange av de faste møteplassene, blant annet avisen Erlik Oslo, er stengt inntil videre.

– Vi bruker å være mye i Skippergata og møter mye folk der. De kommer jo dit og henter blader. Nå er det ikke vits å stå der fast lenger. Så nå er vi veldig oppsøkende, forteller hun.

– Hvordan er stemningen blant brukerne akkurat nå?

– Enkelte er nervøse, sier Holten Torpp.

– Andre bryr seg ikke så mye. De har nok med sitt, forteller Anette Nauf.

Frykter narkotørke

En stor bekymring blant brukerne er mindre stoff på gatene. Enkelte er nervøse for at tilgangen på narkotika også skal tørke helt opp på grunn av stengte grenser. I disse koronatider kan dette være dødelig.

– Da blir de veldig sårbare og syke. De får nedsatt immunforsvar, og er dermed mer mottakelig for virus, forklarer Karina Holten Torpp.

Også Frode Woldsund ser narkotørke som et problem:

– Mange går over til andre stoffer og eksperimenterer noe mer. GHB er etter sigende i full anmarsj og produseres etter hva jeg har forstått her hjemme. Det er en utfordring, også i forhold til overdoseproblematikk, for der hjelper ikke de tiltakene man bruker mot heroin og andre stoffer.

p

At rusmisbrukere stiller bakerst i køen, er intet nytt. Mennesker på gata blir sjelden prioritert om de har plager og er dårlige. Både Karina Holten Torpp og Anette Nauf frykter dødsfall blant sine brukere som en direkte konsekvens av koronasmitte.

– Brukerne oppholder seg veldig mye i byen, ofte i større grupper. De omgås mye med hverandre. Det er dårlig hygiene, og de har dårlig helse fra før, forteller Nauf.

Følgende tiltak er iverksatt i Oslo av Velferdsetaten:

• Øke tilstedeværelsen av oppsøkende tjenester fra Uteseksjonen. Uteseksjonen har nå patruljer i sentrum dag og kveld. Det er særlig områdene sentrum, Brugata og Vaterland som har økt behov

• Alle institusjoner har ekstra oppmerksomhet på beboeres helse. Nasjonale smittevernregler etterfølges så langt det lar seg gjøre. Hygiene har stor oppmerksomhet, fellesmåltider og fellesaktiviteter gjennomføres i liten skala og alltid med avstand

• Oslo forsøker å vri innsatsen mot oppsøkende virksomhet der det er mulig og øker kapasiteten på lavterskel substitusjonsbehandling, slik at flere kan starte opp med det her i Oslo.

• Velferdsetaten har opprettet et eget psykologteam som støtter de kommunale rusinstitusjonene. De ser endret rusbruk med mye amfetamin og GHB som fører med seg utfordringer med adferden til beboerne

• Et eget team av sykepleiere er omrokert internt, og er nå definert som «feberpatrulje». Disse oppsøker institusjoner for å kartlegge helsestatus for beboerne og utfører testing hos brukere og ansatte ved mistanke om smitte

• Opprettelse av et ambulerende medisinteam vil stå for utdeling av medisiner til brukere som på grunn av karantene eller transportproblemer ikke selv kan hente disse.

• Smittevernsluka på Prindsen mottakssenter deler ut komplett brukerutstyr

• Saltokoordinatorer oppretter oversikt over tilbud til barn og unge i bydelene

• Ansatte ved institusjoner er i dialog med AMK for veiledning og trening i HLR ved smitte og i sentrumsnære strøk

• Oslo kommune har ved Velferdsetaten opprettet isolasjonstilbud for personer med rusavhengighet som har påvist smitte av Covid-19.

• Velferdsetaten har også utarbeidet løpeseddelen «10 ting du kan gjøre for å ta vare på deg selv og kameraten din», som handler om hva mennesker som bruker illegale rusmidler må ta tenke på i forbindelse med koronautbruddet. Budskapet er utformet på bakgrunn av råd fra Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk og en artikkel fra SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Smittetiltak i bilen

Sykepleie på hjul har vanligvis fem faste sykepleiere og flere frivillige som bidrar. Under koronakrisen har de frivillige fri, men det er hentet inn en ekstra sykepleier og blitt opprettet tre ulike team. Anette og Karina er faste partnere, og som et smittetiltak unngår de tre teamene å møte hverandre fysisk.

– Vi jobber to og to i team for å beskytte hverandre. Blir en i teamet dårlig, går det utover teamet, men ikke de to andre teamene, forteller Anette Hauf.

Som følge av smittefaren har sykepleierne ifølge Karina innført strengere tiltak i bilen:

– Vanligvis tar vi brukerne inn i bilen for å gjøre sårstell og slikt. Det unngår vi i størst mulig grad nå.

Brukerne veiledes ut ifra hva slags sår de har, og læres opp til å rense og bandasjere sårene selv. Det nødvendige utstyr får de også utdelt.

– Vi deler ut sårutstyr slik at de kan gjøre dette selv, og veileder de i størst mulig grad, forteller Anette Hauf.

– Er det vanskelige sår, gjør vi det selv, men da bruker vi smittevernutstyr, sier hun videre.

Bilen vaskes innvendig hver eneste dag, og blir også desinfisert mellom hver kunde. Sykepleierne selv tar tiltakene rundt smittesituasjonen med fatning, og Karina Holten Torpp peker på erfaring og at hygiene er en viktig del av faget:

– Som sykepleiere er man litt roligere. Man har litt mer erfaring med smitte og tar forholdsregler. Vi har håndhygiene året rundt.

Stassekretær: – Helsedirektoratet var raskt ute

Hun sier at Helsedirektoratet var raskt ute med å lage egne anbefalinger for kommunene om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet. Anbefalingene ligger på Helsedirektoratets nettsider. Disse anbefalingen berører også samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

– Regjeringen er opptatt av at mennesker som sliter med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og hjemløse får den hjelpen de trenger i en situasjon som denne. Dette er sårbare grupper som selvsagt skal ivaretas av kommunene og spesialisthelsetjenesten på samme måte som andre innbyggere, sier Erlandsen.

– Helsedirektoratet vil om kort tid legge frem et notat om spesialisthelsetjenestens og den kommunale helsetjenestens prioriteringer i forbindelse med bekjempelsen av covid-19-spredning. En viktig anbefaling er at kommunen og spesialisthelsetjenesten skal utarbeide tydelige rutiner for utskrivning av pasienter.

Ifølge statssekretæren skal landets kommuner ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Pålegget om tilgjengelighet av brukerutstyr gjelder også under koronaepidemien.

Kommunene blir også oppfordret til å samarbeide tett med frivillige for å opprettholde lavterskeltilbudet. Dersom lavterskeltilbudene må stenge, vil det øke presset på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Heldigvis ser vi at det er mange frivillige som gjør en innsats også for denne gruppen. Det er veldig fint at vi nå ser at "man løfter sammen" – at alle er med på den dugnaden som nå pågår for å kunne lykkes i å begrense spredningen så mye som mulig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Warning
Annonse
Annonse

Følgende tiltak er iverksatt i Oslo av Velferdsetaten:

• Øke tilstedeværelsen av oppsøkende tjenester fra Uteseksjonen. Uteseksjonen har nå patruljer i sentrum dag og kveld. Det er særlig områdene sentrum, Brugata og Vaterland som har økt behov

• Alle institusjoner har ekstra oppmerksomhet på beboeres helse. Nasjonale smittevernregler etterfølges så langt det lar seg gjøre. Hygiene har stor oppmerksomhet, fellesmåltider og fellesaktiviteter gjennomføres i liten skala og alltid med avstand

• Oslo forsøker å vri innsatsen mot oppsøkende virksomhet der det er mulig og øker kapasiteten på lavterskel substitusjonsbehandling, slik at flere kan starte opp med det her i Oslo.

• Velferdsetaten har opprettet et eget psykologteam som støtter de kommunale rusinstitusjonene. De ser endret rusbruk med mye amfetamin og GHB som fører med seg utfordringer med adferden til beboerne

• Et eget team av sykepleiere er omrokert internt, og er nå definert som «feberpatrulje». Disse oppsøker institusjoner for å kartlegge helsestatus for beboerne og utfører testing hos brukere og ansatte ved mistanke om smitte

• Opprettelse av et ambulerende medisinteam vil stå for utdeling av medisiner til brukere som på grunn av karantene eller transportproblemer ikke selv kan hente disse.

• Smittevernsluka på Prindsen mottakssenter deler ut komplett brukerutstyr

• Saltokoordinatorer oppretter oversikt over tilbud til barn og unge i bydelene

• Ansatte ved institusjoner er i dialog med AMK for veiledning og trening i HLR ved smitte og i sentrumsnære strøk

• Oslo kommune har ved Velferdsetaten opprettet isolasjonstilbud for personer med rusavhengighet som har påvist smitte av Covid-19.

• Velferdsetaten har også utarbeidet løpeseddelen «10 ting du kan gjøre for å ta vare på deg selv og kameraten din», som handler om hva mennesker som bruker illegale rusmidler må ta tenke på i forbindelse med koronautbruddet. Budskapet er utformet på bakgrunn av råd fra Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk og en artikkel fra SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning.